Tổng hợp các đề thi trắc nghiệm tin học cơ bản

Tổng hợp các đề thi trắc nghiệm tin học bản

Tổng hợp các đề thi trắc nghiệm tin học cơ bản
... Nhập sai hàm 20 Trong bảng tính excel ô A2 có giá trị chuỗi Tin học , ô B2 có giá trị số 2008 Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 kết là: a #VALUE b Tin học c 2008 d Tin học 2008 ĐỀ SỐ Kết phép cộng ... c Phần mềm tiện ích d Tất Trong tin học, thư mục một: a Tập hợp tệp thư mục b Tệp đặc biệt phần mở rộng c Phần ổ đĩa chứa tập hợp tệp d Mục lục để tra cứu thông tin Kết phép cộng hai số nhị phân ... hay tham chiếu địa ô mà excel 20 Trong bảng tính excel ô A2 có giá trị chuỗi Tin học ô C2 gõ vào công thức =mid(A2,2,2) kết nhận là: A in B Ti C n D oc ĐỀ SỐ Trong window explorer , để trình...
 • 19
 • 276
 • 0

tổng hợp các đề thi trắc nghiệm kết thúc học phần môn hóa lý đáp án

tổng hợp các đề thi trắc nghiệm kết thúc học phần môn hóa lý có đáp án
... TUY HÒA šµ› ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ LỚP TC_H33A, B SỐ TIẾT: 45 tiết – Học kỳ II, Năm 2010 -2011 KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 005 Họ, tên ... Kcal D Kết khác - - HẾT -Trang 8/34 - Mã đề thi 001 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA šµ› ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ LỚP TC_H33A, B SỐ TIẾT: 45 tiết – Học ... Q0, Q>0 - HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi HL1(TC_H33A ,B) Họ, tên thí sinh: Số báo...
 • 34
 • 286
 • 3

tổng hợp các đề thi trắc nghiêm môn hóa đại cương đáp án

tổng hợp các đề thi trắc nghiêm môn hóa đại cương có đáp án
... - - HẾT -PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG CK Mã đề: 132 9 A B C D Câu 10: B Mã đề: 209 A Trang 5/23 - Mã đề thi 132 B C D Câu 10: B Mã đề: 357 A B C D Câu 10: B Câu Theo ... - - HẾT -BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG CK Thời gian làm bài: 40 phút; (10 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 357 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ... - - HẾT -BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG CK Thời gian làm bài: 40 phút; (9 câu trắc nghiệm) Mã đề thi HĐCCKLT33 Họ, tên thí sinh: Số báo danh:...
 • 23
 • 185
 • 1

tổng hợp các đề thi trắc nghiệm và đáp án kết thúc học phần môn hóa lý

tổng hợp các đề thi trắc nghiệm và đáp án kết thúc học phần môn hóa lý
... - - HẾT -BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ Thời gian làm bài: phút; (30 câu trắc nghiệm) Trang 10/29 - Mã đề thi 132 Mã đề thi 485 Họ, tên thí sinh: ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ Thời gian làm bài: phút; (30 câu trắc nghiệm) đề thi 33HL Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Trang 20/29 - Mã đề thi 132 Câu ... -BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ Thời gian làm bài: phút; (30 câu trắc nghiệm) đề thi 570 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Biến thi n entropy...
 • 29
 • 257
 • 0

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VỀ HIDROCACBON

TỔNG HỢP CÁC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VỀ HIDROCACBON
... hai cách: 800O C,Ni CH + O  → CO + 2H (H% = 80%) O 800 C,Ni CH + H O  → CO + 3H (H% = 75%) Đi từ CH4 thì: A Hai cách cho lượng H2.B Cách cho H2 nhiều cách C Cách cho H2 nhiều cách D Cách ... A Chương 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ Câu 1: Chọn khái niệm hóa học hữu Hóa học hữu ngành hóa học chuyên nghiên cứu: A Các hợp chất cacbon B Các hợp chất hiđro C Các hợp chất cacbon trừ CO, ... cacbonat, xianua, cacbua D Các hợp chất cacbon, hiđro, oxi Câu 2: Trong hợp chất sau, hợp chất hợp chất hữu cơ? A (NH4)2CO3 B CH3COONa C CH3Cl D C6H5NH2 Câu 3: Các hợp chất hữu có đặc điểm chung...
 • 47
 • 276
 • 0

