Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 13 33 sinh học 8 nguyễn thanh

Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 13-33

Giáo án sinh 8 chuẩn từ bài 13-33
...  -Tuần :8- Tiết:15Ngày soạn: 5/10/ 08 Ngày dạy: BÀI 15 ĐÔNG MÁU VÀ NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU Giáo viên: Nguyễn Thò Thanh 36 Trường THCS hà lan Bỉm sơn Giáo án sinh học – Năm học 20 08 -2009 A.MỤC ... ĐỊNH LỚP: II.KIỂM TRA BÀI CŨ: Không kiểm tra Giáo viên: Nguyễn Thò Thanh 61 Trường THCS hà lan Bỉm sơn Giáo án sinh học – Năm học 20 08 -2009 III.GIẢNG BÀI MỚI: 1.GIỚI THIỆU BÀI: -Thức ăn người ... Hoạt động 1: Chuẩn bò thí nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Thò Thanh 66 Trường THCS hà lan Bỉm sơn Giáo án sinh học – Năm học 20 08 -2009 I .Chuẩn bò thí nghiệm: GV yêu cầu HS đọc nội dung 26 Từng HS đọc...
 • 39
 • 885
 • 5

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 7 TỪ BÀI 13 ĐẾN BÀI 16 CHUẨN

GIÁO ÁN TIẾNG ANH 7 TỪ BÀI 13 ĐẾN BÀI 16 CHUẨN
... form meaning… -have a look -listen & takenote S + V + adv -ADJ : bổ nghĩa cho danh từ -ADV : bổ nghĩa cho động từ LESSON 18’ III/ Practice : pictures drill Ex Exchange: -run through the -listen ... -follow the T -a battle : trận đánh for presenting -a General : vị tướng Voc -(to) lead : lãnh đạo -(to) defeat : đánh bại -a forces : lực lượng -(to) be famous for : tiếng về… Checking : bingo 2.Pre-Qs ... He plays well 7. Let’s see a detective film What about………………… ? 8.You ought not to watch T.V too late You shouldn’t……………………………… 3.Rearrange the given words to make meaningful sents 16 -gives the...
 • 39
 • 252
 • 0

giao an 12 co ban tu bai 1- 17 nam hoc 2010- 2011

giao an 12 co ban tu bai 1- 17 nam hoc 2010- 2011
... 3: Tìm hiểu q trình nhân đơi III Qúa trình nhân đơi AND ( tái AND) AND GV: Bổ sung: Có giả thiết kiểu tái AND +Kiểu bảo tồn: AND mẹ giữ ngun, AND tổng hợp rừ ngun liệu ( Chưa - Kiểu tái bản: bán ... khác cặp, biến đổi codon thành codon khác mã hóa loại a.a- ĐB đồng nghĩa - Biến đổi codon mã hóa a.a thành codon mã hóa a.a khác- ĐB nhầm nghĩa - Biến đổi codon mã hóa a.a thành codon kết thúc- ... (của Okazaki) + kiểu phân tán: AND ban đầu đứt đoạn nhỏ đoạn nhỏ làm khn tổng hợp đoạn nhỏ khác nối lại với thành AND * Thời điểm : nhân tế bào, NST, kì trung gian + Kiểu bán bảo tồn: giữ lại...
 • 39
 • 230
 • 0

Giáo án Sinh học 9 - NGUYÊN PHÂN pot

Giáo án Sinh học 9 - NGUYÊN PHÂN pot
... đơn phân li Kì hai cực tế bào sau - Các NST đơn dãn xoắn dài ra, dạng sợi mảnh dần thành chất Kì cuối nhiễm sắc Chuyển tiếp: III Ý nghĩa nguyên phân ? Nguyên phân có ý nghĩa - Giúp tế bào sinh ... quan sát hình 9. 3 SGK hình bảng 9. 2 SGK cần phân biệt được: trung tử, NST, màng nhân, tâm động, thoi phân bào Dưới hướng dẫn gv, lớp xây dựng đáp án Các Những diễn biến NST kì kì - NST kép bắt ... hình thái rõ rệt Kì đầu - Các NST kếp dính vào sợi tơ thoi phân bào tâm động - Các NST kép đóng xoắn cực đại Kì - Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào - Từng NST kép tách tâm...
 • 5
 • 276
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 13 :MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ ppsx

