Chuong IV HO HAP sinh học 8 nguyễn văn sơn

Giáo án bồi dưỡng Tiết 21 hấp và các cơ quan hấp Sinh học 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng Tiết 21 Hô hấp và các cơ quan hô hấp Sinh học 8 tham khảo
... thĨ HƠ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HƠ HẤP C¸c c¬ quan hƯ h« hÊp cđa ng­êi MŨI HỌNG HƠ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HƠ HẤP C¸c c¬ quan hƯ h« hÊp cđa ng­êi KHÍ QuẢN THANH QUẢN PHỔI HƠ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HƠ HẤP I- ... khÝ c¬ thĨ vµ m«i tr­êng ngoµi HƠ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HƠ HẤP KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ Câu 1/67 SGK hấp có vai trò quan trọng với thể sống? +Nhờ hấp mà oxi lấy vào để oxi hóa hợp chất hữu tạo lượng ... Mao mạch máu Quan sát hình vẽ xác định quan hấp HƠ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HƠ HẤP I- Kh¸i niƯm h« hÊp : II - C¸c c¬ quan hƯ h« hÊp cđa ng­êi vµ chøc NĂNG cđa chóng: Hệ hơ hấp người gồm quan nµo ?...
 • 22
 • 353
 • 0

Giáo án bồi dưỡng Tiết 22 Vệ sinh hấp - Sinh học 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng Tiết 22 Vệ sinh hô hấp - Sinh học 8 tham khảo
... vệ sinh - Không khạc nhổ bừa bãi Biện pháp bảo vệ hệ hấp tránh vi sinh vật gây hại • Bài 22 VỆ SINH HÔ HẤP •I Cần bảo vệ hệ hấp khỏi tác nhân có hại * Các tác nhân có hại cho đường hấp ... Bài 22 VỆ SINH HÔ HẤP •I Cần bảo vệ hệ hấp khỏi tác nhân có hại * Các tác nhân có hại cho đường hấp - Bụi - Các chất khí độc : Nitơ ôxit, lưu huỳnh ôxit, cacbon ôxit, nicôtin,… - Các vi sinh ... Không khí bò ô nhiễm gây tác hại tới hoạt động hấp từ loại tác nhân Bài 22 VỆ SINH HÔ HẤP •I Cần bảo vệ hệ hấp khỏi tác nhân có hại •Không khí bò ô nhiễm gây tác hại tới hoạt động hấp...
 • 23
 • 544
 • 0

Bài 21:Hoạt động hấp sinh học 8 mới

Bài 21:Hoạt động hô hấp sinh học 8 mới
... PHI Khí Hớt vo gng sc ( 2100 -3100ml) bổ sung Khí l u thông Khí dự trữ Khí cặn Th bỡnh thng(500ml) Th gng sc (80 01200ml) Dung tích sống (3400 480 0 ml) Tổng dung tích phổi 44006000ml Khớ cũn li phi ... nang vo mao mch mỏu Thp Cao CO2 khuch tỏn t mao mch mỏu vo ph nang Khụng Khụng Khụng cú ý ngha sinh hc i i t Bóo hũa Do c lm m bi lp niờm mc tit cht nhy ph ton b ng dn khớ 13 Bi 21: HOT NG Hễ ... vo khụng khớ ph nang Trao i khớ t bo -O2 khuch tỏn t mỏu vo t bo -CO2 khuch tỏn t t bo vo mỏu 18 Chn vo cõu tr li ỳng: S thụng khớ phi l do: a Lng ngc nõng lờn, h xung b C ng hụ hp hớt vo, th...
 • 21
 • 875
 • 2

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SINH 8 THCS – CHƯƠNG IV :HÔ HẤP pptx

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SINH 8 THCS – CHƯƠNG IV :HÔ HẤP pptx
... khí thể tăng cao, hoạt động hô hấp thể biến đổi để đáp ứng nhu cầu đó? - hoạt động hô hấp thể biến đổi vừa tăng nhịp hô hấp ( thở nhanh hờn), vừa tăng dung tích hô hấp ( thở sâu hơn) Không khí ... gây tác hại tới hoạt động hô hấp từ loại tác nhân ntn? - Bụi - Các khí độc hại như: NOX, SOX,CO, nicotin…… - Các vi sinh vật gây bệnh Các tác nhân gây hại đường hô hấp: Giải thích luyện tập thể ... CO2 ko ngừng khuếch tán Bởi vậy, nồng độ O2 ko khí phổi hạ thấp tới mức ko đủ áp lực để khuếch tán vào máu Các xương lồng ngực phối hợp hoạt động với ntn để làm tăng thể tích lồng ngực hít vào...
 • 8
 • 525
 • 3

SLIDE BÀI GIẢNG SINH HỌC - CHƯƠNG IV: HẤP pot

SLIDE BÀI GIẢNG SINH HỌC - CHƯƠNG IV: HÔ HẤP pot
... tiêu hóa sinh vật quang hợp sinh vật khác  Trong tế bào, hấp tạo lượng để cung cấp cho tất hoạt động tế bào Năng lượng dự trữ hợp chất tổng hợp trình quang hợp giải phóng qua trình hấp hiếu ... dãn truyền điện tử III Sự hấp carbohydrat  Những carbohydrat phức tạp tinh bột thực vật glycogen động vật thủy phân thành phân tử glucoz trước vào trình hấp Sự hấp hoàn toàn hợp chất giàu ... Phản ứng phản ứng chuyển đổi glucoz-6phosphat thành fructoz-6-phosphat Sau tạo sản phẩm, phân tử ATP tiêu thụ để thêm gốc phosphat vào phân tử Kế tiếp fructoz-1,6-bisphosphat bị cắt đôi C thứ ba...
 • 44
 • 341
 • 0

