Nội dung ôn tập môn PLKT

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
... đoạn nay, phủ Việt Nam thực : A Chính sách tiền tệ siết chặt B Chính sách tiền tệ nới lỏng C Chính sách giảm chi tiêu thường xuyên đầu tư phủ D Chính sách bơm thêm tiền Mỹ, Anh, Đức thực Câu Để ... Hạ lãi suất tái chiết khấu D A B CHƯƠNG III: CUNG CẦU TIỀN TỆ I Cung tiền tệ: II Cầu tiền tệ: Câu 1: Trong kênh cung ứng tiền vào lưu thông Ngân hàng trung ương, kênh gây lạm phát? A Kênh ngân ... phí đẩy tượng tiền tệ : A Làm cho đồng tiền giá giảm sức mua B Không thể xảy mà thực sách tiền tệ mở rộng kèm C Làm tăng chi phí lãi vay doanh nghiệp, phủ phải điều chỉnh sách tiền tệ D Tất Câu...
 • 6
 • 1,056
 • 15

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THUẾ

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THUẾ
... định hành thuế suất thuế nhập bao gồm: a Thuế suất thông thường, thuế suất tự vệ thuế suất ưu đãi b Thuế suất thông thường, thuế suất tự vệ thuế suất đối kháng c Thuế suất thông thường, thuế suất ... chịu thuế; không thuộc diện chịu thuế Thuế suất : loại thuế suất Phương pháp tính thuế: 2.a Phương pháp tính thuế xuất, nhập theo thuế suất tuyệt đối 2.b Phương pháp tính thuế xuất, nhập theo thuế ... trị gia tăng đầu b Thuế Môn c Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp d Thuế Nhập hoàn II PHẦN BÀI TẬP: Trích tài liệu công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh ngành thương mại kỳ tính thuế: I/ Số liệu...
 • 10
 • 2,170
 • 23

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC pptx

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC pptx
... PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC QÚA TRÌNH HOÁ HỌC I Nhiệt động lực học hoá học: I.1 Nguyên thứ nhiệt động lực học nhiệt hoá học Nội dung nguyên lý, biểu thức toán Entanpi, nhiệt dung công trình ... Dier: Bài tập hoá học đại cương, tập 1,2 (người dịch: Vũ Đăng Độ),NXB Đại học Quốc gia Hà Nội- 1996 Đặng Trần Phách: Hoá sở; Nxb Giáo dục - 1990 Vũ Đăng Độ: sở thuyết trình hoá học; Nxb Giáo ... dục-1991 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải: Những nguyên Hoá học Phần tập NXB Khoa học kỹ thuật-2002 10 Lê Mậu Quyền: sở thuyết Hoá học, NXB Khoa học Kỹ thuật-1999 Những người biên soạn: PGS.TS...
 • 5
 • 914
 • 13

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT AUTOMATA & NNHT DÀNH CHO CÁC LỚP CHÍNH QUI pdf

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT AUTOMATA & NNHT DÀNH CHO CÁC LỚP CHÍNH QUI pdf
... MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN + ĐÁP ÁN Ghi chú: Các đáp án nhất, bạn sinh viên tìm thấy đáp án khác Cho ngôn ngữ L sau, tìm văn phạm G tương ứng: L1 = {a2n+1bn+2: ... Điều kiện then … else Trong a đại diện cho if, E đại diện cho biểu thức điều kiện nhận hai giá trị d e đại diện cho hai giá trị true false, c đại diện cho else} Những văn phạm sau nhập nhằng, ... nc(w)} Nhóm ngôn ngữ dạng {anbjbk} Nhóm ngôn ngữ dạng {w ∈ {a, b, c}*: na = nb = nc} n n n {a b c : n ≥ 0} Nhóm ngôn ngữ dạng {wwR: w ∈ {a, b}*} n j k {a b c : n = j + k} Nhóm ngôn ngữ dạng {ww:...
 • 4
 • 321
 • 0

