BÀI GIẢNG SOẠN THẢO VĂN BẢN - CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Đánh giá chung về cơ chế quản nhà nước với thị trường xăng dầu và bài học kinh nghiệm

Đánh giá chung về cơ chế quản lý nhà nước với thị trường xăng dầu và bài học kinh nghiệm
... thay đổi chế quản giá bán xăng dầu cần hướng tới mục tiêu sau: (1)/ Sự bình ổn giá, ngăn ngừa tác động tự phát giá xăng dầu thị trường giới vào hệ thống giá xăng dầu nước, đẩy giá bán nước ... dùng phát triển kinh tế đất nước; bình ổn thị trường xăng dầu tình huống; (2)/ Giá bán xăng dầu thực vận hành theo chế thị trường quản Nhà nước; (3)/ Hài hoà ba lợi ích Nhà nước ổn định nguồn ... lãi hàng ngàn tỷ đồng tháng 2009 Đánh giá chung chế quản nhà nước thị trường xăng dầu học kinh nghiệm Những mặt đạt được: Một là, tạo hệ thống doanh nghiệp Nhà nước tham gia hoạt động nhập khẩu,...
 • 24
 • 272
 • 0

một số vấn đề chung và nội dung quản nhà nước về đất đai

một số vấn đề chung và nội dung quản lý nhà nước về đất đai
... Phần A: số vấn đề chung nội dung quản nhà nớc đất đai I: Một số vấn đề chung Đât đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nớc thống quản Đây sở pháp cao nhất, xác định rõ Nhà nớc chủ sở ... pháp lụât quản sử dụng đất đai tổ chức thực văn 4- Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 5- Đăng ký đất đai, lập quản sổ địa chính, quản hợp đồng sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất, cấp ... chức quản Nhà nớc XHCN quản mặt đời sống kinh tế - xã hội Trong quản đất đai, mục đích ngời sử dụng khai thác tốt tiềm đất, phục vụ cho mục đích kinh tế - xã hội đất nớc Chính đất đai phải...
 • 11
 • 88
 • 0

BÀI GIẢNG SOẠN THẢO VĂN BẢN - CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC

BÀI GIẢNG SOẠN THẢO VĂN BẢN - CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
... “phần”, chương số thứ tự phần, chương In hoa 14 In thường 14 1 2-1 3 1 3-1 4 In thường 14 In hoa 1 3-1 4 In thường 14 In hoa 1 2-1 3 - i u In thường 1 3-1 4 - Khoản - i m - Tiết - Tiểu tiết In thường In ... 1 3-1 4 In thường 1 3-1 4 In thường 14 - Tiêu đề phần - Số thứ tự tiêu đề mục - Khoản: Trường hợp có tiêu đề Trường hợp tiêu đề - i m - Tiết - Tiểu tiết Chức vụ, họ tên ngư i - Họ tên ngư i ký ... La mã I, II ) Có tiêu đề Chương (số La mã I, II ) phận phần Có tiêu đề Mục (La mã I, II ) Các mục chương Có tiêu đề (tiểu mục) 1, Không có tiêu đề, (chỉ nêu n i dung vấn đề) a) nhỏ dần ( -) , (...
 • 73
 • 293
 • 0

Bài giảng soạn thảo văn bản Word-toàn tập

Bài giảng soạn thảo văn bản Word-toàn tập
... tiờn Soạn thảo công thức toán học Chọn Insert/Object Hộp thoại Object xuất hiện: Chn Microsoft Equation 3.0 Nhp OK Soạn thảo công thức toán học - Hộp soạn thảo công thức, nơi để soạn thảo công ... toán học -Soạn thảo công thức cách chèn mẫu công thức xây dựng thành phần công thức - Son xong ton b cụng thc ri mi thoỏt ngoi hp son tho cụng thc Chia cột văn - Lựa chọn (bôi đen) vùng văn cần ... hàng, theo cột =SUM(ABOVE) Tính tổng theo cột Kết thúc k Sắp xếp liệu bảng Có bảng liệu sau: k Sắp xếp liệu bảng Đặt trỏ lên bảng, chọn Table / Sort , hộp thoại Sort: Chọn cột cần xếp Sắp xếp...
 • 64
 • 590
 • 1

Bài giảng Soạn thảo văn bản (đầy đủ)

Bài giảng Soạn thảo văn bản (đầy đủ)
... 30 Soạn thảo công thức toán học Chọn Insert/Object Hộp thoại Object xuất hiện: Chn Microsoft Equation 3.0 Nhp OK Son tho b 31 Soạn thảo công thức toán học - Hộp soạn thảo công thức, nơi để soạn ... =SUM(ABOVE) Tính tổng theo cột Son tho b 47 Kết thúc k Sắp xếp liệu bảng Có bảng liệu sau: Son tho b 48 k Sắp xếp liệu bảng Đặt trỏ lên bảng, chọn Table / Sort , hộp thoại Sort: Chọn cột cần xếp Sắp ... ortentotion Chn hng quay bn Nhp OK kt thỳc Son tho b 45 i Tính toán bảng Tớnh tng: Giả sử có bảng số liệu sau Son tho b 46 i Tính toán bảng Đặt điểm trỏ lên ô cần chứa giá trị tổng Ví dụ ô dòng Tổng...
 • 64
 • 427
 • 4