Các đề thi trắc nghiệm Tin học

Các đề thi trắc nghiệm Tin học
... tượng đồng hồ bên góc phải Taskbar c Các đáp án sai d.Properties, General, Accessed > > > > Đáp án " a " Đề 2: Đề trắc nghiệm ôn tập Tin bản! Thi t bị sau thi t bị nhập máy tính : A Chuột C Màn ... lưu trữ thông tin nhỏ : A Bit C KiloByte B Byte D Tất sai 20 Thi t bị nhập máy tính dùng để : A Hiển thị thông tin sau xử lý C Đưa thông tin vào máy tính để xử lý B Đưa thông tin thi t bị xuất ... tập tin lần sau B Kích thước tập tin D Kiểu tập tin 11 Khi tìm kiếm tập tin, thư mục - ký tự “*” dùng để: A Thay cho ký tự C Thay cho số ký tự từ vị trí xuất B Thay cho số ký tự D Thay cho dấu cách...
 • 13
 • 1,726
 • 31

ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học (có đáp án)

ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học (có đáp án)
... câu d) Cả câu sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC, Câu : 002 5, Câu : 003 Format – Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot ... dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? a) Tin hoc van phong b) Tin hoc van phong c) TIN HOC VAN PHONG d) Tin Hoc Van Phong 74) Hãy chọn tên thi t bị ... có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) nhận kết : a) #VALUE! b) Tinhoc c) TINHOC d ) 87) Khi kết nối thành mạng máy tính cục thi t bị, theo em thi t bị sau chia sẻ...
 • 8
 • 561
 • 10

Đề thi trắc nghiệm tin học đáp án

Đề thi trắc nghiệm tin học có đáp án
... tượng Format Painter công cụ C.Mở hộp thoại Copy and Apply Formatting cách dùng lệnh Format -> Copy Formatting từ menu D.Không cách CÂU HỎI Sai Trong MS Word, Cách sau để làm chữ đậm đoạn văn ... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every B.File - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every C.Format - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục ... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every B.File - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every C.Format - Option Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục...
 • 35
 • 357
 • 0

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm tin học thi tuyển công chức

Tổng hợp đề thi trắc nghiệm tin học thi tuyển công chức
... máy in, , gọi là: [a] Thanh công cụ định dạng [b] Thanh công cụ chuẩn [c] Thanh công cụ vẽ [d] Thanh công cụ bảng đường viền 11 - Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang chân trang), ... Header and Footer [d] Format - Header and Footer 12 - Trong Word, để soạn thảo công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ: [a] Microsoft Equation [b] Ogranization Art [c] Ogranization Chart ... - Drop Cap [d] View - Drop Cap 17 - Trong soạn thảo Word, công dụng tổ hợp Ctrl - F là: [a] Tạo tệp văn [b] Lưu tệp văn vào đĩa [c] Chức tìm kiếm soạn thảo [d] Định dạng trang 18 - Trong soạn...
 • 10
 • 317
 • 0

Tổng hợp 15 đề thi trác nghiệm kinh tế vi mô đáp án

Tổng hợp 15 đề thi trác nghiệm kinh tế vi mô có đáp án
... đề thuộc a Kinh tế mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, thực chứng b Kinh tế tế vi mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, chuẩn tắc 2/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh tế thị trường là: ... phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn ... phủ nước giải pháp kinh tế khác trước tình hình suy thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực...
 • 69
 • 336
 • 0

tập hợp các đề thi trắc nghiệm kết thúc học phần môn hóa lý 1 và đáp án

tập hợp các đề thi trắc nghiệm kết thúc học phần môn hóa lý 1 và đáp án
... MÔN Hóa đề: 13 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D Mã đề: 209 A B C D Trang 14 /16 - Mã đề thi 13 2 Mã đề: 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 ... 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D Mã đề: 485 A B C D Trang 15 /16 - Mã đề thi 13 2 Mã đề: 570 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D Mã đề: 628 A ... nhiệt độ 17 7 C, áp suất 1, 5 atm Xác định công A trình hóa lượng nước trên? Biết Qhh = 40630j/mol Trang 3 /16 - Mã đề thi 13 2 A 11 2 Kj B 11 20 Kj C 11 ,2 Kj D 1, 12Kj Câu 10 : Thi u nhiệt hợp chất...
 • 16
 • 169
 • 0

tổng hợp những đề thi trắc nghiệm kết thúc học phần môn hóa lý đáp án

tổng hợp những đề thi trắc nghiệm kết thúc học phần môn hóa lý có đáp án
... šµ› KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ LỚP 102HL1, 102HL2 ĐVHT : – Học kỳ II, Năm 2010 -2011 Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 001_1 Họ, tên thí sinh: ... NGHIỆP TUY HÒA ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ LỚP 102HL1, 102HL2 ĐVHT : – Học kỳ II, Năm 2010 -2011 šµ› KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 001_2 Họ, ... NGHIỆP TUY HÒA ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA LÝ LỚP 102HL1, 102HL2 ĐVHT : – Học kỳ II, Năm 2010 -2011 šµ› KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA Thời gian làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) đề thi 001_3 Họ,...
 • 30
 • 85
 • 0

TỔNG HỢP BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI LÝ THUYẾT ĐÁP ÁN MÔN BẢO HIỂM ĐẠI CƯƠNG

TỔNG HỢP BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CÂU HỎI LÝ THUYẾT CÓ ĐÁP ÁN MÔN BẢO HIỂM ĐẠI CƯƠNG
... VNĐ bảo hiểm đồng thời hợp đồng bảo hiểm phạm vi bảo hiểm tương tự nhau: - Hợp đồng bảo hiểm số tiền bảo hiểm: 170tr đồng - Hợp đồng bảo hiểm số tiền bảo hiểm: 130tr đồng Tài sản A bị thi t ... định phí bảo hiểm Câu 4: Trong hợp đồng bảo hiểm, người quyền lựa chọn điều kiện bảo hiểm, sửa đổi, tái tục hay chấm dứt hợp đồng bảo hiểm ai? Người bảo hiểm người tham gia bảo hiểm Câu 5: Tác ... bảo hiểm đồng thời từ hợp dồng bảo hiểm trở lên, hợp đồng bảo hiểm điều kiện bảo hiểm tổng số tiền bảo hiểm hợp đồng lớn giá trị đối tượng bảo hiểm Câu 22: Trách nhiệm dân hợp đồng phát sinh...
 • 32
 • 2,470
 • 16

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf

DE THI TRAC NGHIEM TIN HOC DAI CUONG_UEH.pdf
... c outline view b Slide show d slide view 92 Bạn đổi ma u slide theo cách tốt sau đây: ø a Chọn format/background b Nhấp va o nút fill color drawing ø c Chọn format/slide design d Chọn format/objects ... 94 Các slide presentation xem dạng khác nhau: a b c d 95 Slide color scheme la ø a ma u chuẩn power point ø c ma u ø b Che n mau va o slide ø ø ø d tên slide 96 nghi thức chuyển tập tin thông ... Tools/Option/View Câu 25: Ký hiệu na y thước có nghóa la gì? ø ø a/ Bar tab c/ Decinal Tab b/ Frist line indent d/ Hanging indent Câu 26: Trong trang Format/Bullets and Numbering, muốn chọn thông số...
 • 10
 • 7,717
 • 257

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương

Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương
... bar c/ Task bar d/ tất sai Câu 12: Shortcut la biểu tượng đại diện cho chương trình hay tập tin để khởi ø động chương trình hay tập tin Vậy có loại shortcut: a/ loại b/ loại c/ loại d/ loại Câu ... đây: a Trích theo tên bắt đầu b Trích theo kiểu And giư a kiểu logic õ c Theo mẫu tin sở dư liệu õ d Theo mệnh đề On giư a fieldname õ 90 Trong Excel m chứa tối đa đối số ø a 15 b 30 c 45 d 50 ... Margins du ng ø để: a Đặt lề cho văn cân xứng c Đặt lề cho trang chẳn va lẻ đối xứng ø b Đặt cho tiêu đề cân xứng với văn d Đặt lề cho section đối xứng Câu 29: Bạn thích thuật ngư cho tư , câu, Footnote...
 • 10
 • 7,147
 • 203

Xem thêm

Từ khóa: de thi trac nghiem tin hoc co ban co dap ancác đề thi trắc nghiệm tin học trình độ bcác đề thi trắc nghiệm tin học văn phòngcác đề thi trắc nghiệm tin học đại cươngde thi trac nghiem tin hoc co dap anđề thi trắc nghiệm tin học cơ sởđề thi trắc nghiệm tin học căn bảnde thi trac nghiem tin hoc can ban co dap anngan hang de thi trac nghiem tin hoc co dap ande thi trac nghiem tin hoc co dap an lop 11dap an de thi trac nghiem tin hoc can bande thi trac nghiem tin hoc co so co dap antổng hợp đề thi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp ánđề thi trắc nghiệm tin học đại cươngđề thi trắc nghiệm tin học bằng bPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây