Giáo án sinh học lớp 8( minh) tiết 1 36 sinh học 8 phạm thị anh minh

Giáo án địa lý lớp 8 - BÀI THI HỌC KÌ II ppsx

Giáo án địa lý lớp 8 - BÀI THI HỌC KÌ II ppsx
... II Tự luận: 7đ II Tự luận: 7đ Câu 1: Nêu việc khai thác kinh tế bảo vệ Câu 1: Nêu việc khai thác kinh tế dòng sông? (2đ) bảo vệ dòng sông? (2đ) - Sông ngòi Việt Nam có giá trị lớn nhiều mặt - ... Trung Bộ - Do bão, áp thấp Câu 3: Trình bày đặc điểm chung đất Câu 3: Trình bày đặc điểm chung Việt Nam? (2đ) đất Việt Nam? (2đ) - Đất nước ta đa dạng thể rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm - Là điều ... hiệu - Gồm có loại đất: + Pheralít 65% diện tích vùng đồi thấp + Đất mùn núi cao 11% vùng núi >2000m + Đất phù sa bồi tụ ven sông, biển 24% 4.4 Củng cố luỵên tập: 4’ - Thu 4.5 Hướng dẫn học sinh...
 • 5
 • 430
 • 4

Giáo án Địa lí lớp 7 từ tiết 1 đến 27

Giáo án Địa lí lớp 7 từ tiết 1 đến 27
... định - Tháng có nhiệt độ cao tháng tháng có nhiệt độ cao tháng mấy, 4,9 nhiệt độ là: 270 c Tháng có nhiệt + Nhiệt độ nhiệt độ bao nhiêu? tháng có nhiệt độ độ thấp tháng 1 ,7, 12 250c thấp tháng mấy, ... nớc sống ngời dân ổn định, đủ 53,6 74 ,0 38 ,1 phát triển tiện nghi Môi trờng đô thị đẹp Các nớc 35,0 10 1 ,1 phát 17 , 4 Giáo án Địa Năm học 20 07 - 2008 Trang 22 Giáo viên: Nguyễn Thị Loan Trờng ... hóa đới nóng ? ? Tấc độ đô thị hóa gây hậu gì? ? Quan sát H 11. 1 11 .2 mô tả đối tợng địa ảnh ? ? So sánh đô thị H 11. 1 với đô thị H 11. 2 ? ? Qua nêu biện pháp để khắc - Giải pháp : Cần gắn liền...
 • 54
 • 7,039
 • 24

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)

Giáo án lịch sử lớp 9 (từ tiết 1-11)
... dng ch mi ( 194 9- 195 9): + Khụi phc kinh t ( 194 9- 195 2) + K hoch nm ln 1( 195 3- 195 7) + i ngoi: ho bỡnh v tớch cc ng h cỏch mng th gii Hot ng 4: t nc thi kỡ bin ng( 195 9* Hs c mc sgk 197 8): ? Ti Trung ... c mc III sgk 10: ? Trỡnh by s phỏt trin ca t chc Asean? + 198 4 : kt np Brunõy +7/ 199 5: kt np Vit Nam + 199 7 : kt np Lo v Mianma + 199 9 : kt np Campuchia ? Vỡ t Asean phỏt trin thnh Asean 10 ? ... ( 194 4- 194 6) + 194 5- 194 9 hon thnh cuc cỏch mng dõn ch nhõn dõn: xõy dng chớnh quyn, ci cỏch rung t, quc hu hoỏ cỏc xớ nghip t bn, thc hin cỏc quyn t dõn ch Tin hnh xõy dng ch ngha xó hi t nm 195 0...
 • 24
 • 3,788
 • 4

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)

