SKKN doi moi phuong phap day hoc mon tu nhien va xa hoi lop 2

SKKN doi moi phuong phap day hoc mon tu nhien va xa hoi lop 2

SKKN doi moi phuong phap day hoc mon tu nhien va xa hoi lop 2
... đợc dễ dàng Khi tổ chức nghiên cứu tình đóng vai giáo viên nên đa tình đơn giản gần gũi, dễ giải để học sinh nhập vai thể thành công vai diễn Nhóm 2: Phơng pháp trò chơi phơng pháp luyện tập thực ... chất lợng dạy học nhà trờng Kết cụ thể: Thời gian Đầu năm Cuối kì Yếu 0 % TB % 2% Khá 12 % 28 % 18% Giỏi 30 35 % 70% 82% Với kết khẳng định việc đổi phơng pháp dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp việc ... pháp dạy học môn Tự nhiên Xã hội Lớp 2. 6/16 Đổi phơng pháp dạy học Tự nhiên Xã hội lớp Phần II: nội dung I/ Nội dung chơng trình môn Tự nhiên Xã hội Lớp 2: Tiếp nối chơng trình môn Tự nhiên...
 • 19
 • 208
 • 0

PHƯƠNG PHÁP dạy học môn tự NHIÊN hội”

PHƯƠNG PHÁP dạy học môn tự NHIÊN và xã hội”
... kiến thức môn học Đó lý tâm đắc lựa chọn phương pháp giao việc phân môn Tự Nhiên Hội TaiLieu.VN Page B Phương pháp giao việc: Thế phương pháp giao việc? Là phương pháp lôi học sinh vào hoạt ... phương pháp dạy học môn học nói chung môn Tự nhiên hội nói riêng nên chưa thật tâm từ bỏ thói quen dạy theo kiểu truyền đạt qua sách vở, theo lối học thụ động Có nhiều phương pháp dạy học giúp ... lên phương pháp giao việc Đây phương pháp giúp em tự tìm tòi kiến thức, tự phát nêu thắc mắc trước bước vào tiết học Giáo viên người hỗ trợ giúp em kết luận lại định hướng cho em đâu kiến thức Phương...
 • 10
 • 162
 • 3

Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn tự nhiên hội lớp 2 ở một số trường tiểu học khu vực Thành phố Vĩnh Yên

Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 2 ở một số trường tiểu học khu vực Thành phố Vĩnh Yên
... PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC THÀNH PHỐ VĨNH YÊN Để tìm hiểu thực trạng việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập dạy học môn ... viên việc sử dụng phương 25 pháp trò chơi học tập 2. 3 Thực trạng sử dụng phương pháp trò chơi học tập dạy 26 học môn Tự nhiên hội lớp 2. 4 Thực trạng hiệu sử dụng phương pháp trò chơi học tập học ... pháp trò chơi học tập với việc dạy học môn Tự nhiên hội Môn Tự nhiên hội lớp việc sử dụng dụng phương pháp trò chơi học tập Chương 2: Thực trạng việc sử dụng phương pháp trò chơi học tập dạy...
 • 61
 • 643
 • 4

Giáo trình phương pháp dạy học môn tự nhiên hội, khoa học, lịch sử địa lí ở tiểu học phần 2

Giáo trình phương pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử và địa lí ở tiểu học phần 2
... SGK Tự nhiên hội lớp 1, 2, 3, Khoa học lớp 4, HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (2 tiết) Thông tin cho hoạt động Phương pháp dạy học ... Mục tiêu môn Tự nhiên- hội Khoa học Nội dung kiến thức chủ đề Động vật môn Tự nhiên- hội lớp 1, 2, Khoa học lớp 4, Trình độ nhận thức HS khối lớp Điều kiện thực tế địa phương 2- Đối với ... Bản thảo 17/4 /20 05 Cơ sở để lựa chọn phương pháp hình thức tổ chức dạy học chủ đề Con người sức khoẻ Tiểu học: - Mục tiêu môn Tự nhiên- hội Khoa học - Nội dung kiến thức học - Trình độ tiếp...
 • 115
 • 224
 • 0

Giáo trình phương pháp dạy học môn tự nhiên hội, khoa học, lịch sử địa lí ở tiểu học phần 1

Giáo trình phương pháp dạy học môn tự nhiên và xã hội, khoa học, lịch sử và địa lí ở tiểu học phần 1
... 14 2 14 3 14 6 14 6 14 8 15 0 15 0 15 4 15 8 16 1 17 0 17 3 17 6 18 0 18 1 TIỂU MÔ ĐUN MCD - 9A.2: PPDH MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI , KHOA HỌC, LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ TIỂU HỌC I.MỤC TIÊU: Bằng tự học, qua thảo luận ... Nguyễn Văn Thoại 11 3 11 3 11 5 12 1 12 3 TS Lê Văn Trưởng 12 7 12 7 13 0 13 8 14 4 TS Nguyễn Quốc Tuấn 14 5 14 9 14 9 14 9 15 4 15 5 15 5 15 7 16 2 16 5 Tiểu chủ đề 5: hướng dẫn dạy học chủ đề lịch sử (9 tiết) TS ... thiên nhiên (lớp 5) - Môn Lịch sử Địa gồm chủ đề tên gọi môn học (SGK Lịch sử Địa lớp có thêm phần Mở đầu) Đặc điểm chung chương trình môn Tự nhiên hội, Khoa học, Lịch sử Địa 3 .1 Các...
 • 84
 • 362
 • 0

SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn tự nhiên hội lớp 2

SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 2
... Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy học môn Tự nhiên hội lớp nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên hội lớp 2A nói riêng trường Tiểu học Tự Trọng nói chung, mà trăn trở : Làm để học ... pháp, biện pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp Để nâng cao hiệu dạy học môn Tự nhiên hội lớp 2, tiến hành số biện pháp nhằm thay đổi cách dạy, cách học Tự nhiên hội, hình thành cho học ... học Tự nhiên hội lớp đạt hiệu cao ? Xuất phát từ thực trạng dạy học môn Tự nhiên hội thúc đẩy tìm tòi nghiên cứu đề tài: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên hội...
 • 26
 • 258
 • 0

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: VẬN DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP ĐỂ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN HỘI LỚP 3

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: VẬN DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP ĐỂ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3
... "Vận dụng trò chơi học tập để giáo dục môi trường dạy học môn Tự nhiên hội lớp 3" Mục đích nghiên cứu Vận dụng trò chơi học tập để nâng cao hiệu giáo dục môi trường dạy học môn Tự nhiên ... lượng % Số lượng % 3A 30 3, 3 30 12 40 26,7 3B 30 16,7 13 43, 3 26,7 13, 3 3A 30 0 11 36 ,7 30 10 33 ,3 3B 30 10 15 50 30 10 3A 60 1,7 20 33 ,3 21 35 18 30 3B 60 13, 3 28 46,7 17 28 ,3 11,7 36 50 Tổng Ta ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐÀO THỊ THU HOA VẬN DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP ĐỂ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP Chuyên ngành: Khoa học giáo dục KHÓA LUẬN...
 • 82
 • 2,625
 • 16

Chuyên đề Một số giải pháp khắc phục khó khăn trong dạy học môn Tự nhiên hội lớp 2 - 3 theo mô hình VNEN

Chuyên đề Một số giải pháp khắc phục khó khăn trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2 - 3 theo mô hình VNEN
... CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2, THEO MÔ HÌNH VNEN I ĐẶT VẤN ĐỀ: Việc dạy học theo phương pháp hành có mặt tích cực nhiên chưa ... thực hình giáo viên học sinh khối lớp + nhiều điều băn khoăn, trăn trở Chính lý mà mạnh dạn thực chuyên đề về: Một số giải pháp khắc phục khó khăn dạy học môn TNXH lớp 2, 3 theo hình VNEN ... lên lớp giáo viên Bốn là: Cách thức tổ chức dạy học môn TNXH theo hình trường Tiểu học Dạy theo hình VNEN giáo viên cần giúp học sinh phát huy tính tự học, sáng tạo, tính tự giác, tự tin,...
 • 28
 • 1,539
 • 4

skkn một số kinh nghiệm dạy học môn tự nhiên hội lớp 3 theo mô hình VNEN

skkn một số kinh nghiệm dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3 theo mô hình VNEN
... giảng dạy môn Tự nhiên hội lớp Một số kinh nghiệm dạy học môn Tự nhiên hội lớp theo hình VNEN - Vận dụng vào giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên hội lớp Đề ... Tự nhiên hội lớp theo hình vnen - Phương pháp dạy học theo hình với môn Tự nhiên hội lớp Phạm vi nghiên cứu Do khuôn khổ đề tài (Một số kinh nghiệm dạy học môn Tự nhiên hội lớp theo ... nhiên hội theo hình VNEN toàn huyện và áp dụng vào môn học khác tùy vào nội dung môn học việc sử dụng giáo viên Một số kinh nghiệm dạy học môn Tự nhiên hội lớp theo hình VNEN Để...
 • 51
 • 194
 • 0

Xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học môn tự nhiên hội lớp 2

Xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 2
... CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 2. 1 Nguyên tắc xây dựng tình vấn đề dạy học môn Tự nhiên hội lớp Để xây dựng tình vấn đề dạy học môn Tự nhiên ... 27 2. 2 Thiết kế tình vấn đề dạy học môn Tự nhiên hội lớp 27 2. 2.1 Quy trình thiết kế tình vấn đề dạy học môn Tự nhiên hội lớp 27 2. 2 .2 Thiết kế tình vấn ... vấn đề dạy học 19 1 .2. 2 Mức độ hiệu việc xây dựng tình vấn đề dạy học môn Tự nhiên hội lớp 21 1 .2. 3 Thuận lợi khó khăn việc xây dựng tình vấn đề dạy học môn Tự nhiên hội lớp...
 • 49
 • 808
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm: “Đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên hội” ppt

Sáng kiến kinh nghiệm: “Đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên xã hội” ppt
... động học tập, chủ động tiếp nhận kiến thức môn học Đó lý tâm đắc lựa chọn phương pháp giao việc phân môn Tự Nhiên Hội B Phương pháp giao việc: Thế phương pháp giao việc? Là phương pháp lôi học ... Có nhiều phương pháp dạy học giúp em chủ động tiếp thu kiến thức bật lên phương pháp giao việc Đây phương pháp giúp em tự tìm tòi kiến thức, tự phát nêu thắc mắc trước bước vào tiết học Giáo ... cao Đối với học sinh lớp kiến thức môn Tự Nhiên không xa lạ với em nên tốt GV cần giao việc trước ngày KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Về phía học sinh: - Các em biết tìm tòi, sáng tạo trình thu thập kiến thức...
 • 16
 • 967
 • 15

Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học môn tự nhiên hội lớp 2 ở trường tiểu học

Chuyên đề  đổi mới phương pháp dạy học môn tự nhiên xã hội lớp 2 ở trường tiểu học
... Chuyên đề: Đổi phương pháp dạy học môn Tự nhiên hội lớp ở trường Tiểu học Thứ tư ngày tháng 11 năm 20 14 Môn: Tự nhiên hội( Tiết: 12) 1/ Những đò dùng nhà: Kể ... gì? Kể thành viên gia đình em? - Công việc làm ngày nhà người? H3 H1 H2 Môn: Tự nhiên hội( Tiết: 12) 1/ Những đồ dùng nhà: 2/ Bảo quản, giữ gìn đồ dùng nhà: ĐỒ GỖ THUỶ sách giáo khoa, - Ngoài ... : trongTô đình ý điều gì? lọ cắm đồ vàchúngbị tên đồ Nồi cơm điện … chuẩn ta cần thường làm 2/ Những họcdùng nàoĐoán hôm sau:Giữ môibằng gia làm gì? Về nhà Bàn trường đồ Muỗng giường,đến cho lạnh...
 • 6
 • 719
 • 3

Đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên hội

Đổi mới phương pháp dạy học môn Tự nhiên xã hội
... thái độ học sinh nắm qua học - Giáo viên nhận xét tiết học III/ Các phương pháp dạy học môn Tự nhiên hội lớp 2: Trong trình giảng dạy môn Tự nhiên hội lớp 2, thấy chia phương pháp dạy học thành ... Tự nhiên hội với môn học khác Trong trường Tiểu học môn học có tác dụng bổ trợ lẫn nhau, môn tảng để học tốt môn môn Tự nhiên hội tư liệu phục vụ cho học, chúng thực tế Tự nhiên hội, ... đề đổi phương pháp dạy học Tự nhiên hội lớp 2, với biện pháp trên, sau học kì thu kết sau: - Chất lượng giảng dạy chất lượng học tập môn Tự nhiên hội đạt kết rõ rệt - Giáo viên tích cực học...
 • 30
 • 398
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đổi mới phương pháp dạy học môn tự nhiên xã hội ở lớp 2vận dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong dạy học môn tự nhiên và xã hội lớp 3skkn đổi mới phương pháp dạy học môn thể dục trong trường thcsbài soạn phương pháp bàn tay nặn bột môn tự nhiên và xã hội lớp 2 bài bộ xươngứng dụng chương trình vnen trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu họckhóa luận tốt nghiệp thiết kế mô hình động trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu họcthiết kế mô hình động trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu họcứng dụng chương trình vnen trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu họcquan điểm tính vừa sức được thể hiện trong dạy học môn tự nhiên và xã hộigiai phap huu ich mon tu nhien va xa hoi lop 3giáo án môn tự nhiên và xã hội lớp 2môn tự nhiên và xã hội lớp 2chuyên đề môn tự nhiên và xã hội lớp 2bài soạn môn tự nhiên và xã hội lớp 2đề thi môn tự nhiên và xã hội lớp 2Chemistry 10th edition whitten test bankChemistry a molecular approach 2nd edition tro test bankCengage advantage books essentials of public speaking 5th edition cheryl hamilton test bankChemistry and chemical reactivity 8th edition kotz test bankChemistry for today general organic and biochemistry 8th edition seager test bankChemistry in context 6th edition american chemical society (AC test bankSingapo Regulation(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) HOABusiness statistics communicating with numbers 2nd edition jaggia test bankBài 10. Ếch ngồi đáy giếngNghi quyet DHCD 2011(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC132Business math using excel 2nd edition burton test bank(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC209Business driven information systems 3rd edition paige baltzan test bankBusiness driven technology 5th edition baltzan test bankBusiness and administrative communication 10th edition locker test bankBusiness communication developing leaders for a networked world 1st edition cardon test bank