Giao an sinh 8 ky II( 3 cot) sinh học 8 trần ngọc kết

Giao an Su 7-Ky II hai cot

Giao an Su 7-Ky II hai cot
... Lê nh ? (nhà Lê suy yếu dần.) suy thoái - Nguyên nhân dẫn đến việc nhà Lê bị suy - Nguyên nhân: yếu ? + Vua quan ăn chơi xa xỉ - Vua quan không lo việc nớc, hởng lạc xa xỉ, hoang dâm vô độ - ... bất công xã hội quan lại thối nát - Tiêu biểu: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ - Sang đầu kỉ XVIII, văn học dân gian phát triển với nhiều thể loại phong phú * Nghệ thuật dân gian - Nghệ thuật điêu ... lạc quan nông dân, ca ngợi tình yêu ngời - Lên án kẻ gian nịnh - Nghệ thuật sân khấu chèo, tuồng Phản ánh đời sống lạo dodọng cần cù t tởng lạc quan nhân dân * Tóm lại: VH, NTDG TK XVII-XVIII phát...
 • 103
 • 487
 • 1

Giáo án Sinh học 6 - THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ pps

Giáo án Sinh học 6 - THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ pps
... sau: -Hạt phận hoa tạo thành? -Noãn sau thụ tinh hình thành + Sau thụ tinh phận hạt? - Hợp tử -> phôi -Quả phận hoa tạo thành? - Noãn -> hạt chứa phôi Quả có chức gì? - Bầu -> chứa hạt - Các ... phận khác -> héo rụng GV rút kết luận nội dung SGK *Tiểu kết: + Sau thụ tinh - Hợp tử -> phôi - Noãn -> hạt chứa phôi - Bầu -> chứa hạt - Các phận khác -> héo rụng IV/Kiểm tra, đánh giá : *Vài HS ... Sự thụ tinh ? => Sự sinh sản có tham gia tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục Tai nói thụ tinh dấu hiệu thụ tinh-> sinh sản hữu tính sinh sản hữu tính ? *Tiểu kết: Thụ tinh kết hợp tế bào sinh...
 • 4
 • 563
 • 0

Giáo án Sinh học 6 - THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ ppsx

Giáo án Sinh học 6 - THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ ppsx
... sau: -Hạt phận hoa tạo thành? -Noãn sau thụ tinh hình thành + Sau thụ tinh phận hạt? - Hợp tử -> phôi -Quả phận hoa tạo thành? - Noãn -> hạt chứa phôi Quả có chức gì? - Bầu -> chứa hạt - Các ... phận khác -> héo rụng GV rút kết luận nội dung SGK *Tiểu kết: + Sau thụ tinh - Hợp tử -> phôi - Noãn -> hạt chứa phôi - Bầu -> chứa hạt - Các phận khác -> héo rụng IV/Kiểm tra, đánh giá : *Vài HS ... bào sinh dục đực tế bào sinh dục Sự thụ tinh xảy phần hoa ? Sự thụ tinh ? => Sự sinh sản có tham gia tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục Tai nói thụ tinh dấu hiệu thụ tinh-> sinh sản hữu tính sinh...
 • 5
 • 487
 • 0

GIÁO ÁN SINH HỌC 8 MẪU MỚI (3 CỘT)

GIÁO ÁN SINH HỌC 8 MẪU MỚI (3 CỘT)
... ta ………… 4/Hoạt độngdạy học HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG GHI HĐ 1: Tìm hiểu phần xương I)CÁC THÀNH PHẦN _ Giáo viên yêu cầu học sinh xác đònh lại _ học sinh quan sát hình 7.1 ... khoa học Y học, Tâm lí giáo dục Hoạt động 3: Tìm hiểu phương pháp học tập môn Gi¸o viªn Tỉ Lý – Hãa – Sinh thể người vệ sinh – HS đọc thông tin SGK – nhiệm vụ Vì hiểu rõ đặc điểm cấu tạo chức sinh ... ĐỘ : Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ giữ gìn xương theo hướng phát triển tốt II) PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN : : Trực quan , vấn đáp , thảo luận nhóm , giảng giải _ Tranh 8. 1 ,8. 2 ,8. 3 ,8. 4 /...
 • 160
 • 4,550
 • 68

Giáo án Sinh học 8 (3 cột)

Giáo án Sinh học 8 (3 cột)
... THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH Mục tiêu: - HS nhiệm vụ môn học thể người vệ sinh - Biết đề biện pháp bảo vệ thể - Chỉ mối liên quan môn học với môn khoa học khác Hoạt động dạy Hoạt động học ?Bộ môn thể ... Thấy rõ mối liên quan môn học với môn KH khác như: y học, TDTT, điêu khắc PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH Mục tiêu: Chỉ phương pháp đặc thù môn , học qua mô hình , tranh, thí ... nghóa gì? - Nhiệm vụ môn thể người vệ sinh gì? - Học môn thể người vệ sinh có ý nghóa nào? 5.HDVN:2/ - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Kẻ bảng tr.9 SGK vào học - ¤n tập lại hệ quan động vật thuộc...
 • 155
 • 628
 • 9

