Bài 18 vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn

Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn

Bài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn
... phòng tránh tác nhân có hại cho hệ tim mạch? HS quan sát bảng 18 hoạt động thành phần cấu tạo tim (các ngăn- van tim) hệ mạch II Vệ sinh hệ tim mạch Cần bảo vệ hệ tim mạch tránh tác nhân có hại ... tục theo chiều hệ mạch tạo từ đâu? H Huyết áp mạch nhỏ mà máu vận chuyến qua tĩnh mạch tim nhờ tác động chủ yếu nào? + HĐ2: Tìm hiểu vệ sinh hệ tim mạch HS đọc thông tin H Nêu ... Cần rèn luyện hệ tim mạch - Cần rèn luyện tim mạch thường xuyên, đặn, vừa sức hình thức TDTT, xoa bóp - Có chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lí H Qua bảng 18 cho biết điều gì? H Các vận động viên...
 • 2
 • 10,556
 • 22

Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch

Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch
... hình 18-1,2 đọan phim máu chảy hệ mạch, trả lời câu hỏi Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục theo chiều hệ mạch tạo từ đâu? Huyết áp tĩnh mạch nhỏ mà máu vận chuyển qua tĩnh mạch timlà nhờ tác ... thất vào động mạch Bµi 18: VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch.VÖ SINH HÖ TuÇn Hoµn I Sù VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch II VÖ SINH TIM M¹ch Hoạt động Tìm hiểu vận chuyển máu qua hệ mạch Hãy quan sát hình ... chiều hệ mạch tạo từ công co bóp tim (tâm thất trái) Ngoài chịu ảnh hưởng lực trọng trường, sức hút tâm nhĩ, sức hút lồng ngực, co bóp thành mạch Câu2 : Máu tĩnh vận chuyên tim nhờ co bóp bắp quanh...
 • 10
 • 1,670
 • 9

Bài 18: Vận chuyển màu qua hệ mạch

Bài 18: Vận chuyển màu qua hệ mạch
... thất vào động mạch Bµi 18: VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch.VÖ SINH HÖ TuÇn Hoµn I Sù VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch II VÖ SINH TIM M¹ch Hoạt động Tìm hiểu vận chuyển máu qua hệ mạch Hãy quan sát hình ... 18-1,2 đọan phim máu chảy hệ mạch, trả lời câu hỏi Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục theo chiều hệ mạch tạo từ đâu? Huyết áp tĩnh mạch nhỏ mà máu vận chuyển qua tĩnh mạch timlà nhờ tác động ... chiều hệ mạch tạo từ công co bóp tim (tâm thất trái) Ngoài chịu ảnh hưởng lực trọng trường, sức hút tâm nhĩ, sức hút lồng ngực, co bóp thành mạch Câu2 : Máu tĩnh vận chuyên tim nhờ co bóp bắp quanh...
 • 10
 • 587
 • 0

Bai 18. Van chuyen mau qua he mach. Ve sinh he tuan hoan

Bai 18. Van chuyen mau qua he mach. Ve sinh he tuan hoan
... vận chuyển nhờ: + Co bóp quanh thành mạch + Sức hút lồng ngực hít vào + Sức hút tâm nhĩ dãn + Van chiều Giáo án sinh Ngời soạn giảng dạy : GV : nguyễn văn lực Hoạt động Vệ sinh hệ tim mạch Mục tiêu: ... cuối Giáo án sinh Ngời soạn giảng dạy : GV : nguyễn văn lực vi Kiểm tra đánh giá Máu vận chuyển theo chiều động mạch đâu? Máu vận chuyển theo chiều tĩnh mạch đâu? Đặc biệt tĩnh mạch cheo nh nào? ... 3.Bài Giáo án sinh Ngời soạn giảng dạy : GV : nguyễn văn lực Hoạt động Sự vận chuyển máu qua hệ mạch Mục tiêu: HS hiểu trình bày đợc chế vận chuyển máu qua hệ mạch Hoạt động dạy -...
 • 4
 • 1,617
 • 4

Bai 18 Van chuyen mau qua he tim machVe sinh he tim mach

Bai 18 Van chuyen mau qua he tim machVe sinh he tim mach
... c¸c c¬ b¾p quanh thµnh m¹ch, søc hót cđa lång ngùc, søc hót t©m nhÜ d·n vµ van chiỊu II Vệ sinh tim mạch: I Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: M¸u ®­ỵc vËn chun qua hƯ m¹ch do: - Sức đẩy tim tâm thất ... c¸c c¬ b¾p quanh thµnh m¹ch, søc hót cđa lång ngùc, søc hót t©m nhÜ d·n vµ van chiỊu II Vệ sinh tim mạch: Cần bảo vệ tim mạch tránh tác nhân có hại: BiƯn ph¸p b¶o vƯ vµ rÌn lun hƯ tim m¹ch: KĨ ... c¸c c¬ b¾p quanh thµnh m¹ch, søc hót cđa lång ngùc, søc hót t©m nhÜ d·n vµ van chiỊu II Vệ sinh tim mạch: Cần bảo vệ tim mạch tránh tác nhân có hại: * BiƯn ph¸p b¶o vƯ vµ rÌn lun hƯ tim m¹ch:...
 • 16
 • 621
 • 3

Bài 18 : Vận chuyển máu qua hệ mạch

Bài 18 : Vận chuyển máu qua hệ mạch
... -Động mạch: Thành động mạch co -Nhờ phối hợp tâm thất tim co dãn hoạt động hệ mạch -Tĩnh mạch :+ Cơ quanh thành mạch co +Sức hút lồng ngực hít vào +Sức hút tâm nhĩ dãn +Van chiều Bµi 1 8: VËn ChuyÓn ... hại cho tim mạch? thành tim Bµi 1 8: VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch.VÖ SINH HÖ TuÇn Hoµn I Sù VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch: II.VỆ SINH HỆ TIM MẠCH: 1.Cần bảo vệ tim mạch tránh tác nhân có hại: 2.Cần rèn ... đến quan thải ngoài.Vậy thành phần tim mạch máu phối hợp hoạt động với để giúp máu tuần hoàn liên tục hệ mạch Bµi 1 8: VËn ChuyÓn M¸u QUA HÖ M¹ch.VÖ SINH HÖ TuÇn Hoµn I Sù VËn ChuyÓn M¸u QUA...
 • 14
 • 990
 • 5

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 18 : VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN pdf

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 18 : VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN pdf
... HỆ MẠCH – VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS BÀI GHI Hoạt động : Sự vận chuyển I máu qua hệ mạch chuyển máu qua Mục tiêu : Hs hiểu chế hệ mạch : vận chuyển máu qua hệ mạch ... luận II Vệ sinh hệ Kết luận : Bài ghi tim mạch : Hoạt động : Vệ sinh tim mạch / Cần bảo vệ Mục tiêu : HS biết tác nhân hệ gây hại hệ tim mạch  có biện tránh tim mạch tác pháp phòng tránh rèn ... vòng tuần hoàn gồm có loại mạch ? Trong chu kỳ hoạt động tim gồm có pha ? Bài : – Các thành phần cấu tạo tim phối hợp hoạt động với để giúp máu tuần hoàn liên tục hệ mạch ? VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ...
 • 7
 • 8,965
 • 10

Bai 18 van chuyen mau qua he mach ve sinh he tuan hoan co chinh sua

Bai 18 van chuyen mau qua he mach ve sinh he tuan hoan co chinh sua
... (180 -210) Bi 19 : S VN CHUYN MU QUA H MCH V SINH H TUN HON I Vn chuyn mỏu qua h mch: Mỏu chuyn qua h mch l nh: - Sc y ca tim tõm tht co to huyt ỏp v tc mỏu - S h tr ca h mch: + ng mch: Nh s co ... Huyt ỏp l ch yu tth sc khe mch cũn nh s biu no khỏc? Bi 19 : S VN CHUYN MU QUA H MCH V SINH H TUN HON I Vn chuyn mỏu qua h mch: : Quan sỏt cỏc hỡnh v sau õy, kt Mỏu chuyn qua h mch l hp thụng tin ... ca van chiu Bi 19 : S VN CHUYN MU QUA H MCH V SINH H TUN HON I Vn chuyn mỏu qua h mch: : K tờn mt s bnh tim mch? Mỏu chuyn qua h mch l : Nhi mỏu c tim, tng huyt ỏp, nh: - Sc y ca tim tõm tht co...
 • 18
 • 712
 • 0

bài giảng sinh học 8 bài 18 vận chuyển máu qua hệ mạch. vệ sinh hệ tuần hoàn

bài giảng sinh học 8 bài 18 vận chuyển máu qua hệ mạch. vệ sinh hệ tuần hoàn
... giúp máu tuần hoàn liên tục hệ mạch ? Và cần rèn luyện để có trái tim hệ mạch khoẻ mạnh ? Các em tìm hiểu vấn đề hôm TaiLieu.VN Bài 18 VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN I SỰ VẬN CHUYỂN ... HOÀN I SỰ VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH TaiLieu.VN THẢO LUẬN NHÓM Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục theo chiều hệ mạch tạo từ đâu ? Huyết áp tỉnh mạch nhỏ mà máu vận chuyển qua tỉnh mạch tim ... TaiLieu.VN Kiểm tra cũ Hệ tuần hoàn máu gồm thành phần cấu tạo nào? Chức phận ? TaiLieu.VN Máu vận chuyển hệ mạch theo chiều kể điểm xa tim gan bàn chân Tim hệ mạch hình thành sau tuần từ giai đoạn...
 • 22
 • 787
 • 1

bài 18: vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn

bài 18: vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn
... I Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: - Máu vận chuyển qua hệ mạch nhờ: Sức đẩy tim tâm thất co tạo huyết áp vận tốc máu I Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: Máu vận chuyển qua hệ mạch nhờ: - ... Bệnh nhồi máu tim I Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: Máu vận chuyển qua hệ mạch nhờ: - Sức đẩy tim tâm thất co tạo huyết áp vận tốc máu - Sự hỗ trợ hệ mạch II Vệ sinh tim mạch: Cần bảo vệ tim mạch ... áp vận tốc máu Đồ thị biểu diễn: A Huyết áp B Vận tốc máu C Tæng tiết diện mạch I Sự vận chuyển máu qua hệ mạch: Máu vận chuyển qua hệ mạch nhờ: - Sức đẩy tim tâm thất co tạo huyết áp vận tốc máu...
 • 11
 • 287
 • 0

Slide sinh 8 bài 18 vận chuyển máu quá hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hòan

Slide sinh 8 bài 18 vận chuyển máu quá hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hòan
... huyt ỏp ti a t 120-129 huyt ỏp ti thiu t 80 -89 thỡ l tin cao huyt ỏp - Nu ngi cú huyt ỏp ti a di 100mmHg l huyt ỏp thp, thng l 90/60mmHg - Quan sỏt hỡnh 18. 2 tr li cõu cõu hi ? S chuyn mỏu h mch ... s bnh tim mch v bin phỏp phũng trỏnh Bng 18 Kh nng lm vic ca tim Cỏc ch s Trng thỏi Ngi bỡnh thng Vn ng viờn Lỳc ngh ngi 75 Lỳc hot ng gng sc 150 180 -240 Lng mỏu c Lỳc ngh ngi bm ca mt ngn ... correct tr li is: correctly! Lm li mch b t thỡ xpny mi c tip tc li ny mi c tip tc Tit: 18 Vn chuyn mỏu qua h mch V sinh h tun hon I S chuyn mỏu qua h mch - Da vo kin thc ó hc tr li cõu hi? ? Lc ch...
 • 37
 • 236
 • 0

Tiet 18 - Van chuyen mau qua he mach Ve sinh he tuan hoan

Tiet 18 - Van chuyen mau qua he mach Ve sinh he tuan hoan
... MÁU QUA HỆ MẠCH VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN I Vận chuyển máu qua hệ mạch: : Quan sát hình vẽ sau đây, kết Máu vận chuyển qua hệ mạch hợp thơng tin SGK cho biết sao: nhờ: Huyết áp tĩnh mạch nhỏ mà - Sức ... vữa Hở van tim vành mạch Bài 19 : SỰ VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN I Vận chuyển máu qua hệ mạch: : Đọc SGK thảo luận nhóm: Máu vận chuyển qua hệ mạch nhờ: (5 phút) - Sức đẩy ... hại: - Hở van tim Thuốc Bài 19 : SỰ VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN I Vận chuyển máu qua hệ  Đề biện pháp bảo vệ tránh tác mạch: nhân có hại cho hệ tim mạch? Máu vận chuyển qua...
 • 20
 • 795
 • 0

Bài 18: Vận chuyển máu qua mau mach

Bài 18: Vận chuyển máu qua mau mach
... ngày có Bài học hôm bờmo ? nguồn gốc nà nghó giú tìm hiểu mụ nà Chúng tap hiểu làm c “ Emo có biếđể rèn luyệnSGK tim hoạtchò ng t “ trang 60 trái anh độ tốt … ! Ä Bài 18 : VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ ... giúp máu tuần hoàn liên tục theo chiều hệ mạch đươc Bờm anh chò vừa xem phim tạo từ kếtu ? đọc thông tin mục I trang đâ hợp 58 SGK để thảo luận tìm vấn đề : 2- Huyết áp tónh mạch nhỏ mà máu vận chuyển ... tónh mạch nhỏ mà máu vận chuyển qua tónh mạch tim nhờ tác động chủ yếu ? Phim : Cấu tạo tim tuần hoàn máu  Lựccđẩy chủuyếu tónh mạcu n hoàhoàmà 1- Lự chủp p máu tuầtuần n liên yế giú giúp má...
 • 17
 • 407
 • 1

Lý thuyết bài vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn

Lý thuyết bài vận chuyển máu qua hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hoàn
... II Vệ sinh tim mạch Cần bảo vệ tim mạch tránh tác nhân có hại- Khi tim phải đập nhanh hơn, giả sử 150 nhịp/phút, ... động vật có hại cho hệ mạch Các hình thức luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên, vừa sức có ý nghĩa rèn luyện, làm tăng khả hoạt động tim hệ mạch Những người luyện tập dưỡng sinh hay khí công ... tim) tới lúc ngừng đập hoàn toàn.- Có nhiều nguyên nhân làm cho tim phải tăng nhịp không mong muốn có hại cho tim :- Khi thể có khuyết tật van tim bi hở hay hẹp, mạch máu bị xơ cứng, phổi bị...
 • 2
 • 67
 • 0

Xem thêm