Giáo án lịch sử lớp 9 (Từ tiết 1-28)
... Cäüng ho Ai Cáûp A/ 17- 8- 194 5 b Cäüng ho nhán dán Trung Hoa B/ 12- 10- 194 5 c Dán ch nhán dán Lo d Cäüng ho Nam Phi C/ 1- 10 194 9 e.Cäüng ho Inâänãxia D/ 18- 6- 195 3 Cáu 4: Âiãưn sỉû kiãûn lëch ... ( 194 9 195 9) -Nhiãûm vủ: : Âỉa Trung Qúc ngho nn lảc háûu, tiãún hnh cäng nghiãûp họa, phạt triãøn KT v XH -Kãút qu: Tỉì 194 9- 195 2 Trung Qúc hon thnh thàõng låüi khäi phủc kinh tãú Tỉì 195 3- 195 7 ... âáúu tranh ca nhán dán Mé Latinh l sỉû lãû thücvo Mé GV: Hỉåïng dáùn HS láûp bng tọm tàõt phong tro tiãu biãøu: Giai âoản 1: Giai âoản ( 194 5- 195 9) ( 195 9- 198 0) *Phong tro gii phọng dán täüc: -Trỉåïc...
 • 115
 • 1,292
 • 3

giáo án ngữ văn lớp 10 từ tiết 1 đến tiết 37

giáo án ngữ văn lớp 10 từ tiết 1 đến tiết 37
... cười ? TT10 TT 11 TT12 TT13 TT14 TT15 HĐ3 TT1 TT2 TT3 mâu thuẩn sống làm bật lên tiếng cười nhằm mục đích giải trí phê phán, truyện có kết cấu chặt chẻ kết thúc bất ngờ.vhhhhhhhh 7) Tục ngữ :Là ... * Giáo viên có thành phần văn học chữ Hán Văn Học chữ Nôm hướng dãn học sinh tìm hiểu TT2 HĐ2 TT1 Nội dụng cần đạt I Các thành phần văn học việt Nam từ kỷ X đến hết kỷ XIX 1) Văn học chữ Hán ... đoạn văn văn tự từ viết đoạn văn II Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Bài cũ : Bài Hoạt động GV & HS Nội dụng cần đạt Ghi H 1 - Hướng dẫn học sinh đọc đoạn văn tự tìm hiểu đặc điểm I Đoạn văn văn...
 • 53
 • 759
 • 2

giáo án ngữ văn lớp 7 từ tiết 1 đến 32

giáo án ngữ văn lớp 7 từ tiết 1 đến 32
... theo gåüi SGK D Tiãún trçnh lãn låïp : (1' ) ÄØn âënh täø chỉïc : 7: 7: (5') Bi c: Phạt biãøu cm nghé ca em nhán ngy khai trỉåìng vỉìa qua Bi måïi : (2') H 1: Khåíi âäün g: ? Bi hc sáu sàõc nháút ... cáu ca dao dán ca cọ näüi dung tỉång tỉû Tr: Soản bi theo cáu hi (SGK) D Tiãún trçnh lãn låïp ÄØn âënh täø chỉïc (1 ) 7 Bi c: (5’) Âc bi ca dao: Nhỉỵng cáu hạt than thán Bi måïi : H 1: Khåíi âäün ... chụ thêch Âc HS âc Chụ thêch: Gii thêch tỉì khọ: C lao chên chỉỵ Bại mẻ Cng thán Hại thán Phán têch ? Tải bi ca dao dán ca khạc cọ - Vç c bi âãưu cọ näüi dung thãø håüp thnh mäüt vàn bn tçnh cm...
 • 102
 • 821
 • 2

Giáo án lịch sử lớp 5 từ tiết 1 15

Giáo án lịch sử lớp 5 từ tiết 1 15
... Việt Bắc thu - đông 19 47 "mồ - HS trả lời chôn giặc Pháp"? - Nhận xét tiết học Bài sau: Bài 15 Thứ ngày tháng năm 2 01 Môn: Lịch sử Bài 15 : Chiến thắng biên giới Thu đông 1 950 I Mục tiêu: - Học ... Nhận xét tiết học Chuẩn bị sau Môn: Lịch sử Thứ ngày tháng năm 2 01 Bài 11 : Ôn tập: Hơn tám mơi năm chống thực dân Pháp xâm lợc đô hộ (1 858 - 19 45) I Mục tiêu: Lập bảng thống kê kiện lịch sử tiêu ... học Minh Khai A Môn: Lịch sử Thứ ngày tháng năm 2 01 Bài 11 : Ôn tập: Hơn tám mơi năm chống thực dân Pháp xâm lợc đô hộ (1 858 - 19 45) Nguyễn Thị Hiền Lớp Phòng GD - ĐT quận Bắc Từ Liêm Trờng Tiểu...
 • 32
 • 161
 • 0

giáo án âm nhạc lớp 8 tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết học hát bài 3 TIẾT 9 học hát bài TUỔI HỒNG có file đính kèm

giáo án âm nhạc lớp 8 tích hợp kiến thức liên môn giúp học sinh học tốt tiết học hát bài 3 TIẾT 9 học hát bài TUỔI HỒNG có file đính kèm
... ảnh nhạc sĩ Trương Quang Lục ? ĐÚNG RỒI Em cho biết nhạc só Trương Quang Lục sinh ngày tháng năm nào? Quê đâu? A ĐÚNG 25/02/1 93 3 Quê Hải Dương B 25/02/1 93 3 Quê Thừa Thiên Huế C 25/02/1 93 3 Quê ... Em cho biết tên ca khúc nghe tên nhạc só sáng tác ca khúc đó? ĐÚNG RỒI Bài hát Trái đất chúng em nhạc só Trương Quang Lục Bài Tiết HỌC HÁT BÀI : Giáo viên thực : KIỀU THỊ PHƯƠNG DUNG ... Các hát đây, hát nhạc só Trương Quang Lục sáng tác? A B C Màu mực tím ĐÚNG RỒI Vàm cỏ đông Cả ý A, B Em cho biết tên ca khúc nghe tên nhạc só sáng tác ca khúc đó? ĐÚNG RỒI Bài hát Vàm cỏ đông nhạc...
 • 19
 • 1,170
 • 0

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT

Giao an Dai so lop 8 Cuc Chuan tu tiet 60 den het nam hoc theo mau moi nhat cua Bo GD & DT
... 4x + 18 (2) Nếu - 2x x | -2x | = - 2x Từ (2) -2x = 4x + 18 -2x - 4x = 18 -6x = 18 x = -3 ( TMĐKXĐ ) Nếu -2x < x > | -2x | = 2x Từ (2) ta có : 2x = 4x + 18 2x - 4x = 18 -2x = 18 x = ... Thời gian hết quãng đờng AB? Gọi quãng đờng AB x ( Km ) ĐK : x > Hs x (h) 25 Thời gian hết quãng đờng AB là: x (h) 25 Vậy thời gian quãng đờng AB? x (h) 30 ? Theo ta có PT ntn ? Hs Thời gian hết ... thầy trò ? Phần ghi bảng Phát biểu định nghĩa giá trị tuyệt Nhắc lại giá trị tuyệt đối (12 ) đối số a * Giá trị tuyệt đối số a Hs Giá trị tuyệt đối số a đợc định nghĩa : kí hiệu: | a | a a a...
 • 30
 • 970
 • 8

Giáo án Đại Số lớp 8: ÔN TẬP HỌC KÌ I (TIẾT 2) ppt

Giáo án Đại Số lớp 8: ÔN TẬP HỌC KÌ I (TIẾT 2) ppt
... sau đa kết chấm chéo b) Chứng minh giá trị biểu thức A không phụ thuộc x IV GIAO VIỆC VỀ NHÀ (2 PHÚT - Xem l i dạng tập chữa - BTVN: 58,59 sbt - Chuẩn bị sau kiểm tra HK 90 phút ... thức v i tử hàm số Tìm giá trị nguyên số x để phân thức nguyên 3x  x  17 x2 + Muốn viết phân thức thành tổng ta làm nào? + Muốn tìm giá trị nguyên ta làm nào? + Các nhóm làm tập 2? + Cho biết ... GV g i HS nhận xét chữa =x(x-1+y)(x-1-y) HS 2: Từ pt (1)phát triển => x(4x-3) = => x = 4x -3 = => x = x = 3/4 * B i tập trắc nghiệm : Vậy x = 0; x = 3/4 B i : i n đơn thức thích...
 • 6
 • 344
 • 0

Giáo án Đại Số lớp 8: ÔN TẬP HỌC KÌ I (TIẾT 1) pdf

Giáo án Đại Số lớp 8: ÔN TẬP HỌC KÌ I (TIẾT 1) pdf
... nhân tử chung ? N i dung chương II HS : nhắc l i kiến thức ch- Chương II: Phân thức đ i số ương II - Định nghĩa, tính chất phân thức HS: * t/c phân thức : - Rút gọn -t/c giao hoán - Các phép tính ... chia Yêu cầu HS bổ sung cho hoàn chỉnh *Phép cộng phân thức có tính chất GV yêu cầu HS nhắc l i kiến thức -t/c giáo hoán ,t/c kết hợp , t/c chương II yêu cầu HS xem l i phân ph i phép nhân v i ... Nhắc l i kiến thức - Nhân đơn, đa thức học kỳ I? - Các đẳng thức - Phân tích đa thức thầnh nhân thử - Phép chia đa thức Chương II: Phân thức đ i số - Định nghĩa - Tính chất...
 • 7
 • 367
 • 0

Giáo án địa lí lớp 8 _định hướng năng lực học sinh

Giáo án địa lí lớp 8 _định hướng năng lực học sinh
... Tiết 18: KIỂM TRA HỌC KÌ MỘT Mục tiêu kiểm tra: Trang 38 Giáo án địa - Năm học 2014 – 2015 Đánh giá kết học tập học sinh học kì nhằm điều chỉnh nội dung phương pháp dạy học giúp đỡ học sinh ... (CHTL/37) -Học theo đề cương ơn tập -Tiết sau kiểm tra học kí VI.Rút kinh nghiệm : Trang 36 Giáo án địa Năm học 2014 – 2015 Trang 37 Giáo án địa Năm học 2014 ... Định hướng phát triển lực: - Năng lực chung: tự học, giải vấn đề, sáng tạo, tính tốn, hợp tác, giải vấn đề - Năng lực chun biệt: sử dụng đồ, sử dụng tranh ảnh II- Chuẩn bị giáo viên học sinh Giáo...
 • 130
 • 8,003
 • 38

Tiết 29, 30, 31, 32: Giáo án ngữ văn lớp 8

Tiết 29, 30, 31, 32: Giáo án ngữ văn lớp 8
... ? BỔ SUNG Bà i soạ n Ngữ vă n - Lớ p  GV: Nguyễn Văn Đồng - Trường THCS Lương Văn Chánh Dàn ý văn tự : ( SGK/tr 95) Hoạt động : Rút bố cục văn TS ? Vậy theo em, dàn ý văn tự gồm phần ? Yêu ... KIỂM TRA: - Thế từ ngữ đòa phương? Cho ví dụ minh hoạ? - Thế Biệt ngữ xã hội ? Cho ví dụ minh hoạ? Bà i soạ n Ngữ vă n - Lớ p  Chánh GV: Nguyễn Văn Đồng - Trường THCS Lương Văn - Việc chuẩn bò ... y.tố viết văn tự B CHUẨN BỊ: GV: Ngữ liệu + Đáp án Bà i soạ n Ngữ vă n - Lớ p  GV: Nguyễn Văn Đồng - Trường THCS Lương Văn Chánh HS: Theo HD GV tiết 31 C TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : I./ ỔN...
 • 8
 • 4,526
 • 10

Xem thêm