De cuong sinh 8 HK i sinh học 8 diệp tùng đinh thị

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I HÌNH HỌC 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I HÌNH HỌC 9
... chất hai tiếp tuyến cắt Nếu hai tiếp tuyến đường tròn cắt i m : + i m cách hai tiếp i m +Tia kẻ từ i m qua tâm tia phân giác góc tạo hai tiếp tuyến +Tia kẻ từ tâm qua i m tia phân giác góc ... tròn n i tiếp tam giác ? Tâm đường tròn n i tiếp xác định ? +Đường tròn n i tiếp tam giác đường tròn tiếp xúc v i ba cạnh tam giác +Tâm đường tròn ngo i tiếp tam giác giao i m ba đường phân giác ... 1800 II/HÌNH HỌC : 1)Phát biểu định lý liện hệ cạnh góc vuông hình chiếu cạnh huyền A c b h c’ b’ B H C a *Trong tam giác vuông bình phương cạnh góc vuông tích cạnh huyền hình chiếu cạnh góc vuông...
 • 18
 • 1,176
 • 38

de cuong on tap HK I hoa hoc

de cuong on tap HK I hoa hoc
... nhm III Hỵp chÊt h÷u c¬ cã oxi Rỵu a) Kh i niƯm Rỵu lµ hỵp chÊt h÷u c¬ ph©n tư cã nhãm –OH liªn kÕt v i gèc hi®rocacbon (gèc hi®rocacbon lµ phÇn cßn l i cđa ph©n tư hi®rocacbon sau bít i hay ... C6H12O6 H·y cho biÕt c«ng thøc nµo biĨu diƠn : a) §¬n chÊt b) ChÊt h÷u c¬ c) Hi®rocacbon d) DÉn xt hi®rocacbon e) Axit f) Kim lo i g) Phi kim Câu 53 §èt ch¸y hoµn toµn mét hi®rocacbon nhĐ h¬n kh«ng ... metan (ë i u kiƯn tiªu chn), biÕt r»ng oxi chiÕm 20% thĨ tÝch kh«ng khÝ 2) TÝnh sè gam khÝ cacbonic vµ níc t¹o thµnh sau ph¶n øng Câu 39 Cho 2,8 lÝt hçn hỵp metan vµ etilen (®o ë i u kiƯn tiªu chn)...
 • 8
 • 91
 • 0

DE CUONG SINH HOC 8

DE CUONG SINH HOC 8
... nở rộng xốp b) Có khoảng 700 - 80 0 triệu phế nang làm tăng diện tích trao đổi khí ( 70 -80 m2) c) Phổi nở theo lồng ngực d) Cả a b đáp án: 1d; 2d Bài 22: Vệ sinh hô hấp Câu 1: Trồng nhiều xanh ... mắt dài bẩm sinh b) Do không giữ vệ sinh đọc( đọc gần) c) Nằm đọc sách ( Khoảng cách mắt sách không ổn định) d) Cả a ,b c Nguyên nhân dẫn đến viễn thị là: a)Do cầu mắt ngắn bẩm sinh b) Do ... : Khớp đốt sống - Khớp bất động loại khớp không cử động đợc: khớp xơng so Bài 8: Cấu tạo tính chất xơng Câu1: bảng 8. 2 SGK/31 - Đáp án: 1b; 2g; 3d; 4e; 5a Câu 2: Thành phần hóa học xơng có ý nghĩa...
 • 14
 • 1,737
 • 16

DE CUONG ON TAP HK I-SINH 12 (nh 10-11)

DE CUONG ON TAP HK I-SINH 12 (nh 10-11)
... aBdE, abDE, abdE B loại, ABDE abdE C loại; ABDE, abdE, ABdE, abDE D loại; ABDE abdE Câu 32 : Tỉ lệ loại giao tử ABdE bao nhiêu? 1 1 A B C D 16 Câu 33 : Tỉ lệ loại giao tử AbDe bao nhiêu? 1 A B C D ... hiệu AaBbDdEE Cho biết không xảy trao đổi chéo đột biến trình giảm phân Câu 31 : Số loại giao tử khác thành phần kiểu gen loại giao tử : A loại, ABDE, ABdE, AbDE, AbdE, aBDE, aBdE, abDE, abdE B loại, ... đoạn intron, sinh vật nhân sơ gồm đoạn exon B mARN sinh vật nhân thực gồm đoạn exon, sinh vật nhân sơ gồm đoạn intron C mARN sinh vật nhân thực gồm đoạn exon, sinh vật nhân sơ đoạn exon xen kẽ...
 • 38
 • 177
 • 0

Đề cương sinh học 8 có phần trắc nghiệm và tự luận

Đề cương sinh học 8 có phần trắc nghiệm và tự luận
... Tuyến thận Câu 17 Tinh hoàn chức gì? A Sản sinh tinh trùng B Sản xuất testosterôn C Nuôi dưỡng dự trử tinh trùng C Tiết hoocmôn điều hoà hoạt động sinh dục Câu 18 HIV làm ảnh hưởng đến tế bào: ... cơ, xương B Điều hoà lượng glucôzơ máu C điều hoà hoạt động sinh dục D Điều hà trao đổi nước tế bào Câu 16 Trong tuyến nội tiết, tuyến vai trò quan trọng vai trò đạo hoạt động hầu hết tuyến ... từ vào là: A Màng cứng, màng lưới màng mạch B Màng mạch, màng lưới màng cứng C Màng lưới, màng mạch màng cứng D Màng cứng, màng mạch màng lưới Câu 10 Vitamin A nguyên liệu tạo nên rôđôpsin có...
 • 3
 • 374
 • 0

de cuong sinh hoc lop 8

de cuong sinh hoc lop 8
... 4 Tuyến sinh dục nữ Tuyến giáp d e f g Cooctizôn Glucagôn Testôstêrôn Insulin Câu 9: a Em điền thông tin...
 • 2
 • 3,172
 • 16

