KỸ THUẬT sắc ký cột hở pha thường powerpoint

Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ phần Thương mại và DVDL Cẩm Phả

Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ phần Thương mại và DVDL Cẩm Phả
... nghiệp cổ phần hoá - Số tài khoản NH Công thương- chi nhánh Cẩm Phả: 102010000223911 1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Công ty Cổ phần thương mại DVDL doanh nghiệp thương mại ... hoạt động sản xuất kinh doanh Chính vậy, công việc kinh doanh chủ yếu công ty trình mua bán hàng hoá tiêu thụ sản phẩm Công ty Cổ phần thương mại DVDL Cẩm Phả công ty nhà nước cổ phần hoá, theo xu ... tốt 1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán công ty Sơ đồ 2: Tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần Thương mại DVDL Cẩm Phả: KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM KẾ TOÁN TỔNG HỢP Ế TOÁN PHÓ KIÊM KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KÊ KHAI...
 • 16
 • 469
 • 0

Tình hình sản xuất, thương mại hồ tiêu và một số tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất hồ tiêu

Tình hình sản xuất, thương mại hồ tiêu và một số tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất hồ tiêu
... hộ nhỏ, bao tiêu chất nhà kho, khơng có kệ pa-lét cách ly với nền, ngun nhân làm cho sản phẩm dễ bị mốc 2.2 Thương mại hồ tiêu Kênh thương mại hồ tiêu nước Cũng hầu sản xuất xuất hồ tiêu Châu Á, ... USD/tấn MỘT SỐ TIẾN BỘ KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT HỒ TIÊU Tứ cuối năm 2001, Viện Khoa học Kỹ thuật Nơng nghiệp Miền Nam (KHKT NNMN) chủ trì phối hợp với quan nghiên cứu trường đại học (Viện Khoa học Kỹ ... nội địa SẢN XUẤT HỒ TIÊU THEO GAP VÀ CHẾ BIẾN HỒ TIÊU THEO CHP Người tiêu dùng giới nước ngày trọng đến chất lượng sản phẩm, vệ sinh an tồn thực phẩm, đặc biệt sản phẩm hồ tiêu Việt Nam xuất chủ...
 • 13
 • 253
 • 0

Secure Socket Layer: Giải pháp kỹ thuật hỗ trợ thương mại điện tử? doc

Secure Socket Layer: Giải pháp kỹ thuật hỗ trợ thương mại điện tử? doc
... trình thực dịch vụ thương mại toán điện tử Mỹ nước đồng minh phương Tây điểm bất lợi cho việc sử dụng sản phẩm cần có chế bảo mật an toàn giao dịch điện tử nói chung thương mại điện tử nói riêng ... dụng phủ Mỹ; (2) DSA - thuật toán chữ ký điện tử, chuẩn xác thực điện tử, phát minh sử dụng phủ Mỹ; (3) KEA thuật toán trao đổi khoá, phát minh sử dụng phủ Mỹ; (4) MD5 thuật toán tạo giá trị ... sử dụng thuật toán vét cạn Ngoài ra, số thuật toán bảo mật (như DES 56bit, RC4, MD4, ) bị coi không an toàn áp dụng số phương pháp thuật toán công đặc biệt Đã có số đề nghị thay đổi luật pháp Mỹ...
 • 8
 • 189
 • 0

Khảo sát hàm lượng chất kháng sinh họ quinolone trong thủy sản bằng kỹ thuật sắc lỏng ghép khối phổ

