Tuyển tập 127 câu hỏi thi công chức và thi giáo viên giỏi

Tuyển tập 127 câu hỏi thi công chức thi giáo viên giỏi

Tuyển tập 127 câu hỏi thi công chức và thi giáo viên giỏi
... 6/9/2010 Câu 95: Biên chế giáo viên trường THCS cho lớp học là: A không 1,70 giáo viên B không 1,8 0giáo viên C không 1,90 giáo viên D không 2,0 giáo viên Câu 96: Học sinh xếp loại hạnh kiểm ……………… thi ... Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi, tiết học tham gia thi giảng báo trước A/ tuần B/ ng ày C/ ngày D/ 10 ngày Câu 84: Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh việc phải hội đủ điều kiện giáo viên ... xếp loại học lực trung bình, điểm TBm dự thi từ 9.0 trở lên Câu 103: Theo Điều 18 - Điều lệ hội thi giáo viên giỏi, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện cấp tỉnh phải...
 • 13
 • 298
 • 0

câu hỏi thi giáo viên giỏi cấp trường

câu hỏi thi giáo viên giỏi cấp trường
... cán quản lý theo chuẩn hiệu trởng; đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên Có kế hoạch bồi dỡng cán quản lý , giáo viên để cán quản lý, giáo viên đạt chuẩn mức độ cao Giữ vững danh hiệu ... bậo trung học 3.Tiếp tục đổi phơng thức giáo dục đạo đức, giáo dục lên lớp, giáo dục hớng nghiệp theo tinh thần lồng ghép tích hợp; trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ sống cho học sinh Thực việc ... cô giáo gơng đạo đức , tự học sáng tạo, vận động Hai không phong trào thi đua '' Xây dựng trờng học thân thi n , học sinh tích cực Thực chủ đề Năm học tiếp tục đổi quản lý nâng cao chất lợng giáo...
 • 11
 • 11,857
 • 64

249 câu hỏi thi giáo viên giỏi có đáp án

249 câu hỏi thi giáo viên giỏi có đáp án
... bao gồm giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thi t bị giáo dục Mỗi tổ thành viên Tổ chuyên môn tổ trưởng, từ thành viên trở lên tổ phó c Tổ chuyên môn bao gồm giáo viên, viên chức ... 0933486044 b Giáo viên, khuyến khích tham gia đánh giá cha mẹ học sinh c Giáo viên, học sinh; khuyến khích tham gia đánh giá cha mẹ học sinh Câu 12 Giáo viên đánh giá học sinh tuần, tháng dùng ... ngày nghỉ, phép, không phép, ghi vào cuối năm Sức khỏe ghi vào đầu năm HỎI – ĐÁP VỀ THÔNG TƯ 30 Hỏi: Việc giáo viên đánh giá nhận xét ưu điểm so với đánh giá điểm số? Đáp: Việc đánh giá điểm...
 • 80
 • 860
 • 5

25 câu hỏi thi giáo viên giỏi cấp trường

25 câu hỏi thi giáo viên giỏi cấp trường
... đánh giá, xếp loại giáo viên (theo mẫu phiếu Phụ lục 4); kết thông báo cho giáo viên, tổ chuyên môn báo cáo lên quan quản lý cấp trực tiếp Câu 16.Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tiêu chuẩn 3: ... phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thi n, học sinh tích cực” Các sở giáo dục đào tạo hướng dẫn trường phổ thông xây dựng kế hoạch tổ chức thực theo nội dung nêu Chỉ thị Các trường tự ... Tb; Câu 12.Chủ đề “Đổi công tác quản lí tiếp tục thực đồng giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục năm học ?” Đáp án: chủ đề năm học 2010-2011 Câu 13.Theo điều lệ trường THCS - trường THPT trường...
 • 4
 • 193
 • 0

Câu hỏi thi giáo viên giỏi VÒNG THI ỨNG XỬ TÌNH HUỐNG

Câu hỏi thi giáo viên giỏi VÒNG THI ỨNG XỬ TÌNH HUỐNG
... công an địa phương báo cáo tình hình mong có can thi p cần thi t Cách "c" hay Câu 91: Câu 92: Câu 93: Câu 94: Câu 95: Câu 96: Câu 97: Câu 98: Câu 99: Câu 100: Cập nhật tình sư phạm địa : http://www.huongnghiep.com.vn/ ... bạn xử lý trước tình đó? Cách xử tình 11: a/ Ngừng giảng phê bình em học sinh phân tán tư tưởng không ý vào giảng b/ Chỉ định học sinh trả lời câu hỏi giáo viên đưa c/ Giáo viên câu hỏi ... thầy giáo T, bạn xử lý nào? Cách xử tình 12: a/ Giáo viên phê bình gay gắt thái độ lơ học tập học sinh b/ Bỏ qua không xử lý c/ Giáo viên xuống lớp, nhẹ nhàng hỏi học sinh mệt mỏi động viên...
 • 56
 • 833
 • 0

tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức ngành thuế có hướng dẫn tham khảo

tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức ngành thuế có hướng dẫn tham khảo
... ngạch; đ) Cách chức; e) Buộc thơi việc CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, ... hành điều động, phân công công tác quan, tổ chức thẩm quyền Ngoài ra, để nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải tuân theo: Những việc cán công chức không làm” đươc ... làm tờ khai thuế hàng hố xuất khẩu, nhập Hồ sơ thuế hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, hồn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xố nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt Khai tốn thuế việc xác định số thuế phải nộp...
 • 30
 • 713
 • 6

Tuyển tập các câu hỏi thi công chức (có lời giải)

Tuyển tập các câu hỏi thi công chức (có lời giải)
... trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức lần đồng chí thấy hàng năm có cần phải đánh giá công chức không? Nếu có nêu mục đích, cứ, trình tự đánh giá công chức? * Nếu trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức ... giống khác CBCC công dân Câu 2: Trong pháp lệnh cán bộ, công chức: Tuyển dụng cán công chức, quyền quyền lợi cán công chức đợc quy định nh nào? Trả lời: A Tuyển dụng cán công chức đợc quy định ... đội ngũ công chức (theo lĩnh vực theo đơn vị trực thuộc); 6.1.2 Công tác tuyển dụng công chức; 6.1.3- Công tác nâng ngạch công chức; 6.1.4 Công tác khen thởng - kỷ luật công chức; 6.1.5 Công tác...
 • 26
 • 1,811
 • 5

tuyển tập các câu hỏi thi công chức 2014

tuyển tập các câu hỏi thi công chức 2014
... lý thuế, công chức thuế c Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công chức quản lý thuế d Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người công chức quản lý thuế, tổ chức kinh ... thuế d Cả b c Câu 22 Công ty TNHH X chia thành Công ty TNHH Y Công ty TNHH Z Việc chia doanh nghiệp có làm thay đổi thời hạn nộp thuế Công ty TNHH X hay không? a Có b Không Câu 23 Công ty cổ phần ... thuế với Công ty cổ phần A Hỏi trường hợp đối tượng giải trình hồ sơ khai thuế công ty A với quan thuế? a Công ty cổ phần A b .Công ty TNHH tư vấn kế toán, kiểm toán B c Công ty cổ phần A Công ty...
 • 51
 • 2,333
 • 6

Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn kiến thức chung mới nhất có lời giải

Tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức môn kiến thức chung mới nhất có lời giải
... công nghi p, ti u th công nghi p, d ch v xã, th tr n, Trong lĩnh v c Công nghi p, ti u th công nghi p Tham gia v i UBND t nh vi c xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p, ti u th công ... a công dân a phương theo quy nh c a pháp lu t u 16,24,33Trong lĩnh v c thi hành pháp lu t Quy t nh bi n pháp b o m vi c thi Quy t nh bi n pháp b o m vi c thi Quy t nh bi n pháp b o m vi c thi ... gì?Qu c h i nhi m v quy n h n Câu 12 Chính ph ?Chính ph nh ng nhi m v quy n h n Câu 13: Văn b n vi ph m pháp lu t ph m vi ban hành văn b n vi ph m pháp lu t c a H ND, UBND Câu 14: Trình...
 • 81
 • 11,653
 • 91

Tuyển tập 101 câu hỏi thi tuyển công chức thi giáo viên giỏ , có đáp án

Tuyển tập 101 câu hỏi thi tuyển công chức và thi giáo viên giỏ , có đáp án
... tiết/môn/tuần D ĐÁP ÁN 101 (CÂU ĐÁP ÁN ĐƯỢC IN ĐẬM, NGHIÊNG) Câu 1: Trường trung học loại hình sau: A/- Công lập bán công B/- Công lập, bán công dân lập C/- Công lập tư thục D/- Công lập, bán công ,dân ... từ năm đánh giá trở trước, giáo viên tổng số giáo viên nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên giáo viên xếp loại yếu theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Điền ... từ năm đánh giá trở trước, giáo viên tổng số giáo viên nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên giáo viên xếp loại yếu theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Điền...
 • 25
 • 429
 • 0

XK: Tuyen tap 88 cau hoi thi HK 1

XK: Tuyen tap 88 cau hoi thi HK 1
... quay T = 1n¨m = 365ngµy Tèc ®é gãc vµ tèc ®é dµi cđa tr¸i ®Êt xung quanh mỈt trêi lµ : A) 3,98 .10 -7 rad/s ; 59,8 km/s B) 9,96 .10 -8 rad/s ; 14 ,9 km/s C) 1, 99 .10 -7 rad/s ; 29,9 km/s D) 3,98 .10 -7 rad/s ... 40km/h vòng đua có bán kính 10 0m Tính gia tốc hướng tâm xe Chọn đáp số A) 0 ,11 m/s2 B) 0,4 m/s2 C) 1, 23 m/s2 D) 16 m/s2 $§¸p ¸n C #C©u 45 Một xe đạp chuyển động với vận tốc 12 km/h hãm phanh chuyển ... lùc cđa «t« lªn cÇu t¹i ®iĨm cao nhÊt cđa cÇu ( Cho g = 9,8 m/s2) A) 14 500 N B) 19 000 N C) 14 000 N D) 15 000 N §¸p ¸n A C©u 19 ë nh÷ng ®o¹n ®êng vßng, mỈt ®êng ®ỵc n©ng lªn mét bªn ViƯc nµy nh»m...
 • 19
 • 284
 • 0

TUYỂN tập NHỮNG câu hỏi TRỌNG tâm HAY KHÓ ôn THI đại học năm 2014 môn SINH học khối b (có đáp án chi tiết)

TUYỂN tập NHỮNG câu hỏi TRỌNG tâm HAY và KHÓ ôn THI đại học năm 2014 môn SINH học khối b (có đáp án chi tiết)
... B (2), (3) C (1), (2) D (3), (4) Đáp án là: A (1), (4) Câu < /b> : Cho phép lai tứ b i sau (1) AAaaBBbb × AAAABBBb (2) AaaaBBBB× AaaaBBbb (3) AaaaBBbb × AAAaBbbb (4) AAAaBbbb × AAAABBBb (5) AAAaBBbb ... kiểu gen AaBb giảm phân, cặp NST số không phân li kì sau II giảm phân tế b o sinh < /b> loại giao tử nào? A AAB, aab, B, b B AAB, aab, AB, b C AAB, aab, AaB, b D aaB, AABb, AB, ab, B, b Câu:< /b> Nuôi cấy ... lưỡng b i có kiểu gen aaBb để tạo nên mô đơn b i Sau xử lí mô đơn b i cônsixin gây lưỡng b i hóa kích thích chúng phát triển thành hoàn chỉnh Các có kiểu gen A aaaBBb, aaaBbb B aaBb, aaBB, aabb C...
 • 114
 • 615
 • 1

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 50 CÂU HỎI THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ KHỐI A CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 20142015.

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 50 CÂU HỎI THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ KHỐI A CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 20142015.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 50 CÂU HỎI THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ KHỐI A CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN ... bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 50 CÂU HỎI THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ KHỐI A CÓ ĐÁP ÁN NĂM HỌC 2014-2015 Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... biên soạn tuyển tập 50 câu hỏi thi đại học môn Đ a khối C đáp án nhằm giúp giáo viên tài liệu ôn luyện thi đại học cho học sinh lớp 12 THPT Trân trọng giới thi u với thầy giáo giáo quý...
 • 22
 • 173
 • 0

Tuyển tập các câu hỏi vật lý khó hay từ các đề thi thử đh trên toàn quốc

Tuyển tập các câu hỏi vật lý khó và hay từ các đề thi thử đh trên toàn quốc
... 4,19 cm D 18 cm Câu 13: Một CLLX nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 20N/m va vật nặng m = 100g Từ VTCB kéo vật đoạn 6cm truyền cho vật vận tốc 20 14 cm/s hướng VTCB Biết số ma sát vật mặt phẳng ... 40.2,5.10–2 2,5.102.10 = 0,5W Câu 12: Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc vật v Áp dụng định luật bảo toàn cho trình hai vật chuyển động từ vị trí lò xo bị nén  đến hai vật qua vị trí cân bằng: l ... Khoảng cách hai vật lúc này: Δx = x2  x = v.14 A(2), với T = 2πk ; k π m m k π m A= k v, Từ (1) (2) ta được: Δx = Δ l  Δ = Δ l Δl = 4,19cm 1,5m k k 1,5m 1,5 1,5 Cách Khi hệ vật chuyển động từ...
 • 44
 • 357
 • 5

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 275 CÂU HỎI TIN HỌC TRẺ MỘT SỐ ĐỀ THI ĐÁP ÁN TỰ LUYỆN THI TIN HỌC TRẺ DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 275 CÂU HỎI TIN HỌC TRẺ VÀ MỘT SỐ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TỰ LUYỆN THI TIN HỌC TRẺ DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
... ÁN TỰ LUYỆN THI TIN HỌC TRẺ DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Chân trọng cảm ơn! CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 275 CÂU HỎI TIN HỌC TRẺ VÀ MỘT SỐ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TỰ LUYỆN THI TIN HỌC TRẺ DÀNH ... cho học sinh Trân trọng giới thi u với thầy giáo giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TUYỂN TẬP 275 CÂU HỎI TIN HỌC TRẺ VÀ MỘT SỐ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ... giúp giáo viên học sinh tiểu học có tài liệu ôn luyện, tham gia thi Tin học trẻ cấp kịp thời sát với chương trình học, sưu tầm biên soạn đề thi tin học trẻ năm giúp giáo viên có tài liệu ôn luyện...
 • 169
 • 522
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập bộ câu hỏi thi công chức ngành thuế có hướng dẫn tham khảocâu hỏi thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thcscâu hỏi thi giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu họccau hoi cho hoi thi giao vien gioi cap quancau hoi thi giao vien chu nhiem gioi cap huyencau hoi thi giao vien chu nhiem gioi tieu hoc cap huyencâu hỏi thi giáo viên gỏi tiểu học cấp quậnnhung cau hoi thi giao vien chu nhiem tieu hoccau hoi thi giao vien chu nhiem gioi cap tieu hocbài phát biểu khai mạc hội thi giáo viên giỏikiểm tra năng lực hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnhbai kiểm tra năng lực giáo viên trong hội thi giáo viên giỏibài phát biểu trong hội thi giáo viên giỏicảm ơn các quý vị đại biểu đã về dự hội thi giáo viên giỏinhiệt liệt chào mừng các thày cô giáo về dự hội thi giáo viên giỏi thành phố hải phòngPhân công soạn thảo văn bản về đất đai, đầu tư, kinh doanhTh c tr ng ho t ng t n d ng c a ng n h ng ngo i th ng chi nh nh Ba nh i v i khu v c kinh t t nh n130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iN ng cao n ng l c c nh tranh c a chi nh nh Ng n h ng C ng th ng Ch ng D ng trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nM t s gi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n h ng An B nh trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N iC c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tBài 38. eo, aoM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nBài 30. ua, ưaM t s gi i ph p marketing nh m ho n thi n v n ng cao m c th a m n kh ch h ng c a C ng ty th ng m i d ch v Tr ng ThiNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng Anh