bài giảng soạn thảo văn bản trong hoạt động tư vấn pháp luật - lê mai hương

bài giảng soạn thảo văn bản trong hoạt động tư vấn pháp luật - lê mai hương
... thư vấn văn khỏc học viờn soạn GIỚI THIỆU CÁC VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT 1.1 CÁC HÈNH THỨC VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG TVPL  Các hình thức văn  Các hình thức văn ... DUNG BÀI GIẢNG Giới thiệu cỏc văn thường dựng TVPL 1.1 Cỏc hỡnh thức văn thường dựng hoạt động TVPL Cỏc yờu cầu văn sử dụng hoạt động TVPL Cấu trỳc thư vấn gửi đến KH Tỡnh thực hành: soạn thảo ... khách quan luật sư  Văn phong dùng văn thể đạo đức nghề nghiệp luật sư 1.3 CẤU TRÚC THƯ TƯ VẤN GỬI KH 1.3.1 Thư vấn thụng thường 1.3.2 Thư vấn chuyờn nghiệp 1.3.1 CẤU TRÚC THƯ TƯ VẤN THỄNG...
 • 19
 • 635
 • 2

bài giảng soan thảo văn bản

bài giảng soan thảo văn bản
... người soạn thảo văn cần nắm vững chức loại dấu câu tiếng Việt 39 Bài giảng: Kỹ thuật trình bày soạn thảo văn Đoạn văn cấu trúc đoạn văn văn hành - công vụ a) Đoạn văn Đoạn văn nhận biết văn chỗ ... để văn rõ tổ chức nội dung đạt tính thẩm mỹ hình thức 41 Bài giảng: Kỹ thuật trình bày soạn thảo văn BÀI QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN I YÊU CẦU CỦA VIỆC SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN ... soạn thảo văn hành cần đảm bảo yêu cầu phong cách tạo văn hành hoàn chỉnh 43 Bài giảng: Kỹ thuật trình bày soạn thảo văn II CÁC BƢỚC SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN Quy trình việc soạn thảo văn...
 • 46
 • 312
 • 3

Tài liệu Soạn thảo văn bản quản nhà nước doc

Tài liệu Soạn thảo văn bản quản lý nhà nước doc
... Son tho bn qun nh nc 87 -Tờn c quan, t chc ban hnh bn Tờn c quan, t chc ch qun cp trờn trc tip c trỡnh by bng ... ng nhõn dõn ban hnh l ngy, thỏng, nm bn c thụng qua Hc vin Hnh chớnh Quc gia 88 Son tho bn qun nh nc +Ngy, thỏng, nm ban hnh bn phi c vit y ngy thỏngnm; cỏc s ch ngy, thỏng, nm dựng ch s ... pt( exactly line spacing) tr lờn i vi nhng bn quy phm phỏp lut v bn hnh chớnh cú phn cn c phỏp ban hnh thỡ sau mụi cn c phi xung dũng, cui dũng cú du chm phy, riờng cn c cui cựng kt thỳc...
 • 9
 • 603
 • 13

Tài liệu SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC pdf

Tài liệu SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC pdf
... Tình hình chung cơng tác văn quan nhà nước IV Phân loại văn quản nhà nước I Khái niệm chung văn    1 .Văn 2 .Văn quản nhà nước 3 .Văn quản hành nhà nước 1 .Văn Bản viết in, mang nội dung ...    Chương Văn phân loại văn quản nhà nước Chương Thể thức văn Chương Kỹ thuật soạn thảo văn Chương Quản văn quan nhà nước     I Khái niệm chung văn II Chức văn quản III Tình hình ... Chính Phủ quy đònh quản sử dụng dấu; Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 Cục văn thư lưu trữ nhà nước hướng dẫn quản văn đi, văn đến 2 Thực trạng công tác văn quan nhà nứơc    Ưu...
 • 94
 • 905
 • 14

kỹ năng soạn thảo văn bản quản nhà nước

kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước
... nhẹ hành vi xảy trước ngày văn có hiệu lực áp dụng văn III KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ HCNN 3.1 Những yêu cầu chung kỹ thuật soạn thảo văn Trong trình soạn thảo văn đảm bảo thực yêu cầu ... khí tượng, thuỷ văn 2.3 Hiệu lực nguyên tắc áp dụng văn quản hành nhà nước a Hiệu lực văn quản hành nhà nước Văn quản hành nhà nước tuỳ theo tính chất nội dung quy định trực tiếp giao ... loại văn cá biệt định) b Soạn thảo dự án, dự thảo văn (1) Quyết định quan, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo (Có thể thành lập ban soạn thảo, định chuyên viên soạn thảo: sau gọi chung ban soạn thảo) ...
 • 8
 • 1,935
 • 20

bài giảng văn bản quản nhà nước

bài giảng văn bản quản lý nhà nước
... lực nhà nớc ban hành NVD - Khoa NN&PL b Khái niệm Văn quản nhà n ớc VBQLNN định thông tin quản thành văn quan nhà nớc ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục hình thức định; đợc Nhà ... hoạt động quản Là phơng tiện hữu hiệu việc truyền đạt QĐ quản Là phơng tiện kiểm tra, theo dõi hoạt động máy quản NVD - Khoa NN&PL Văn QLNN ? NVD - Khoa NN&PL Các quan niệm văn QLNN: ... bày văn NVD - Khoa NN&PL I Khái niệm, phân loại văn QLNN Hiểu phân biệt đợc nội hàm khái niệm: - Văn - VB quản nhà nớc - VBQL hành nhà nớc NVD - Khoa NN&PL 1.Khái niệm a) KháI niệm chung văn...
 • 133
 • 2,500
 • 0

VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN

VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN
... đổi bãi bỏ văn không sử dụng văn hành thông thường B-KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QLNN: I -Kỹ thuật biên tập nội dung văn bản: 1.Yêu cầu nội dung văn bản: 1.1.Thể chế hóa cụ thể hóa văn cấp 1.2 ... 4 -Văn chuyên môn, kỹ thuật: 4.1 .Văn chuyên môn: Được dùng lĩnh vực có đặc thù chuyên môn cao tài chính, y tế, giáo dục… 4.2 .Văn kỹ thuật: Được dùng lĩnh vực kỹ thuật III-Thể thức văn quản nhà ... diễn đạt kết hợp hai phương pháp II -Kỹ thuật biên tập hình thức văn bản: Soạn thảo văn quản nhà nước phải biết cách lựa chọn ngôn ngữ văn phong thích hợp Văn phong hành có đặc điểm sau: 1.Tính...
 • 6
 • 247
 • 0

hướng dẫn soạn thảo văn bản quản nhà nước

hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý nhà nước
... Cách  hành văn Văn    điều  khoản Lời văn dứt  khoát Theo các  phần,  các điểm a) Khái niệm 2.  Quyế t  định Là  loại  văn bản quản nhà nước do  các  cơ  quan  quản nhà nước Trung  ... Cần chân thành, mềm dẻo • Nêu bật do khách quan, chủ  quan Công văn hướng dẫn • Bảo đảm tính lôgic, hệ thống • Hướng dẫn rõ ràng, chi tiết a) Khái niệm 4.Đơn Đơn  là  văn bản cá  nhân  hay  tập  ... Hướng dẫn,  giải  thích -  Trả lời Nhà nước gửi CD Cấp  trên  gửi Công  văn -  Đề nghị phối hợp Ngang  -  Trao đổi, giao dịch cấp -  Chỉ đạo, yêu cầu -  Đôn đốc, nhắc nhở -  Trả lời, hướng dẫn...
 • 53
 • 270
 • 0

BÁO cáo THỰC tập văn bản QUẢN NHÀ nước và kỹ THUẬT SOẠN THẢO văn bản

BÁO cáo THỰC tập văn bản QUẢN lý NHÀ nước và kỹ THUẬT SOẠN THẢO văn bản
... BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN LỜI NÓI ĐẦU Trong hoạt động quan, công tác soạn thảo văn mặt thiếu, soạn thảo văn để phục vụ yêu cầu quản lý, điều ... soạn thảo quản văn bản: cần phải cập nhật liên tục thông tin, quy định công tác soạn thảo Nguyễn Thị Vân Anh - 14V-207A 16 BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN ... nhận tính chân thực, giá trị pháp hiệu lực thi hành cho văn Nguyễn Thị Vân Anh - 14V-207A BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN Việc đóng dấu văn thực theo quy...
 • 17
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng gdqp đh binh khí tiểu liên akbai giang sbvl he dhcqbn1bài giảng khoa học quản lý đại cương đhqghnbài giảng hệ cđ đhbài giảng excel viện đh mởslide bài giảng đh kk ôtôbài giảng điện tử đhkk ôtôbài giảng nền móng dhxdbài giảng bệnh học ngoại khoa tập 1 trường đhy hà nộibai giang phuc hoi chuc nang dh y ha noiluyện thi đh kit 1 đặng việt hùng mạch điện xoay chiều rlc p1 tài liệu bài giảngbài giảng giá trị thời gian của tiền tệ đh ngoại thươngbài giảng môn phương pháp nghiên cứu của trường dhkttphcm pdfslide bài giảng kinh tế vĩ mô pgs ts nguyễn ái đoàn đhbkhnđề cương bài giảng sinh lý trẻ em dành cho sinh viên cđ – đh tiểu họcBài 18. Trai sôngBài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 9. Axit nitric và muối nitratBài 7. Tính chất hoá học của bazơBài 8. Bài luyện tập 1Bài 4. Nguyên tửBài 14. Lực hướng tâmbài tập về thìTuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậtĐề thi HSG lý 7Chương I. §3. Bảng lượng giácChương I. §7. Hình bình hànhChương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉBài 3. Khí hậuUnit 02. My home. Lesson 1. Getting startedBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngChương I. §4. Đường tiệm cậnBài 13. Bài toán dân sốDự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩmTron bộ kinh nghiệm luyện thi vật lý 12