SKKN mot so bien phap day phep chia so tu nhien lop 4

SKKN mot so bien phap day phep chia so tu nhien lop 4

SKKN mot so bien phap day phep chia so tu nhien lop 4
... 640 +380 = 67 340 0 TL: 119 x 40 0 + 380 = 47 980 + Hc sinh lm phộp tớnh trờn sai nh sau: a) 6 743 00 43 640 10530 b) 47 980 40 0 79 1109 230 398 38 38 - Hc sinh a sai lỏy tip s d (38) em chia cho s chia ... hp 4: Thiu hoc tha s thng Nhng vớ d sai in hỡnh: - Sai tha ch s thng: + Vớ d: a) 6 743 00 : 640 b) 47 980 : 40 0 + Phộp tớnh lm ỳng tớnh nh sau: a) 6 743 00 43 640 b) 47 980 1053 (d 380) 07 230 40 0 ... 6 743 00 : 640 + Lm ỳng tớnh nh sau: 6 743 00 640 Th li 0 343 105 (d 380) 105 x 640 + 380 = 6 743 00 230 Hoc 38 2 Ta cú: = Vy phộp tớnh lm ỳng + Hc sinh lm phộp tớnh trờn sai nh sau: a) 6 743 00 0 343 640 ...
 • 22
 • 174
 • 0

skkn đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 4 – 5

skkn đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 4 – 5
... Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 Đây đề tài mà tâm đắc thời gian qua, điều nên chọn đề tài Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học khối lớp 4- 5 để nghiên cứu ... giảng dạy Tin học số nguồn thông tin khác Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 - Đề tài thực hai khối lớp Trường Tiểu học Mỹ Lộc Thời ... tâm lý học sinh Tiểu học hạn chế, qúa trình giảng dạy chưa đề biện pháp cụ thể để giảng dạy Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 Với...
 • 11
 • 1,751
 • 12

đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 4 – 5

đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 4 – 5
... dụng nhiều biện pháp hình thức cụ thể lớp học để tiết học em Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 thấy thích thú đam mê môn học kết mong ... dụng đề tài IV Cơ sở thời gian tiến hành: Cơ sở: Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 - Từ kinh nghiệm giảng dạy môn Tin học thân, qua dự ... cực học sinh từ làm cho học sinh không muốn học môn học Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 + Việc số máy để học sinh thực hành dẫn...
 • 18
 • 866
 • 14

SKKN Một vài biện pháp dạy luyện từ và câu phần quan hệ từ lớp năm

SKKN Một vài biện pháp dạy luyện từ và câu phần quan hệ từ lớp năm
... Luyện từ câu lớp Năm Tôi chọn vấn đề : Dạy Luyện từ câu phần: Nối vế câu ghép quan hệ từ “ để nghiên cứu tìm biện pháp dạy phù hợp II/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Nội dung chương trình Luyện từ câu phần: ... vế câu ghép quan hệ từ : Nối vế câu ghép quan hệ từ để biểu thị: - Quan hệ Nguyên nhân - Kết - Quan hệ Điều kiện ( Giả thiết) - Kết - Quan hệ Tương phản - Quan hệ Tăng tiến Các biện pháp dạy ... câu, tác dụng quan hệ từ, cặp quan hệ từ dùng để nối vế câu ghép sử dụng câu ghép Để giúp em hiểu rõ quan hệ vế câu câu ghép, việc thể ý cách nối vế câu ghép nhằm đảm bảo mục tiêu môn Luyện từ...
 • 9
 • 151
 • 4

một biện pháp dạy tốt dạng văn miêu tả lớp 4

một só biện pháp dạy tốt dạng văn miêu tả lớp 4
... Một số biện pháp dạy tốt dạng văn miêu tả lớp Một số biện pháp dạy tốt dạng văn miêu tả lớp Ngoài giáo viên cung cấp cho học sinh hình ảnh vật khác để em mở rộng đề tài Một số biện pháp dạy tốt ... văn miêu tả lớp Một số biện pháp dạy tốt dạng văn miêu tả lớp 1/ Tình hình chất lợng học tập môn Tiếng Việt phân môn Tập làm văn học sinh Qua trình giảng dạy ban đầu, thấy học sinh viết văn miêu ... Một số biện pháp dạy tốt dạng văn miêu tả lớp mòn khuôn sáo, tẻ nhạt Từ lý khách quan chủ quan để khắc phục hạn chế việc dạy văn miêu tả lớp 4, góp phần nâng cao chất lợng dạy học nhà...
 • 12
 • 259
 • 0

SKKN một vài biện pháp giúp học sinh học tự học tốt một tiết ngữ văn trong chương trình ngữ văn 7

SKKN một vài biện pháp giúp học sinh học tự học tốt một tiết ngữ văn trong chương trình ngữ văn 7
... tõm v thy phự hp giỳp hc sinh vic t chun b hc chng trỡnh Ng ú l: Mt vi bin phỏp giỳp hc sinh hc t hc tt mt tit ng chng trỡnh ng B THC TRNG CA VN GIP HC SINH HC TT TRONG MT TIT NG VN - t nc ... s hc sinh Thc t hng ngy cho thy ngi giỏo viờn luụn tip xỳc vi nhiu i tng hc sinh (Hc sinh gii, khỏ, TB thm cú c yu kộm) S cú chun b bi , cú lm bi nh, cú hc bi chim s ớt khong 20%, s hc sinh ... Vn) Nh vy hng dn hc sinh t hc trc, tit hc Ng giỏo viờn cn hng dn hc sinh theo cỏc bc c bn sau: I I TNG : Vi hc sinh gii, khỏ tin hnh cỏch t hc khụng khú Nhng i vi nhng hc sinh trung bỡnh, yu,...
 • 16
 • 820
 • 2

Một số biện pháp xây dựng nề nếp tự quản lớp 4 lớp 5

Một số biện pháp xây dựng nề nếp tự quản lớp 4 lớp 5
... ñ xây d ng n n p l p t qu n cho h c sinh l p 4, 5 ñ ñ t ñư c yêu c u v m c tiêu h c t p ñã ñ h t s c c n thi t mà m i giáo viên l p 4, 5 l p h c khác ñ u ph i th c hi n II : M C ðÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP ... Ch t lư ng cu i năm L p 3B 4B 5B T ng s HS 30 30 30 khá, gi i 10 17 Trung bình 15 15 13 Y u ,kém 10 ð oñ ð u năm ð t Chưa ñ t 18 12 22 26 c Cu i năm ð t Chưa ñ t 24 28 30 Ghi L p tiên ti n L ... chương trình l p 4, 5 nh n th y cách th c hi n rèn luy n h c sinh xây d ng ñư c n n p l p t qu n ngh ñã ñem l i cho h c sinh l p m t s k t qu h c t p r t ñáng quan tâm Tuy r ng công vi c xây d ng n...
 • 8
 • 892
 • 9

BÁO CÁO THỰC TẬP-MỘT VÀI BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH LỚP 4 VÀ 5 HAM THÍCH HỌC MÔN THỂ DỤC THÔNG QUA CÁ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

BÁO CÁO THỰC TẬP-MỘT VÀI BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH LỚP 4 VÀ 5 HAM THÍCH HỌC MÔN THỂ DỤC THÔNG QUA CÁ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
... vừa qua đội HS nam nữ dự thi môn kéo co cấp thành phố đạt hai giải Kết luận: Với đề tài “Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp , lớp ham thích môn học Thể dục thông qua trò chơi vận động ... biện pháp để giảng dạy môn Thể dục khối lớp 4, 5 nhận thấy học sinh ham thích học Thể dục Mỗi lần nhận lớp học sinh hào hứng, em trông chờ người dạy Tôi thường nghe câu nói quen thuộc học sinh ... sinh bắt đầu học từ lớp đến lớp 5, môn Đá cầu Ném bóng học từ lớp đến lớp nâng dần kỷ đến bậc trung học sở Các trò chơi vận động khối lớp có ôn lại trò chơi học lớp chương trình học trình giảng...
 • 9
 • 256
 • 1

MỘT VÀI BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH LỚP 4 VÀ 5 HAM THÍCH HỌC MÔN THỂ DỤC THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

MỘT VÀI BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH LỚP 4 VÀ 5 HAM THÍCH HỌC MÔN THỂ DỤC THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
... vừa qua đội HS nam nữ dự thi môn kéo co cấp thành phố đạt hai giải Kết luận: Với đề tài Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp , lớp ham thích môn học Thể dục thông qua trò chơi vận động ... biện pháp để giảng dạy môn Thể dục khối lớp 4, 5 nhận thấy học sinh ham thích học Thể dục Mỗi lần nhận lớp học sinh hào hứng, em trông chờ người dạy Tôi thường nghe câu nói quen thuộc học sinh ... sinh bắt đầu học từ lớp đến lớp 5, môn Đá cầu Ném bóng học từ lớp đến lớp nâng dần kỷ đến bậc trung học sở Các trò chơi vận động khối lớp có ôn lại trò chơi học lớp chương trình học trình giảng...
 • 9
 • 468
 • 0

skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 3a

skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 3a
... LUẬN Trên số biện pháp dạy tốt tin học lớp 3A TT trường TH Hương Nghịu nhằm nâng dần chất lượng học sinh học môn Tin học Là giáo viên hẳn muốn học sinh học giỏi, giáo viên phải không ngừng học tập ... năm học sinh lớp 3A TT trường TH Hương Nghịu 2.3 Một số biện pháp để dạy Tin học có hiệu hơn: 2.3.1 Biện pháp giáo dục ý thức học tập cho học sinh Giáo viên phải giáo dục ý thức học tập học sinh ... nghĩ qua sáng kiến: Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học Lớp 3A TT Trường Tiểu Học Hương Nghịu” Giải vấn đề (Nội dung sáng kiến kinh nghiệm) 2.1 Cơ sở lý luận: + Thông tư số 14/2002/TT-BGD&ĐT...
 • 21
 • 2,107
 • 27

SKKN một số biện pháp dạy thơ trữ tình trung đại lớp 7

SKKN một số biện pháp dạy thơ trữ tình trung đại lớp 7
... trấn Tiên Yên 13 SKKN: Một số biện pháp dạy thơ trữ tình trung đại lớp Chương III: Một số biện pháp dạy thơ trữ tình trung đại lớp Thơ trữ tình trung đại vườn hoa rộng lớn, thơ mang dáng vẻ độc ... Nam Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc SKKN: Một số biện pháp dạy thơ trữ tình trung đại lớp Như vậy, phần chương trình thơ trung đại lớp bao gồm phần thơ Việt Nam thơ Trung ... lòng nhân thế) - Thơ trữ tình trung đại chương trình Ngữ văn (xét theo phạm vi lãnh thổ) gồm thơ trữ tình trung đại Việt Nam thơ trữ tình trung đại Trung Quốc +Thơ trữ tình trung đại Việt Nam bao...
 • 32
 • 3,240
 • 19

SKKN Một số biện pháp dạy học dạng bài tu từ nhân hóa ở lớp 3

SKKN Một số biện pháp dạy học dạng bài tu từ nhân hóa ở lớp 3
... “Luyện từ câu” nói chung dạy học tu từ nhân hóa nói riêng, xin nêu số biện pháp dạy học dạng tu từ nhân hóa lớp 3 II) NỘI SUNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ DẠY HỌC DẠNG BÀI TU TỪ NHÂN HÓA LỚP 2.1) ... Nắm vững dạng tập biện pháp tu từ nhân hóa Cũng giống tập biện pháp tu từ so sánh, tập biện pháp tu từ nhân hóa gồm loại nhỏ 2.1.1) Bài tập nhận biết biện pháp tu từ nhân hóa Hình thức dạng tập ... nhận hay, đẹp biện pháp nhân hóa b) Bài tập giúp học sinh đặt câu viết đoạn văn có dùng biện pháp tu từ nhân hóa Yêu cầu cao mà học sinh phải thực học biện pháp tu từ nhân hóa dung từ đặt câu viết...
 • 14
 • 1,152
 • 5

SKKN một số biện pháp dạy tập làm văn tả cảnh lớp 5

SKKN một số biện pháp dạy tập làm văn tả cảnh lớp 5
... lp dn ý) Da vo ni dung SGK TV5 trang 43 Tun 3: Trần Thị Giang - Trờng Tiểu học Phùng Chí Kiên 30 74317/24/2016 Một số biện pháp dạy Tập làm văn Tả cảnh Lớp Tit 5: Luyn t cnh ( Rốn cỏch la chn ... TV5 trang 53 ) Tun 10: Trần Thị Giang - Trờng Tiểu học Phùng Chí Kiên 31 74327/24/2016 Một số biện pháp dạy Tập làm văn Tả cảnh Lớp Tit 14: T cnh ( Kim tra vit gia k I) Tun 11: Tit 15: Tr bi t ... Giang - Trờng Tiểu học Phùng Chí Kiên 34 74 357 /24/2016 Một số biện pháp dạy Tập làm văn Tả cảnh Lớp Tit 2: LUYN TP T CNH ( Dy theo ni dung SGK TV5 trang 14) I Mc tiờu: Nờu c nhng nhn xột v cỏch...
 • 74
 • 246
 • 0

skkn một số biện pháp dạy tập làm văn tả cảnh lớp 5

skkn một số biện pháp dạy tập làm văn tả cảnh lớp 5
... v kiu bi tụi hng dn Trần Thị Giang - Tr-ờng Tiểu học Phùng Chí Kiên 50 Một số biện7 651 8/1/2016 pháp dạy Tập làm văn Tả cảnh Lớp hc sinh lm mt s bi nh sau: Bi 1: Khoanh trũn vo ch cỏi trc nhng ... tớch cc tham gia hc Trần Thị Giang - Tr-ờng Tiểu học Phùng Chí Kiên 14 Một số biện7 6 158 /1/2016 pháp dạy Tập làm văn Tả cảnh Lớp b Nhng hn ch bi lm ca hc sinh: b.1 Cỏc li ph bin bi lm: Mc tiờu ca ... dung thiu logic, thiu Trần Thị Giang - Tr-ờng Tiểu học Phùng Chí Kiên 15 Một số biện7 6168/1/2016 pháp dạy Tập làm văn Tả cảnh Lớp cht ch Cỏc em cha bit s dng t ng miờu t vỡ vy ni dung cũn nghốo...
 • 76
 • 212
 • 0

skkn một số biện pháp dạy học làm văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm ở lớp6,8,10

skkn một số biện pháp dạy học làm văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm ở lớp6,8,10
... tài: “VÀI BIỆN PHÁP DẠY HỌC LÀM VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM” 3 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ TÀI : ĐỀ TÀI :“ Biện pháp hướng dẫn học sinh làm văn tự kết hợp với miêu tả biểu cảm ứng ... minh, văn tự kết hợp với miêu tả, biểu cảm văn nghị luận Trong đó, thể loại tự kết hợp với miêu tả biểu cảm vừa quen vừa lạ học sinh Quen xét phương thức đơn lẽ tự sự, biểu cảm, miêu tả em học ... kết hợp với miêu tả biểu cảm ? Đó câu hỏi mà tất giáo viên dạy ngữ văn trăn trở, suy nghĩ Bản thân cố gắng tìm hiểu xin trình bày “Vài biện pháp dạy học làm văn tự kết hợp với miêu tả biểu cảm...
 • 21
 • 266
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 4một số biện pháp dạy đọc hiểu cho học sinh lớp 4phân số và phép chia số tự nhiên lớp 4chia một số thập phân cho một số tự nhiên lớp 5dãy số tự nhiên lớp 4bài dãy số tự nhiên lớp 4giáo án bài dãy số tự nhiên lớp 4giáo án dãy số tự nhiên lớp 4bài giảng dãy số tự nhiên lớp 4toan day so tu nhien lop 4bai toan ve day so tu nhien lop 4giao an toann nhan mot so thap phan voi mot so tu nhien lop 5bai on tap cac phep tinh voi so tu nhien lop 4 trang 162giao an on tap cac phep tinh ve so tu nhien lop 4số tự nhiên lớp 4ôn tập về số tự nhiên lớp 4chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả