THƠ CA DÂN GIAN CỦA NGƯỜI DAO TUYỂN Ở LÀO CAI

Thơ ca dân gian của người dao tuyển lào cai

Thơ ca dân gian của người dao tuyển ở lào cai
... NỘI DUNG THƠ CA DÂN GIAN NGƯỜI DAO TUYỂN LÀO CAI 27 2.1 Vài nét khái quát sống người Dao Tuyển qua thơ ca dân gian 28 2.2 Thơ ca dân gian người Dao Tuyển tiếng ca oán người mồ ... DUNG THƠ CA DÂN GIAN NGƢỜI DAO TUYỂN LÀO CAI Thơ ca dân gian thiếu đời sống tinh thần người Lấy nguồn cảm hứng từ sống, thơ ca dân gian sáng tạo nên Nó hay thơm dân tộc Nhất người Dao Tuyển Lào ... sử, xã hội,văn hoá ngƣời Dao Tuyển Lào Cai - Chƣơng 2: Nội dung thơ ca dân gian ngƣời Dao Tuyển Lào Cai - Chƣơng3: Đặc điểm thi pháp thơ ca dân gian ngƣời Dao Tuyển Lào Cai Tài liệu tham khảo Phần...
 • 120
 • 998
 • 2

THƠ CA DÂN GIAN CỦA NGƯỜI DAO TUYỂN LÀO CAI

THƠ CA DÂN GIAN CỦA NGƯỜI DAO TUYỂN Ở LÀO CAI
... NỘI DUNG THƠ CA DÂN GIAN NGƯỜI DAO TUYỂN LÀO CAI 27 2.1 Vài nét khái quát sống người Dao Tuyển qua thơ ca dân gian 28 2.2 Thơ ca dân gian người Dao Tuyển tiếng ca oán người mồ ... người Dao có liên quan đến đề tài Khảo sát, thống kê, phân tích tư liệu dân ca Dao Tuyển để đến nhận định giá trị thơ ca dân gian người Dao Tuyển Lào Cai Thơ ca dân gian người Dao Tuyển Lào Cai ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Lào cai Dưới đây, người viết xin trình bày số đặc điểm thi pháp thơ ca dân gian người Dao Tuyển Lào Cai CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP THƠ CA DÂN GIAN CỦA NGƢỜI DAO TUYỂN LÀO CAI Sức hấp dẫn thơ...
 • 60
 • 220
 • 0

Lễ hội cầu mùa của người Dao Tuyển Lào Cai doc

Lễ hội cầu mùa của người Dao Tuyển ở Lào Cai doc
... Cầu mùa, lễ hội dân gian truyền thống tốt đẹp người Dao Tuyển, không cầu kỳ mang nhiều yếu tố tâm linh sâu sắc cộng đồng Lễ hội thường diễn vào ngày Tý tháng ... Đặc biệt không khí lễ hội sôi trò chơi dân gian như: kéo co, đẩy gậy, ném còn… Trong trò chơi ném còn, người Dao quan niệm ném qua vòng lễ hội người gặp nhiều may mắn năm Lễ cầu mùa đầu năm tạo ... giêng hàng năm Địa điểm chọn cho lễ cầu mùa khu đất phẳng hay khu ruộng với không gian thoáng đãng thuận tiện cho tổ chức nghi lễ Qua nghi lễ truyền thống, lễ hội cầu mùa thể tôn kính bà dân với thần...
 • 4
 • 295
 • 1

Vận dụng kinh nghiệm dân gian của người dao Bắc Giang trong làm nông nghiệp

Vận dụng kinh nghiệm dân gian của người dao ở Bắc Giang trong làm nông nghiệp
... “Tri thức dân gian sản xuất nông nghiệp người Dao huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang Lịch sử nghiên cứu vấn đề Về Tri thức dân gian sản xuất nông nghiệp người Dao huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang đƣợc nhiều ... thức dân gian sản xuất nông nghiệp người Dao huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang làm sáng tỏ biến đổi tri thức dân gian sản xuất nông nghiệp dƣới tác động yếu tố nội sinh ngoại sinh Đây sở ý tƣởng cho ... góp dân tộc anh em, góp phần tạo nên sắc thái văn hóa riêng tỉnh Bắc Giang [27] Các công trình nghiên cứu ngƣời Dao Bắc Giang cho biết Bắc Giang có nhóm Dao Dao Thanh Phán, Dao Đỏ, Dao Thanh Y Dao...
 • 163
 • 231
 • 0

Lễ cấp sắc và tang ma của người dao tuyển huyện bảo thắng tỉnh lào cai

Lễ cấp sắc và tang ma của người dao tuyển ở huyện bảo thắng tỉnh lào cai
... Tuyển huyện Bảo Thắng 12 1.2.2 Đời sống kinh tế, xã hội người Dao Tuyển Bảo Thắng 15 Chương LỄ CẤP SẮC VÀ TANG MA CỦA NGƢỜI DAO TUYỂN HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI 30 2.1 Lễ tục cấp ... sắc lễ tục tang ma người Dao Tuyển Bảo Thắng - Lào Cai 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu người Dao Tuyển huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai Lễ tục cấp sắc tang ma người Dao Tuyển có nhiều vấn ... quán người Dao Tuyển Bảo Thắng nói riêng người Dao Tuyển cộng đồng người Dao Việt Nam nói chung Chính từ lý nên em chọn vấn đề Lễ cấp sắc tang ma người Dao Tuyển huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai ...
 • 151
 • 758
 • 4

Phong tục tập quán và tín ngưỡng dân gian của người si la lai châu

Phong tục tập quán và tín ngưỡng dân gian của người si la ở lai châu
... hội người Si La Seo Hai, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu Khảo sát chi tiết phong tục tập quán tín ngưỡng dân gian tiêu biểu người Si La Tìm hiểu biến đổi phong tục tập quán tín ngưỡng dân gian ... Chương 2: Một số phong tục tập quán, tín ngưỡng tiêu biểu người Si La Seo Hai, Mường Tè, Lai Châu Chương 3: Sự biến đổi tập quán tín ngưỡng dân gian người Si La Seo Hai, Mường Tè, Lai Châu vấn đề ... hội học, văn hoá dân gian, dân tộc học Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu phong tục tập quán tín ngưỡng dân gian người Si La nói chung, người Si La huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu nói riêng...
 • 11
 • 557
 • 1

Trang phục của người dao tuyển huyện bảo thắng, tỉnh lào cai

Trang phục của người dao tuyển ở huyện bảo thắng, tỉnh lào cai
... chung người Dao Tuyển huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Chương 2: Trang phục truyền thống người Dao Tuyển biến đổi trang phục Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ NGƢỜI DAO TUYỂN HUYỆN BẢO THẮNG TỈNH LÀO CAI 1.1 ... cứu: Trang phục người Dao Tuyển huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai Phạm vi nghiên cứu: Do điều kiện có hạn nên khóa luận nghiên cứu giới hạn phạm vi người Dao Tuyển huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai Nguồn ... Trong số bẩy nhóm người Dao địa phương Lào Cai có nhóm là: Dao Tuyển, Dao Đỏ Dao Nga Hoàng Bảo Thắng hai huyện người Dao Tuyển sống tập trung đông tỉnh Lào Cai Bảo Thắng vùng bảo tồn nhiều loại...
 • 89
 • 942
 • 6

Khoá luận tốt nghiệp vấn đề gìn giữ và phát huy các giá trị trong lễ cấp sắc của người dao tuyển huyện bảo thắng tỉnh lào cai

Khoá luận tốt nghiệp vấn đề gìn giữ và phát huy các giá trị trong lễ cấp sắc của người dao tuyển ở huyện bảo thắng tỉnh lào cai
... tỉnh Lào Cai nói chung - Nhiệm vụ: + Khái quát người Dao Tuyển huy n Bảo Thắng, Lào cai + Lễ Cấp sắc người Dao Tuyến huy n Bảo Thắng, Lào cai + Bảo tồn phát huy giá trị Lễ cấp sắc người Dao Tuyển ... việc gìn giữ phát huy giá trị Lễ cấp sắc ngưòi Dao Tuyến huy n Bảo Thắng tỉnh Lào Cai 2.2.1 Một số nét việc giữ gìn phát huy lễ cấp sắc người Dao Tuyến huy n Bảo Thắng tỉnh Lào Cai Ngày 27/12/2013 ... nên em chọn đề tài: Vấn đề gìn giữ phát huy giá trị lễ cấp sắc người dao tuyển huy n bảo thắng, tỉnh lào cai ” Lịch sử nghiên cứu đề tài Cho đến nay, nhiều vấn đề người Dao nước ta đề cập nhiều...
 • 58
 • 370
 • 1

Tiếng kèn Pí lè trong lễ cưới của người Phù Lá Lào Cai pot

Tiếng kèn Pí lè trong lễ cưới của người Phù Lá ở Lào Cai pot
... đình nhà trai Bởi đám cưới người Phù thiếu tiếng kèn Người Phù Bắc Hà gọi kèn "Sa Lá" - loại nhạc cụ thuộc hơi, Kèn dân tộc Phù có cấu tạo tương tự kèn người Mông, gồm ... Trong nghi lễ cưới truyền thống người Phú Lào Cai tiếng kèn nhà trai đưa sang nhà gái, nhạc cụ thể tính thiêng liêng lễ xin dâu dân tộc Trong nghi lễ cưới truyền thống người Phú tiếng ... người Phú tiếng kèn Ảnh: Internet Từ xa xưa, người Phù cho rằng, đám cưới nghi lễ trọng đại đáng vui mừng đời người nên dù nghèo khó hay giàu sang lễ cưới phải có tiếng kèn đưa sang nhà...
 • 3
 • 284
 • 1

báo cáo về nhà của người Hà Nhì Lào Cai

báo cáo về nhà ở của người Hà Nhì ở Lào Cai
... Tý, thấy nhà người Nhì Mường Tè tỉnh Lai Châu nhà người Nhì Y Tý có cấu trúc giống Tuy nhiên nhà người Nhì Mường Tè có số chi tiết khác biệt là: tường mái thấp hơn, nhà có hàng hiên ... “Văn hóa nhà người Nhì đen, xã Y Tý, huyện bát Xát, tỉnh Lào Cai cho nhận thấy vấn đề khách quan hệ thống nhà lối sống người Nhì đen từ rút mặt tích cực hạn chế nhà người Nhì, để đưa ... kiến trúc nhà theo loại hình nhà phòng thủ, ấm áp mùa đông, mát mẻ mùa hè, trình làm nhà họ phải thực số nghi lễ chọn đất làm nhà, cúng lúc làm nhà, lễ vào nhà Trước làm nhà dân tộc Nhì phải...
 • 40
 • 697
 • 8

Thơ ca dân gian là tiếng nói trái tim của người lao động. Nó thể hiện sâu sắc những tình cảm tốt đẹp của nhân dân ta

Thơ ca dân gian là tiếng nói trái tim của người lao động. Nó thể hiện sâu sắc những tình cảm tốt đẹp của nhân dân ta
... tình cảm an hem, tình chị em thân thiết vô thân thiết nhẹ nhàng, cụ thể hơn: “Chị ngã em nâng” Cách nói giản dị ý tứ sâu sắc Ngoài tình cảm gia đình yêu thương gắn bó, nhân dân Việt Nam vốn trọng ... chiều” Những câu ca dao thật trữ tình buồn man mác Một tình cảm ruột thịt, nhớ thương chồng chất, đáng quý Trong văn học dân gian bên cạnh chữ hiếu có chữ nghĩa, chữ nghĩa với anh em, chị em Tình ... câu ca dao ví von thật sinh động, sáng đầy trách nhiệm “An hem thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần” Có câu khuyên răn ước ao, khẳng định: “Anh thuận em hòa nhà có phúc” Đấy tình cảm...
 • 2
 • 2,233
 • 2

SO SÁNH QUAN hệ GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG của TRUNG QUỐC và VIỆT NAM TRÊN cứ LIỆU tục NGỮ CA DAO THƠ CA dân GIAN TRUNG QUỐC và VIỆT NAM

SO SÁNH QUAN hệ GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG của TRUNG QUỐC và VIỆT NAM TRÊN cứ LIỆU tục NGỮ CA DAO THƠ CA dân GIAN TRUNG QUỐC và VIỆT NAM
... văn: So sánh quan hệ gia đình truyền thống Trung Quốc Việt Nam liệu tục ngữ ca dao thơ ca dân gian Trung Quốc Việt Nam , Trên sở liệu tục ngữ, ca dao thơ ca dân gian liên quan đến quan hệ gia đình ... mối quan hệ gia đình Trung Quốc thỏa mãn hứng thu thân Vì vậy, em chọn đề tài So sánh mối quan hệ gia đình truyền thống Trung Quốc Việt Nam liệu tục ngữ, ca dao, thơ ca dân gian Trung Quốc Việt ... TRONG QUAN HỆ GIA ĐÌNH TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM QUA TỤC NGỮ, CA DAO VÀ THƠ CA DÂN GIAN Error! Bookmark not defined 2.1 Những nét tƣơng đồng mối quan hệ cha mẹ với gia đình truyền thống Việt Nam Trung...
 • 24
 • 91
 • 0

