Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 33 64 sinh học 8 nguyễn thanh

Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 33-64

Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 33-64
... 2156 .85 80 .2x tính toán 60 %= 48. 12 Nhu cầu 2200 55 đề nghò Mức 98. 04 87 .5 đáp ứng nhu cầu(%) Muối Vitamin khoáng Ca Fe A B1 B2 PP 486 .8 26.72 1 082 .5 1.23 0. 58 36.7 700 20 600 69.53 1 18. 5 180 .5 ... 20 600 69.53 1 18. 5 180 .5 *** Giáo viên: Nguyễn Thò Thanh THCS Hà Lan *** 1.0 1.5 180 .4 123 16.4 C 88 .6x 50% =44.3 75 223 .8 59.06 87 *** Giáo án sinh học – năm học 20 08 – 2009 *** IV.KIỂM TRA: GV ... DẠY HỌC I.KIỂM TRA BÀI CŨ: không kiểm tra II.GIẢNG BÀI MỚI: *** Giáo viên: Nguyễn Thò Thanh THCS Hà Lan *** 88 *** Giáo án sinh học – năm học 20 08 – 2009 *** 1.GIỚI THIỆU BÀI: Chúng ta biết thể...
 • 95
 • 644
 • 2

giao an 12 co ban tu bai 1- 17 nam hoc 2010- 2011

giao an 12 co ban tu bai 1- 17 nam hoc 2010- 2011
... 3: Tìm hiểu q trình nhân đơi III Qúa trình nhân đơi AND ( tái AND) AND GV: Bổ sung: Có giả thiết kiểu tái AND +Kiểu bảo tồn: AND mẹ giữ ngun, AND tổng hợp rừ ngun liệu ( Chưa - Kiểu tái bản: bán ... khác cặp, biến đổi codon thành codon khác mã hóa loại a.a- ĐB đồng nghĩa - Biến đổi codon mã hóa a.a thành codon mã hóa a.a khác- ĐB nhầm nghĩa - Biến đổi codon mã hóa a.a thành codon kết thúc- ... (của Okazaki) + kiểu phân tán: AND ban đầu đứt đoạn nhỏ đoạn nhỏ làm khn tổng hợp đoạn nhỏ khác nối lại với thành AND * Thời điểm : nhân tế bào, NST, kì trung gian + Kiểu bán bảo tồn: giữ lại...
 • 39
 • 222
 • 0

Giáo án Sinh học 9 - NGUYÊN PHÂN pot

Giáo án Sinh học 9 - NGUYÊN PHÂN pot
... đơn phân li Kì hai cực tế bào sau - Các NST đơn dãn xoắn dài ra, dạng sợi mảnh dần thành chất Kì cuối nhiễm sắc Chuyển tiếp: III Ý nghĩa nguyên phân ? Nguyên phân có ý nghĩa - Giúp tế bào sinh ... quan sát hình 9. 3 SGK hình bảng 9. 2 SGK cần phân biệt được: trung tử, NST, màng nhân, tâm động, thoi phân bào Dưới hướng dẫn gv, lớp xây dựng đáp án Các Những diễn biến NST kì kì - NST kép bắt ... hình thái rõ rệt Kì đầu - Các NST kếp dính vào sợi tơ thoi phân bào tâm động - Các NST kép đóng xoắn cực đại Kì - Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào - Từng NST kép tách tâm...
 • 5
 • 258
 • 0

Giáo án sinh học 8 tham khảo bài 33 Thân nhiệt

Giáo án sinh học 8 tham khảo bài 33 Thân nhiệt
... hóa, sinh nhiệt Nhiệt dị hóa giải phóng để điều hòa thân nhiệt Vậy thân nhiệt gì? Cơ thể có biện pháp để điều hòa thân nhiệt? Bài 33 I Thân nhiệt Ngậm nhiệt kế miệng Thân nhiệt gì? Thân nhiệt nhiệt ... Người ta đo thân nhiệt để làm gì? Ngậm nhiệt kế miệng (370C), kẹp nhiệt kế nách (36,50C) cho vào hậu môn (37,50C) Thân nhiệt phản ánh tình trạng sức khỏe I Thân nhiệt Ở người khỏe mạnh nhiệt độ ... điều hòa thân nhiệt Vai trò da điều hòa thân nhiệt Nhiệt hoạt động thể sinh đâu để làm gì? Được máu phân phối khắp thể tỏa môi trường để đảm bảo cho thân nhiệt ổn định II Sự điều hòa thân nhiệt...
 • 20
 • 4,730
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 33 :THÂN NHIỆT ppsx

