DC phap luat KT đh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT PHÁP LUẬT KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT PHÁP LUẬT KINH TẾ
... phần; - Giảng dạy nội dung học phần theo đề cương chi tiết duyệt; Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012 KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Vũ Ngọc Khiêm - 14 - ...
 • 14
 • 395
 • 0

Hướng dẫn ôn tập 31 câu pháp luật đại cương ĐH Thương Mại

Hướng dẫn ôn tập 31 câu pháp luật đại cương ĐH Thương Mại
... thống pháp luật phong kiến: đợc chia thành pháp luật quý tộc, tăng lữ, pháp luật cho ngời dân, pháp luật nông nô dựa pháp luật đẳng cấp xã hội phong kiến Ebook.VCU www.ebookvcu.com Pháp luật ... ý thức pháp luật bao gồm t tởn pháp luật, pháp luật T tởng pháp luật tổng thể t tởng- quan điểm,, phạm trù khái niệm học thuyếtvề lý luận tức vấn đề lý luận pháp luật Tâm lý pháp luật đợc ... hội ý thức pháp luật tổng thể học thuyết t tởng, tình cảm nời thể thái độ đánh giá tính công băng hay không công bằng, đắn pháp luật hành pháp luật nh pháp luật cần phải có tính hợp pháp cách...
 • 21
 • 574
 • 0

Đề thi môn pháp luật đại cương trường ĐH Ngân Hàng pot

Đề thi môn pháp luật đại cương trường ĐH Ngân Hàng pot
... điều XYZ luật Tố tụng hình "không xem có tội án chưa có hiệu lực pháp luật" +Ví dụ minh họa/Liên hệ với hệ thống tư pháp Việt Nam Câu 2: +Hiệu lực hồi tố? Khái niệm-Ví dụ minh họa +Trường họp ... gì?(HTPL-Quân đội-Nền Kt riêng) 3/Giải thik nguyên tắc pháp chế XHCN "Công dân dc làm việc mà PL không cấm Viên chức, quan nhà nước dc làm việc mà pháp luật cho phép?" 4/Việc nước ta sd nguồn ... nguồn VBQPPL loại PL có họp lý khách quan hay không?Tại sao? 5/Tù treo?Ví dụ minh họa? 6/Mỗi hiến pháp VN đời vào năm (1946/1956/-1980/1992) phản ánh sk bước ngoặc ls Vn nào? Phân tích ...
 • 3
 • 829
 • 3

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM docx

NGÂN HÀNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM docx
... hiến pháp nào? NangLuc.Net a) Hiến pháp 1946 - Hiến pháp 1954 - Hiến pháp 1980 - Hiến pháp 1992 b) Hiến pháp 1945 - Hiến pháp 1959 - Hiến pháp 1980 - Hiến pháp 1992 c) Hiến pháp 1946 - Hiến pháp ... pháp luật, a) - tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp Văn quy phạm pháp luật b) - tập quán pháp, tiền lệ pháp văn quy phạm pháp luật c) - tập quán pháp văn quy phạm pháp luật ... phạm pháp luật trái pháp luật d) Mọi hành vi trái pháp luật hành vi vi phạm pháp luật 131 Thông thƣờng vi phạm pháp luật đƣợc phân thành loại: a) Tội phạm vi phạm pháp luật khác b) Vi phạm pháp luật...
 • 34
 • 1,441
 • 50

tập bài giảng pháp luật đại cương - đh công nghiệp tphcm

tập bài giảng pháp luật đại cương - đh công nghiệp tphcm
... pháp luật (hệ thống văn quy phạm pháp luật) Các quy phạm pháp luật với tính cách hạt nhân hệ thống cấu trúc pháp luật biểu xác đònh văn pháp luật cụ thể Xuất phát từ hệ thống pháp luật, văn pháp ... Mác-Lênin, pháp luật đời tồn phát triển xã hội có giai cấp Bản chất pháp luật thể tính giai cấp nó, pháp luật tự nhiên hay pháp luật không mang tính giai cấp” Mác viết chất giai cấp pháp luật: pháp luật ... điều chỉnh pháp luật 39 Trên sở hiệu lực tối cao Hiến pháp, tính thứ bậc loại văn pháp luật xác đònh theo thứ tự: Hiến Pháp luật, đạo luật pháp lệnh – văn luật Tính thứ bậc văn pháp luật có...
 • 125
 • 696
 • 2

