De cuong on tap thi HK i 2009 sinh học 8 diệp tùng đinh thị

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SWR7-HK I-2010-2011

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SWR7-HK I-2010-2011
... A- 1009 B- 1010 C- 1226 D -1257 Câu 29 : Phòng tuyến Như Nguyệt xây dựng sông: A-Sông Hồng B-Sông Cầu C- Sông Lục Nam D-Sông Thái Bình Câu 30: Cô-lôm-bô tìm Châu Mỹ vào năm: A- 1312 B- 1492 C- ... : A Lý Công Uẩn B Lý Chiêu Hoàng C Lý Huệ Tông D Lý Anh Tông Câu 26 : Nhà Trần lần kháng chiến chống quân : A Tống B Mông Cổ D Champa D Mông –Nguyên Câu 27 :Bộ luật thành văn nươc ta ... Sở dĩ nông nghiêp thời Lý phát triển mạnh : A-Nhà nước quan tâm B-Nhân dân chăm lo sản xuất C- Các thợ thủ công không bị bắt sang Trung Quốc D-Cả ba ý Câu 25 : Vua cuối nhà Lý : A Lý Công Uẩn...
 • 4
 • 143
 • 0

Đề cương ôn tạp May8 - HK I

Đề cương ôn tạp May8 - HK I
... S i - B i s i v i r i vào nắp đồng tiền - B i kẹt giưũa me thoi - Khi may, đầu s i không kéo phía sau chân vịt R i - Bàn đưa v i thấp M i may không - Kim không cỡ - Xâu vào kim không - Kéo v i ... Nguyên nhân - Chỉ không đủ độ bền - Sức căng lớn - Kim không phù hợp - Gắn kim sai hướng Đứt - Mắc sai - Kim bị cong tù đầu - Đạp ngược máy - Bắt đầu may nhanh - Suốt không - Đồng tiền kẹt chỉ, ... kim - Đạp xu i đặn - Bắt đầu may tốc độ trung bình - Suốt l i thật - Lau đồng tiền cho hết dầu - Lau đồng tiền b i - Lau me thoi b i - Trước may, đầu s i ph i kéo phía sau chân vịt - Vặn ốc i u...
 • 9
 • 239
 • 0

DE CUONG ON TAP TA HK I LOP 8

DE CUONG ON TAP TA HK I LOP 8
... appearance furniture H) Choose the word has different pronunciation from the others: community must study mummy winter find hi bike happy study try tidy I) Fill in the blanks with suitable word: ... opposite (đ i diện)… K) Gi i từ th i gian: IN(vào): đứng trước tháng,năm,mùa,bu i Ex: in Mach/ in 1990/ in the summer/ in the morning ON (vào): đứng trước thứ,ngày tháng,ngày tháng năm Ex: on Monday/ ... Đề cương ôn thi Học Kì I- Kh i 6.They(wait)………………………for Lan for 20 minutes 7.We(not/know)……………… the new teacher since Monday 8. He (visit)……………………Ha Noi months ago E) Make the questions: 1……………………………………………………………?...
 • 4
 • 196
 • 0

De cuong on tap thi HK I 2009

De cuong on tap thi HK I 2009
... cụ: Gluxit, lipit, protein, axit nucleic - Cn c vo c im bin i qua quỏ trỡnh tiờu húa + Cỏc cht b bin i qua quỏ trỡnh tiờu húa: gluxit, protein, lipit, axit nucleic + Cỏc cht ko b bin i qua quỏ ... 17: oạn ống tiêu hoá diễn trình biến đ i hoá học mạnh ? Ruột non Câu 18 : Lo i dịch tiêu hoá có dày Dịch vị II T lun: (7 i m) Trỡnh by phng phỏp h hi thi ngt cp cu ngi cht ui ? (2 im) Cỏc c xng ... non cú nhiu tuyn rut tit dch rut v cỏc t bo tit cht nhy - Trong dch ty v dch rut ca rut non cú nhiu loi enzim xỳc tỏc cỏc phn ng phõn ct cỏc phõn t thc n Dch mt cú mui mt v mui kim cng tham gia...
 • 4
 • 158
 • 0

