Đề cương sinh học 8 có phần trắc nghiệm và tự luận sinh học 8 ma quan tai

Đề cương sinh học 8 phần trắc nghiệm tự luận

Đề cương sinh học 8 có phần trắc nghiệm và tự luận
... Tuyến thận Câu 17 Tinh hoàn chức gì? A Sản sinh tinh trùng B Sản xuất testosterôn C Nuôi dưỡng dự trử tinh trùng C Tiết hoocmôn điều hoà hoạt động sinh dục Câu 18 HIV làm ảnh hưởng đến tế bào: ... cơ, xương B Điều hoà lượng glucôzơ máu C điều hoà hoạt động sinh dục D Điều hà trao đổi nước tế bào Câu 16 Trong tuyến nội tiết, tuyến vai trò quan trọng vai trò đạo hoạt động hầu hết tuyến ... từ vào là: A Màng cứng, màng lưới màng mạch B Màng mạch, màng lưới màng cứng C Màng lưới, màng mạch màng cứng D Màng cứng, màng mạch màng lưới Câu 10 Vitamin A nguyên liệu tạo nên rôđôpsin có...
 • 3
 • 387
 • 0

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm tự luận môn toán lớp 8 phân tích theo mô hình định giá từng phần

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần
... aătamăgiác, hình thang;ăđ iăx ngătr c, hình bìnhăhƠnh;ăđ iăx ngătơm; hình ch ănh t; hình thoi; hình vuông.ă - Ch ngă2:ă aăgiác.ăDi n tích đaăgiác bao g m các n iădungăki năth c:ă aă giác;ă đaă giácă ... đaă giácă đ u;ă di nă tích hình ch ă nh t;ă di nă tích tamă giác;ă di nă tích hình thang;ădi n tích hình thoi;ădi n tích đaăgiác - Ch ngă3:ăTamăgiácăđ ngăd ng bao g m các n iădungăki năth ... căxơyăd ng theo IRTăv i hình Raschăđaăchi uă ngăh păm tăchi uăCONQUESTăchoăphépăphơn tích c hình Raschăđ năgi năvƠ hình PCM,ătrongăđó hình tr călƠăm tătr ngăh pă riêngăc a hình sau...
 • 99
 • 178
 • 0

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm tự luận môn toán lớp 8 phân tích theo mô hình định giá từng phần

Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận môn toán lớp 8 và phân tích theo mô hình định giá từng phần
... A 0.00 2.63 -0.21 -1 .88 (.063) -0. 38 0.65 B 1.00 66 86 .84 0.32 2.90(.005) 0.65 0 .83 C 0.00 3.95 -0.09 -0.77(.442) 0.02 0.54 D 0.00 6. 58 -0.23 -2.00(.049) -0.16 0.74 =========================================================================== ... -0.14 -1.25(.217) 0.03 0.00 B 0.00 10.53 -0.31 -2 .85 (.006) -0.21 0. 48 C 0.00 7 .89 -0.20 -1.72(. 089 ) -0.01 0.47 D 1.00 61 80 .26 0.42 3.94(.000) 0.73 0 .85 =========================================================================== ... A 0.00 4.17 0. 08 0.71(. 480 ) 0.75 0.61 B 1.00 66 91.67 0.24 2.06(.044) 0.65 0.76 C 0.00 1.39 -0.24 -2.11(.0 38) -0 .84 0.00 D 0.00 2. 78 -0.33 -2.92(.005) -1.37 1.03 ===========================================================================...
 • 99
 • 258
 • 0

XÂY DỰNG , THỬ NGHIỆM ĐỀ THI BAO GỒM CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN MÔN TOÁN LỚP 8 PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TỪNG PHẦN

XÂY DỰNG , THỬ NGHIỆM ĐỀ THI BAO GỒM CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN TOÁN LỚP 8 VÀ PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TỪNG PHẦN
... Thư XÂY DỰNG , THỬ NGHIỆM ĐỀ THI BAO GỒM CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN MÔN TOÁN LỚP VÀ PHÂN TÍCH THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TỪNG PHẦN LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC CHUYÊN NGÀNH : PHƯƠNG PHÁP TOÁN ... giá phần (partial credit model - PCM) giúp phân tích kết hợp trắc nghiệm với tự luận Chính lý mà em chọn đề tài "Xây dựng, thử nghiệm đề thi bao gồm câu hỏi trắc nghiệm tự luận môn Toán lớp phân ... tập cho b Xây dựng công cụ đánh giá Công cụ đánh giá theo phương pháp tự luận gồm hai phần: câu hỏi đề tự luận thang điểm, cách cho điểm * Xây dựng câu hỏi tự luận 15 Để có câu hỏi tự luận tốt...
 • 99
 • 247
 • 0

kiểm tra 1 tiết kỳ 2 khối 11 (4 đề - gồm 2 phần trắc nghiệm tự luận)