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 13 :MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ THỂ ppsx
... HỌC : ổn định lớp : Bài : – Các em nhìn thấy máu tình ? Máu chảy từ đâu ? Máu có tính chất nào? Máu có vai trò thể sống ? Chúng ta tìm hiểu qua tiết học : HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HS BÀI ... Hoạt động : Môi trường thể chuyển – HS quan sát sơ Oxi , CO2 ( nhờ Mục tiêu : Biết thành phần đồ trả lời câu hỏi , Hb) vai trò , môi trường HS khác nhận xét III Môi trường thể – Yêu cầu HS ... thể : – Gồm màu, Quan hệ máu , nước mô , bạch nước mô bạch huyết , hỏi : huyết Môi trường thể gồm phần ? – Giúp thường TB xuyên Các tế bào , não … liên hệ với môi thể người trực tiếp trao trường...
 • 6
 • 4,662
 • 5

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 36 :TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN doc

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 36 :TIÊU CHUẨN ĂN UỐNG NGUYÊN TẮC LẬP KHẨU PHẦN doc
... lọai thức – ăn có ý nghĩa ? Nhiều – GV chốt lại kiến thức – Vit vật , dầu thực thể chất vật ngày – Nguyên tắc Họat động : Khẩu phần khoáng – Rau – nguyên tắc lập phần tươi muối lập phần : Mục ... khái khóang + Căn + vào giá niệm phần nguyên tắc trị dinh dưỡng xây dựng phần thức ăn – GV yêu cầu học sinh trả lời – + Đảm + câu hỏi : Khẩu phần ? lượng ( calo) ; đủ – GV yêu cầu học sinh thảo – ... Gluxit, Khẩu phần ăn uống vit , muối khoáng người ốm khỏi có khác – Người ốm khỏi  ) – người bình thường ? cần thức ăn bổ dưỡng để tăng Vì phầncường sức khỏe thức ăn cần tăng cường rau , – Tăng...
 • 6
 • 5,498
 • 4

giao an sinh hoc 8 chuan ca nam

giao an sinh hoc 8 chuan ca nam
... Y/C học sinh quan sát H2.1 quan sát mô hình tháo lắp thể ngời thực SGK (8) - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ quan ? HS: Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả lời: - Cơ quan nằm khoang bụng ... học tập môn thể ngời vệ sinh - Quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, để hiểu rõ hình thái cấu tạo - Bằng thí nghiệm tìm chức sinh lý quan, hệ quan + Ngoài quan sát tranh ảnh, mô hình, để - ... : 1) Các phần thể : - Khoang ngực ngăn cách với khoang bụng nhờ hoành - Khoang bụng chứa dày, ruột, gan, tụy, thận, bóng đái quan sinh sản - Tim, phổi - Cơ quan nằm khoang ngực ? *KL: -GV chốt...
 • 170
 • 4,044
 • 20

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20

giáo án sinh học 11 nâng cao từ bài 1 -20
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Âãư 2: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TIÃÚT16 soản: 2 /11 / 2007 Ngy Låïp dảy: 11 A3, 11 A5 CHUØN HOẠ VÁÛT ... HỈÅÏNG DÁÙN HC SINH HC TÁÛP ÅÍ NH - Hc bi theo cáu hi SGK - Än lải kiãún thỉïc hä háúp tãú bo â hc åí låïp 10 - Âc trỉåïc bi 11 SGK TIÃÚT :10 soản: 20 /10 /2007 Ngy Låïp dảy: 11 A3, 11 A5 Bi 11 : HÄ HÁÚP ... thỉïc måïi DÀÛN D V HỈÅÏNG DÁÙN HC SINH HC TÁÛP ÅÍ NH - Hc bi theo cáu hi SGK, nghiãn cỉïu trỉåïc bi 16 TIÃÚT: 17 12 /11 / 2007 Ngy soản: Låïp dảy: 11 A3 11 A5 Bi 16 : TIÃU HOẠ (tiãúp theo) I MỦC TIÃU...
 • 68
 • 1,638
 • 14

Giáo án Sinh học 6 tiết 8-14 chuẩn 2 cột

Giáo án Sinh học 6 tiết 8-14 chuẩn 2 cột
... Nhận biết cấu tạo 22 Giáo viên: Nguyễn Khương; Tổ: Sinh - Hóa Giáo án Sinh học 20 ’ 5’ 2 tế bào lông hút So sánh khác cấu tạo tế bào thực vật cấu tạo tế bào lông hút - GV cho học sinh quan sát ... khoáng 26 Giáo viên: Nguyễn Khương; Tổ: Sinh - Hóa Giáo án Sinh học - Có thể làm thí nghiệm để chứng minh cần nước muối khoáng Bài học 19’ - GV treo tranh 11 .2 SGK II/ Sự hút nước muối khoáng ... nhiều rễ mọc từ gốc thân 20 Giáo viên: Nguyễn Khương; Tổ: Sinh - Hóa Giáo án Sinh học 15’ 4’ 2 Hoạt động 2: Tìm hiểu miền rễ Treo tranh hình 9.3 – Các miền rễ Yêu cầu học sinh quan sát hình đối...
 • 19
 • 362
 • 0