Giáo án sinh học 8 cả năm (3 cột)

Giáo án sinh học 8 cả năm (3 cột)
... THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH Mục tiêu: - HS nhiệm vụ môn học thể người vệ sinh - Biết đề biện pháp bảo vệ thể - Chỉ mối liên quan môn học với môn khoa học khác Hoạt động dạy Hoạt động học ?Bộ môn thể ... Thấy rõ mối liên quan môn học với môn KH khác như: y học, TDTT, điêu khắc PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH Mục tiêu: Chỉ phương pháp đặc thù môn , học qua mô hình , tranh, thí ... nghóa gì? - Nhiệm vụ môn thể người vệ sinh gì? - Học môn thể người vệ sinh có ý nghóa nào? 5.HDVN:2/ - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Kẻ bảng tr.9 SGK vào học - ¤n tập lại hệ quan động vật thuộc...
 • 188
 • 2,617
 • 44

Giao an sinh hoc 8 - 3 cot(2008-2009)

Giao an sinh hoc 8 - 3 cot(2008-2009)
... GIÁO ÁN SINH Người soạn giảng dạy: GV ĐINH TIẾN VIỆT Hoạt động 2: NHIỆM VỤ CỦA MÔN CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH Mục tiêu: - HS nhiệm vụ môn học thể người vệ sinh - Biết đề biện pháp bảo vệ thể - Chỉ ... vệ sinh có quan hệ mật thiết với ngành sinh có liên quan đến nhiều ngành nghề xã nghề xã hội? hội như: Y học, giáo dục học, TDTT, hội họa, thời - GV nhận xét, bổ sung xác định nội dung trang, ... thể người vệ sinh" ? GIÁO ÁN SINH Người soạn giảng dạy: GV ĐINH TIẾN VIỆT Trả lời: Môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo chức sinh lí thể từ cấp độ tế bào đến quan thể, mối quan hệ với môi...
 • 5
 • 300
 • 1

giáo án sinh học 8 - 3 cột cả năm cực hay

giáo án sinh học 8 - 3 cột cả năm cực hay
... vµo nhÜ -> chi x¬ng tai -> cưa bÇu -> chun ®éng - Sau ®ã GV tr×nh bµy sù ngo¹i dÞch vµ néi dÞch -> thu nhËn c¶m gi¸c ©m Giáo án sinh học 200 9-2 010 tuần 2 7 -3 0 trang Giáo viên : Sùng Hải Nam - HS ... chÕ ch×a - C¸ nh©n tù thu nhËn th«ng tin -> tr¶ lêi c©u hái - Yªu cÇu nªu ®ỵc tÝnh chÊt cđa hỗc m«n - HS ph¸t biĨu ý kiÕn Giáo án sinh học 200 9-2 010 tuần 2 7 -3 0 – TÝnh chÊt cđa Hỗc m«n - Mçi hỗc ... häc tËp … ? – Bµi tËp vỊ nhµ - Häc bµi vµ tr¶ lêi theo c©u hái SGK - ¤n tËp ch¬ng “ ThÇn kinh” - T×m hiĨu vỊ hƯ néi tiÕt Giáo án sinh học 200 9-2 010 tuần 2 7 -3 0 trang 11 Giáo viên : Sùng Hải Nam Ngµy...
 • 20
 • 826
 • 2

Sinh 8 Ky II ( 3 cot Ha giang )

Sinh 8 Ky II ( 3 cot Ha giang )
... hình 58. 1; 58. 2; 58. 3 - Phô tô bảng 58. 1, 58. 2 ( ủ số lợng HS) iii hoạt động dạy học KT cũ: Bài mới: Hoạt động 1: Tinh hoàn hooc môn sinh dục nam Hoạt động dạy - GV hớng dẫn HS quan sát hình 58. 1; ... tuỷ - Chức năng: SGK (tr. 180 ) Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK iv kiểm tra - đánh giá 1- Hoàn thành sơ đồ sau (+ ) Kích thích (- ) ức chế Khi đờng huyết (+ ) Khi đờng huyết (+ ) Đảo tụy Tế bào Tế ... dỡng P2 L G 31 ,6 30 4 ,8 9,6 2,16 79 ,8 33 , 78 39 1,7 - GV yêu cầu HS tự thay đổi vài loại thức ăn tính toán lại số liệu cho phù hợp Năng lợng khác (K cal) 1477,4 59,44 2295,7 - Từ bảng 37 .2 đx hoàn thành,...
 • 65
 • 135
 • 0

