SKKN tiếng việt lớp 1 việc cung cấp vốn từ và sửa lại việc dùng từ

SKKN tiếng việt lớp 1 việc cung cấp vốn từ sửa lại việc dùng từ

SKKN  tiếng việt lớp 1 việc cung cấp vốn từ và sửa lại việc dùng từ
... - 1HS trả lời - 1HS đọc - Để đọc hay ngắt - 2HS đọc sau tiếng giận? - Gọi HS đọc lại câu - Bài Tập đọc hôm gồm - HS trả lời đoạn? Đoạn từ đâu đến đâu? - HS trả lời Đoạn từ đâu đến đâu? Đoạn từ ... Bài: Ai dậy sớm B Bài mới: 10 Giới thiệu bài: Luyện đọc a Từ: - 1HS đọc thuộc lòng trả - 1HS đọc lời câu hỏi + Khi dậy sớm điều chờ đón em vờn? - 1HS đọc thuộc lòng trả - 1HS đọc lời câu hỏi + Điều ... - Tìm tiếng có vần uôn - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS so sánh vần - Giới thiệu từ mẫu - Cho HS ghép TH tìm tiếng từ - HS đọc - 1HS đọc + phân tích - HS so sánh - HS ghép TH - HS đọc từ III...
 • 19
 • 166
 • 0

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC: “DẠY HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1 THEO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC”

CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC: “DẠY HỌC TIẾNG VIỆT LỚP 1 THEO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC”
... vị thầy cô giáo, bậc phụ huynh bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC: “DẠY HỌC TIẾNG VIỆT LỚP THEO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC” Chân ... VIỆC DẠY HỌC TIẾNG VIỆT LỚP II NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA MÔN TIẾNG VIỆT CGD VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VIỆT NAM III.HỆ THỐNG VIỆC LÀM TRONG QUY TRÌNH DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP CÔNG ... CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC IV.VÍ DỤ VỀ ÁP DỤNG KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC V.Yêu cầu dạy học công nghệ bậc cha mẹ I.BẢN CHẤT CỦA VIỆC DẠY HỌC TIẾNG VIỆT LỚP Về lý luận thực tiễn Với tư tưởng Công nghệ...
 • 59
 • 3,267
 • 2

khảo sát việc cung cấp vốn từ vựng trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

khảo sát việc cung cấp vốn từ vựng trong các giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
... thống kê mô tả việc cung cấp vốn từ vựng bốn giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước sử dụng Khoa tiếng Việt Văn hoá Việt Nam dành cho người nước , bao gồm: - Tiếng Việt cho người nước ( Vietnam ... tiếng Việt cho người nước Việt Nam 1.2 Nhận thức vấn đề dạy tiếng dạy tiếng Việt cho người nước 1.3 Lý luận từ đơn vị từ vựng 1.4 Quá trình tiếp thu tích luỹ từ vựng Chương 2: Việc cung cấp vốn ... luận này, vào khảo sát việc cung cấp vốn từ vựng giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước nhằm phục vụ cho việc hiệu chỉnh, bổ sung củng cố giáo trình sử dụng Khoa Việt Nam học tiếng Việt ĐỐI TƯỢNG...
 • 107
 • 4,071
 • 21

skkn bồi dưỡng học sinh yếu kém môn tiếng việt lớp 1

skkn bồi dưỡng học sinh yếu kém môn tiếng việt lớp 1
... hứng thú tích cực học môn Tiếng Việt Nhờ tiết học không bị nhàm chán Kết cụ thể thể sau: Năm học 2 010 - 2 011 2 011 - 2 012 2 012 - 2 013 HS giái 5% 10 % 20% KÕt qu¶ HSkh¸ HS TB 10 % 82% 15 % 75% 20% 60% ... chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1, số học sinh giảm đáng kể, số học sinh giỏi ngày tăng lên C PHẦN KẾT LUẬN Ở tất trường hợp học sinh yếu môn Tiếng Việt, việc quan tâm giáo viên đến học sinh phương ... gian học tập tốt nhất… Vào đầu năm tiến hành khảo sát phân loại học sinh lớp Trường Tiểu học Bằng Lang với nội dung sau: - Tìm hiểu số học sinh học mẫu giáo số học sinh không học mẫu giáo học...
 • 8
 • 1,169
 • 15