PHAP LUAT DC

PHAP LUAT DC
...
 • 3
 • 46
 • 0

Pháp luật đại cương - GT Trường ĐH Cần Thơ

Pháp luật đại cương - GT Trường ĐH Cần Thơ
... kinh t - xó hi gn lin vi bn kiu nh nc tng ng l: - Hỡnh thỏi kinh t - xó hi chim hu nụ l, cú kiu nh nc ch nụ; - Hỡnh thỏi kinh t - xó hi phong kin, cú kiu nh nc phong kin; - Hỡnh thỏi kinh t - xó ... cổồng I- KHI NIM .73 II- MT S NI DUNG C BN CA LUT HIN PHP 74 1- Ch chớnh tr 74 2- Ch kinh t 74 3- Vn hoỏ, giỏo dc, khoa hc, cụng ngh .74 4- V quyn ... THNG MI 113 I- NH NGHA 113 II- I TNG IU CHNH CA LUT THNG MI 113 III- CH TH CA LUT THNG MI 113 IV- MT S CH NH CH YU CA LUT THNG MI HIN NAY .113 1- Ch nh v t chc cỏc...
 • 139
 • 423
 • 0

Giáo trình pháp luật đại cương - ĐH Cần thơ

Giáo trình pháp luật đại cương - ĐH Cần thơ
... kinh t - xó hi gn lin vi bn kiu nh nc tng ng l: - Hỡnh thỏi kinh t - xó hi chim hu nụ l, cú kiu nh nc ch nụ; - Hỡnh thỏi kinh t - xó hi phong kin, cú kiu nh nc phong kin; - Hỡnh thỏi kinh t - xó ... kinh t - xó hi nht nh C s xỏc nh kiu nh nc l hc thuyt Mỏc - Lờnin v cỏc hỡnh thỏi kinh t - xó hi Mi kiu nh nc phự hp vi mt hỡnh thỏi kinh t - xó hi nht nh Tớnh cht ca mi hỡnh thỏi kinh t - xó ... hn sau õy: 1- Cụng b v ch trỡ vic bu c i biu Quc hi; 2- T chc vic chuNn b, triu v ch trỡ cỏc k hp Quc hi; 3- Gii thớch Hin phỏp, lut, phỏp lnh; 4- Ra phỏp lnh v nhng c Quc hi giao; 5- Giỏm sỏt...
 • 131
 • 159
 • 0

Bài giảng pháp luật đại cương bài 2 đh lạc hồng

Bài giảng pháp luật đại cương bài 2  đh lạc hồng
... toàn giới Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền VN  Nguyên Tắc NNPQ (1) Chủ quyền nhân dân (2) Vai trò tối cao HP đạo luật với hệ (3) (4) (5) (6) (7) thống pháp luật hoàn chỉnh NN Phải tổ chức theo ... hội (1) Vị trí, tính chất pháp lý “là quan đại biểu cao nhân dân, quan quyền lực nhà nước cao nước CHXHCNVN” (Điều 83/ HP 92)  Tính đại biểu cao nhất: Do cử tri nước bầu Đại diện cho ý chí, nguyện ... (5) Văn ban hành : Hiến pháp, luật, nghị b Hội đồng nhân dân cấp Vị trí, tính chất pháp lý Điều 119 Hiến pháp hành “Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện...
 • 30
 • 141
 • 0

Bài giảng pháp luật đại cương bài 8 đh lạc hồng

Bài giảng pháp luật đại cương bài 8  đh lạc hồng
... (Đ2 78 Luật HS 1999); Nhận hối lộ (Đ279 Luật HS 1999); Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Đ 280 Luật HS 1999); Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành nhiệm vụ, công vụ vụ lợi (Đ 281 10 ... lợi (Đ 281 10 11 12 Luật HS 1999); Lạm quyền thi hành nhiệm vụ, công vụ vụ lợi (Đ 282 Luật HS 1999); Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi (Đ 283 Luật HS 1999); Giả ... lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành...
 • 9
 • 229
 • 0

Bài giảng pháp luật đại cương phần 2 đh thủy lợi

Bài giảng pháp luật đại cương phần 2  đh thủy lợi
... Điều chỉnh pháp luật 82 10 10 10 10 11 12 13 13 14 15 15 15 17 17 17 19 22 24 24 24 24 25 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 31 33 33 33 Khái niệm Đối tợng điều chỉnh pháp luật Phơng pháp điều ... hình thức pháp luật V Bản chất, vai trò pháp luật nớc Cộng hoà XHCN Việt Nam 5 6 9 10 11 12 12 13 14 14 14 16 16 16 18 21 23 23 23 24 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 85 Bản chất pháp luật nớc ... IV hình thức pháp luật Khái niệm 23 23 23 24 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 77 Phân loại hình thức pháp luật V Bản chất, vai trò pháp luật nớc Cộng hoà XHCN Việt Nam Bản chất pháp luật nớc Cộng...
 • 40
 • 76
 • 0

Giáo trình pháp luật đại cương đh hàng hải

Giáo trình pháp luật đại cương  đh hàng hải
... sử đem lại kết quả: pháp luật phong kiến thay pháp luật chủ nô, pháp luật t sản thay pháp luật phong kiến, pháp luật xã hội chủ nghĩa thay pháp luật t sản Trong tơng lai pháp luật xã hội chủ nghĩa ... chế pháp luật mà phạm trù thể yêu cầu đòi hỏi chủ thể pháp luật phải tôn trọng triệt để thực pháp luật đời sống xã hội Muốn có pháp chế trớc hết phải có pháp luật pháp luật sở vật chất pháp ... cao Hiến pháp đạo luật Trong hệ thống văn pháp luật nhà nớc Hiến pháp đạo luật văn pháp luật có hiệu lực pháp lí cao nhất, nội dung văn pháp luật khác không đợc trái với Hiến pháp đạo luật + Nguyên...
 • 56
 • 92
 • 0

Giáo trình pháp luật hàng hải (phần 1) đh hàng hải

Giáo trình pháp luật hàng hải (phần 1)  đh hàng hải
... NIỆM TÀU BIỂN TRONG LUẬT HÀNG HẢI Theo định nghĩa luật Hàng hải Việt nam 2005, Tàu biển tàu cấu trúc di động khác chuyên dùng hoạt động biển Trong Luật Hàng hải quốc tế Luật Hàng hải nước thường ... có liên quan pháp luật - Hoa tiêu hàng hải có nghĩa vụ thông báo cho Cảng vụ hàng hải tình hình dẫn tàu thay đổi có tính nguy hiểm hàng hải mà phát dẫn tàu - Hoa tiêu hàng hải phải thực mẫn cán ... khác liên quan đến hoạt động hàng hải theo hợp đồng môi giới hàng hải - N gười môi giới hàng hải người thực dịch vụ môi giới hàng hải Quyền nghĩa vụ người môi giới hàng hải: - Có quyền phục vụ bên...
 • 73
 • 207
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi pháp luật đại cương đh kinh tếđề thi pháp luật đại cương dh spktđc ôt pháp luật xây dựngđề thi môn pháp luật đại cương có đáp án truong dh tay nguyen nam 2012de thi phap luat dai cuong dh tcquản lý hoạt động giáo dục đạo đức giáo dục pháp luật cho học sinh; sinh viên các trường thpt hoặc các trường đh cđđề thi pháp luật đại cương dh bach khoapháp luật đại cương đhhhnoi dung hoan thien he thong phap luat ve kt va mot so dinh che van hanh1chức năng thiết lập khuôn khổ pháp luật về ktchính sách pháp luậtpháp luật thuếpháp luậtáp dụng pháp luậtcủa pháp luậtQuản lý Sự thay đổi và Sự mất mát của Năng suất trong công trường XDBài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giớiBài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpNHững thành tựu chủ và ý nghĩa lịch sử của CMKHKTBài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn LangBài 12. Nước Văn LangBài 4. Các quốc gia cổ đại Phương ĐôngTiểu luận về đánh giá cấu trúc cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn về môi trường việt namBài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tửBài 24. Tạo giống bằng công nghệ tế bàoBài 29. Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạBài 15. Tiêu hoáBAI GIANG THAO GIANG