BỘ XƯƠNG sinh học 8 hoàng minh công

ÔN TẬP BỔ TRỢ SINH HỌC 8

ÔN TẬP BỔ TRỢ SINH HỌC 8
... F2 là: 1aaaa:18AAaa:8Aaa:8Aaaa:1AAAA B 1AAAA:8AAa:18AAaa:8Aaaa:1aaaa D 1AAAA:8AAAa:18AAaa:8Aaaa:1aaaa 1aaaa:18AAAa:8AAaa:8Aaaa:1AAAA Trong trình phát sinh loài ngời, nhân tố sinh học đóng vai ... đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Sinh TN Đề số : 80 8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... Câu 18: A C Câu 19: A Câu 20: A Câu 21: A Bệnh máu khó đông gen lặn (a) NST X quy định, gen A quy định máu đông bình thờng NST Y không mang gen tơng ứng Trong gia đình bố, mẹ bình thờng sinh...
 • 5
 • 171
 • 1

Sử dụng bộ tranh Sinh học - 8 như thế nào

Sử dụng bộ tranh Sinh học - 8 như thế nào
... nơron) - Chuỗi hạch nằm gần cột sống - Hạch nằm gần quan phụ (chuỗi hạch giao cảm): xa trách quan phụ trách - Nơron trước hạch (sợi - Sợi trục dài có bao mielin) - Sợi trục ngắn - Sợi trục ngắn - ... hoá bao gồm: - Khoang miệng: có tác dụng tiêu hoá học (nghiền nát thức ăn) tuyễn tiết nước bọt tiêu hoá hoá học, lưỡi có tác dụng đo nhào trộn thức ăn đưa xuống hầu => thực quản - Thực quản: ... dương Mỗi thuỳ có chức riêng - Thuỳ trán có vùng vận động ngan ngữ vùng vận động - Thuỳ đỉnh có vùng cảm giác vùng hiểu tiếng nói, chữ viết - Thuỳ chẩm có vùng thị giác - Thuỳ thái dương có vùng...
 • 5
 • 265
 • 2

Ke hoach bo mon Sinh Hoc 8(2010)

Ke hoach bo mon Sinh Hoc 8(2010)
... kĩ có, Sinh học đa cung cấp cho hs khái niệm mở đầu hoá học hs biết vận dụng kiến thức Sinh học để giải toán đơn giản, cha yêu cầu thấy đợc chất trình Sinh học c Về thái độ tình cảm: Học sinh ... chế độ cho điểm, đánh giá, kiểm tra xác học sinh - Tích cực phụ đạo học sinh yếu thông qua việc phân loại học sinh, cung cấp tài liệu hớng dẫn học sinh phơng pháp tự học, tự nghiên cứu - Tích ... túc, yêu cầu cao học sinh c Đối với lực lợng giáo dục khác - Phối kết hợp với nhà trờng, đoàn thể, giáo viên, cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh học tập tốt E Phụ đạo học sinh yếu: 1.Chỉ tiêu:...
 • 15
 • 484
 • 6

Gián án Kế hoạch bộ môn sinh học 8

Gián án Kế hoạch bộ môn sinh học 8
... nêu rõ sở khoa học biện pháp tránh thai -Phân tích ý nghóa vận động sinh đẻ có kế hoạch kế hoạch hóa gđ -Phân tích nguy có thai tuổi vò thành niên -Giải thích sở biện pháp tránh thai, từ xác ... tuyến 61 Chương XI: Sinh Sản 62 63 64 65 66 Tuyến dục -Trình bày chức tinh hoàn buồng trứng -Kể tên hoóc môn sinh dục nam hoocmôn sinh dục sinh nữ -Hiểu rõ ảnh hưởng hoóc môn nam nữ đến ~ biến ... hai mặt lí học (chủ yếu biến đổi học) và tiªu ho¸ hóa học (trong biến đổi lí học tạo điều kiện cho biến đổi hóa học ) 26 27 tuyến tiêu hóa tiết Trùc quan, Tranh sgk ph©n tÝch, suy ln 28 Tiªu ho¸...
 • 19
 • 266
 • 3