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI pdf

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LUẬT ĐẤT ĐAI pdf
... giải tranh chấp đất đai Câu 41/ Khiếu nại đất đai ? Sự khác biệt khiếu nại đất đai với tranh chấp đất đai Câu 42/ Trình tư, thủ tục giải khiếu nại đất đai CHƯƠNG CHẾ ĐỘ SỬ DỤNG ĐẤT Câu 1/ Cơ sở ... chức tra đất đai Câu 36/ Các hình thức tra đất đai Câu 37/ Thời hiệu xử phạt vi phạm hành quản lý đất đai Câu 38/ Hòa giải tranh chấp đất đai quy dịnh Câu 39/ Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai Tòa ... dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích nhu ? Câu 25/ Thời hạn sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất quy định Câu 26/ Thời hạn sử dụng đất nhận chuyển quyền sử dụng đất Câu 28/...
 • 2
 • 643
 • 4

Nội dung ôn tập môn nguyên lý bảo hiểm- chi tiet

Nội dung ôn tập môn nguyên lý bảo hiểm- chi tiet
... hiểm nội dung ghi hợp đồng bảo hiểm Người ta vào giá trị bảo hiểm để xác định số tiền bảo hiểm Số tiền bảo hiểm số tiền đăng ký bảo hiểm, xác định tối đa giá trị bảo hiểm lô hàng xuất, nhập Thông ... tham gia bảo hiểm mua bảo hiểm 2.2.2 Số tiền bảo hiểm: Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể số tiền bảo hiểm lớn giá trị bảo hiểm 2.2.3 Phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm ... tượng bảo hiểm phạm vi bảo hiểm 1.1.1 Đối tượng bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba 1.1.2 Phạm vi bảo hiểm - Công ty bảo hiểm nhận bảo đảm cho rủi ro bất ngờ không...
 • 20
 • 538
 • 3

Nội dung ôn tập môn tài chính tiền tệ

Nội dung ôn tập môn tài chính tiền tệ
... dùng tiền mặt NH Hình thức tiền phát hành Tiền mặt, giấy bạc NH, tiền đúc lẻ Tiền ck Nội dung cn NHTW độc quyền phát hành giấy bạc NH tiền kim loại Từ lượng tiền gửi ban đầu NHTM thứ nhất, thông ... tiền cho lt mà kiểm soát đc lượng tiền lt Cn NH NH - Quản lí tài khoản nhận tiền gửi NHTM TCTD: tài khoản tiền gửi toán NHTW buộc NHTM phải mở tài khoản tiền gửi toán trì thường xuyên lượng tiền ... lượng tiền lt - Nâng lãi suất tiền gửi -> tăng ls cho vay - Các NHTM bán giấy tờ có giá để thu tiền -> rút bớt khối lượng tiền lt vào tay NN để tăng giá trị đồng nội tệ - Giảm tiền gửi ngoại tệ...
 • 44
 • 2,391
 • 39

NỘI DUNG ôn tập môn TIẾNG ANH CÔNG CHỨC

NỘI DUNG ôn tập môn TIẾNG ANH CÔNG CHỨC
... Tom has A very good job B very good a job C a job very good D a very good job Tài liệu ôn tập môn Anh văn 17 After the dinner, she usually A has for a walk B goes walking C goes for a walk ... her jet plane Her home is a Boeing 727, so a visit to their grandma is very special Tài liệu ôn tập môn Anh văn Joanne's front door is at the top of the plane's steps, but you don't need a ticket ... _ 40 I / not going / the wedding party /I / busy / that time _ Tài liệu ôn tập môn Anh văn B- Make any changes or additions if necessary to write complete sentences using words...
 • 28
 • 420
 • 0

Nội dung ôn tập môn vật lý docx

Nội dung ôn tập môn vật lý docx
... xạ ánh sáng Nguyên Huyghen – Frexnel 25 Khái niệm ánh sáng tự nhiên, ánh sáng phân cực Định luật Maluyt 26 Bức xạ nhiệt Định luật Kiêcsop xạ nhiệt 27 Giả thuyết Plank, công thức Plank xạ nhiệt ... Giả thuyết Plank, công thức Plank xạ nhiệt Nghiệm lại định luật Stefan Bolzman định luật Ween từ công thức Plank (các hệ quả) 28 Lưỡng tính sóng hạt ánh sáng vi hạt 29 Hệ thức bất định Heisenberg,...
 • 2
 • 266
 • 0

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC
... LIỆU THAM KHẢO: Đề cương giảng Tâm học đại cương – Hội đồng môn Tâm – Giáo dục học – Hà Nội, 1975 Phạm Minh Hạc (chủ biên), Lê Khanh, Trần Trọng Thủy, Tâm học, tập – NXB Giáo dục, ... loại giao tiếp Giao tiếp ngôn ngữ hình thức giao tiếp đặc biệt người - Ngôn ngữ ngôn ngữ - Các loại ngôn ngữ - Cơ chế hoạt động ngôn ngữ - Những đặc điểm cá nhân ngôn ngữ Mối quan hệ giao tiếp ... Uẩn (chủ biên), Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành, Tâm học (Giáo trình thuộc chương trình sư phạm cốt lõi dành cho trường ĐH CĐSP), Bộ GD&ĐT, Hà Nội, 1995 ...
 • 3
 • 747
 • 3

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌ

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌ
... dạy học khác PHẦN LÝ LUẬN GIÁO DỤC I Qúa trình giáo dục Bản chất đặc điểm trình giáo dục Động lực khâu trình giáo dục II Nội dung phương pháp giáo dục Nội dung giáo dục Phương pháp giáo dục TÀI ... chất trình dạy học Động lực logic trình dạy học II Nội dung phương pháp dạy học Nội dung dạy học Phương pháp dạy học Xu hướng đổi phương pháp dạy học III Hình thức tổ chức dạy học Hình thức lên ... Đại học Quốc gia Hà Nội -2002 Hà Thế Ngữ- Đặng Vũ Hoạt Giáo dục học tập I, II NXBGD Hà Nội 1997 Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) Giáo dục học tập I, tập II NXB ĐHSP Hà Nội 2006 Thái Duy Tuyên Giáo...
 • 3
 • 964
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: nội dung ôn tập môn quản trị họcnội dung ôn tập môn kinh tế quốc tếnội dung ôn tập môn đường lốinội dung ôn tập môn kiến thức chungnội dung ôn tập môn tin học văn phòngnội dung ôn tập môn phân tích kinh doanhnội dung ôn tập thi đại học môn văn 2012nội dung ôn tập thi đại học môn văn 2013nội dung ôn tập thi đại học môn toánnội dung ôn tập thi công chức môn tiếng anhnội dung ôn tập thi đại học môn sinhnội dung ôn tập bộ môn đường lốinội dung ôn tập thi đại học môn hóanội dung ôn tập thi đại học môn vănnội dung on tập học kì 2 môn địa lớp 6 nam 20157. bks to trinh ngan sach 2014tt ke hoach kinh doanh 2014 0Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội1. thong bao de cu hdqt bks 2017nq 02 thay doi dia diem dat tru so chinh tpbankquyche to chuc va hoat dong bks23042011 0to trinh pphoi loi nhuanBáo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2009qd uy quyen fpts quanly cd 2008Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặtBáo cáo Kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh 2011 của Tổng Giám đốcnew11.hdqt bao cao hoat dong nam 2013 ke hoach 2014 finalDự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm Soát (sửa đổi)Đại hội đồng cổ đông | TPBank Digital09. hdqt to trinh phan phoi ln va trich lap cac quy nam 2017 v210. hdqt ttr vv sua dieu le 2017nghi quyet dhcd 2016du thao nghi quyet dhcd 2015nghi quyet dhcd 17.4.20149. bc ngan sach hoat dong 2015 va ke hoach 2016 cua bks