Ôn tập sinh học 8 cho HKI sinh học 8 lê thị phùng

Ôn tậphọc vật rắn thi TN và ĐH

Ôn tập cơ học vật rắn thi TN và ĐH
... Chương I: CƠ HỌC VẬT RẮN -& -Phần 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT & CÔNG THỨC Các khái niệm động học quay vật rắn: • Toạ độ góc – góc quay: + Khi vật rắn quay quanh trục cố định, điểm vật rắn có góc ... trọng tâm vật rắn? A Khối tâm vật rắn đồng chất có khối lượng phân bố có dạng hình học đối xứng tâm đối xứng hình học B Khi tổng hình học véc tơ lực tác dụng lên vật rắn không khối tâm vật rắn đứng ... Động vật rắn: • Động vật rắn tổng động phần tử nó: 2 Wd = ∑ 12 m i v i = ∑ m i v i • TH vật rắn chuyển động tịnh tiến: Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến điểm vật rắn có gia tốc vận tốc, động 2 vật...
 • 21
 • 255
 • 3

Ôn tập hóa học đại cương thi đại học năm 2014 phần lý thuyết hóa đại cương

Ôn tập hóa học đại cương thi đại học năm 2014 phần lý thuyết hóa đại cương
... Đề cương ôn tập Hóa đại cương (Phần thuyết) Cho biết nội dung nguyên vững bền Viết dãy thứ tự lượng orbital nguyên tử Từ cho biết ý nghĩa nguyên này? Hướng dẫn * Nội ... Page F Blog: www.caotu28.blogspot.com Đề cương ôn tập Hóa đại cương (Phần thuyết) * Lai hóa sp3 “sự trộn lẫn obitan s với obitan p để tạo obitan lai hóa (sp3) hướng 4đỉnh hình tứ diện” VD: Nguyên ... Page Blog: www.caotu28.blogspot.com Đề cương ôn tập Hóa đại cương (Phần thuyết) k1 , k2 số tốc độ phản ứng Thế chất xúc tác? Trình bày chế phản ứng hoá học có chất xúc tác? Hướng dẫn * Chất...
 • 7
 • 388
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012
... Buttons ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 Trang 13 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC ... B ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 Trang 14 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC ... A Chứa thông tin dạng văn B Chứa thông tin dạng Hình ảnh, âm C Chứa thông tin dạng Video D Tất ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 Trang...
 • 15
 • 1,507
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIN học văn PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH năm 2015

ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIN học văn PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH năm 2015
... Buttons ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH NĂM 2015 Trang 13 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH ... HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH NĂM 2015 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2015 Môn: Tin Học Ngạch: Cán Sự Số Câu Trả Lời Đúng: / ĐIỂM CÁN BỘ CHẤM THI CÁN ... 40 phút ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH NĂM 2015 Trang B MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP I Hệ điều hành Windows XP Để thi hành ứng dụng hệ điều hành Windows XP ta:...
 • 15
 • 512
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIN học văn PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG ôn tập TIN học văn PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH
... Buttons ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH Trang 19 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH NĂM 2012 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH NĂM 2012 Môn: Tin Học ... Nội dung trang Web A Chứa thông tin dạng văn B Chứa thông tin dạng Hình ảnh, âm C Chứa thông tin dạng Video ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH Trang 13 D Tất 68 Trong ... thời gian 40 phút ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH Trang B MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP I Hệ điều hành Windows XP Để thi hành ứng dụng hệ điều hành Windows XP ta: A (I) Nhắp...
 • 21
 • 305
 • 0

BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH 2015

BỘ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH 2015
... Buttons ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH NĂM 2015 Trang 13 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2012 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH ... ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH NĂM 2015 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2015 Môn: Tin Học Ngạch: Cán Sự Số Câu Trả Lời Đúng: / ĐIỂM CÁN BỘ CHẤM THI CÁN BỘ CHẤM ... 40 phút ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC KHỐI HÀNH CHÍNH NĂM 2015 Trang B MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP I Hệ điều hành Windows XP Để thi hành ứng dụng hệ điều hành Windows XP ta:...
 • 15
 • 230
 • 0

Ôn tập môn học nghiên cứu thị trường

Ôn tập môn học nghiên cứu thị trường
... thiết kế nghiên cứu mô tả: nghiên cứu sử dụng cần mô tả thị trường Vai trò nghiên cứu mô tả: dùng để mô tả thị trường (đối tượng nghiên cứu cần phải chọn đại diện cho thị trường nghiên cứu) Ví ... nghiên cứu bản: - Thiết kế nghiên cứu khám phá - Thiết kế nghiên cứu mô tả - Thiết kế nghiên cứu nhân Câu 2: Thiết kế nghiên cứu khám phá Khái niệm thiết kế nghiên cứu khám phá: dạng nghiên cứu ... cứu cần nghiên cứu để thỏa mãn mục đích nghiên cứu phạm vi nghiên cứu - Đám đông nghiên cứu: quy mô đám đông ta có để thực nghiên cứu thị trường nghiên cứu  Được thu thập từ nguồn liệu thứ cấp...
 • 29
 • 522
 • 4

