39281 guess three christmas songs 4 pgs

Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 4 - PGS TS Vinh Quang

Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 4 - PGS TS Vinh Quang
...  A −→2   −3 −2 −3 4  −2   −3  d3 ↔4d2 +d3   −→  22 28 26  d4 →3d 2+d4  0 22 28 26  −3 d3 →3d1 +d3  −→   4 10 12 d4 →2d1 +d4 −3 13 16  −3  d4 →−d1 +d4  −→  0 22 28 0 0 Vậy ... thang số dòng khác không Cần lưu ý bạn đọc rằng: kỹ đưa ma trận dạng bậc thang phép biến đổi sơ cấp kỹ bản, cần thi t không việc tìm hạng ma trận mà cần để giải nhiều toán khác Đại số tuyến tính ... vậy, D4,1 = −1 2 3 1 D4,2 = −1 2 1 Cả định thức Do rank A = Chú ý Có thể nhận xét dòng (4) ma trận A tổ hợp tuyến tính dòng (1) dòng (2); dòng (4) = dòng (1) - dòng (2), nên dễ dàng thấy D4,1 =...
 • 9
 • 683
 • 22

Tài liệu Section Three: Reading Comprehension (4)T pdf

Tài liệu Section Three: Reading Comprehension (4)T pdf
... was a revolutionary thinker Questions 21-30 The human criterion for perfect vision is 20/20 for reading the standard lines on a Snellen eye chart without a hitch The score is determined by how...
 • 12
 • 1,134
 • 9

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 4 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 4 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng
... dụng 4. Đầu tư 5.Tài sản khác Tỷ suất sinh lợi (%) Gía trò X1 X2 X3 X4 X5 F(x) = 2X1+4X2+8X3+6X4 + X5 -> Max 12 /4/ 2011 PGS.TS Tran Huy Hoang 22 Quản trò dự trữ  2.1 Mục đích dự trữ ngân hàng: ... không kỳ hạn -1 113) ngân hàng Nhà nước ngày, tháng, năm trước 12 /4/ 2011 PGS.TS Tran Huy Hoang 31 - Nếu (1) = (2): Ngân hàng dự trữ đủ - Nếu (1) (2): Dự trữ thừa Phần dự trữ vượt mức ngân hàng hưởng ... thích hợp bao gồm: ngân quỹ, tín dụng, đầu tư tài sản khác đảm bảo ngân hàng hoạt động kinh doanh an toàn có lãi 12 /4/ 2011 PGS.TS Tran Huy Hoang Phân loại tài sản Có ngân hàng: - Căn vào hình thức...
 • 77
 • 1,622
 • 1

bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 4 - pgs.ts. nguyễn thu thủy

bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 4 - pgs.ts. nguyễn thu thủy
... chuẩn - 95 .44 % lợi tức năm nằm khoảng giá trị lợi tức TB + /- độ lệch chuẩn - 99. 74% lợi tức năm nằm khoảng giá trị lợi tức TB + /- độ lệch chuẩn - 192 6-2 002: Lợi tức CP cty lớn Mỹ có giá trị TB ... xung quanh giá trị TB) Year S&P 500 1981 1982 1983 19 84 1985 0. 147 1 0.10 54 0.0880 0.0985 0.0772 -0 . 049 1 0.2 141 0.2251 0.0627 0.3216 Mean return MBA - FTU U.S T-bills 10.3 24% 15 .48 8% Giới thiệu ... (r - r ) i s2 = i =1 n -1 l Độ lệch chuẩn (Standard deviation) n å (r - r ) i s = i =1 n -1 Giới thiệu rủi ro lợi tức l Calculate the std.deviation of S&P500 198 1-1 985 σ = 14. 69% (mean = 15 .49 %)...
 • 27
 • 1,037
 • 0

Bài giảng Y học chứng cứ: Bài 4 - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh

Bài giảng Y học chứng cứ: Bài 4 - PGS.TS. Lê Hoàng Ninh
... sát th y hệ mong đợi x y CER = control event rate: t l t t Tỷ lệ bệnh nhân nhóm chứng quan sát th y hệ mong đợi x y ARR: absolute risk reduction: (giảm nguy tuyệt đối) Sự khác biệt tuyệt đối ... nhóm chứng/ nhóm không tiếp xúc CER = c / (c+d) RRR [RRI] [ ] Giảm/tăng nguy tương đối Điều trị tiếp xúc ARR [ARI] [ ] Giảm/tăng nguy tuyệt đối NNT [NNH] Số người phải xử lý/hại CER-EER CEE-EER ... thúc thử nghiệm > 80 % theo dõi đ y đủ • Những đối tượng bị phải cho th y phần hệ q điều trị, p ị, phải tính lại có x y Kết ợ y q xem có giá trị kết không thay đổi ế ế ổ • Những bệnh nhân phân...
 • 24
 • 333
 • 2

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 4 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 4  PGS TS nguyễn thị xuân hương
... Giao dch v m phỏn kinh doanh Chng K nng giao tip a phng v l nghi giao dch Chng K nng giao tip a phng v l nghi giao dch I K nng giao tip theo nhúm v t chc II L nghi giao dch d III ... Chng K nng giao tip a phng v l nghi giao dch I II III K nng giao tip theo nhúm v t chc L nghi giao dch d Nh Nhng iu cn bit giao c bi dch 27 III Nhng iu cn bit giao dch Nhng qui tc giao dch + ... ngôn 11 I K nng giao tip theo nhúm v t chc K nng giao tip nhúm (tip) (tip) Có hình thức giao tiếp nhóm nhóm - Giao tiếp hình sao: Hình thức giao tiếp người đóng sao: vai trưởng nhóm giao tiếp với...
 • 29
 • 299
 • 0

Bài giảng Phân tích và Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 4 PGS.TS. Trần Cao Đệ

Bài giảng Phân tích và Thiết kế giải thuật nâng cao: Chương 4 PGS.TS. Trần Cao Đệ
... FindAllInRange(x1,x2,y1,y2)   Tìm xe mô tô giá 25tr 40 tr, tiêu thụ xăng 40 50km/lít Giải thuật – –  14  – – – Tìm cấu trúc [x1,x2] Khi tìm thấy nút v, tìm đệ qui cấu trúc phụ [y1,y2] Nút phân phối (allocation node) ... gốc r kết Nếu R ∩ A ≠ ∅: tìm kiếm đệ qui v nút r Thời gian tìm kiếm O(D*n), với n số nút – Giải thuật tìm kiếm có thời gian > thời gian giải thuật tìm brute forte! – Trong thực hành TK tứ phân ...  Giải thuật tìm kiếm 1DTreeRangeSearch(k1,k2,v) – – Nếu v nút (V=NULL): dừng Nếu v nút    Key(v)k2: tìm đệ qui trái v Giải...
 • 52
 • 321
 • 0

Bài giảng lập và thẩm định dự án đầu tư chương 4 PGS nguyễn thống

Bài giảng lập và thẩm định dự án đầu tư chương 4  PGS nguyễn thống
... thành dự án 7/22/2010 49 PGS Dr Nguyễn Thống 7/22/2010 50 PGS Dr Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 4: Hoạch định dự án Chương 4: Hoạch định dự án Nếu ... (tuần) T =4 7/22/2010 61 PGS Dr Nguyễn Thống T=1 T =4 7/22/2010 62 PGS Dr Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 4: Hoạch định dự án Chương 4: Hoạch định dự án ... 7/22/2010 111 PGS Dr Nguyễn Thống PGS Dr Nguyễn Thống LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ LẬP & THẨM ðỊNH DỰ ÁN ðẦU TƯ Chương 4: Hoạch định dự án Chương 4: Hoạch định dự án • Thời gian hồn thành dự án: 15...
 • 24
 • 65
 • 0

Bài giảng phương pháp định lượng trong quản lý chương 4 PGS nguyễn thống

Bài giảng phương pháp định lượng trong quản lý chương 4  PGS nguyễn thống
... 11/26/2013 44 PGS Dr Nguyễn Thống PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 4: Bài toán vận tải PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 4: Bài toán vận tải Bước 3: Phương pháp Vogel : Bài tập ... 11/26/2013 40 PGS Dr Nguyễn Thống PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 4: Bài toán vận tải PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 4: Bài toán vận tải Bước 3: Phương pháp Vogel : Bước 3: Phương ... cuối 11/26/2013 PGS Dr Nguyễn Thống 14 PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 4: Bài toán vận tải PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯNG TRONG QUẢN LÝ Chương 4: Bài toán vận tải PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VẬN...
 • 12
 • 106
 • 1

Bài giảng kinh tế và quản lý môi trường chương 4 PGS TS lê thu hoa

Bài giảng kinh tế và quản lý môi trường chương 4  PGS TS lê thu hoa
... mức khai thác tối ưu xét từ giác độ kinh tế tế? ? Cần xét đến chi phí doanh thu việc khai thác II Mô hình khai thác tài nguyên tái tạo Hàm khai thác kinh tế H = H(E,S) Trong đó: p E nỗ lực khai ... dần đến =0 - Trữ lượng tiếp tục tăng đến cân với sức tải môi trường Tại SMSS, trữ lượng tối đa bền vững: Trữ lượng cân với sức tải môi trường II Mô hình khai thác tài nguyên tái tạo Tăng trưởng ... Số lượng cá thể đông, điều kiện môi trường thu n lợi Tốc độ tăng trưởng Y cao - Trữ lượng S tăng nhanh đạt cực đại SMSY Khi trữ lượng cao (Sau SMSY) - Quá nhiều TS cạnh tranh tốc độ tăng trưởng...
 • 9
 • 201
 • 1

Bài giảng công trình thủy chương 4 PGS nguyễn thống

Bài giảng công trình thủy chương 4  PGS nguyễn thống
... CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG TRÌNH THỦY Chương 4: Đập dâng nước Chương 4: Đập dâng nước ĐẬP ĐẤT 7/21/20 14 PGS Dr Nguyễn Thống 7/21/20 14 PGS Dr Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG TRÌNH THỦY Chương 4: ... 7/21/20 14 33 PGS Dr Nguyễn Thống 7/21/20 14 34 PGS Dr Nguyễn Thống CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG TRÌNH THỦY Chương 4: Đập dâng nước Chương 4: Đập dâng nước Hmax> (40 -50)m ĐẬP ĐÁ ĐỖ 7/21/20 14 PGS Dr Nguyễn Thống ... 7/21/20 14 PGS Dr Nguyễn Thống 11 7/21/20 14 PGS Dr Nguyễn Thống 12 CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG TRÌNH THỦY Chương 4: Đập dâng nước Chương 4: Đập dâng nước GIA CỐ MÁI ĐẬP 7/21/20 14 13 PGS Dr Nguyễn Thống...
 • 14
 • 57
 • 0

Bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính chương 4 PGS TS trần thị thái hà

Bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính chương 4  PGS TS trần thị thái hà
... – – – – Rủi ro lãi suất Rủi ro rút hạn mức Rủi ro tín dụng Rủi ro tài trợ tổng thể Rủi ro lãi suất • Khoản vay cam kết với lãi suất cố định lãi suất biến đổi • Nếu lãi suất cam kết cố định, lãi ... A: định giá tài sản ròng FI (truyền thống) Tài sản MV tài sản (A) Nợ 100 MV nợ (L) Tài sản ròng (E) 100 90 10 100 Bảng B: định giá tài sản ròng FI tính tới giá trị hoạt động OBS Tài sản MV tài ... vỡ nợ khách hàng, khoản nghĩa vụ chuyển vào bên nợ bảng CĐKT ngân hàng OBS giá trị ròng FI • Khi có hoạt động OBS, việc tính giá trị ròng (NW) FI phải bổ sung thêm giá trị thị trường tài sản tùy...
 • 31
 • 210
 • 0

Bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán học chương 4 PGS TS trần lộc hùng

Bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán học chương 4  PGS TS trần lộc hùng
... ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA CƠ BẢN, BỘ MÔN TOÁN-THỐNG KÊ PGS TS TRẦN LỘC HÙNG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC Tp Hồ Chí Minh, 9/2013 PGS. TS. Trần Lộc Hùng (HCMC, 9/2013) thuyết Xác ... suất Thống Toán học Ngày 22 tháng năm 2013 / 80 thuyết Xác suất Thống Toán học PGS. TS Trần Lộc Hùng HCMC, 9/ 2013 Ngày 22 tháng năm 2013 Chương Các định giới hạn ứng dụng PGS. TS. Trần ... suất Thống Toán học Ngày 22 tháng năm 2013 / 80 Chương Các định giới hạn ứng dụng Các quy luật xác suất thường gặp PGS. TS. Trần Lộc Hùng (HCMC, 9/2013) thuyết Xác suất Thống Toán học...
 • 184
 • 106
 • 1

Bài giảng nguyên lý kế toán chương 4 PGS TS mai thị hoàng minh

Bài giảng nguyên lý kế toán chương 4  PGS TS mai thị hoàng minh
... quản SX:  Nhân viên bán hàng: hàng:  Nhân viên QLDN:   198 44 44 66 Định khoản Nợ TK 622: 198 Nợ TK 627: 44 Nợ TK 641 : 44 Nợ TK 642 : 66 Có TK 338: 352 21 Kế tốn nghiệp vụ kinh tế chủ yếu Kế ... giảm số TSCĐ - Phân bổ khấu hao TSCĐ - Chứng từ: Biên giao nhận TSCĐ, Biên TSCĐ, Thẻ TSCĐ, Bảng phân bổ KHTSCĐ - TK sử dụng: 211 “TSCĐ hữu hình” - 213 “TSCĐ vơ hình” 2 14 “Hao mòn TSCĐ” - Các ... Nợ TK 627 : TSCĐ phục vụ SX SP Nợ TK 641 : TSCĐ phục vụ bán hàng Nợ TK 642 : TSCĐ phục vụ QL chung Có TK 2 14: Hao mòn TSCĐ + Giảm: TSCĐ khấu hao hết Nợ TK 2 14/ Có TK 211,213 23 Ví dụ minh họa ...
 • 33
 • 93
 • 0

Bài giảng sinh thái học công nghiệp chương 4 PGS TS nguyễn thị kim thái

Bài giảng sinh thái học công nghiệp chương 4  PGS TS nguyễn thị kim thái
... 74 Ngời soạn : PGS TS Nguyễn Thị Kim Thái- Viện Khoa học & KTMT- Đại học Xây dựng Bài giảng Sinh thái học Công nghiệp Chơng 4: Hệ thống quản lý môi trờng công nghiệp ... 63 Ngời soạn : PGS TS Nguyễn Thị Kim Thái- Viện Khoa học & KTMT- Đại học Xây dựng Bài giảng Sinh thái học Công nghiệp Chơng 4: Hệ thống quản lý môi trờng công nghiệp ... 64 Ngời soạn : PGS TS Nguyễn Thị Kim Thái- Viện Khoa học & KTMT- Đại học Xây dựng Bài giảng Sinh thái học Công nghiệp Chơng 4: Hệ thống quản lý môi trờng công nghiệp ...
 • 16
 • 173
 • 0

Xem thêm