SINH 8 t41 t48 sinh học 8 đoàn trung đức

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 8 pps

Luận văn : Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên part 8 pps
... Thị Lâm: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học Sâu đục thông khu vực núi Luốt Xuân Mai - Hà Tây Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ khoa học lâm nghiệp 1996 11 Trần Công Loanh: Côn trùng lâm ... xuất gây dịch huyện Phú Lơng tỉnh Thái Nguyên nên có biện pháp phòng trừ kịp thời nhằm ngăn chặn loài sâu khỏi lây lan - Nghiên cứu điều tra biện pháp phòng trừ loài sâu bọ ăn hại Keo tai tợng ... phát Thái Nguyên nên cần có nghiên cứu tiếp đặc điểm sinh vật học loài sâu - Loài sâu phát dịch thờng có số lợng lớn nên cần nghiên cứu sâu biến động quần thể để có biện pháp phòng trừ chúng...
 • 10
 • 380
 • 1

Tài liệu CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC GIAI ĐOẠN 2005 – 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 docx

Tài liệu CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC GIAI ĐOẠN 2005 – 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 docx
... ĐDSH giai đoạn 2005 - 2010 Phần II: Phương hướng bảo tồn ĐDSH giai đoạn 201 1– 2015 Phần CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC GIAI ĐOẠN 2005 2010 Lịch sử hình thành phát triển loài người gắn liền ... bước vào giai đoạn tổng kết Chiến lược, Kế hoạch quốc gia, ngành liên quan tới bảo tồn ĐDSH Báo cáo gồm 02 phần chính: Phần I: Công tác bảo tồn ĐDSH giai đoạn 2005 - 2010 Phần II: Phương hướng bảo ... cực công tác phòng chống tội phạm môi trường, có bảo tồn ĐDSH Hoạt động (Khoa học công nghệ) nghiên cứu triển khai ngày sâu rộng, có hiệu Đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học môn khoa học...
 • 18
 • 344
 • 2

NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học, KHẢO sát HOẠT TÍNH SINH học PHÂN đoạn KHÔNG PHÂN cực cây tắc kè đá DRYNARIA BONII CHRIST họ RÁNG (POLYPODIACEAE)

NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học, KHẢO sát HOẠT TÍNH SINH học PHÂN đoạn KHÔNG PHÂN cực cây tắc kè đá DRYNARIA BONII CHRIST họ RÁNG (POLYPODIACEAE)
... ĐIỂM CÂY TẮC KÈ ĐÁ Tên khoa học: Drynaria bonii Christ Thuộc họ Ráng (Polypodiacea) Tên Việt Nam: tắc đá, ráng đuôi phụng, tổ rồng, ĐẶC ĐIỂM CÂY TẮC KÈ ĐÁ Tắc đá sống phụ sinh gỗ hay đá ... MỤC TIÊU Phân lập, xác định cấu trúc hóa học hợp chất tinh khiết từ phân đoạn không phân cực thân rễ Tắc đá Thử hoạt tính chống oxi hóa kháng vi sinh vật kiểm định hợp chất phân lập PHẦN TỔNG ... thử hoạt tính sinh học - Hoạt tính chống oxi hóa thử nghiệm theo phương pháp DPPH - Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định thử nghiệm theo phương pháp Vander Bergher Vlietinck (1991) phòng sinh học...
 • 56
 • 356
 • 0

Tin sinh học dự đoán cấu trúc protein

Tin sinh học dự đoán cấu trúc protein
... lượng cấu trúc Thông thường, cấu trúc có độ phân giải tốt 2.0 Å xem tin cậy Nếu cấu trúc có R-factor thấp 20% cho cấu trúc Đồ án - Dự đoán cấu trúc protein Hinh Quy trình dự đoán cấu trúc protein ... đủ hướng nghiên cứu Đồ án - Dự đoán cấu trúc protein CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC PROTEIN 2.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC 2.1.1 Cấu trúc protein: Protein hợp chất đại phân ... QUAN VỀ DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC PROTEIN 2.1 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC 2.1.1 Cấu trúc protein: 2.1.2 Chức protein 2.1.3 Ảnh hưởng cấu trúc đến chức protein ...
 • 43
 • 616
 • 2

BÁO CÁO QUỐC GIA LẦN THỨ 5 THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC ĐA DẠNG SINH HỌC Giai đoạn 2009 2013

BÁO CÁO QUỐC GIA LẦN THỨ 5 THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC ĐA DẠNG SINH HỌC Giai đoạn 2009 2013
... vụ quốc gia đối quốc gia thành viên tham gia Công ước ĐDSH, Bộ Tài nguyên Môi trường quan đầu mối quốc gia Công ước Việt Nam phối hợp với quan liên quan xây dựng Báo cáo quốc gia lần thứ ĐDSH Báo ... 106 454 ,8 758 8,6 2008 50 0411 ,5 378012,7 11 454 3,8 7 855 ,0 2009 51 5819,6 381090,2 126614,4 81 15, 0 2010 54 0162,8 396733,6 1 351 37,2 8292,0 2011 57 18 85, 8 4219 25, 4 141204,2 8 756 ,2 Sơ 2012 58 7792,7 433870,1 ... việc thực Công ước quốc tế - Công ước bảo vệ di sản văn hóa thiên nhiên giới (Công ước Paris, 1972) Nhận thức tầm quan trọng công ước này, vào năm 1987, Chính phủ Việt Nam thức tham gia công ước...
 • 94
 • 80
 • 0

Nghiên cứu tách chiết phân đoạn chitin phân tử lượng thấp (oligochitin) từ chitin chiếu xạ, chiếu xạ kết hợp enzyme và đánh giá hoạt tính sinh học phân đoạn oligochitin thu được

Nghiên cứu tách chiết phân đoạn chitin phân tử lượng thấp (oligochitin) từ chitin chiếu xạ, chiếu xạ kết hợp enzyme và đánh giá hoạt tính sinh học phân đoạn oligochitin thu được
... phân tử lượng thấp (oligochitin) từ chitin chiếu xạ, chiếu xạ kết hợp enzyme đánh giá hoạt tính sinh học phân đoạn oligochitin thu được Nội dung đề tài: Xây dựng quy trình tách chiết phân đoạn oligochitin ... oligochitin từ chitin chiếu xạ, chiếu xạ kết hợp enzyme Xác định hiệu suất thu hồi phân đoạn oligochitin từ chitin chiếu xạ, chiếu xạ kết hợp enzyme Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa phân đoạn oligochitin ... xuất phân đoạn chitin phân tử lượng thấp (oligochitin) 41 3.5 Kết đánh giá hoạt tính chống oxi hóa phân đoạn chitin phân tử lượng thấp (oligochitin) thu theo phương pháp chiếu xạ phương...
 • 75
 • 223
 • 0

BÁO CÁO QUỐC GIA LẦN THỨ 5 THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC ĐA DẠNG SINH HỌC Giai đoạn 2009 - 2013

BÁO CÁO QUỐC GIA LẦN THỨ 5 THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC ĐA DẠNG SINH HỌC Giai đoạn 2009 - 2013
... Chàm -1 6,8 -1 0,4 -6 ,4 199 4-2 008 Văn Phong -2 ,8 -2 ,7 -0 ,1 200 3-2 006 Nha Trang -1 6,2 -1 3,1 -3 ,1 199 4-2 007 Ninh Hải -6 ,3 -6 ,5 -0 ,2 200 2-2 007 Cà Ná -6 ,3 -4 ,9 -1 ,4 19 9 5- 2006 Côn Đảo -1 6,8 -1 2,9 199 4-2 004 ... vụ quốc gia đối quốc gia thành viên tham gia Công ước ĐDSH, Bộ Tài nguyên Môi trường quan đầu mối quốc gia Công ước Việt Nam phối hợp với quan liên quan xây dựng Báo cáo quốc gia lần thứ ĐDSH Báo ... toàn sinh học Mục tiêu liên quan đến bảo tồn ĐDSH - Bảo tồn phát triển đa dạng sinh học cạn; - Bảo tồn phát triển đa dạng sinh học vùng đất ngập nước biển; - Bảo tồn phát triển đa dạng sinh học...
 • 96
 • 204
 • 0

PHÁT HIỆN dấu ấn SINH học CHẨN đoán sớm UNG THƯ vòm mũi HỌNG

PHÁT HIỆN dấu ấn SINH học CHẨN đoán sớm UNG THƯ vòm mũi HỌNG
... Burrkit, Ung thư phổi, ung thư dày ung thư vòm mũi họng [] Ung thư vòm mũi họng (UTVMH) khối u biểu mô, thư ng phát sinh từ hố Rosemüller, vị trí giàu mô lympho vòm họng, vòi Eustachian Khối u thư ng ... thức, hiểu biết chuẩn bị thí sinh vấn đề dự định nghiên cứu Nghiên cứu phát dấu ấn sinh học gen EBV gen ức chế ung thư , với hy vọng giúp chẩn đoán sớm ung thư vòm mũi họng Theo định hướng hai thầy ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM PHÁT HIỆN DẤU ẤN SINH HỌC CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG Chuyên ngành: Dị ứng miễn dịch Mã số: 62720109 ĐỀ CƯƠNG DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NGƯỜI...
 • 56
 • 185
 • 0

Phát hiện sớm dấu ấn sinh học chẩn đoán sớm ung thư vòm mũi họng

Phát hiện sớm dấu ấn sinh học chẩn đoán sớm ung thư vòm mũi họng
... EBV Gen ức chế ung thư cho có liên quan đến hình thành, xâm lấn di nhiều loại ung thư như: U lympho Burrkit, Ung thư phổi, ung thư dày ung thư vòm mũi họng [39] Ung thư vòm mũi họng (UTVMH) khối ... 1.1 Tình hình ung thư vòm mũi họng giới Việt Nam Ung thư vòm mũi họng (UTVMH), khối u phát triển từ tế bào biểu mô nằm vị trí cửa mũi sau vòm họng, loại bệnh đứng hàng đầu số ung thư vùng đầu ... Rosemuller, vùng vòm mũi họng giàu mô lympho đệm Eustachian Ung thư xuất phát từ vòm mũi họng, xuất phát từ thành trước vòm họng Do cấu tạo giải phẫu nên UTVMH khó chẩn đoán giai đoạn sớm triệu chứng...
 • 42
 • 143
 • 0

“Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”

“Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên”
... bé vào công tác quản lý bảo vệ rừng địa phơng, nhằm ngăn chặn dịch sâu hại tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại keo phơng pháp phòng trừ chúng huyện ... trình Côn trùng rừng tác phẩm đề cập đến nhiều loài côn trùng Bộ Cánh cứng hại rừng nh: mọt, xén tóc, sâu đinh bọ lá[ 30] Năm 1966 Bey - Bienko phát mô tả đợc 300.000 loài côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng ... dung v phơng pháp nghiên cứu 4.1- Nội dung nghiên cứu 4.1.1- Thành phần loài côn trùng cánh cứng hại Keo tai tợng 4.1.2- Đặc điểm hình thái phân loại loài chủ yếu - Mô tả đặc điểm hình thái pha -...
 • 88
 • 2,041
 • 7

Đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc bộ Bọ cánh cứng hại lá keo

Đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc bộ Bọ cánh cứng hại lá keo
... trình Côn trùng rừng tác phẩm đề cập đến nhiều loài côn trùng Bộ Cánh cứng hại rừng nh: mọt, xén tóc, sâu đinh bọ lá[ 30] Năm 1966 Bey - Bienko phát mô tả đợc 300.000 loài côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng ... loài côn trùng cánh cứng hại Keo tai tợng 4.1.2- Đặc điểm hình thái phân loại loài chủ yếu - Mô tả đặc điểm hình thái pha - Xác định tên khoa học vị trí phân loại loài 4.1.3- Đặc điểm sinh vật họccủa ... [25], [36] sơ xác định loài Bọ xanh tím hại Keo tai tợng Ambrostoma sp thuộc Họ Bọ ăn Chrysomelidae, Bộ Cánh cứng Coleoptera 5.3- Đặc điểm sinh vật học Bọ xanh tím hại Keo tai tợng 5.3.1- Sâu trởng...
 • 88
 • 1,708
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc bộ cánh cứng hạt lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc bộ cánh cứng hạt lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên
... bé vào công tác quản lý bảo vệ rừng địa phơng, nhằm ngăn chặn dịch sâu hại tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại keo phơng pháp phòng trừ chúng huyện ... chạm với phá hoại nhiều mặt côn trùng Do ngời phải bắt tay vào tìm hiểu nghiên cứu côn trùng Những tài liệu nghiên cứu côn trùng nhiều phong phú Trong sách cổ Xêri viết vào năm 3000 TCN nói tới ... trình Côn trùng rừng tác phẩm đề cập đến nhiều loài côn trùng Bộ Cánh cứng hại rừng nh: mọt, xén tóc, sâu đinh bọ lá[ 30] Năm 1966 Bey - Bienko phát mô tả đợc 300.000 loài côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng...
 • 88
 • 543
 • 0

Xem thêm