Bài soạn Kế hoạch bộ môn sinh học 8

Bài soạn Kế hoạch bộ môn sinh học 8
... tuyến 61 Chương XI: Sinh Sản 62 63 64 65 66 Tuyến dục -Trình bày chức tinh hoàn buồng trứng -Kể tên hoóc môn sinh dục nam hoocmôn sinh dục sinh nữ -Hiểu rõ ảnh hưởng hoóc môn nam nữ đến ~ biến ... đường sinh dục - Nêu sơ lược bệnh lây qua đường sinh dục ảnh hưởng chúng tới sức khỏe sinh sản vị thành niên 68 Bài tập Làm số tập chương X- XI 69 Ơn tập học kì II 70 -Hệ thống hóa kiến thức học ... kỷ Ch¬ng I Kh¸i qu¸t vỊ c¬ thĨ ngêi ( tiết từ tuần 1- TiÕt Ch¬ng KẾ HOẠCH BỘ MƠN SINH Năm học: 2010- 2011 Kiến thức trọng tâm Bài dạy §å dïng - Nêu mục đích ý nghĩa kiến thức phần thể -§µm tho¹i,...
 • 19
 • 332
 • 1

Bài giảng SKKN-Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8

Bài giảng SKKN-Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8
... kin thc 3.2 Phng phỏp dy cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi: 3.2.1 Vai trũ ca thớ nghim dy hc kin thc sinh lớ, sinh thỏi Trong vic dy hc cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi, thớ nghim úng mt vai trũ rt ... hc sinh phỏt trin Kt qu thc nghim v nhn xột: *Sau thc nghim ti dy hc th no hc sinh t lc tip thu kin thc trờn lp 8E vaỡ 8G thu c kt qu HKI nh sau: 4.1 Kt qu trc ỏp dng (Kho sỏt ban u) 8D 8E 8G ... TL% SL TL% SL TL% SL TL% 8E 10.2 25 64.1 20.5 5.1 0 8G 25 71.4 10 28. 6 0 0 0 *So sỏnh kt qu trc dng (kho sỏt ban u) v sau dng: Nhn xột: Qua kt qu thc nghim trờn lp 8E v 8G thu c kt qu khỏ kh quan,...
 • 11
 • 534
 • 10

SKKN Phat huy tinh tich cuc hoc tap cua hoc sinh trong bo mon sinh hoc 8

SKKN Phat huy tinh tich cuc hoc tap cua hoc sinh trong bo mon sinh hoc 8
... kin thc 3.2 Phng phỏp dy cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi: 3.2.1 Vai trũ ca thớ nghim dy hc kin thc sinh lớ, sinh thỏi Trong vic dy hc cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi, thớ nghim úng mt vai trũ rt ... hc sinh phỏt trin Kt qu thc nghim v nhn xột: *Sau thc nghim ti dy hc th no hc sinh t lc tip thu kin thc trờn lp 8E vaỡ 8G thu c kt qu HKI nh sau: 4.1 Kt qu trc ỏp dng (Kho sỏt ban u) 8D 8E 8G ... TL% SL TL% SL TL% SL TL% 8E 10.2 25 64.1 20.5 5.1 0 8G 25 71.4 10 28. 6 0 0 0 *So sỏnh kt qu trc dng (kho sỏt ban u) v sau dng: Nhn xột: Qua kt qu thc nghim trờn lp 8E v 8G thu c kt qu khỏ kh quan,...
 • 11
 • 445
 • 1

Kế hoạch môn Sinh học 8

Kế hoạch bô môn Sinh học 8
... phần giáo dục nhân cách cho học sinh dần hoàn thiện nhân cách cho học sinh, để trở thành chủ nhân đất nớc sau II- Mục tiêu chơng trình sinh học 8: 1) Kiến thức: - Học sinh nắm đợc tri thức bảnvề ... vật học: - Trong phần thực vật học chơng trình lớp học sinh đợc cung cấp kiến thức giải phẫu, sinh lí thực vật đồng thời cung cấp hiểu biết môi trờng điều kiện sống thực vật - Học sinh đợc học ... tuổi dậy cho học sinh đồng thời giáo dục vệ sinh tuổi dậy - Kết hợp giáo dục giới tính cho học sinh 4) - Phần di truyền sinh thái học: - lớp 9, học sinh đợc tìm hiểu quy luật di truyền Menden...
 • 15
 • 216
 • 0

Kế hoạch bộ môn sinh học 8

Kế hoạch bộ môn sinh học 8
... sở khoa học biện pháp tránh thai 18 TIẾT TUẦN CHƯƠNG BÀI DẠY NỘI DUNG CHƯƠNG (BÀI ) Kế hoạch môn sinh học 67 -có ý thức giữ vệ sinh kinh huyệt -Phân tích ý nghóa vận động sinh đẻ có kế hoạch KHHGĐ ... đáp Kế hoạch môn sinh học 64 CHƯƠNG 11 : SINH SẢN BÀI 60: CƠ QUAN SINH DỤC NAM 65 33 BÀI 61: CƠ QUAN SINH DỤC NỮ 66 BÀI 62:THỤ TINH,THỤ THAI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THAI -Chỉ kể tên phân cảu quan sinh ... khoa học để bảo vệ tiết nước tiểu giải thích sở khoa học Quan sát,nghiên cứu thông tin,thảo luận nhóm,hỏi đáp Kế hoạch môn sinh học 43 22 BÀI 40: VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU 44 CHƯƠNG 8: DA...
 • 20
 • 357
 • 2

CHUYÊN ĐỀ: LỒNG GHÉP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BỘ MÔN SINH HỌC 8

CHUYÊN ĐỀ: LỒNG GHÉP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BỘ MÔN SINH HỌC 8
... lại cần cho sống mà ta gọi sống IV NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Qua nhiều năm dạy sinh học 8, nhận thấy để giáo dục em học sinh phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ có cách giáo dục sống thông ... với em giáo dục sống có kết cao Giáo dục sống cho học sinh thực xuyên suốt năm học để cô đọng xin minh họa vấn đề số vài sống Cụ thể như: a) sống tự phục vụ, chăm sóc thân liên quan ... vào giáo dục sống mà quên truyền thụ nội dung học. Tuy nhiên trình thực tham vọng thực giáo dục tất sống (Bởi môn sinh học lồng ghép chưa có giáo trình riêng cho môn học này) Đây chuyên đề...
 • 11
 • 5,663
 • 40

skkn giáo dục biện pháp giữ gìn vệ sinh và rèn luyện sức khỏe cho học sinh qua bộ môn sinh học 8

skkn giáo dục biện pháp giữ gìn vệ sinh và rèn luyện sức khỏe cho học sinh qua bộ môn sinh học 8
... tốt - Về phía học sinh: + Chưa vận dụng biện pháp giữ gìn vệ sinh rèn luyện sức khỏe học vào thực tiễn sống + Thiếu rèn luyện thường xuyên biện pháp giữ gìn vệ sinh rèn luyện sức khỏe để tạo thành ... giữ gìn vệ sinh rèn luyện sức khỏe cho học sinh qua môn sinh học 8 nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục sức khỏe cho học sinh Nếu tiếp tục nghiên cứu, nghiên cứu sâu giải pháp giáo dục có ... kiến thức sinh học vào việc giữ gìn vệ sinh rèn luyện sức khỏe điều cần thiết Môn sinh học nhà trường THCS có nhiều đóng góp rõ rệt hiệu giáo dục kĩ sống cho học sinh giữ gìn vệ sinh thể,...
 • 22
 • 1,086
 • 6

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8
... thiết bị môn nhà trường đầy đủ đại Sau xem xét cân nhắc, dựa vào sở nêu qua kinh nghiệm giảng dạy trường THCS định chọn đề tài "Phát huy tính tích cực học tập học sinh môn sinh học 8" đạt hiệu ... Đối tượng nghiên cứu học sinh lớp 8E, 8G đa số nằm độ tuổi 13-14, lớp có nhiều học sinh chăm ngoan học giỏi có ý thức hoạt động, có tinh thần tập thể có trách nhiệm cao học tập, quan tâm giúp đỡ ... dạy học Xu hướng dạy học trọng nhiều tới hình thức tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ Hình thức dạy học tạo điều kiện cho nhiều học sinh trực tiếp tham gia vào hoạt động học tập, có điều kiện bộc...
 • 14
 • 919
 • 9

Xem thêm