Bài giảng điện tử : Hoạt động hấp - sinh học lớp 8

Bài giảng điện tử : Hoạt động hô hấp - sinh học lớp 8
... ết 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp Ti ết 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI Cử động hấp ... ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp a Khái niệm Cử động hấp gồm: - lần hít vào - lần thở Ti ết 2 2: HOẠT ĐỘNG ... 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp a Khái niệm Một cử động hấp gồm có động tác nào? Ti ết 2 2: HOẠT...
 • 33
 • 4,511
 • 10

Chương IV: “Biến dị” - Sinh học 9

Chương IV: “Biến dị” - Sinh học 9
... học tốt chương “ Biến dị ” chương trình Sinh học  Nội dung kiến thức chương “Biến dị” - Chương trình Sinh học  Định hướng phương pháp giảng dạy có hiệu quả, phù hợp với nội dung kiến thức chương ... lôgic học để xác định trọng tâm học - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi, tập có đọc, học sinh tự trả lời câu hỏi học sinh tái nội dung đọc để thiết lập mối quan hệ nhân – quả, khái quát… Dạy học sinh ... Vinh Để dạy học tốt chương “ Biến dị ” chương trình Sinh học học sinh có hứng thú học tập đặc biệt tạo điều kiện để học sinh rèn kỹ khác tập trung vào việc ghi nhớ tri thức Để dạy tốt chương biến...
 • 24
 • 3,624
 • 27

VẬN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC INTEL VÀO TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG 2 VÀ 11 SINH HỌC 8

VẬN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC INTEL VÀO TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG 2 VÀ 11 SINH HỌC 8
... trình dạy học Intel 2. 2 Các chủ đề chương trình dạy học Intel .9 2. 3 Quy trình thực dạy theo chương trình dạy học Intel 11 2. 4 Dạy học theo chương trình Intel kiểu dạy học tích hợp ... tin vào học Hình 2: Các tỉnh áp dụng Chương trình Dạy học cho tương lai Intel Việt Nam ( Tháng 12/ 2006 ) Những đặc trưng chương trình dạy học Intel 2. 1 Mục tiêu chương trình dạy học Intel *Chương ... 10 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CHO TƯƠNG LAI CỦA INTEL 20 00 Tập đoàn Intel Toàn quyền 48 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC CHO TƯƠNG LAI CỦA INTEL 20 00 Tập đoàn Intel Toàn quyền 49 10 11 12 13 CHƯƠNG TRÌNH DẠY...
 • 67
 • 440
 • 1

Các cơ quan hấp(Sinh học)

Các cơ quan hô hấp(Sinh học)
... nim 2.Quỏ trỡnh hụ hp í ngha ca hụ hp II Cỏc c quan h hụ hp ca ngi v chc nng ca chỳng Cỏc c quan hụ hp Các quan hệ hấp người MI HNG Các quan hệ hấp người KH QUN PH QUN THANH QUN PHI PHI I ... hp II Cỏc c quan h hụ hp ca ngi v chc nng ca chỳng I Khỏi nim hụ hp II Cỏc c quan h hụ hp ca ngi v chc nng ca chỳng Quan sỏt tranh: Xỏc nh cỏc c quan h hụ hp Chc nng chung ca mi c quan l gỡ? I ... gấp khoảng 40 50 lần tổng diện tích bề mặt thể - Ngoài chức nng hấp, quản có chức nng phát âm 1 C quan hụ hp cú vai trũ quan trng nh th no vi c th ? a/ Cung cp oxi cho t bo hot ng b/ Giỳp...
 • 24
 • 163
 • 0

Thiết kế và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn (MCQ) dạy học chương III Tuần hoàn, chương V Tiêu hóa- Sinh học 8, trung học cơ sở

Thiết kế và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn (MCQ) dạy học chương III Tuần hoàn, chương V Tiêu hóa- Sinh học 8, trung học cơ sở
... đề tài: Thiết kế sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn (MCQ) dạy học chương III: Tuần hoàn, chương V: Tiêu hoá- sinh học 8, Trung học sở v i mong muốn thiết kế sử dụng hệ ... 2: Thiết kế câu hỏi khách quan dạng nhiều lựa chọn (MCQ) dạy học chƣơng III: Tuần hoàn, chƣơng V: Tiêu hoá- sinh học 8, Trung học sở Chƣơng 3: Sử dụng câu hỏi khách quan dạng nhiều lựa chọn (MCQ) ... III: Tuần hoàn, chƣơng V: Tiêu hoá- sinh học 8, Trung học sở - Sử dụng câu hỏi TNKQ việc dạy kiến thức KTĐG kết học tập học sinh chƣơng III: Tuần hoàn, chƣơng V: Tiêu hoá- sinh học 8, Trung học...
 • 123
 • 198
 • 0

Xem thêm