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 33 :THÂN NHIỆT ppsx
... ? 3/ Các hoạt động dạy học: a) Mở bài: Em tự câp nhiệt độ nhiệt kế chưa độ ? Đó thân nhiệt Bài 32 : THÂN NHIỆT b) Hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi Hoạt ... học sinh Nội dung ghi Hoạt động 1:Tìm hiểu thân I/ Thân nhiệt nhiệt gì? ? Mục tiêu: Hs nêu khái – Thân nhiệt – niệm thân nhiệt , thân nhiệt nhiệt độ ổn định 37 0C Cách tiến hành: – Cá nhân tự nghiên ... : Cân – sinh nhiệt toả nhiệt chế tự điều hoà thân nhiệt II Các chế điều hoà thân nhiệt : – Da có vai trò – Hoạt động 2: Tìm hiểu – Cá nhân tự thu nhận quan trọng – chế điều hoà thân nhiệt thông...
 • 8
 • 1,338
 • 1

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 36 :TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN doc

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 36 :TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN doc
... lọai thức – ăn có ý nghĩa ? Nhiều – GV chốt lại kiến thức – Vit vật , dầu thực thể chất vật ngày – Nguyên tắc Họat động : Khẩu phần khoáng – Rau – nguyên tắc lập phần tươi muối lập phần : Mục ... khái khóang + Căn + vào giá niệm phần nguyên tắc trị dinh dưỡng xây dựng phần thức ăn – GV yêu cầu học sinh trả lời – + Đảm + câu hỏi : Khẩu phần ? lượng ( calo) ; đủ – GV yêu cầu học sinh thảo – ... Gluxit, Khẩu phần ăn uống vit , muối khoáng người ốm khỏi có khác – Người ốm khỏi  ) – người bình thường ? cần thức ăn bổ dưỡng để tăng Vì phầncường sức khỏe thức ăn cần tăng cường rau , – Tăng...
 • 6
 • 5,426
 • 4

giao an sinh hoc 8 chuan ca nam

giao an sinh hoc 8 chuan ca nam
... Y/C học sinh quan sát H2.1 quan sát mô hình tháo lắp thể ngời thực SGK (8) - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ quan ? HS: Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả lời: - Cơ quan nằm khoang bụng ... học tập môn thể ngời vệ sinh - Quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, để hiểu rõ hình thái cấu tạo - Bằng thí nghiệm tìm chức sinh lý quan, hệ quan + Ngoài quan sát tranh ảnh, mô hình, để - ... : 1) Các phần thể : - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ hoành - Khoang bụng chứa dày, ruột, gan, tụy, thận, bóng đái quan sinh sản - Tim, phổi - Cơ quan nằm khoang ngực ? *KL: -GV chốt...
 • 170
 • 4,003
 • 20

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Âãư 2: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TIÃÚT16 soản: 2 /11 / 2007 Ngy Låïp dảy: 11 A3, 11 A5 CHUØN HOẠ VÁÛT ... HỈÅÏNG DÁÙN HC SINH HC TÁÛP ÅÍ NH - Hc bi theo cáu hi SGK - Än lải kiãún thỉïc hä háúp tãú bo â hc åí låïp 10 - Âc trỉåïc bi 11 SGK TIÃÚT :10 soản: 20 /10 /2007 Ngy Låïp dảy: 11 A3, 11 A5 Bi 11 : HÄ HÁÚP ... thỉïc måïi DÀÛN D V HỈÅÏNG DÁÙN HC SINH HC TÁÛP ÅÍ NH - Hc bi theo cáu hi SGK, nghiãn cỉïu trỉåïc bi 16 TIÃÚT: 17 12 /11 / 2007 Ngy soản: Låïp dảy: 11 A3 11 A5 Bi 16 : TIÃU HOẠ (tiãúp theo) I MỦC TIÃU...
 • 68
 • 1,577
 • 14

Giáo án Sinh học 6 tiết 8-14 chuẩn 2 cột

Giáo án Sinh học 6 tiết 8-14 chuẩn 2 cột
... Nhận biết cấu tạo 22 Giáo viên: Nguyễn Khương; Tổ: Sinh - Hóa Giáo án Sinh học 20 ’ 5’ 2 tế bào lông hút So sánh khác cấu tạo tế bào thực vật cấu tạo tế bào lông hút - GV cho học sinh quan sát ... khoáng 26 Giáo viên: Nguyễn Khương; Tổ: Sinh - Hóa Giáo án Sinh học - Có thể làm thí nghiệm để chứng minh cần nước muối khoáng Bài học 19’ - GV treo tranh 11 .2 SGK II/ Sự hút nước muối khoáng ... nhiều rễ mọc từ gốc thân 20 Giáo viên: Nguyễn Khương; Tổ: Sinh - Hóa Giáo án Sinh học 15’ 4’ 2 Hoạt động 2: Tìm hiểu miền rễ Treo tranh hình 9.3 – Các miền rễ Yêu cầu học sinh quan sát hình đối...
 • 19
 • 316
 • 0

giao an sinh hoc 8 chuan 2 cot

giao an sinh hoc 8 chuan 2 cot
... học sinh ch Gv treo tranh 6.3 SGK phóng to yêu cầu học sinh tham khảo thông tin SGK quan sát Vòng phản xạ đọc tranh đọc tranh? Luồng thần kinh bao gồm cung GV: yêu cầu học sinh đại diện đọc tranh ... ngời vệ sinh + Quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, mẫu ssóng để hiểu rõ hình thái, cấu tạo + Bằng thí nghiệm tìm chức sinh lý quan, hệ GV lấy ví dụ cụ thể minh hoạ cho ph- quan, hệ quan ơng ... kinh Giáo án sinh học Thắng - Đàm Duy Ngày soạn: 25 / 08 / 20 10 Ngày dạy: / / 20 10 Tiết - Bài : quan sát tế bào mô i mục tiêu Kiến thức: - Chuẩn bị đợc tiêu tạm thời tế bào mô vân - Quan sát vẽ...
 • 195
 • 1,190
 • 12

GIÁO ÁN SINH HỌC 8 CHUẨN

GIÁO ÁN SINH HỌC 8 CHUẨN
... Mục Tiêu: Học sinh nắm hình dạng ngoài, cách di chuyển thuỷ tức Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên treo tranh 8. 1, 8. 2 yêu - Học sinh tự đọc thông tin SGK, cầu học sinh quan sát ... Trùng roi xanh Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo ngoài, cấu tạo cách dinh dưỡng, sinh sản trùng roi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên cho học sinh đọc phần - Học sinh đọc thông tin, ... nhóm Giáo dục: Giáo dục cho học sinh ý thức học tập yêu môn thích môn học II/ Phương Pháp: Trực quan + giảng giải + thảo luận nhóm III/ Phương Tiện dạy học Chuẩn giáo viên - Tranh 8. 1, 8. 2...
 • 44
 • 334
 • 1

Giáo án Sinh học 8 chuẩn

Giáo án Sinh học 8 chuẩn
... Vtm, muối khoáng? + Chất vô cơ: nớc, muối khoáng - HS thảo luận nhóm trình bày, nx,bs Trang + Chất hữu cơ: P, L, G, aa + Chất hóa học cấu tạo nên TB có tự Giáo án Sinh học Kiểm tra đánh giá(3) ... thành phần hóa học xơng - H: rút KL - GV yêu cầu HS đọc kết luận chung Trang 18 Giáo án Sinh học Kiểm tra đánh giá(3) - Nêu câú tạo chức xơng dài? - Sự to dài xơng đâu? Dặn dò(1) - Học đọc mục Em ... 20 Giáo án Sinh học Dặn dò(1) - Học - Đọc mục Em có biết - Soạn mới, ôn số kiến thức lực, công học V rút kinh nghiệm Tiết 10 : Ngày soạn : Ngày giảng: Hoạt động I Mục tiêu: Sau học này, học...
 • 148
 • 402
 • 0

Xem thêm