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 8 KÌ II

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 8 KÌ II
... vận động liên quan đến hoạt động vân hoạt động có ý thức - Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hòa hoạt động quan sinh dưỡng quan sinh sản ( quan nội tạng) Đó hoạt động ý thức Câu 6: Nêu cấu tạo, chức ... PXCĐK PXKĐK? *Phân biệt PXKĐK PXCĐK : - PXKDK phản xạ sinh có, không cần phải học tập - PXCDK phản xạ hình thành đời sống cá thể, kết trình học tập, rèn luyện *Mối quan hệ: - PXKDK sở thành lập ... phục?: Các tật mắt Cận thị Viễn thị Nguyên nhân Các khắc phục Bẩm sinh: cầu mắt dài Do không giữ khoảng cách đọc sách ( đọc gần) Bảm sinh: cầu mắt ngắn Do thủy tinh thể bị lão hóa ( già) khả điều...
 • 8
 • 1,088
 • 6

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 8

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 8
... Huyết tương có loại protein hòa tan gọi chất sinh tơ máu Khi va chạm vào vết rách thành mạch máu vết thương, tiểu cầu bị giải phóng enzim Ezim làm chất sinh tơ máu biến thành tơ máu Tơ máu kết thành ... oxit,cacbon oxit ) chất độc hại( nicôtin,nitrozamin,…), vi sinh vật gây bệnh Biện pháp: Trồng nhiều xanh Đeo khổi trang chông bụi làm vệ sinh hay hoạt động môi trường nhiều bụi Ko hút thuốc Ko xả ... cục máu 12: Tại ta phải thở? Thở bao gồm cử động nào? Mọi hoạt động sống tế bào thể cần lượng sản sinh tiêu dùng lượng thể có liên quan với O2 CO2 mà chất co ko khí vào thể đương hô hấp Vì mà cần...
 • 3
 • 111
 • 0

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 10 HK II

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 10 HK II
... Hóa dị dưỡng Chất hữu Chất hữu Vi sinh vật lên men, hoại sinh NỘI DUNG : NII NGUYỄN - THU YẾN , BIÊN SOẠN : BeTran ÔN TẬP THI HỌC KỲ II MÔN SINH LỚP 10A3 III Hô hấp lên men Hô hấp - hình thức ... bào mẹ III Ý nghĩa : - ý nghĩa sinh học : giúp cho thể đa bào lớn lên Phương thức truyền đạt ổn địch NST đặc trưng loài từ hệ thể sang hệ thể khác loài sinh sản vô tính + sinh trưởng mô tái sinh ... YẾU TỐ HÓA HỌC LÊN VSV NỘI DUNG : NII NGUYỄN - THU YẾN , BIÊN SOẠN : BeTran ÔN TẬP THI HỌC KỲ II MÔN SINH LỚP 10A3 I chất dinh dưỡng chất dinh dưỡng - chất giúp cho vst đồng hóa tăng sinh khối...
 • 12
 • 2,031
 • 1

Đề cương Sinh học HK II

Đề cương Sinh học HK II
... hình: - Hình 6.1: Nơron (trang 20) - Hình 6.2: Cung phản xạ (trang 21) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II (Môn Địa 8)? ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II (Môn Địa 8) Câu 1: Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng tới điều kiện tự ... đảm bảo phát huy tính đa dạng hệ sinh thái Việt Nam - Phát triển du lịch sinh thái - Là sở để nghiên cứu sinh học Nguon: http://az24.vn/hoidap/DE-CUONG-ON-TAP -HK- II- Mon-Dia-8-d1201737.html#ixzz1K4JFl1za ... mạnh • Ví dụ: Tuyến nước bọt Câu 12: Học hình sau: * Học ghi hình: - Hình 47.2: Bán cầu não trái (trang 147) - Hình 47.4: Các vùng chức vỏ não (trang 149) * Học vẽ ghi hình: - Hình 6.1: Nơron...
 • 4
 • 72
 • 0

đề cương sinh học 12 phần năm DI TRUYỀN học chương i cơ CHẾ DI TRUYỀN và BIẾN dị

đề cương sinh học 12 phần năm DI TRUYỀN học chương i cơ CHẾ DI TRUYỀN và BIẾN dị
... giun sán v i ngư i thuộc quan hệ: kí sinh Câu 27: n i di n sinh th i thì: Trong di n sinh th i, quần xã sinh vật biến đ i thay lẫn Di n nguyên sinh xảy m i trường mà trước chưa có quần xã sinh ... tr i bố mẹ g i là: ưu lai Câu 4: Lo i biến dị di truyền phát sinh trình lai giống là: biến dị tổ hợp Câu 5: Nguồn nguyên liệu làm sở vật chất để tạo giống là: biến dị di truyền Câu 6: Giao ph i ... biến dị tổ hợp lai chọn giống : tạo đa dạng kiểu gen chọn giống vật nu i, trồng Câu 16: Biến dị di truyền chọn giống là: biến dị tổ hợp, biến dị đột biến, ADN t i tổ hợp Câu 17: Ở trạng th i dị...
 • 35
 • 497
 • 5

Xem thêm