Tài liệu Bàn về nguyên nhân của quan niệm coi thơ ca dân gian là "thơ ca tự nhiên". pptx

Tài liệu Bàn về nguyên nhân của quan niệm coi thơ ca dân gian là
... khái niệm, cách hiểu đại, kể nội hàm khái niệm thơ ca dân gian vài khía cạnh quan niệm thẩm định văn học nghệ thuật mà trình bày sau đây: Tìm nguyên quan niệm coi thơ ca dân gian "thơ ca tự nhiên" ... quan niệm thơ ca dân gian thơ ca tự nhiên”, "thơ ca có tính chất tự nhiên” 2.2 Sự "bùng nổ" tự nhiên phong trào thơ ca dân gian Cũng qua ý kiến học giả, chứng kiến xuất tự nhiên, “bùng nổ” tự ... "thơ ca tự nhiên" "thơ ca có tính chất tự nhiên" phải việc xem xét thân quan niệm Có thể quy quan niệm hai cấp độ: - Coi thơ ca dân gian thơ ca tự nhiên , thơ ca hồn nhiên tự nhiên, hồn nhiên...
 • 5
 • 353
 • 0

Biểu tượng "nước" trong thơ ca dân gianthơ ca hiện đại các dân tộc ít người Phần 1 ppsx

Biểu tượng
... dẫn lối tư văn học dân gian tới văn học viết phận văn học dân tộc thiểu số Việt Nam II Biểu tượng nước thơ ca dân gian dân tộc Tày, Mường, Giáy Các tầng nghĩa Theo Từ điển biểu tượng văn hóa giới, ... thành biểu tượng mang tính giá trị, mang quyền năng, sức mạnh đặc biệt đời sống người Đọc thơ ca dân gian dân tộc người Việt Nam, thấm thía sức ám ảnh biểu tượng nước tâm thức dân gian Những người ... này, lựa chọn khảo sát biểu tượng nước thơ ca dân gian thơ ca đại dân tộc người để bước đầu khám phá mạch nghĩa liên tục biểu tượng phát sinh lớp nghĩa Hy vọng với phương cách vậy, bắt đầu tiếp cận...
 • 9
 • 256
 • 4

Biểu tượng "nước" trong thơ ca dân gianthơ ca hiện đại các dân tộc ít người Phần 2 potx

Biểu tượng
... Nhưng, xem xét biểu tượngnước từ thơ ca dân gian thơ ca đại, lại nhận thấy, phương diện có biến chuyển mạnh mẽ lại phương diện hình thức Trong thơ ca đại nhà thơ dân tộc người, biểu tượng nước khai ... Biểu tượng nước thơ ca đại dân tộc Tày, Mường, Giáy nhìn đối sánh với thơ ca dân gian Các tầng nghĩa mở rộng nghĩa Sự tồn xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian biểu tượng khiến cho biểu tượng ... sáng tạo cho biểu tượng Về phương diện ngữ nghĩa, biểu tượng nước xuất thơ ca đại nhà thơ dân tộc người chủ yếu hai hàm nghĩa tồn thơ ca dân gian Có thể nói, hàm nghĩa định hình biểu tượng nước...
 • 9
 • 233
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: ighể thuốc dân gian của người dao ở xã ba vì huyện ba vìứng xử của người dao tuyền ở khởi khe với môi trườngbáo cáo về nhà ở của người hà nhì ở lào caitài liệu về chứng minh thơ ca dân gian là tiếng nói trái tim của người lao đoongj văn mẫuvi sao tho ca dan gian la tieng noi trai tim cua nguoi lao dongthơ ca dân giannguồn gốc lịch sử của người dao tuyểntình yêu trong thơ ca dân gian môngtín ngưỡng dân gian của người tháitín ngưỡng dân gian của người việttín ngưỡng dân gian của người khmertrò chơi dân gian của người hàn quốcdấu ấn thơ ca dân gian là gìdấu ấn thơ ca dân gianthơ ca dân gian là tiếng nóiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học