SKKN MON TIENG VIET LOP 1

SKKN MON TIENG VIET LOP 1
... hiƯn biĨu thøc VÝ dơ: Bµi Lun tËp chung (trang 89) 14 - + = + 15 – + = 15 - 5+7–6 =5+ = 15 =6 =6 + - = 16 - 11 – + = + 13 – + = 13 - 11 = = 12 =2 Mçi lÇn gi¸o viªn xt hiƯn mét b¶ng con, c¸c ®éi ... tËp chung (trang 12 4); Luyªn tËp chung (trang 13 5); C¸c sè trßn chơc tõ; 11 0200 trang 14 0; Lun tËp ( trang 14 9); Luyªn tËp chung (trang 16 6); ¤n tËp vỊ h×nh häc – tiÕp theo (trang 17 7) vµ bµi tËp ... tiÕt Lun tËp trang 10 ; bµi tiÕt Lun tËp chung (trang 16 0) vµ bµi tËp tiÕt ¤n tËp phÐp céng vµ phÐp trõ (trang 17 0, 17 1) 11 Trß ch¬i thø mêi mét: Vui cïng ®êng gÊp khóc a Mơc ®Ých: 10 Cđng cè nhËn...
 • 17
 • 156
 • 0

SKKN Biện pháp chống học vẹt trong môn Tiếng Việt lớp 1

SKKN Biện pháp chống học vẹt trong môn Tiếng Việt lớp 1
... tránh biến học trò thành vẹt III- Hướng giải đề tài: Sau số biện pháp chống học vẹt cho học sinh lớp mà thực Biện pháp. Phần học nét chữ bản: Ngay sau buổi đầu rèn nề nếp, cho học sinh học nét chữ ... có tiếng đôi lúc phải đánh vần III- Kết luận: Việc chống học vẹt cho học sinh lớp vấn đề quan trọng cần thiết Giúp cho giáo viên nắm chất lượng tượng học sinh lớp phụ tránh Từ đó, rút biện pháp ... đức, tư tưởng cho học sinh theo chủ điểm đợt thi đua kỷ niệm ngày lễ: 8/3, 26/3, 15 /5, 19 /5, 22 /12 để xây dựng cho học sinh đọc Phần học vần: Sang đến phần học vần, học sinh học chữ hoa nên đoạn...
 • 6
 • 458
 • 3

SKKN Tổ chức trò chơi học tập môn Tiếng Việt lớp 1

SKKN Tổ chức trò chơi học tập môn Tiếng Việt lớp 1
... thiết kế tổ chức trò chơi học tập Tiếng Việt lớp Một sau:  Trò chơi tổ chức ở bước lên lớp : kiểm tra cũ, hình thành mới, củng cố bài…  Mỗi trò chơi học tập phải phận tiến trình lên lớp phải ... xin trình bày minh họa số trò chơi MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TIẾNG VIỆT LỚP 1 Trò chơi rèn kĩ tả:  Trò chơi “ Tìm nhà cho chữ” * Mục tiêu : Rèn luyện cho học sinh kĩ viết quy tắc tả ... ‘Một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập môn Tiếng Việt lớp Một” Mục đích nghiên cứu: - Đề tài nghiên cứu nhằm giúp cho học sinh có thói quen học tập để tạo hứng thú học tập tự củng cố kiến...
 • 17
 • 2,467
 • 15

SKKN bồi dưỡng HS yếu kém môn tiếng việt lớp 1

SKKN bồi dưỡng HS yếu kém môn tiếng việt lớp 1
... cực học môn Tiếng Việt Nhờ tiết học không bị nhàm chán Kết cụ thể thể sau: Năm học 2 010 - 2 011 2 011 - 2 012 2 012 - 2 013 HS giái 5% 10 % 20% KÕt qu¶ HSkh¸ 10 % 15 % 20% HS TB 82% 75% 60% HS yÕu 3% ... có độ xác cao Chính lẽ chọn đề tài “ Bồi dưỡng học sinh yếu môn Tiếng Việt lớp 1 Nhiệm vụ sáng kiến: Sáng kiến nhằm đạt được: - Giúp học sinh nắm tiếng việt: Ngữ âm chữ viết - Giúp học sinh ... sinh có thái độ yêu thích môn học tự tin giao tiếp Đối tượng nghiên cứu: Qua thực tế giảng dạy mạnh dạn đưa số cách thức “ Bồi dưỡng học sinh yếu môn Tiếng Việt lớp 1 Phạm vi nghiên cứu: Nghiên...
 • 13
 • 474
 • 0

DE THI HSG TOAN, TIENG VIET LOP 1 2 CAP TRUONG

DE THI HSG TOAN, TIENG VIET LOP 1 2 CAP TRUONG
... lớn (2 ) Bài 2: Ghi kết tính vào chỗ chấm: 40 + 14 - = 36 - 26 + 20 = 64 + - 20 = 44 - 42 + 23 = Bài 3: (3 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống ? a 14 + 42 < b - 12 < 16 + 43 + 36 79 (1 ) ... phúc Bài thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học: 2 010 -2 011 - Môn : Toán - lớp Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: Lớp: Bài 1: Cho số 28 ; 17 ; ; ; 10 ; ; 90 ; 55 ; 72 ; 42 a ... Bài thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học: 2 010 -2 011 - Môn : Toán - lớp Thời gian : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: Lớp: Bài 1: Cho số 10 0 ; 357 ; 990 ; 11 0 ; 10 00 ; 555 ; 999 ; 4 02; ...
 • 5
 • 188
 • 0

Đề tài Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 (Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh)

Đề tài Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục: Rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 (Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh)
... cho tiết dạy đạt kết cao Trang Rèn kỹ đọc cho học sinh lớp qua phân môn Tiếng Việt - CGD Trang Rèn kỹ đọc cho học sinh lớp qua phân môn Tiếng Việt - CGD II PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1. 1 ... sử Việt Nam 1. 2 Cơ sở thực tiễn: - Năm học 2 014 - 2 015 , nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 1A với tổng sĩ số 34 em, đó: + Học sinh đọc lưu loát: 16 em + Học sinh đọc chậm: 12 em + Học sinh đọc ... VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2 .1 Thực trạng dạy học Tiếng Việt - CGD trường Tiểu học thị trấn Tiên Yên Trang Rèn kỹ đọc cho học sinh lớp qua phân môn Tiếng Việt - CGD Năm 2 014 – 2 015 phân giảng lớp 1A...
 • 25
 • 14,945
 • 464

SKKN TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TIẾNG VIỆT lớp 1

SKKN TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TIẾNG VIỆT lớp 1
... Đề tài: Tổ chức trò chơi học Tiếng Việt lớp 15  Sáng kiến kinh nghiệm: Đề tài: Tổ chức trò chơi học Tiếng Việt lớp Cách chơi: - Chia nhóm, nhóm có từ - học sinh Mỗi nhóm 01 bợ tranh ... KIẾN KINH NGHIỆM: 2 Sáng kiến kinh nghiệm: Đề tài: Tổ chức trò chơi học Tiếng Việt lớp TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TRONG GIỜ HỌC TIẾNG VIỆT Ở LỚP I/ HOÀN CẢNH NẢY SINH Trong chương trình giáo dục ... thẻ tranh rời - 01 bợ tiếng từ rời - 01 bảng chia làm cợt (tranh/tiếng, từ)  17  Sáng kiến kinh nghiệm: Đề tài: Tổ chức trò chơi học Tiếng Việt lớp Cách chơi 18  Sáng kiến...
 • 26
 • 440
 • 1

Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24

Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 1 đến 24
... luyện nói: bế bé _ Sách Tiếng Việt1 , tập (SHS, SGV), tập viết 1, tập _ Vở tập Tiếng Việt 1, tập (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thời gian 5’ 2’ 22’ 11 ’ TIẾT Hoạt động giáo viên * Kiểm tra cũ: ... luyện nói: vó bè _ Sách Tiếng Việt1 , tập (SHS, SGV), tập viết 1, tập _ Vở tập Tiếng Việt 1, tập (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thời gian 5’ 2’ 22’ 11 ’ TIẾT Hoạt động giáo viên * Kiểm tra cũ: ... luyện nói: bờ hồ _ Sách Tiếng Việt1 , tập (SHS, SGV), tập viết 1, tập _ Vở tập Tiếng Việt 1, tập (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TIẾT Thời gian 5’ 2’ 22’ 11 ’ Hoạt động giáo viên * Kiểm tra cũ:...
 • 103
 • 46,626
 • 390

Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 25 đến 60

Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 25 đến 60
... khoá _Cho HS đọc: +Vần: - - i- ươi +Tiếng khóa: b - ươi- bươi- hỏi- bưởi _Đánh vần: - - i- ươi _Đánh vần: b - ươi- bươihỏi- bưởi _Đọc: múi bưởi _HS đọc cá nhân, nhóm, lớp 43 +Từ khoá: múi bưởi ... _Đánh vần: u- - i- uôi _Đánh vần: ch - uôichuôi- sắc -chuối _Đọc: nải chuối _HS đọc cá nhân, nhóm, lớp _Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá _Cho HS đọc: +Vần: u-ô-i-uôi +Tiếng khóa: ch - uôi- chuôi- ... HS đánh vần tiếng: gái _Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá _Cho HS đọc: +Vần: a-i- +Tiếng khóa: g - ai- gai- sắc- gái +Từ khoá: bé gái c) Viết: * Vần đứng riêng: _GV viết mẫu: 25 5’ _Đánh vần: a- i-...
 • 145
 • 4,163
 • 66

Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 61 đến 83

Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 61 đến 83
... đánh vần tiếng: buồm _Đánh vần: u-ô-m-uôm _Đánh vần: bờ-uômbuôm-huyền-buồm _Đọc: cánh buồm _HS đọc cá nhân, nhóm, lớp _Cho HS đọc trơn từ ngữ khoá _Cho HS đọc: +Vần: u-ô-m-uôm +Tiếng khóa: bờ-uôm-buôm-huyềnbuồm ... +Tiếng khóa: n - m-nâm-sắc-nấm +Từ khoá: hái nấm c) Viết: *Vần đứng riêng: _So sánh ăm âm? _GV viết mẫu: âm _GV lưu ý nét nối â m *Tiếng từ ngữ: _â m _Đánh vần: â-m-âm _Đánh vần: n - m-nâmsắc-nấm ... lỗi cho HS 11 ’ -Bảng ươm Tiến hành tương tự vần uôm * So sánh uôm ươm? * Đánh vần: - -m-ươm b - ơm-bươm-sắc-bướm đàn bướm d) Đọc từ ngữ ứng dụng: _Cho HS đọc từ ngữ ứng dụng: +Tìm tiếng mang...
 • 77
 • 2,201
 • 43

Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 84 đến 103

Giáo án tiếng việt lớp 1 - Bài 84 đến 103
... bảng: 11 ’ _Đánh vần: o-a-ng-oang Đọc trơn: oang _Viết: oang -Bảng cài _Đánh vần: h-oang-hoang _Viết: hoang -Bảng _Đọc: vỡ hoang _HS đọc cá nhân, nhóm, cài lớp _Viết bảng: oang, hoang, -Bảng vỡ ... HS đánh vần Đọc trơn _Đánh vần: o-a-oa Đọc trơn: oa _Viết: oa _Cho HS viết bảng _Cho HS viết thêm vào vần oa chữ h dấu nặng để tạo thành tiếng hoạ _Phân tích tiếng hoạ? _Đánh vần: h-oa-hoa-nặng_Cho ... tạo thành tiếng họp _Phân tích tiếng họp? _Cho HS đánh vần tiếng: họp _Đánh vần: h-op-hopnặng-họp _Viết: họp _GV viết bảng: họp _Ở lớp em có hình thức họp nào? _họp nhóm, họp tổ, họp lớp _GV viết...
 • 73
 • 4,160
 • 45

Xem thêm

Từ khóa: tiếng việt lớp 1đề kiểm tra tiếng việt lớp 1đề thi giữa kỳ 2 môn tiếng việt lớp 1đề thi giữa kỳ môn tiếng việt lớp 1sáng kiến kinh nghiệm tiếng việt lớp 1môn tiếng việt lớp 1sáng kiến môn tiếng việt lớp 1bộ đề kiểm tra tiếng việt lớp 1bộ đề ôn tập tiếng việt lớp 1kiểm tra viết vần tiếng việt lớp 1 kiểm tra viết đoạn văn tiếng việt 1đề kiểm tra viết tiếng việt lớp 1đề khảo sát tiếng việt lớp 1khảo sát chất lượng tiếng việt lớp 1đề khảo sát môn tiếng việt lớp 1đề thi tiếng việt lớp 1bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả