62367 wrecking ball

Su dung crystal ball thiet lap mo hinh theo ly thuyet markowitz

Su dung crystal ball thiet lap mo hinh theo ly thuyet markowitz
... tháng trước Sau hiệu chỉnh tính toán ta có bảng tỉ su t sinh lời theo tháng chứng khoán giai đoạn từ 15/12/2004-16/7/2007 Bảng 1: TỈ SU T SINH LỢI THEO THÁNG CỦA TỪNG CHỨNG KHOÁN Dec-04 Jan-05 Feb-05 ... công thức = D2*SUMPRODUCT($D$2:$H$2,$D8:$H8) copy đên ô H14  Tính tỉ su t sinh lời danh mục vào ô sum(D4:H4)  Tính độ lệch chuẩn danh mục đầu tư: ô C19 nhập công thức sqrt(sum(D14:H14))  ... giả thiết chọn tỉ su t sinh lợi chứng khoán giai đoạn 15/12/2004-16/07/2007 Chọn ô D3 sau vào lại click chuột vào ô cell thực đơn chọn define assumption thiết lập thông số tỉ su t sinh lợi trung...
 • 9
 • 509
 • 11

Phân tích mô phỏng và crystal ball

Phân tích mô phỏng và crystal ball
... Cách Cách dễ Crystal Ball hiển thò Excel mở trực tiếp từ Start vào Programs, sau vào Crystal Ball chọn Crystal Ball Crystal Ball tự động mở Excel thêm nút công cụ vào Cách B1 Nhấp chuột vào chữ Tools ... Bài Crystal Ball B2 Tiếp tục nhấp chuột vào Run, cửa sổ chạy với kết lần chạy Sau thực đủ số lần phỏng, cửa sổ chạy dừng lại B3 Nhấp chuột vào nút OK để kết thúc trình chạy phỏng, ... Anh/Chò chưa cài phần mềm Crystal Ball phải cài vào phần mềm Crystal Ball vào máy trước Anh/Chò muốn đưa phần mềm vào hình Excel Trong trường hợp Anh/Chò cài Crystal Ball, hình Excel không lên...
 • 11
 • 633
 • 4

Bài tập phân tích rủi ro bằng Crystal Ball

Bài tập phân tích rủi ro bằng Crystal Ball
... vực Lượng dầu mỏ = 7758 hA(1 – Sw) Trong h độ dày tầng hydrocarbon (m) A diện tích vùng chứa dầu (ha) Sw độ bão hòa nước biển 47 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung độ xốp Hãy xây ... (hằng số) c Nhu cầu D (ngẩu nhiên không kiểm soát được) 49 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung Kết đầu lợi tức Giả sử nhu cầu D có phân phối từ 200 đến 450 Lập mô hình mô Excel, lập 100 ... phí đơn vò)(Lượng bán) – Đònh phí Giả sử giá đơn vò 100.000 $ biến khác theo phân phối sau 51 Phân tích rủi ro Crystal Ball Chi phí đ.vò 45.000 55.000 65.000 75.000 Xác suất 0.15 0.45 0.25 0.15...
 • 9
 • 1,445
 • 19

MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU BẰNG BẢNG TÍNH EXCEL VÀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG KINH DOANH CRYSTAL BALL 2000

MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VỐN TỐI ƯU BẰNG BẢNG TÍNH EXCEL VÀ PHẦN MỀM MÔ PHỎNG KINH DOANH CRYSTAL BALL 2000
... trị doanh nghiệp nhỏ nợ doanh nghiệp trái chủ thu hồi nợ doanh nghiệp phá sản, từ ta tính xác suất phá sản doanh nghiệp xác suất để giá trị cổ phiếu doanh nghiệp thời điểm nhỏ 13.7 Dựa vào bảng ... Vào edit/copy to Excel Kết hình Với tỉ lệ D/E =1.499 cho ta giá trị trung bình doanh nghiệp cao 17.2 (tỉ lệ suốt quãng thời gian từ năm năm thứ doanh nghiệp), Với kết xác suất giá trị cổ phần ... trường vốn hoàn hảo, giả định có ý nghĩa lãi suất cho vay doanh nghiệp tính đến chi phí phá sản chi phí kiệt quệ tài doanh nghiệp Thiết lập hình Tại ô C2 ta nhập đại số tất nhiên lớn không Sau vào...
 • 14
 • 487
 • 3

Crystal Ball - Ứng dụng

Crystal Ball - Ứng dụng
... =H20 K Slack =J4-H4 =J5-H5 =J6-H6 =J7-H7 =J8-H8 =J9-H9 =J10-H10 =J11-H11 =J12-H12 =J13-H13 =J14-H14 =J15-H15 =J16-H16 =J17-H17 =J18-H18 =J19-H19 =J20-H20 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang ... 34 I J Bđầu trễ Kthúc trễ =J4-E4 =J5-E5 =J6-E6 =J7-E7 =J8-E8 =J9-E9 =J10-E10 =J11-E11 =J12-E12 =J13-E13 =J14-E14 =J15-E15 =J16-E16 =J17-E17 =J18-E18 =J19-E19 =J20-E20 =I8 =I9 =I9 =I9 =I9 =I10 ... Theo cách làm thông thường dựa thời gian trung bình, ta xác đònh đường găng với slack B-F-G-H-I-K-M-O-P-Q thời gian hoàn thành dự án trung bình 147.5 ngày Các công việc cho danh sách Công việc...
 • 19
 • 208
 • 4

Tài liệu Ball Bearing 6201 Metric ppt

Tài liệu Ball Bearing 6201 Metric ppt
... of the bearing Enter for number of occurrences, and 45° for the angle Click 17 18 Assignment: Create a new ball bearing as assigned by your instructor The dimensions of 6200 Series ball bearing ... axis of revolution Click Click a ball to finish generating 15 Click to change to shaded view Also change to Trimetric view PATTERN THE BALL Pre-select Revolve (ball) in the Model Tree Click 16 ... You can also create a new directory by selecting Pick the Create a new object icon Type in ball_ bearing for the name of the new part Un-check Use default template The default units of Pro/E...
 • 20
 • 129
 • 0

Tài liệu Q&A Session for Advanced Ball Screws 201: Troubleshooting for Design Engineers docx

Tài liệu Q&A Session for Advanced Ball Screws 201: Troubleshooting for Design Engineers docx
... acceleration a ball- screw can use with out getting ball skid? A: A general rule of thumb is to calculate the ball nut critical speed based on dN = 3000 for inch series ball nuts and dN = 140,000 for metric ... What are the key design criteria to establish a servo drive driven ball screw assembly for stiffness? The ball screw drive has been the largest "spring element" when compared to our designs in machine ... typical catalog life analysis Contact a design engineer to review Q: Are the balls used in ball- screws the same alloy/hardness as those in standard rotary ball- bearings? A: Yes Q: How does spinning...
 • 7
 • 218
 • 1

Tài liệu BALL SCREW DRIVE SYSTEMS: EVALUATION OF AXIAL AND TORSIONAL DEFORMATIONS docx

Tài liệu BALL SCREW DRIVE SYSTEMS: EVALUATION OF AXIAL AND TORSIONAL DEFORMATIONS docx
... Wide bandwidth control of high-speed milling machine of feed drives, PhD dissertation, University of Florida, 1999 Varanasi, K K and Nayfeh, S A, Modeling, Identification, and Control of Ballscrew ... stiffness of the ball screw, ball nut and the rigid bearing The axial dominance of this mode also agrees with Vicente et al (2008), who compared the natural frequencies values from the solutions of axial ... RFERENCES Erkorkmaz, K and Kamalazadeh, A., High Bandwidth Control of Ball Screw Drives, Annals of the CIRP vol 55/1, 2006 Ginsberg, J H., Mechanical and Structural Vibrations Theory and Applications,...
 • 13
 • 252
 • 0

Tài liệu Thomson BSA Lead and Ball Screws docx

Tài liệu Thomson BSA Lead and Ball Screws docx
... VIBRATION AND Less susceptible to particulate contamination compared to ball screws NOISE LIGHTWEIGHT No ball recirculating vibration and often less audible noise compared to ball screws Less ... positioning to 0.003 in/ft and our PTFE coating process produces assemblies that have less drag torque and last longer Ball Screws and Actuators provides a large array of standard plastic nut assemblies ... Rolled Acme lead screws are an excellent economical solution for your linear motion requirements For over 15 years Ball Screws and Actuators has manufactured the highest quality lead screw assemblies...
 • 102
 • 212
 • 0

Tài liệu Options for the Ball Screw pptx

Tài liệu Options for the Ball Screw pptx
... the Ball Screw Wiper Ring “W” Wiper Ring “W” QZ QZ Lubricator for the Ball Screw Ball screw shaft QZ Lubricator (1) Highly oil-impregnated fiber net QZ fixing screw Sealed case Ball screw nut Ball ... designed to feed the required minimum amount of lubricant to the ball raceway, and therefore it does not have a dust-prevention effect on the whole Ball Screw Wiper Ring “W” for the Ball Screw b Handling ... elastically contacts the circumference of the ball screw shaft and the screw thread, and eight slits remove foreign matter, thus preventing foreign matter from entering the ball screw nut ● Features...
 • 12
 • 249
 • 0

Tài liệu Ball screws pdf

Tài liệu Ball screws pdf
... information SD/BD miniature screws -SDS/BDS/SHS miniature screws in stainless steel SH miniature screws ... -PND preloaded screws, DIN standard -SN/BN precision screws PN preloaded screws ... Roller screws and cylinders - 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 46 49 50 Nuts for ball screws Catalogue page Screw accessories...
 • 53
 • 86
 • 0

Tài liệu Lý thuyết cơ bản về Crystal Ball pdf

Tài liệu Lý thuyết cơ bản về Crystal Ball pdf
... tồn kho, thuyết kinh tế, thuyết bảo hiểm… Các tham số phân phối Gamma Shape 12 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung Scale trung bình phương sai phân phối, ước lượng từ số liệu khứ ... OK 23 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung 24 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung Báo cáo Ngoài công cụ khai thác thông tin giới thiệu trên, Crystal Ball cho ta công cụ để ... Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung Cách đònh nghóa giả thiết (Define Assumption) Trong Crystal Ball bạn đònh nghóa giả thiết cách chọn ô bảng tính để chứa yếu tố chọn...
 • 25
 • 409
 • 9

Tài liệu Financial Modeling with Crystal Ball and Excel doc

Tài liệu Financial Modeling with Crystal Ball and Excel doc
... Financial Modeling with Crystal Ball and Excel JOHN CHARNES John Wiley & Sons, Inc Financial Modeling with Crystal Ball and Excel Founded in 1807, John Wiley ... probability and statistics in college and hated every minute of them I thought I was done with that stuff How can it help me?’’ FINANCIAL MODELING WITH CRYSTAL BALL AND EXCEL In short, probability and ... output and analyze the model’s sensitivity to changes in its inputs The chapter concludes with a discussion of the benefits and limitations of risk analysis with Crystal Ball and Excel FINANCIAL MODELING...
 • 290
 • 551
 • 4

Xem thêm