TÌM KIẾM CÁC PHỤ THUỘC HÀM CÓ ĐIỀU KIỆN (CFD)

TÌM KIẾM CÁC PHỤ THUỘC HÀM ĐIỀU KIỆN (CFD)

TÌM KIẾM CÁC PHỤ THUỘC HÀM CÓ ĐIỀU KIỆN (CFD)
... GIỚI THIỆU Các phụ thuộc hàm điều kiện (CFD) gần giới thiệu nhằm phục vụ việc làm liệu Chúng mở rộng phụ thuộc hàm (FD) tiêu chuẩn cách củng cố biểu mẫu số quan hệ ngữ nghĩa Các CFD chứng ... tập 24 TÓM TẮT Tiểu luận nghiên cứu việc tìm phụ thuộc hàm điều kiện (CFD) CFD mở rộng gần phụ thuộc hàm (FD) nhờ hỗ trợ thêm biểu mẫu (pattern) số liên quan mặt ngữ nghĩa, sử dụng làm quy ... quy mô hệ thức Các thuật toán tạo công cụ tìm kiếm quy luật làm liệu cho người dùng lựa chọn với ứng dụng khác I GIỚI THIỆU Các phụ thuộc hàm điều kiện (CFD) gần giới thiệu nhằm phục vụ việc...
 • 44
 • 292
 • 0

Nghiên cứu các phụ thuộc hàm trong sở dữ liệu hướng đối tượng mờ

Nghiên cứu các phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng mờ
... cỏc k cỏc rng bu cỏc thu cỏc ki nh ,h cỏc CSDL d ki n v n d N d m v cỏc lu m -5- gi M 1.1 Gi Trong nh ờn c m h vi thụng tin khụng ch mụ t nh m m x ờn c 20] Ti thi ó nh l l ỡnh c ti cỏc k ờn ... khỏc c hỳng l cụng vi cỏc ph t phỏt tri mụ hỡnh CSDL h nhi (m ỡnh d th m nghiờn c liờn quan m Trong ph , chỳng tụi gi li ỡnh CSDL h b ỡnh ny cho phộp ta thi th cỏc m lm mụ hỡnh ỡv ti n hnh ... xỏc r th , d Tuy nhiờn, th -7- gi mụ hỡnh c l cu , nhi c , cỏc gi y khụng th Vỡ v ỡnh d gi pm Trong cỏc h lo n h thụng tin sai l 1.2.1 Thụng tin sai l Thụng tin sai l lo n h Thụng tin c sai...
 • 113
 • 367
 • 2

Một số vấn đề liên quan đến dạng chuẩn trong hệ sở dữ liệu tính bao đóng của một tập các thuộc tính trên tập các phụ thuộc hàm đối với sơ đồ quan hệ

Một số vấn đề liên quan đến dạng chuẩn trong hệ cơ sở dữ liệu  tính bao đóng của một tập các thuộc tính trên tập các phụ thuộc hàm đối với sơ đồ quan hệ
... Thủy 11 Một số vấn đề liên quan đến dạng chuẩn hệ sở liệu Lớp họ phụ thuộc hàm Lớp hàm đóng 1.5 đồ quan hệ Định nghĩa Cho trước R = {a1, a2, , an} tập thuộc tính Khi s đồ quan hệ, s = < ... II DẠNG CHUẨN ĐỐI VỚI QUAN HỆ VÀ SƠ ĐỒ QUAN HỆ Việc chuẩn hoá quan hệ đồ quan hệ đóng vai trò quan trọng việc thiết kế hệ quản trị sở liệu mô hình liệu E.F.Codd Nhờ có chuẩn hoá quan hệ đồ ... toán (Tính bao đóng tập thuộc tính tập phụ thuộc hàm đồ quan hệ) Input : s = < R, F > đồ quan hệ R = (a1, a2, , an) tập hữu hạn thuộc tính F tập phụ thuộc hàm A ⊆ R Output : A+ bao đóng...
 • 77
 • 377
 • 3

Nghiên cứu và phát hiện các phụ thuộc hàm mở rộng trong sở dữ liệu theo cách tiếp cận tập thô

Nghiên cứu và phát hiện các phụ thuộc hàm mở rộng trong cơ sở dữ liệu theo cách tiếp cận tập thô
... ngữ phụ thuộc hàm mở rộng để “Approximate Functional Dependency” Trong phần này, trình bày phụ thuộc hàm mở rộng theo cách tiếp cận tập thô kiểm chứng hệ tiên đề Armstrong phụ thuộc hàm mở rộng ... tìm kiếm phụ thuộc hàm mở rộng tương lai 6 Chương TỔNG QUAN VỀ PHÁT HIỆN TRI THỨC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT HIỆN TRI THỨC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU Phát tri thức sở liệu Trong thập ... MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT HIỆN TRI THỨC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU TỔNG QUAN VỀ PHÁT HIỆN TRI THỨC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1 PHÁT HIỆN TRI THỨC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU...
 • 85
 • 389
 • 0

Tìm hiểu các phụ thuộc bao hàm trong mô hình quan hệ và ứng dụng vào việc chuyển đổi sang mô hình EER

Tìm hiểu các phụ thuộc bao hàm trong mô hình quan hệ và ứng dụng vào việc chuyển đổi sang mô hình EER
... CSDL vật lý Việc chuyển đổi hình EER thành hình quan hệ thuộc giai đoạn thiết kế hình logic từ hình khái niệm 28 Để làm sở cho việc chuyển đổi hình quan hệ sang hình EER bàn đến ... dựng hình quan hệ tương ứng Để phục vụ việc này, chương 3, Luận văn xây dựng phương pháp để chuyển đổi hình quan hệ sang hình EER 38 Chương TRÍCH XUẤT MÔ HÌNH EER TỪ MÔ HÌNH QUAN HỆ CÓ ... vấn đề chuyển đổi hình [2], [8] Trong thực tế, việc giải vấn đề chuyển đổi ngược” không phục vụ cho việc chuyển đổi hình quan hệ sang hình liệu khác (mô hình hướng đối tượng, hình...
 • 79
 • 321
 • 0

nghiên cứu các phụ thuộc hàm theo thời gian, thông qua hai quan điểm của wang và wijsen

nghiên cứu các phụ thuộc hàm theo thời gian, thông qua hai quan điểm của wang và wijsen
... nhằm nghiên cứu phụ thuộc hàm theo thời gian, thông qua hai quan điểm Wang Wijsen Liên quan đến lý thuyết phụ thuộc hàm theo thời gian Wang, đưa số hệ tính chất mối liên hệ phụ thuộc hàm theo thời ... tố thời gian phụ thuộc hàm theo thời gian (TFD) Phụ thuộc hàm theo thời gian có vai trò quan trọng việc phân tích thiết kế CSDL có yếu tố thời gian Phụ thuộc hàm theo thời gian nghiên cứu lần Wang ... phụ thuộc hàm (FD) truyền thống Bên cạnh đó, tìm hiểu cách tiếp cận Wijsen so sánh hai quan điểm lý thuyết phụ thuộc hàm theo thời gian Wang Wijsen thông qua việc so sánh hệ tiên đề cho TFD Wang...
 • 114
 • 171
 • 0

Phụ thuộc hàm sỡ dữ liêu

Phụ thuộc hàm  cơ sỡ dữ liêu
... Kiểm tra phụ thuộc hàm XY có suy dẫn từ F  Kiểm tra tập phụ thuộc hàm tương đương F+=G+  Với phụ thuộc hàm YZ F Tính Y+ tập phụ thuộc hàm G Nếu Z  Y+ YZ G+ ngược lại Phụ thuộc hàm dư thừa ... chứa phụ thuộc hàm CE  F không tương đương với G’ Phủ tối thiểu tập phụ thuộc hàm (minimal cover)  Phụ thuộc hàm có vế trái dư thừa:  F tập phụ thuộc hàm lược đồ quan hệ Q  ZYF  Phụ thuộc ... tập phụ thuộc hàm có vế phải thuộc tính F tập phụ thuộc hàm không dư thừa Phủ tối thiểu tập phụ thuộc hàm (minimal cover)  Thuật toán tìm phủ tối thiểu tập phụ thuộc hàm  Bước 1: Loại bỏ phụ...
 • 54
 • 174
 • 0

Phép suy dẫn của các phụ thuộc hàm trong mô hình dữ liệu dạng khối

Phép suy dẫn của các phụ thuộc hàm trong mô hình dữ liệu dạng khối
... hình liệu dạng khối hình liệu đƣợc xem mở rộng hình liệu quan hệ Để hoàn thiện cho lý thuyết hình liệu dạng khối em chọn đề tài Phép suy dẫn phụ thuộc hàm hình liệu dạng khối Nhằm ... chất phép suy dẫn nhƣ suy dẫn theo tiên đề, suy dẫn theo khối, suy dẫn theo quan hệ, định lí tƣơng đƣơng Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu phép suy dẫn phụ thuộc hàm hình liệu dạng khối nhƣ suy dẫn ... đề, suy dẫn theo quan hệ, định lí phép suy dẫn tƣơng đƣơng Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu hình sở liệu quan hệ Tìm hiểu hình sở liệu dạng khối Nghiên cứu phép suy dẫn phụ thuộc hàm hình liệu...
 • 67
 • 93
 • 0