kiểm tra 1 tiết kỳ 2 khối 11 (4 đề - gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận)
... bac2(var n, m, z :byte); x1:= (-m –sqrt(DT)) /2* n; Readln(a,b,c); x1, x2: real; Bac2(a,b,c); x2:= (-m+sqrt(DT)) /2* n; Program vd; 10 Begin 11 Readln; 13 Writeln(‘pt co nghiem kep x1=x2=’, -m /2* n); ... ‘,x2); 11 End Writeln(‘phương trinh vo nghiem’); 12 Begin 13 x1, x2: real; 14 Procedure bac2(var n, m, z :byte); 15 Writeln(‘pt co nghiem kep x1=x2=’, -m /2* n); 16 If DT = then 17 Var DT:byte; 18 ... -m /2* n); 15 If DT > then 17 Writeln(‘nhập vào số a,b,c ‘); 19 Writeln(‘pt co nghiem x1’, x1,’x2= ‘,x2); 21 End 23 If DT = then 12 Begin 14 Var DT:byte; 16 DT:= sqr(m) – 4*n*z; 18 If DT...
 • 11
 • 96
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 trắc nghiệm tự luận( 4 mã)

Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 trắc nghiệm và tự luận( 4 mã)
... ĐẠO TỔ NGOẠI NGỮ… KIỂM TRA TIẾT LỚP 10 LẦN MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC: 2 013 - 2 0 14 Họ tên học sinh: Lớp10A 01 { | } ~ 07 { | } ~ 13 { | } ~ 19 { | } ~ 02 { | } ~ 08 { | } ~ 14 { | } ~ 20 { | ... ĐẠO TỔ NGOẠI NGỮ… KIỂM TRA TIẾT LỚP 10 LẦN MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC: 2 013 - 2 0 14 Họ tên học sinh: Lớp10A 01 { | } ~ 07 { | } ~ 13 { | } ~ 19 { | } ~ 02 { | } ~ 08 { | } ~ 14 { | } ~ 20 { | ... ~ 14 { | } ~ 20 { | } ~ 03 { | } ~ 09 { | } ~ 15 { | } ~ 21 { | } ~ 04 { | } ~ 10 { | } ~ 16 { | } ~ 22 { | } ~ 05 { | } ~ 11 { | } ~ 17 { | } ~ 23 { | } ~ 06 { | } ~ 12 { | } ~ 18 { | } ~ 24...
 • 8
 • 90
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 (trắc nghiệm tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết hoá 11 (trắc nghiệm và tự luận)
... P= 31, Na=23, O =16 , Zn=65, Al=27, H =1 Sở GD-ĐT Thái Nguyên Trường THPT Gang Thép KIỂM TRA HÓA KHỐI 11 NÂNG CAO – THỜI GIAN 45’ Đề 0 01 Phần I Trắc nghiệm( 4đ) Độ điện li dung dịch CH3COOH 0.1M (1) ... phẩm sinh cho hấp thụ hết vào bình đựng 15 0 ml dung dịch Ca(OH)2 1M Sau phản ứng khối lượng dung dịch bình tăng hay giảm gam? A Tăng 11 gam Tăng gam B Giảm 11 ,1 gam D Giảm gam C TRƯỜNG THPT,LÊ DUẨN ... 0 .15 ×2 +0.25×3=x + (2×y) m chất rắn khan = m Fe2+ +m Al3+ + mCl¯ +mSO42Học sinh tìm x y TRƯỜNG THPT,LÊ DUẨN TPBMT ĐAK LAK,GV:PHAN QUỐC VIỆN ĐỀ KIỂM TRA LƠP 11 CHƯƠNG Cu Cho hai phản ứng sau: (1) ...
 • 24
 • 324
 • 3

đề cương lí 10- hk1 hay(trắc nghiệm tự luận)

đề cương lí 10- hk1 hay(trắc nghiệm và tự luận)
... đoạn sau khó B.10N.Vì độ dãn nên lực C.15N.Vì độ dãn nhiều độ cứng tăng D.không xác định ĐỀ CƯƠNG VẬT LÍ 10- CHƯƠNG II ********** CHƯƠNG II, III I LÝ THUYẾT Câu 1: Phát biểu nội dung định luật ... C.4s;20m/s D.4s; 40m/s Câu 22a.Câu sai:Vectơ gia tốc hướng tâm chuyển động tròn đều: A.đặt vào vật chuyển động tròn B.luôn hướng vào tâm quỹ đạo tròn C.có độ lớn không đổi D.có phương chiều không đổi ... − v 23 Câu 15.Sự rơi tự là: A.chuyển động thẳng B.chuyển động thẳng nhanh dần C.chuyển động thẳng nhanh dần D.chuyển động thẳng chậm dần Câu 16.Chọn câu đúng:Một vật rơi tự độ cao h xuống đất.Công...
 • 7
 • 466
 • 2

9 de trac nghiem va tu luan co dap an.Toan 9

9 de trac nghiem va tu luan co dap an.Toan 9
... Tuyn cỏc thi kỡ I Năm học 2010 - 2011 C tg = sin cos = cos ( 90 0 - ) D sin Cõu 15: ng trũn l hỡnh cú: A Vụ s tõm i xng B Mt ... Hạt Tuyn cỏc thi kỡ I Năm học 2010 - 2011 ( x 3) + x ( x 3) = x + x x = x = 7 (k : x 3) 49 76 x3 = x= (tha iu kin ) 9 76 Vy S = x3 = Bi 5.(4 im) Chng minh AM v AN l cỏc tip tuyn ... T (1) v (2) suy ra: OMB + ã AME = MBO + MAH M MBO + MAH = 90 0 (vỡ AH BC ) ã ã ã Nờn OMB + AME = 90 0 Do ú EMO = 90 0 Vy ME l tip tuyn ca ng trũn (O) 3) Chng minh MN OE = 2ME MO OM = ON v EM...
 • 14
 • 351
 • 2

Bộ đề KT trắc nghiệm tự luận Toán 8 (Kỳ 1)

Bộ đề KT trắc nghiệm và tự luận Toán 8 (Kỳ 1)
... nhớ( tiếp theo) Phần A: Các câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Khai triển(5x -1)3 Đợc kết A,(5x -1)( 25x2-5x +1) B, ,(5x -1)( 25x2-5x +1) C,(5x -1)( 5x2+5x +1) D,(5x +1)( 25x2-5x +1) 3 Câu 2: (x+3)(x -3x+9) = A: x ... A n(n2 + 1)( m 1) B n2(n + 1)( m 1) C (m + 1)( n2 + 1) D (n3 + 1)( m 1) Câu 2: Phân tích đa thức: 4xy 4xz y + z thành nhân tử , ta đợc: A (4x + 1)( y z) B (y z)(4x 1) C (y + z)(4x 1) D (x ... biểu thức: ( x 1) x + 24 x + 36 Trần Ngọc Tuấn Trờng THCS Trần Bích San 12 Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm tự luận Đại số kì Tiết 8: phép chia phân thức đại số Phần A :Các câu hỏi trắc nghiệm Câu1:...
 • 14
 • 329
 • 1

de tuyen sinh trac nghiem va tu luan pptx

de tuyen sinh trac nghiem va tu luan pptx
... ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG -a) x=1 n=7 ... tham số x −1 -TRẦN HỮU QUYỀN -2- ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG -1.(1đ) Khảo ... : (Cm ) : y = -TRẦN HỮU QUYỀN -3- ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG -Câu II: ( 2điểm)...
 • 5
 • 225
 • 0

Ôn tập chương 4&5 trắc nghiệm tự luận hệ thống khoa học

Ôn tập chương 4&5 trắc nghiệm và tự luận có hệ thống khoa học
... J II- TỰ LUẬN Bài 1: Xe A khối lượng 1000 kg vận tốc 80 km/h; xe B khối lượng 2000 kg vận tốc 30 km/h So sánh động lượng động chúng Bài 2: Hệ gồm hai vật Vật khối lượng m1=1 kg, vận ... B Phương pháp dùng định luật bảo tồn thay phương pháp động lực học C Trong hệ kín khơng ma sát động lớn D Trong hệ kín khơng ma sát lớn Câu 17 Trong giá trị sau của: I Thế vật độ cao h ... ngoại lực tác dụng lên vật giá trị khơng D Một điều kiện khác Câu 13 Điều kiện sau nói hấp dẫn hệ vật Trái đất A lực tương tác vật Trái đất B Ln giá trị dương C Ln giá trị âm D Cả a b...
 • 8
 • 260
 • 0

De kiem tra trac nghiem va tu luan DS8-HK I (so 8)

De kiem tra trac nghiem va tu luan DS8-HK I (so 8)
... Câu (1 i m): Ba kh i học sinh 6, 7, tham quan.Số học sinh kh i số Số học sinh kh i tổng số học sinh kh i Số học sinh kh i 135 ngư i Tính tổng số học sinh tham quan A 450 ngu i B 350 ngư i C 250 ... ngư i Tính tổng số học sinh tham quan A 450 ngu i B 350 ngư i C 250 ngư i D 150 ngư i PHẦN III: B I TỰ LUẬN Câu 10 (1 i m):Gi i phương trình sau: x - 4x + 7x - 6=0 x3 – 2x2 – 2x2 + 4x + 3x -6 = x3 ... 1)2 + 2] = *x–2=0⇒x=2 * (x- 1)2 ≥ > nên [(x – 1)2 + 2] ≠ (Không có x thoả mãn i u kiện này) Vậy phương trình có nghiệm x = S = {2} ...
 • 2
 • 226
 • 0

Xem thêm