De cuong on tap thi tot nghiep sinh 2009

De cuong on tap thi tot nghiep sinh 2009
... trúc hệ sinh thái gồm A Thành phần vô sinh sinh cảnh thành phần hữu sinh gồm nhiều looaif sinh vật quần xã B Sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ C Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ sinh vật ... quanh sinh vật Vd: Nhân tố nước, khí hậu, đất, -Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh gồm thể sống VD: vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật Chú ý: +Con người nhân tố sinh thái hữu sinh mơi trường +Con ... nhân tố sinh thái hoạt động sống sinh vật, chia giới hạn sinh thái gồm: +Khoảng thuận lợi +khoảng chống chịu b)Ổ sinh thái: -Khái niệm: Ổ sinh thái lồi "khơng gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh...
 • 35
 • 298
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TNBTTHPT 2009

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TNBTTHPT 2009
... hay hấp thụ phôtôn Phôtôn tồn trạng thái chuyển động Không có phôtôn đứng yên * Giải thích đònh luật giới hạn quang điện: Để có tượng quang điện hc hc lượng phôtôn phải lớn công thoát : hf = ... ánh sáng +nh sáng tạo thành bỡi hạt gọi phôtôn +Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, phô tôn giống nhau, phôtôn mang lượng hf +Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ c=3.10 8m/s dọc theo tia sáng ... dùng để thông tin nước Sóng dài dùng để thông tin mặt đất lượng nhỏ, không truyền xa + Các sóng trung truyền theo bề mặt Trái Đất Ban ngày chúng bò tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền...
 • 25
 • 222
 • 0

de cuong on tap thi hoc ki I mon sinh hoc-day du

de cuong on tap thi hoc ki I mon sinh hoc-day du
... m i trường, thường biến đ i có l i cho thân sinh vật -Biến đ i ki u gen -Di truyền -Xuất ngẫu nhiên v i tần số thấp, thường biến đ i có h i cho thân sinh vật M i quan hệ ki u gen, m i trường ki u ... v i i u ki n ngo i cảnh, không di truyền Phân biệt thường biến đột biến Thường biến Đột biến htngocloan@gmail.com® -Biến đ i ki u hình -Không di truyền -Phát sinh đồng loạt, ứng v i i u ki n ... đồng sinh a/Đồng sinh trứng -Trẻ đồng sinh trứng ki u gen nên đồng gi i b/Trẻ đồng sinh khác trứng -Trẻ đồng sinh khác trứng có ki u gen khác nên gi i khác gi i Ý nghĩa: Nghiên cứu trẻ đồng sinh...
 • 7
 • 1,030
 • 44

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌCI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KÌ I
... lực? Phát biểu i u kiện cân chất i m tác dụng nhiều lực? Phát biểu viết biểu thức định luật I, II,III Niutơn?Qn tính vật gì?Kh i lượng gì? Nêu đặc i m lực phản lực? Phát biểu viết biểu thức định ... chống l i biến dạng b Lực đàn h i xuất vật bị biến dạng có chiều v i chiều ngo i lực gây biến dạng c Lực đàn h i xuất s i dây bị biến dạng có phương trùng v i phương s i dây d Lực đàn h i xuất ... đặc i m lực đàn h i lò xo? Phát biểu viết biểu thức định luật Húc? Viết cơng thức xác định lực ma sát trượt? Nêu định nghĩa viết biểu thức lực hướng tâm? 9Gi i tốn chuyển động ném ngang? II.CÂU...
 • 5
 • 394
 • 0