Phép suy dẫn của các phụ thuộc hàm trong mô hình dữ liệu dạng khối

Phép suy dẫn của các phụ thuộc hàm trong mô hình dữ liệu dạng khối
... d liu dng em ó chn ti PHẫP SUY DN TRONG Mễ HèNH CA D CC LIU PH DNG THUC HM K H I Nhm chng minh tớnh cht cỏc phộp suy dn nh suy dn theo tiờn , suy dn theo khi, suy dn theo quan h, cỏc nh lớ ... Ai, ỏp dng h tiờn Amstrong cho mi i suy X ằ Y nh lut hp 48) Ngc li, gi s ta cú X > Y, ỏp dng h tiờn Amstrong cho mi i ta cú X ằ Ai, AiGY nh lut tỏch, suy Ai G x + T ú, suy Y Ê x+ 49) 50) Vy ... tng ng Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu v cỏc phộp suy dn ca cỏc ph thuc hm mụ hỡnh d liu dng nh suy dn theo tiờn , suy dn theo quan h, nh lớ cỏc phộp suy dn tng ng Nhim v nghiờn cu Tỡm hiu v mụ hỡnh...
 • 89
 • 256
 • 0

Môi trường và các gene gây chết điều kiện pptx

Môi trường và các gene gây chết có điều kiện pptx
... hưởng chút không ảnh hởng nhiệt độ thấp Các gene gọi gene gây chết điều kiện (conditional lethals); nói chung chúng cho thấy hiệu gây chết tình môi trường cực đoan Nhiệt độ ảnh hưởng mạnh ... Trong số trường hợp cụ thể, thường thf xác định nguyên nhân, môi trường gen khác coi ảnh hưởng lên độ thâm nhập độ biểu gene Ví dụ, ruồi giấm, allele số gene tác động lên sức sống gây chết nhiệt ... trường cực đoan Nhiệt độ ảnh hưởng mạnh mẽ lên kiểu hình thực vật Chẳng hạn, anh thảo hoa đỏ trồng 24oC lại hoa trắng trồng nhiệt độ 32oC Ở mèo Xiêm (Thái Lan) thỏ Himalaya, màu sắc lông chúng...
 • 3
 • 75
 • 0

tìm nghiệm phương trình lượng giác điều kiện trong dạy học toán 11

tìm nghiệm phương trình lượng giác có điều kiện trong dạy học toán 11
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Đoàn Thị Diễm Ly TÌM NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG DẠY HỌC TOÁN 11 Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học môn Toán Mã số: 60 14 ... SINH THÁI LƯỢNG GIÁC CỦA VIỆC CHỌN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG DẠY HỌC TOÁN 11 42 2.1 Lý thuyết góc cung lượng giác 43 2.2 Đường tròn lượng giác ... tra điều kiện xác định phương trình bậc bậc hai hàm số tang ( cotang) 41 CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG SINH THÁI LƯỢNG GIÁC CỦA VIỆC CHỌN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG DẠY HỌC TOÁN 11...
 • 106
 • 213
 • 1

Tìm nghiệm phương trình lượng giác điều kiện trong dạy học toán 11

Tìm nghiệm phương trình lượng giác có điều kiện trong dạy học toán 11
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Đoàn Thị Diễm Ly TÌM NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG DẠY HỌC TOÁN 11 Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học môn Toán Mã số: 60 14 ... SINH THÁI LƯỢNG GIÁC CỦA VIỆC CHỌN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG DẠY HỌC TOÁN 11 42 2.1 Lý thuyết góc cung lượng giác 43 2.2 Đường tròn lượng giác ... lớp 11 hành? quy tắc ngầm ẩn hợp đồng didactic gắn liền với việc tìm nghiệm PTLG điều kiện? Q2: Trong hệ thống dạy học toán THPT, kiến thức toán học lượng giác ảnh hưởng đến trình chọn nghiệm...
 • 20
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các phụ thuộc hàm có thể cótìm tất cả các phụ thuộc hàmphụ thuộc hàm cơ sở dữ liệubài tập phụ thuộc hàm có lời giảibài tập về phụ thuộc hàm có lời giảibài tập phụ thuộc hàm cơ sở dữ liệuphụ thuộc hàm có vế trái dư thừatập phụ thuộc hàm có vế phải một thuộc tính the rcác phụ thuộc hàmlao động nông nghiệp nông thôn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và có tính thời vụthực hiện tính năng lập tkb tự động sau bước này bạn sẽ có một tkb do máy lập tkb này thoả mãn những yêu cầu đặt ra tuy nhiên còn phụ thuộc vào bộ điều kiện ban đầugiải thuật kiểm tra phụ thuộc hàmví dụ kiểm tra phụ thuộc hàmđóng bắc cầu của các phụ thuộc hàm mờ bao đóng của tập thuộc tính đối với tập phụ thuộc hàmcác quan hệ và lớp các phụ thuộc hàmtìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốckết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)GIBBERELLIN và ỨNG DỤNGgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngBC KẾT QUẢ ATGTbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anđề thi anh 8 phú ninhbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhchuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §10. Làm tròn sốcông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kim