On tap giai BT trong SGK SH8 sinh học 8 ngô sĩ trụ

On tap-Giai BT-trong SGK-SH8

On tap-Giai BT-trong SGK-SH8
... noron v truyn i dc theo si trc 11, Cú my loi noron? - noron huong tam: cú thõn nm ngoi trung ng thn kinh, m nhim chc nng truyn xung thn kinh v trung ng thn kinh - noron trung gian: nn trung uong ... rut non nờn hiu qu tiờu húa s thp Nờu cu to chung ca rut non: - Trong ng tiờu húa, tip theo mụn v ca d dy l rut non - Rut non cú cu to lp ging d dy, nhng lp c ch cú c vũng v c dc - Tỏ trng l on ... no? Nu chc nng: - gm tim v h mch to thnh vũng tun hon nh v vũng tun hon ln - Vũng tun hon nh dn mỏu qua phi, giỳp mỏu trao i O2 v CO2 - Vũng tun hon ln dn mỏu qua tt c cỏc t bo ca c th thc hin...
 • 57
 • 285
 • 0

nâng cao chất lượng dạy học bài ôn tập tổng kết trong chương trình sinh học 11 thpt với sự hỗ trợ của sơ đồ tư duy

nâng cao chất lượng dạy học bài ôn tập tổng kết trong chương trình sinh học 11 thpt với sự hỗ trợ của sơ đồ tư duy
... trạng dạy học ôn tập tổng kết môn Sinh học trường THPT 10 1.2.2 Xu hướng ứng dụng đồ dạy học Sinh học .11 Chương 2: DẠY HỌC BÀI ÔN TẬP, TỔNG KẾT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SƠ ĐỒ TƯ DUY ... chương trình sinh học 11 22 3.2 Tổ chức dạy học ôn tập, tổng kết chương trình sinh học 11 với hỗ trợ đồ .23 3.2.1 Giáo án 22: Ôn tập chương I 24 3.2.2 Giáo án 49: Ôn tập ... tổ chức dạy học OTTK với hỗ trợ SĐTD, nhằm nâng cao chất lượng dạy học OTTK chương trình Sinh học 11 Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức dạy học OTTK chương trình Sinh học 11 THPT hỗ trợ SĐTD...
 • 55
 • 154
 • 0

Bài giảng SKKN-Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8

Bài giảng SKKN-Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8
... kin thc 3.2 Phng phỏp dy cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi: 3.2.1 Vai trũ ca thớ nghim dy hc kin thc sinh lớ, sinh thỏi Trong vic dy hc cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi, thớ nghim úng mt vai trũ rt ... hc sinh phỏt trin Kt qu thc nghim v nhn xột: *Sau thc nghim ti dy hc th no hc sinh t lc tip thu kin thc trờn lp 8E vaỡ 8G thu c kt qu HKI nh sau: 4.1 Kt qu trc ỏp dng (Kho sỏt ban u) 8D 8E 8G ... TL% SL TL% SL TL% SL TL% 8E 10.2 25 64.1 20.5 5.1 0 8G 25 71.4 10 28. 6 0 0 0 *So sỏnh kt qu trc dng (kho sỏt ban u) v sau dng: Nhn xột: Qua kt qu thc nghim trờn lp 8E v 8G thu c kt qu khỏ kh quan,...
 • 11
 • 553
 • 10

SKKN Phat huy tinh tich cuc hoc tap cua hoc sinh trong bo mon sinh hoc 8

SKKN Phat huy tinh tich cuc hoc tap cua hoc sinh trong bo mon sinh hoc 8
... kin thc 3.2 Phng phỏp dy cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi: 3.2.1 Vai trũ ca thớ nghim dy hc kin thc sinh lớ, sinh thỏi Trong vic dy hc cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi, thớ nghim úng mt vai trũ rt ... hc sinh phỏt trin Kt qu thc nghim v nhn xột: *Sau thc nghim ti dy hc th no hc sinh t lc tip thu kin thc trờn lp 8E vaỡ 8G thu c kt qu HKI nh sau: 4.1 Kt qu trc ỏp dng (Kho sỏt ban u) 8D 8E 8G ... TL% SL TL% SL TL% SL TL% 8E 10.2 25 64.1 20.5 5.1 0 8G 25 71.4 10 28. 6 0 0 0 *So sỏnh kt qu trc dng (kho sỏt ban u) v sau dng: Nhn xột: Qua kt qu thc nghim trờn lp 8E v 8G thu c kt qu khỏ kh quan,...
 • 11
 • 491
 • 1

BÀI ÔN TẬP THEO CHƯƠNG TRÌNH SGK LỚP 6 (LẦN 8)