giao an sinh hoc 8 chuan 2 cot

giao an sinh hoc 8 chuan 2 cot
... học sinh ch Gv treo tranh 6.3 SGK phóng to yêu cầu học sinh tham khảo thông tin SGK quan sát Vòng phản xạ đọc tranh đọc tranh? Luồng thần kinh bao gồm cung GV: yêu cầu học sinh đại diện đọc tranh ... ngời vệ sinh + Quan sát tranh ảnh, mô hình, tiêu bản, mẫu ssóng để hiểu rõ hình thái, cấu tạo + Bằng thí nghiệm tìm chức sinh lý quan, hệ GV lấy ví dụ cụ thể minh hoạ cho ph- quan, hệ quan ơng ... kinh Giáo án sinh học Thắng - Đàm Duy Ngày soạn: 25 / 08 / 20 10 Ngày dạy: / / 20 10 Tiết - Bài : quan sát tế bào mô i mục tiêu Kiến thức: - Chuẩn bị đợc tiêu tạm thời tế bào mô vân - Quan sát vẽ...
 • 195
 • 1,246
 • 12

GIÁO ÁN SINH HỌC 8 CHUẨN

GIÁO ÁN SINH HỌC 8 CHUẨN
... Mục Tiêu: Học sinh nắm hình dạng ngoài, cách di chuyển thuỷ tức Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên treo tranh 8. 1, 8. 2 yêu - Học sinh tự đọc thông tin SGK, cầu học sinh quan sát ... Trùng roi xanh Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo ngoài, cấu tạo cách dinh dưỡng, sinh sản trùng roi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên cho học sinh đọc phần - Học sinh đọc thông tin, ... nhóm Giáo dục: Giáo dục cho học sinh ý thức học tập yêu môn thích môn học II/ Phương Pháp: Trực quan + giảng giải + thảo luận nhóm III/ Phương Tiện dạy học Chuẩn giáo viên - Tranh 8. 1, 8. 2...
 • 44
 • 352
 • 1

Giáo án Sinh học 8 chuẩn

Giáo án Sinh học 8 chuẩn
... Vtm, muối khoáng? + Chất vô cơ: nớc, muối khoáng - HS thảo luận nhóm trình bày, nx,bs Trang + Chất hữu cơ: P, L, G, aa + Chất hóa học cấu tạo nên TB có tự Giáo án Sinh học Kiểm tra đánh giá(3) ... thành phần hóa học xơng - H: rút KL - GV yêu cầu HS đọc kết luận chung Trang 18 Giáo án Sinh học Kiểm tra đánh giá(3) - Nêu câú tạo chức xơng dài? - Sự to dài xơng đâu? Dặn dò(1) - Học đọc mục Em ... 20 Giáo án Sinh học Dặn dò(1) - Học - Đọc mục Em có biết - Soạn mới, ôn số kiến thức lực, công học V rút kinh nghiệm Tiết 10 : Ngày soạn : Ngày giảng: Hoạt động I Mục tiêu: Sau học này, học...
 • 148
 • 414
 • 0

Bài soạn Giáo án Sinh học 6 chuẩn kiến thức

Bài soạn Giáo án Sinh học 6 chuẩn kiến thức
... vụ sinh học ? lời bạn – Gọi – học sinh trả lời Kết luận : Nhiệm vụ sinh – Gv cho học sinh đọc to nội dung học thực vật học ( SGK tr nhiệm vụ thực vật học cho 8) lớp nghe II Nhiệm vụ sinh học ... cầu học sinh quan sát lại bảng thống kê GV: Dương Xuân Sang Họat động học sinh Học sinh hòan thành bảng thống kê trang SGK – Học sinh nhận xét theo cột dọc , bổ sung hòan chỉnh – Học sinh ... dò : – Học – Sọan : “NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC” Tuần GV: Dương Xuân Sang Ngày soạn: ………………… Trang Trường THCS Quách Văn Phẩm Tiết Ngày soạn: ………………… Bài : NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I MỤC TIÊU BÀI HỌC :...
 • 97
 • 1,776
 • 14

Xem thêm