Câu hỏi ôn tập triết học Mác Nin

Câu hỏi ôn tập triết học Mác Lê Nin
... L nin, kinh tế trị học CNXH khoa học, triết học Mác L nin bao phận hợp thành chủ nghĩa Mác L nin - Về vai trò triết học Mác L nin chủ nghĩa Mác L nin Triết học Mác L nin đóng vai trò giới quan phơng ... Mác - Với đời giai đoạn L nin, từ triết học Mác đợc mang tên - tên tuổi Mác đợc gắn liền với tên tuổi L nin, triết học Mác L nin - Với đời giai đoạn L nin, triết học Mác L nin đáp ứng đợc yêu cầu ... lý triết học Mác- L nin vì: - Nguyên lý đợc thể nội dung toàn học thuyết triết học Mác- L nin Mác nói: Triết học giải thích giới mà cải tạo giới Mục đích triết học Mác- L nin thực tiễn lý luận triết...
 • 61
 • 277
 • 0

on tap triet hoc mac le nin

on tap triet hoc mac le nin
... chủ nghĩa Mác sở kết nghiên cứu CNTB, Lenin phát triển sáng tạo lý luận cách mạng XHCN chủ nghĩa Mác khẳng định cách mạng vô sản thắng lợi nước Từ đó, Lenin khẳng định dân tộc lạc hậu lên CNXH ... phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng cộng sản lấy CN Mác – LeeNin ... xây dựng nhiệm vụ chủ chốt lâu dài * Tư tưởng L nin thời kỳ độ từ CNTB lên CNXH: - Tính tất yếu khách quan đặc điểm thời kỳ độ lên CNXH: Theo Lenin: TKQĐ lên CNXH thời kỳ cải biến cách mạng sâu...
 • 36
 • 288
 • 0

de cuong on tap vat ly 8 (vua de cuong + dap an) cho hoc sinh on thi

de cuong on tap vat ly 8 (vua de cuong + dap an) cho hoc sinh on thi
... nhôm : Qtoả = mnhôm Cnhôm (t1 – t) = 0,2 .88 0.(100 – 27) = 1 284 8 (J) Khối lượng nước : Ta có : Q thu = Q toả ⇔ mnước Cnước (t – t2) = 1 284 8 1 284 8 1 284 8 = 0, 437(kg ) ⇔ mnước = = C.(t − t2 ) 4200.(27 ... 100 C) Nhiệt lượng thu vào để ấm nước nóng lên : Qnhôm = ? (J) Biết Cnhôm = 88 0(J/kg.K) Q = Q nhôm + Qnước = 26400 + 630000 = 656400 (J) = 656,4 (KJ) Qnước = ? (J) Biết Cnước = 4200(J/kg.K) Đáp ... = 4200 (J/kg.K) ∆t = ?( o C ) Bài : Dạng phương trình cân nhiệt Cho biết mnhôm = 0,2 (kg) t1 = 100oC t2 = 20oC t = 27oC Cnhôm = 88 0(J/kg.K) Cnước = 4200(J/kg.K) Q toả = ? (J) mnước = ? (kg) Giải...
 • 2
 • 2,206
 • 60

de cuong on tap vat ly 8 (vua de cuong + dap an) cho hoc sinh on thi.doc

de cuong on tap vat ly 8 (vua de cuong + dap an) cho hoc sinh on thi.doc
... lượng nước : t2 = 20oC Ta có : Q thu = Q toả o ⇔ mnước Cnước (t – t2) = 1 284 8 t = 27 C Cnhôm = 88 0(J/kg.K) 1 284 8 1 284 8 = 0, 437(kg ) ⇔ mnước = = Cnước = 4200(J/kg.K) C.(t − t2 ) 4200.(27 − 20) ... Bài : Dạng phương trình cân nhiệt Giải : Cho biết Nhiệt lượng toả cầu nhôm : mnhôm = 0,2 (kg) Qtoả = mnhôm Cnhôm (t1 – t) = 0,2 .88 0.(100 – 27) = 1 284 8 (J) o t1 = 100 C Khối lượng nước : t2 = ... 100 oC) Nhiệt lượng thu vào để ấm nước nóng lên : Qnhôm = ? (J) Biết Cnhôm = 88 0(J/kg.K) Q = Q nhôm + Qnước = 26400 + 630000 = 656400 (J) = 656,4 (KJ) Qnước = ? (J) Biết Cnước = 4200(J/kg.K) Đáp...
 • 2
 • 1,535
 • 14

Đề ôn tập Hình học 8 (Dành cho học sinh khá giỏi)

Đề ôn tập Hình học 8 (Dành cho học sinh khá giỏi)
... minh AD = AB2 + AC2.(Bi 18- gii theo cỏch khỏc) Đề ôn tập Hình học (Dành cho học sinh giỏi) 51 Cho hỡnh vuụng ABCD , trờn BC ly M cho : BM = BC Trờn tia i ca tia CD ly im N cho CN = BC Cnh AM ct ... B H D A C A E B M F 11 C CE = 1 ,87 cm Đề ôn tập Hình học (Dành cho học sinh giỏi) 26 Cho tam giỏc ABC Trờn AB ly im D cho BD = DA Trờn CB EB = -4,05 EC ly im E cho BE = 4EC Gi F l giao im ca ... K D F M C Đề ôn tập Hình học (Dành cho học sinh giỏi) 18 Cho tam giỏc ABC cú gúc A = 30 Dng bờn ngoi tam giỏc u BCD Chng minh rng AD2 = AB2 + AC2 HD:Dng u ADE + = 2700 A B D C E 19 Cho tam giỏc...
 • 22
 • 2,957
 • 6

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinhhọc viên cao học không chuyên triết

Đề cương ôn tập triết học dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên triết
... vật học – K17  Page 8  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  Trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo khoa học, công nghệ, giáo dục – đào tạo khoa học, công ... Người soạn: Bùi Thanh Long – Động vật học – K17  Page 19  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  không ý thức nó, không tự giác xây dựng thành hệ thống ... Long – Động vật học – K17  Page 23  Đề cương ôn tập triết học dành cho học viên cao học, NCS không chuyên triết 2008  Đây nguyên tắc thực hữu ích nghiên cứu nhà khoa học, nhận thức, ông chưa cần...
 • 30
 • 910
 • 8

Xem thêm