BÀI ÔN TẬP THEO CHƯƠNG TRÌNH SGK LỚP 6 (LẦN 8)
... evening? B : He learns (6) A : What time does he go (7) bed? B : He goes to bed (8) ten oclock 1) 2) 3) 4) 5) 6) Bài 3: Cho dạng động từ ngoặc We often (have) breakfast at 6. 15 in the morning ... Minh City 7) 1) 3) 4) 7) 8) 2) 5) 6) Bài 4: Điền chữ thiếu vào chỗ trống v-g-ta-les c-b-a-es l-k- -ni-ns -hi-k-n -arr-ts n-o-les t-m-to-s -o-at-es 10 -et-u-e Bài : Điền a / an / some ... has bike Bài 5: Đặt câu hỏi với How feel ? trả lời theo gợi ý VD: Mai / tired A: How does Mai feel? B: She feels tired You / hungry A: How you feel? B: I feel hungry Nhi / thirsty 8) Huy and...
 • 4
 • 303
 • 1

ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 1 NĂM HỌC 2008 -2009 pptx

ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC ĐỀ SỐ 1 NĂM HỌC 2008 -2009 pptx
... 17 /đề số Đáp án đề số Câu 1- 10 B B C A C D D A D B 11 - D C C D C A C A D B C D C B B C C B D A D D D A C D B A C D D B D C A D C B /// /// 20 213 0 314 0 415 0 18 /đề số 19 /đề số ... sáng, nhóm ưa bóng nhóm chịu bóng 11 /đề số Câu 30: Giới hạn sinh thái nhiệt độ số loài sau: Loài (1) : 20C –> 18 0C, Loài (2): 20C –> 420C, Loài (3): -20C –> 18 0C, Loài (4): 200C – 780C Loài loài ... sinh thái? A)Là phần không gian bao quanh sinh vật mà yếu tố cấu tạo nên môi trường trực tiếp hay gián tiếp tác động lên sinh trưởng phát triển sinh vật 10 /đề số B)Là địa cư trú loài C)Là không...
 • 19
 • 212
 • 0

Tài liệu ôn tập câu 5 trong đề thi đại học cao đẳng

Tài liệu ôn tập câu 5 trong đề thi đại học cao đẳng
... 3 .5 Xác ñ nh m ñ h sau có nghi m : x − 5x + ≤  (D1 – 2004 )  3x − mx x + 16 =   Bài 4 .5 Gi i phương trình sau: 3x + 2x = 3x + (D2 – 2004 ) Bài 5. 5 Ch ng minh v i ∀x ∈ R ta có : 12 x  15 ... 3x + 4x + 5x (B-20 05)             5 4 3 Bài 6 .5 Cho x , y, z s th c dương th a mãn xyz = Ch ng minh r ng: + x + y3 + y3 + z + z3 + x3 + + ≥ 3 (D-20 05) xy yz zx Bài 7 .5 Cho x, ... + + ≥ (D2 – 20 05 ) 1+y 1+z 1+x Bài 12 .5 Tìm m ñ h b t phương trình sau có nghi m : 72x + x +1 − 72 + x +1 + 2005x ≤ 20 05  (D1 – 20 05 )  x − m + x + 2m + ≥  r ng: ( ) Bài 13 .5 Cho hai s th...
 • 33
 • 303
 • 1

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8
... thiết bị môn nhà trường đầy đủ đại Sau xem xét cân nhắc, dựa vào sở nêu qua kinh nghiệm giảng dạy trường THCS định chọn đề tài "Phát huy tính tích cực học tập học sinh môn sinh học 8" đạt hiệu ... Đối tượng nghiên cứu học sinh lớp 8E, 8G đa số nằm độ tuổi 13-14, lớp có nhiều học sinh chăm ngoan học giỏi có ý thức hoạt động, có tinh thần tập thể có trách nhiệm cao học tập, quan tâm giúp đỡ ... dạy học Xu hướng dạy học trọng nhiều tới hình thức tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ Hình thức dạy học tạo điều kiện cho nhiều học sinh trực tiếp tham gia vào hoạt động học tập, có điều kiện bộc...
 • 14
 • 999
 • 9

On tap LT,BT chuong song co,am hoc(co dap an)

On tap LT,BT chuong song co,am hoc(co dap an)
... 16m/s C v = 6,25m/s D v = 400m/s 3.20 Cho sóng ngang có phương trình sóng u = sin π ( t x − )mm ,trong x tính cm, t tính 0,1 giây Vị trí phần tử sóng M cách gốc toạ độ 3m thời điểm t = 2s A uM =0mm ... xảy tượng giao thoa sóng mặt chất lỏng, điểm dao động mạnh tạo thành đường thẳng cực đại 3.40 Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng ... THPT Phú Điền Ôn thi TN VL12 Giáo viên: Trần Thanh Vân C nửa bước sóng D phần tư bước sóng 3.41 Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50Hz đo khoảng...
 • 11
 • 187
 • 0

Một số giải pháp khi dạy bài hoạt động cơ trong chương trình sinh học 8

Một số giải pháp khi dạy bài hoạt động cơ trong chương trình sinh học 8
... co cơ? B .Bài mới: -Mở bài. GV :Cơ co làm xơng cử động tạo nên vận động thể,vậy hoạt động mang lại hiệu làm để tăng hiệu họat động ?để hiểu rõ điều học hôm nghiên cứu Hoạt động giáo viên học sinh ... tìm tòi.Tốt để học sinh tự tìm biện pháp vệ sinh ,giải thích đợc sơ khoa học tợng thực tế xảy đời sống hàng ngày ,phân tích đợc mặt tích cực tiêu cực cách sống thân học sinh, sinh hoạt gia đình,đờng ... kế dạy dạy tốt đặc biệt hoạt động Kết cụ thể qua dạy: -Đa số học sinh có kĩ làm thực hành,yêu thích môn,thích tìm thể ngời,về giới xung quanh -100% học sinh thấy đợc ý nghĩa hoạt động cơ, chứng...
 • 7
 • 59
 • 0

SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8

SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8
... định hướng phát triển lực người học để viết nên sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng hệ thống câu hỏi /bài tập theo định hướng phát triển lực học sinh chương trình Sinh học 8 PHẦN NỘI DUNG SÁNG KIẾN ... tập huấn thiết kế bảng mô tả, xây dựng câu hỏi /bài tập định hướng lực, … nhiều lúc lạ với họ 2.3 THIẾT KẾ CÂU HỎI - BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN SINH HỌC LỚP 2.3.1 Câu hỏi /bài tập đánh giá lực ... 2.3.4 Quy trình biên soạn câu hỏi /bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng lực Việc biên soạn câu hỏi /bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng lực tiến hành theo bước sau: Bước Xác định chủ...
 • 20
 • 1,311
 • 9

skkn PHƯƠNG PHÁP vận DỤNG bản đồ tư DUY vào VIỆC ôn tập một CÁCH HIỆU QUẢ môn SINH học 12

skkn PHƯƠNG PHÁP vận DỤNG bản đồ tư DUY vào VIỆC ôn tập một CÁCH HIỆU QUẢ môn SINH học 12
... BĐTD việc giảng dạy số Sinh học 12 hướng dẫn học sinh vận dụng BĐTD việc ôn tập môn Sinh học 12, thân thấy rằng: - Vận dụng BĐTD vào việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cũ dễ tiến hành việc vận dụng ... tài liệu chuyên môn, thu thập thông tin từ nhiều nguồn để có " Phương pháp vận dụng đồ vào việc ôn tập cách hiệu môn Sinh học 12" , nhằm áp dụng cho thân thảo luận trao đổi với đồng nghiệp chắc ... Đề tài: PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO VIỆC ÔN TẬP MỘT CÁCH HIỆU QUẢ MÔN SINH HỌC 12 I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Cùng với phát triển thời đại, thước...
 • 22
 • 140
 • 0

ON TAP THPT QUỐC GIA 2016 MÔN SINH HỌC

ON TAP THPT QUỐC GIA 2016 MÔN SINH HỌC
... ADN tái tổ hợp mong muốn A sinh trưởng phát triển bình thường B tồn thời gian không sinh trưởng phát triển C sinh trưởng phát triển bình thường thêm vào môi trường loại thuốc kháng sinh khác D bị ... gen ung thư xuất tế bào sinh dưỡng di truyền qua sinh sản hữu tính D Sự tăng sinh tế bào sinh dưỡng dẫn đến hình thành khối u ác tính Câu 24 (CĐ 2011): Trong trình phát sinh trứng người mẹ, cặp ... sinh học công nghệ gen là: A vi rút B vi khuẩn C thực khuẩn D nấm Câu 116: Các sản phẩm sinh học giống bò cừu chuyển gen sản xuất lấy từ A sữa B máu C thịt D tuỷ xương Câu 117: Sản phẩm vi sinh...
 • 44
 • 357
 • 0

SKKN phương pháp vận dụng bản đồ tư duy vào việc ôn tập một cách hiệu quả môn sinh học 12

SKKN phương pháp vận dụng bản đồ tư duy vào việc ôn tập một cách hiệu quả môn sinh học 12
... BĐTD việc giảng dạy số Sinh học 12 hướng dẫn học sinh vận dụng BĐTD việc ôn tập môn Sinh học 12, thân thấy rằng: - Vận dụng BĐTD vào việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cũ dễ tiến hành việc vận dụng ... day- học đạt hiệu tốt Cuối cùng, cố gắng nghiên cứu tài liệu chuyên môn, thu thập thông tin từ nhiều nguồn để có " Phương pháp vận dụng đồ vào việc ôn tập cách hiệu môn Sinh học 12" , nhằm áp dụng ... Đề tài: PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO VIỆC ÔN TẬP MỘT CÁCH HIỆU QUẢ MÔN SINH HỌC 12 I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Cùng với phát triển thời đại, thước...
 • 22
 • 251
 • 0

Xem thêm