Khảo sát hàm lượng chất kháng sinh họ quinolone trong thủy sản bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ
...  Để hoàn thành đề tài Khảo sát hàm lượng chất kháng sinh họ Quinolone thủy sản kỹ thuật sắc lỏng ghép khối phổ, nỗ lực thân, học hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm kỹ chuyên môn bổ ích, thiết ... dư lượng kháng sinh cho vừa hiệu vừa phù hợp với điều kiện thực tế nước ta cần thiết Đề tài “ KHẢO SÁT DƯ LƯỢNG CHẤT KHÁNG SINH HỌ QUINOLONE TRONG TÔM CÁ BẰNG KĨ THUẬT SẮC KÍ LỎNG GHÉP KHỐI PHỔ ... Tên đề tài: Khảo sát hàm lượng chất kháng sinh họ quinolone tôm, cá kĩ thuật sắc lỏng ghép khối phổ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Lâm Thùy Dương MSSV: 2091959 Lớp Sư phạm Hóa học K35 Nội dung...
 • 81
 • 468
 • 0

Kỹ thuật khâu và cột trong nội soi (TS. ng tấn cường DHYD HCM)

Kỹ thuật khâu và cột trong nội soi (TS. ng tấn cường DHYD HCM)
... Kỹ thuật khâu cột mổ nội soi cột dễ bò bung ta kh ng cột nhiều v ng kh ng d ng clip để giữ mối khâu lại Kềm cầm kim: Có nhiều kiểu kềm cầm kim thò trư ng có khóa hay kh ng khóa đ ng cán ... phải cột Kim Có loại th ng d ng là: - Kim th ng: thư ng d ng tổ chức dễ khâu bu ng tr ng hay vòi tr ng - Kim 1/2 cong (ski needdle): có đuôi th ng mũi cong gi ng d ng cụ trượt tuyết (ski) d ng ... loại kim thư ng d ng mổ nội soi Các d ng cụ khâu nối tự đ ng bán tự đ ng Ngày nay, nhiều h ng sản xuất d ng cụ khâu nối tự đ ng, Endo GIA (h ng Auto-Suture), Proximate (h ng Ethicon) khâu nối ruột,...
 • 14
 • 1,119
 • 4

Nuôi trồng và xác định thành phần amino acid của một số loài nấm bào ngư (Pleurotus spp.) bằng kỹ thuật sắc lỏng cao áp HPLC

 Nuôi trồng và xác định thành phần amino acid của một số loài nấm bào ngư (Pleurotus spp.) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp HPLC
... trồng loài nấm môi trƣờng mùn cƣa có bổ sung số vi lƣợng Tiến hành thu thể Xác định thành phần amino acid loài nấm bào ngƣ sắc lỏng cao áp (HPLC) 3 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nấm trồng 2.1.1 ... Rây (sắc gel) Lỏng Lỏng Cột Theo kích thƣớc Lỏng phân tử 2.4 Một số phƣơng pháp sắc phân tích amino acid Phân tích amino acid phƣơng pháp xác định thành phần amino acid nhƣ định lƣợng chúng ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƢ (Pleurotus spp.) BẰNG...
 • 51
 • 615
 • 2

Kỹ thuật sản xuất và nuôi ếch thương phẩm

 Kỹ thuật sản xuất và nuôi ếch thương phẩm
... I/ Kỹ thuật sản xuất giống 1.Tuyển chọn ếch bố mẹ:  Thường lựa chọn số ếch tốt từ ao ếch thịt để nuôi vỗ cho sinh sản Ếch tuổi bắt đầu tham gia sinh sản, ếch loại - tuổi có chất lượng sinh sản ... gia sinh sản( thông thường thời gian nuôi vổ ếch thành thục ếch đực thành thục theo)  Khi cho ếch đẻ, thả ếch đực vào hồ trước, đến chập tối thả ếch vào phun mưa nhân tạo để kích thích ếch bắt ... không trơn bóng ếch cái, tuổi, ếch đực nhỏ ếch cái, ếch đực già, màng kêu to, tiếng kêu dõng dạc vang xa  Ếch : Không có đặc điểm ếch đực, đến mùa sinh sản ếch bụng to, mềm ếch đực Con đẻ năm...
 • 59
 • 470
 • 0

NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC)

 NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƯ (Pleurotus spp.) BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (High performance liquid chromatography - HPLC)
... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ***000*** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẨN AMINO ACID CỦA MỘT SỐ LOÀI NẤM BÀO NGƢ (Pleurotus spp.) BẰNG ... trồng loài nấm môi trƣờng mùn cƣa có bổ sung số vi lƣợng Tiến hành thu thể Xác định thành phần amino acid loài nấm bào ngƣ sắc lỏng cao áp (HPLC) 3 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nấm trồng 2.1.1 ... Hiện nay, thị trƣờng tồn nhiều kỹ thuật phân tích amino acid nhƣ: sắc lỏng cao áp, HPLC (high performance liquid chromatography) , sắc trao đổi ion (ion exchange chromatography) , điện di mao...
 • 51
 • 513
 • 2

Kỹ thuật nuôi gà và đẻ trứng thương phẩm

Kỹ thuật nuôi gà và đẻ trứng thương phẩm
... nơi chăn nuôi II .Kỹ thuật nuôi dưỡng hậu bị: Giai đoạn từ ngày tuổi đến 18 - 20 tuần tuổi: Đây giai đoạn quan trọng, có tính định tới suất đẻ trứng Nuôi phương pháp đẻ thời điểm, trứng ... cho đẻ: ngày tuổi Dùng vacxin phòng bệnh Marex ngày tuổi Nhỏ vacxin phòng dịch tả viêm phế quản từ 1- ngày tuổi Chống stess viêm rốn thương hàn Colitetravet g/ lít + 1g Vitamin C ... từ 4-6 ngày tuổi Phòng bệnh hen suyễn sổ mũi Tri-alplucine g/1? lít nước đẻ ngày tuổi Phòng bệnh Gumboro 10 ngày tuổi Chủng vacxin đậu 14 ngày tuổi Phòng Gumboro dịch tả ?Gà từ 22...
 • 8
 • 1,407
 • 19

Kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng

Kỹ thuật mạng Nơron và giải thuật di truyền trong khai phá dữ liệu và thử nghiệm ứng dụng
... nơron giải thuật di truyền khai phá liệu thử nghiệm ứng dụng Chơng 2: Kỹ thuật khai phá liệu sử dụng mạng nơron giải thuật di truyền 2.1 Mạng nơron khai phá liệu Khi đề cập đến khai thác liệu, ngời ... nơron giải thuật di truyền khai phá liệu thử nghiệm ứng dụng 2.2 Giải thuật di truyền khaI PHá Dữ LIệU 42 2.2.1 Cơ giải thuật di truyền .42 2.2.2 Một số cách biểu di n lời giải giải thuật ... cho mạng nơron kết cực trị toàn cục Dơng Thị Hiền Thanh CNTT 2006 42 Kỹ thuật mạng nơron giải thuật di truyền khai phá liệu thử nghiệm ứng dụng 2.2 Giải thuật di truyền khaI PHá Dữ LIệU Giải thuật...
 • 102
 • 933
 • 22

Giáo án Kỹ thuật - Lớp 4 - Tuần 2 - Khâu thường (Tiết 1)

Giáo án Kỹ thuật - Lớp 4 - Tuần 2 - Khâu thường (Tiết 1)
... cuối đường khâu * Lưu ý: - Khâu từ phải sang trái - Tay cầm vải đưa phần vải có đường dấu lên, xuống nhòp nhàng với lên xuống mũi kim - Dùng kéo cắt sau khâu 2 - HS tập khâu mũi khâu thường giấy ... - GV hướng dẫn thao tác kó thuật • Lần đầu hướng dẫn thao tác giải thích • Lần hướng dẫn nhanh thao tác - Khâu đến cuối đường vạch dấu ta cần phải làm gì? - Hướng dẫn thao tác khâu lại ... giấy kẻ ô li - Các mũi khâu thường cách đếu ô giất kẻ ô li III Củng cố – Dặn dò: - Chuẩn bò tiết - HS đọc nội dung mục quan sát hình 5a, 5b, 5c tranh quy trình để trả lời câu hỏi - Quan sát hình...
 • 2
 • 6,819
 • 50

Xem thêm