Cau hỏi chương thần kinh và giác quan sinh học 8 vũ thị thanh tâm

Trắc nghiệm chương Thần kinh va giác quan

Trắc nghiệm chương Thần kinh va giác quan
... Hệ thần kinh sinh dưỡng bao gồm phận nào? a Thần kinh vận động thần kinh xương b Thần kinh giao cảm thần kinh đối giao cảm c Thần kinh cảm giác thần kinh vận động d Cả a b 25 Trung ương thần kinh ... xung thần kinh từ trung ương thần kinh quan đáp ứng C Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh quan đáp ứng rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ thụ quan trung ương thần ... Dây thần kinh li tâm 57.Xung thần kinh dẫn truyền từ quan trung ương thần kinh nhờ: A Dây thần kinh pha B Dây thần kinh hướng tâm C Cả dây hướng tâm li tâm D Dây thần kinh li tâm 58 Các dây thần...
 • 40
 • 1,251
 • 9

Bài 43 Thần kinh giác quan

Bài 43 Thần kinh và giác quan
... Tế bào thần kinh Các vùng chức vỏ Tuỷ Não Các vùng Não Đốt Vi deo Pav lov Thành lập phản xạ có điều Não Back...
 • 14
 • 561
 • 6

tiết 45: Thần kinh giác quan

tiết 45: Thần kinh và giác quan
... thần kinh phận ngoại biên, có dây thần kinh các………………… bó sợi cảm nên (3) ………………tạogiác Thuộc (4) bó sợi ngoại biên có hạch phân vận động thần kinh CHƯƠNG IX: TIẾT 45: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN ... 1/ Cấu tạo: Mô thần kinh gồm thành phần ? Tế bào thần kinh thần kinh gồm: + Tế bào thần kinh đệm + Tế bào thần kinh (nơron) Các Tế bào thần kinh đệm H 4.4 Mô thần kinh Quan sát H 43.1 Em xác ... hệ thần kinh giữ vai trò chủ đạo hoạt động điều hòa thân nhiệt CHƯƠNG IX: TIẾT 45: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH I/ Nơron – đơn vị cấu tạo hệ thần kinh 1/ Cấu tạo: Mô thần...
 • 23
 • 392
 • 3

thần kinh giác quan

thần kinh và giác quan
... 45: Thn kinh v giỏc quan Gii thiu chung v h thn kinh T bo thn kinh Mụ thn kinh gm: + T bo thn kinh (nron) + T bo thn kinh m T bo thn kinh m H4.4 Mụ thn kinh H th n kinh Chng IX Tit 45: Thn kinh ... (6) quan Sinh dng v sinh sn l hot ng Khụng ý thc (7) Chương IX Thần kinh giác quan Tiết 45: Giới thiệu chung hệ thần kinh I Nơron - đơn vị cấu tạo hệ thần kinh: Cấu tạo Chức II Các phận hệ thần ... xinap 2/ Chức : Cảm ứng & dẫn truyền xung thầnkinh II Các phận hệ thần kinh Cấu tạo: Chất trắng dây thần kinh Quan sỏt H43.2, xỏc nh cỏc thnh phn ca h thn kinh? Tho Nóo lun theo nhúm nh (2ph) hon...
 • 18
 • 335
 • 1

Thần kinh giác quan

Thần kinh và giác quan
... thụ quan trung ương Rễ trước rễ sau nhập lại thành dây thần kinh tủy dẫn truyền xung thần kinh vận động cảm giác Dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ thụ quan trung ương dẫn truyền xung thần kinh ... cụm từ sau vào chỗ trống sơ đồ hệ thần kinh: Bộ phận ngoại biên, phận trung ương, dây thần kinh, hạch thần kinh, não bộ, tuỷ sống Não Hệ thần kinh Bộ phận trung ương Tủy sống Dây thần kinh Bộ phận ... não Hệ thần kinh Bộ phận trung ương Bộ phận ngoại biên tủy sống dây thần kinh hạch thần kinh Hình dây dây thần kinh tủy Rễ sau Sợi hướng tâm Rễ trước Sợi li tâm Da Cơ Các rễ tủy dây thần kinh tủy...
 • 26
 • 336
 • 0

Bò sát ( phần 8 ) Hệ thần kinh giác quan Bò sát (Reptilia) potx

Bò sát ( phần 8 ) Hệ thần kinh và giác quan Bò sát (Reptilia) potx
... chuyển Các kiểu vận chuyển răn (theo Hickman) Không giây; Một giây; Hai giây; I Di động; II Co; III Cố định; IV Duỗi Hệ xương sát (Reptilia) Xương sọ - Sọ sát có số sai khác sọ rộng, hóa ... xương sườn (rắn) hay xương sườn cụt (thằn lằn) hay (cá sấu) - Phần đuôi gồm vài chục đốt Nhóm rùa có cột sống với xương sườn gắn chặt vào mai để bảo vệ Bộ xương vỏ da rùa (theo Hickman) Cổ; Xương ... ngồi tiếp hợp với nhau, chỗ tiếp hợp lỗ háng ngồi (hình 19. 5) Đai vai (bên trái ) đai hông (bên phải) thằn lắn bóng Mabuya (theo Đào Văn Tiến) Ở sát chi có cấu tạo ngón điển hình động vật cạn...
 • 6
 • 773
 • 1

HỆ THẦN KINH GIÁC QUAN NGƯỜI

HỆ THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN NGƯỜI
... WWW.VIOLET.VN\VINHHIENBIO I CẤU TẠO VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THẦN KINH Cấu tạo chung hệ thần kinh Hệ thần kinh cấu tạo từ nơron thần kinh Nơ ron thần kinh đơn vị cấu tạo chức hệ thần kinh • • • • • • Mỗi ... Dựa vào chức năng, phân biê êt loại dây thần kinh: - Dây thần kinh hướng tâm (còn gọi dây thần kinh cảm giác) , chuyên dẫn truyền xung đôêng thần kinh từ quan thụ cảm trung ương thần kinh - Dây thần ... bố tận quan thân, cổ chi • Các hạch thần kinh khối nơ-ron nằm phần thần kinh trung ương Tất hạch thần kinh thuộc phần thần kinh ngoại biên hệ thần kinh sinh dưỡng Chúng nằm xa bên cạnh số quan...
 • 86
 • 1,743
 • 4

Than kinh va Giac quan

Than kinh va Giac quan
... GIÁC QUAN CẤU TẠO TAI ...
 • 17
 • 254
 • 0

THẦN KINH GIÁC QUAN

THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
... Tế bào thần kinh Các vùng chức vỏ Tuỷ Não Các vùng Não Đốt Vi deo Pav lov Thành lập phản xạ có điều Não Back...
 • 14
 • 90
 • 0

Hệ thần kinh quan cảm giác

Hệ thần kinh và cơ quan cảm giác
... hầu) Từ hạch thần kinh hầu có dây thần kinh đến phần phụ miệng tuyến nước bọt (dây vận động dây cảm giác) Hai dây thần kinh lớn chạy phía sau tạo thành chuỗi thần kinh bụng Chuỗi thần kinh bụng ... Ngoài có hạch thần kinh giao cảm chạy dọc chuỗi thần kinh bụng, toả nhánh hai bên ứng với đốt phần cuối có dây thần kinh điều khiển ruột sau quan sinh dục Giác quan: Đặc điểm bật giác quan côn trùng ... chuyển nhanh bay quan thụ cảm côn trùng bật phong phú độ nhạy cảm Đơn vị sở tế bào thần kinh cảm giác côn trùng sensil (thể thụ cảm) Mỗi sensil gồm phần: phần cấu trúc da tế bào cảm giác nằm phía...
 • 8
 • 577
 • 2

Hệ thần kinh quan cảm giác Côn trùng pps

Hệ thần kinh và cơ quan cảm giác Côn trùng pps
... có hạch thần kinh giao cảm chạy dọc chuỗi thần kinh bụng, toả nhánh hai bên ứng với đốt phần cuối có dây thần kinh điều khiển ruột sau quan sinh dục Giác quan: Đặc điểm bật giác quan côn trùng ... hoa tím Côn trùng nhận nhanh ảnh vật tới 300 lần giây, nhằm thích nghi với di chuyển nhanh bay quan thụ cảm côn trùng bật phong phú độ nhạy cảm Đơn vị sở tế bào thần kinh cảm giác côn trùng ... não có đôi dây thần kinh nối vòng qua hầu (vòng thần kinh hầu) Từ hạch thần kinh hầu có dây thần kinh đến phần phụ miệng tuyến nước bọt (dây vận động dây cảm giác) Hai dây thần kinh lớn chạy phía...
 • 10
 • 862
 • 6

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SINH 8 THCS – CHƯƠNG IX:THẦN KINH GIÁC QUAN_1 pps

TÀI LIỆU TỔNG HỢP SINH 8 THCS – CHƯƠNG IX:THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN_1 pps
... hệ thần kinh vận động hệ thần kinh sinh dưỡng - Hệ thần kinh vận động liên quan đến hoạt động vân hoạt động có ý thức - Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa hoạt động quan sinh dưỡng quan sinh sản ... cấu tạo dây thần kinh tủy: - Có 31 đôi dây thần kinh tủy - Mỗi dây thần kinh tủy bao gồm nhóm sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống qua rễ sau ( rễ cảm giác) nhóm sợi thần kinh vận động, nối ... thần kinh Tại nói dây thần kinh tủy dây pha? - Dây thần kinh tủy dây pha dây thần kinh tủy bao gồm bó sợi cảm giác vó sợi vận động liên hệ với tủy sống qua rễ sau rễ trước Rễ sau rễ cảm giác, ...
 • 10
 • 1,377
 • 15

Xem thêm