Bài giảng đề cương ôn tập thi họcI môn Sử

Bài giảng đề cương ôn tập thi học kì I môn Sử
... tàn tật , thi t h i vật chất gấp 10 lần so vs chiến tranh gi i thứ Tính chất chiến tranh gi i thứ hai : - Khi Liên Xô chưa tham chiến mang tính chât phi nghĩa - Khi Liên Xô tham chiến, mang ... ; ph i đóng thuế 8/ Những kiện chứng tỏ Chủ nghĩa Tư thắng l i phạm vi toàn gi i vào kỉ XIX: Cách mạng Tư sản thắng l i v i nhiều hình thức khác nhiều khu vực gi i + Mĩ La Tinh: 16 quốc gia Tư ... cục chiến tranh gi i thứ hai : Chiến tranh kết thúc vs thất b i thảm h i phe phát xít Tuy nhiên, toàn nhân lo i ph i hứng chịu hậu thảm khốc chiến tranh : 60 triệu ngư i chết ; 90 triệu ngư i bị...
 • 6
 • 475
 • 4

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ ISINH HỌC 10 NÂNG CAO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I – SINH HỌC 10 NÂNG CAO
... ngun sinh, gi i động vật, gi i thực vật B Gi i kh i sinh, gi i tảo, gi i động vật, gi i thực vật C Gi i ngun sinh, gi i nấm, gi i động vật, gi i thực vật D Gi i kh i sinh, gi i ngun sinh, gi i nấm, ... thành gi i: A Gi i kh i sinh, gi i ngun sinh, gi i động vật, gi i thực vật B Gi i kh i sinh, gi i tảo, gi i động vật, gi i thực vật C Gi i ngun sinh, gi i nấm, gi i động vật, gi i thực vật D Gi i ... 2013 Sinh học 10 NC ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI HỌC KỲ I SINH HỌC 10 NÂNG CAO NĂM HỌC: 2012 2013  I- TRẮC NGHIỆM: 1- GI I THI U CHUNG VỀ THẾ GI I SỐNG: Câu 1: Sinh vật thuộc gi i sau có...
 • 26
 • 1,513
 • 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK II
... sinh chạy 50m hết từ giây đến 8,5 giây chiếm phần trăm d Nêu nhận xét xu hướng tập trung số liệu thống kê cho Trong thi bắn có xạ thủ, người bắn 30 viên đạn Kết cho bảng đây: Điểm số xạ thủ A 10 ... Bài tập Bài 1: a.Đổi số đo góc sau sang radian: a 200 b Đổi số đo góc sau sang độ, phút, giây: a π 18 b 63022’ b 2π c –125030’ c − Bài : Tính giá trị lượng giác lại cung α biết:  Chúc bạn ơn tập ... x.cotgx =1 cosx − cos x cos x 2 − cos x 8) sin x + tg x = cos x 2 7) sin x + tg x = Zzzz II HÌNH HỌC Chương II: TÍCH VƠ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG µ 2.1 Cho ABC có AB = cm, AC = cm, A = 600...
 • 5
 • 166
 • 0

Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 vật lý 9-năm học 2009-2010

Đề cương ôn tập thi học kỳ 2 vật lý 9-năm học 2009-2010
... ngược chiều với vật nhỏ vật B Ảnh ảo chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật ngược chiều với vật vật D Ảnh thật ngược chiều với vật lớn vật Câu 12: Khi đặt vật trước thấu kính phân kỳ ảnh tạo thấu kính ... chiều với vật nhỏ vật B Ảnh ảo ngược chiều với vật nhỏ vật C Ảnh thật chiều với vật nhỏ vật D Ảnh ảo chiều với vật lớn vật Câu 13: Khi vật đặt trước thấu kính hội tụ khoảng cách d > 2f ảnh tạo ... là: A Ảnh thật ngược chiều với vật nhỏ vật B Ảnh thật ngược chiều với vật lớn vật C Ảnh thật ngược chiều với vật vật D Ảnh thật chiều với vật vật Câu 10: Khi đặt vật trước thấu kính hội tụ khoảng...
 • 11
 • 395
 • 12

Xem thêm