Giáo án sinh học 8 - Kỳ II

Giáo án sinh học 8 - Kỳ II
... tra tiết I Mục tiêu học: Lớp dạy: 8A-8B-8C 48 Giáo án SH8 Nguyễn Việt Dũng Kiến thức: + Củng cố kiến thức có nội dung từ 34 - 54 + Đánh giá, nắm bắt tình hình học tập học sinh Rèn kỹ năng: Thao ... tiêu học: Lớp dạy: 8A-8B-8C Vệ sinh hệ thần kinh Học xong này, học sinh phải: Kiến thức: + Hiểu rõ đợc ý nghĩa sinh học giấc ngủ sức khoẻ + Phân tích ý nghĩa lao động nghỉ ngơi hợp lý tránh ảnh ... nhiều hột cộm lên 4- Hậu - Khi hột vỡ làm thành sẹo -> lông quặm -> đục màng giác -> mù loà 5- Cách phòng tránh - Giữ vệ sinh mắt - Dùng thuốc theo dẫn bác sĩ 39 Giáo án SH8 Nguyễn Việt Dũng...
 • 78
 • 352
 • 0

Bài giảng Giao an tin hoc ky II 3 cot theo chuan

Bài giảng Giao an tin hoc ky II 3 cot theo chuan
... cựng (Theo Nguyn Du) cú mu ch v kiu ch khỏc vi ni dung - Tiờu cn gia trang Cỏc on ni Trang 19 Giỏo ỏn Tin hc dung cn thng hai l on cui cựng cn thng l phi - Cỏc kh th c canh gia trang B3 : Lu ... gia trang B3 : Lu bn bng tờn Tre xanh Tre xanh Tre xanh Xanh t bao gi Chuyn ngy xa ó cú b tre xanh Thõn gy guc, lỏ mong manh M nờn lu nờn thnh tre i? õu tre cng xanh ti Cho dự t si t vụi bc mu! ... Vit bng mt hai kiu TELEX hoc VNI - To c bn n gin v lu c bn 3. Thỏi : -Hc nghiờm tỳc II. CHUN B: - GV: Giáo trình, phòng máy - HS: Chuẩn bị tốt kiến thức lý thuyết III .TIN TRèNH LấN LP 1.n nh t...
 • 22
 • 4,067
 • 29

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 KÌ II (3 CỘT) ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 KÌ II (3 CỘT) ĐẦY ĐỦ
... hiu c bn ca sinh sn hp gia t bo sinh dc c thnh mt t bo hu tớnh? v t bo sinh dc cỏi mi gi l hp t - GV nhn xột -> cht li ý - HS lng nghe v ghi bi Sinh sn cú chớnh v nhn mnh: s hin tng th sinh sn cú ... ghi bi a Quan sỏt - GV ging gii: Tờn gi l to - HS lng nghe to xon: xon cht nguyờn sinh cú C th to di xon cha dip lc xon l mt + To xon cú cỏch sinh sn: si gm sinh sn sinh dng bng cỏch nhiu t bo ... sỏt hỡnh 38.2, - C quan sinh sn 1.C quan sinh sn ca rờu tỡm thụng tin tr li cõu hi l tỳi bo t nm l b phn no ? t: ngn cõy Rờu sinh sn bng gỡ? C quan sinh sn l tỳi - Rờu sinh sn Trỡnh by s phỏt...
 • 96
 • 777
 • 8

Giáo án sinh học lớp 8 tiết bài tập học kỳ II

Giáo án sinh học lớp 8 tiết bài tập học kỳ II
... đến vô sinh dính tử cung, tắc vòi trứng, chửa - Phải bỏ học , ảnh hưởng đến tiền đồ, nghiệp * Để tránh rơi vào tình trạng cần phải: -Tránh quan hệ tình dục tuổi học sinh, giữ tình bạn sáng lành ... thống mao mạch lớp bỡ, tuyến mồ hôi, co chân lông, lớp mỡ, tóc + Nhận biết kích thích môi trường nhờ thụ quan, dây thần kinh lớp bỡ + Tham gia hoạt động tiết nhờ tuyến mồ hôi lớp bỡ + Da sn phẩm ... mạnh để không ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản, tới học tập hạnh phúc gia đình tương lai hướng dẫn học nhà - Hon thnh cỏc bi v BT - ễn li nhng kin thc ó hc HKII gi sau ụn hc kỡ ...
 • 18
 • 275
 • 0

GIAO AN SINH HOC 8 2 COT NAM 08-09

GIAO AN SINH HOC 8 2 COT NAM 08-09
... động thầy Hoạt động học sinh Bổ sung -Gv cho Hs đọc thông tin phần II Hs tham gia đọc thông tin phần II Gv cho Hs quan sát hình 28 . 1, 28 . 2 , Hs quan sát hình 28 . 1, 28 . 2 , 28 . 3 28 . 3 bảng bảng cho hs ... -Gv cho hs đọc thông tin đầu trang -1 Hs đọc thông tin Đầu trang 81 81 -Cho Hs quan sát hình 25 .1 -Quan sát hình 25 .1 25 .2 quan miệng -Cho Hs quan sát hình 25 .2 hoạt Thảo luận phần câu hỏi động ... động học sinh Bổ sung -Cho học sinh đọc thông tin SGK Hs tiến hành đọc thông tin SGK đầu trang 72 trang 72 Gv treo bảng 22 Gv cho học quan sát tìm hiểu? Hs quan sát bảng 22 Dựa vào bảng 22 cho HS...
 • 85
 • 913
 • 4

Xem thêm