MO PHONG THUAT TOAN TIM MIN

MO PHONG THUAT TOAN TIM MIN

MO PHONG THUAT TOAN TIM MIN
... số a1,a1, a2,…, a5 a5 i← Bước 2: Min 22 Min ←a1, a1i ← Bước 3: Nếu đưa i >i N > N thìkết đưa Min kết Min rồi thúc kếtkết thúc Bước 4: < Min ← 4.1: Nếu ...
 • 2
 • 262
 • 1

phỏng thuật toán tìm kiếm đồ thị theo DFS và BFS và tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị có trọng số theo Dijkstra

Mô phỏng thuật toán tìm kiếm đồ thị theo DFS và BFS và tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị có trọng số theo Dijkstra
... diện thuật toán Dijkstra 20 Đồ án Java: thuật toán tìm kiếm đồ thị theo DFS BFS tìm đường ngắn đồ thị trọng số theo Dijkstra LỜI MỞ ĐẦU  Đề tài: thuật toán tìm kiếm đồ thị ... Trang Đồ án Java: thuật toán tìm kiếm đồ thị theo DFS BFS tìm đường ngắn đồ thị trọng số theo Dijkstra Ta đồ thị nhƣ sau: tìm đường ngắn từ a tới f b d a f c 10 e Hình 5: Ví dụ thuật toán ... giải thuật để giải toán đường ngắn nguồn đơn Giảng viên hướng dẫn: Vũ Đức Minh Trang Đồ án Java: thuật toán tìm kiếm đồ thị theo DFS BFS tìm đường ngắn đồ thị trọng số theo Dijkstra đồ thị...
 • 30
 • 1,153
 • 3

Lập trình tính toán phỏng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất theo thuật toán dijkstra

Lập trình tính toán mô phỏng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất theo thuật toán dijkstra
... cos(x*y) else PHẦN B: MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT Giới thiệu toán Bài toán tìm đường ngắn tìm đường đồ thị có trọng số (chiều dài) nối đỉnh x y cho trước với đặt tính tổng trọng số ... nên thú vị Đặc đi m: • Là hệ thống tính toán ký hiệu biểu thức toán học • Có thể thực hầu hết phép toán chương trình toán đại học sau đại học .Tính toán nghiệm xác gần lớp rộng toán lý thuyết ... thường xét toán tìm đường ngắn nối từ đỉnh X cho trước với tất đỉnh khác đồ thị - 11 Giảng viên: Thầy giáo Nguyễn Hữu Đi n Sinh viên thực hiện: Lê Văn Cường & Nguyễn Thị Hòa thuật toán Dijkstra...
 • 17
 • 292
 • 0

MO PHONG THUAT TOAN TIM MAX

MO PHONG THUAT TOAN TIM MAX
... a1,a2,…,aN Bước 1: Max  a1 i ; Bước 2: Nếu i > N thì; đưa giá trị ; Max kết thúc; Bước 3: Nếu > Max Max Max? S Đ S S Đ ... 4: Bước 5: i N? MÔ PHỎNG N=5 8 ai >Max? S Đ S S Đ S S S Đ 4 Giá trị Max = vị trí i = ...
 • 2
 • 237
 • 0

Tìm hiểu về học máy và phương pháp học khái niệm xây dựng module phỏng thuật toán find s

Tìm hiểu về học máy và phương pháp học khái niệm xây dựng module mô phỏng thuật toán find s
... án tốt nghiệp :Tìm hiểu học máy phương pháp học khái niệm. Xây dựng module thuật toán Find- s Chƣơng 1:Tổng Quan Về Học máy 1.1 Giới thiệu học máy Học máy, nhiều tài liệu gọi máy học lĩnh vực ... nghiệp :Tìm hiểu học máy phương pháp học khái niệm. Xây dựng module thuật toán Find- s Chƣơng :Thực nghiệm 4.1 Giới thiệu module thuật toán Find - S: Chương trình em xây dựng Netbean 7.0 ... Thông Tin 21 Đồ án tốt nghiệp :Tìm hiểu học máy phương pháp học khái niệm. Xây dựng module thuật toán Find- s Hình 2.2 thuật toán Find- S cho ví dụ bảng 2.1 Thuật toán đòi hỏi không gian giả thuyết...
 • 35
 • 505
 • 1

Luận văn:Tìm hiểu về học máy và phương pháp học khái niệm.Xây dựng module phỏng thuật toán ppt

Luận văn:Tìm hiểu về học máy và phương pháp học khái niệm.Xây dựng module mô phỏng thuật toán ppt
... tốt nghiệp:Tìm hiểu học máy phương pháp học khái niệm.Xây dựng module thuật toán Find-s Chƣơng 1:Tổng Quan Về Học máy 1.1 Giới thiệu học máy Học máy, nhiều tài liệu gọi máy học lĩnh vực trí ... nghiệp:Tìm hiểu học máy phương pháp học khái niệm.Xây dựng module thuật toán Find-s Hình 2.3 Không gian tường thuật với tập biên tổng quát chi tiết cho toán học khái niệm bảng 2.1 Ý tưởng dẫn đến thuật ... nghiệp:Tìm hiểu học máy phương pháp học khái niệm.Xây dựng module thuật toán Find-s Hình 1.2 tóm tắt trình thiết kế học chơi cờ Chƣơng Học khái niệm thứ tự từ tổng quát đến chi tiết Bài toán quy...
 • 35
 • 238
 • 0

Luận văn: Tìm hiểu về phương pháp học máy và phương pháp học theo cây quyết định, xây dựng module phỏng thuật toán ID3 ppt

Luận văn: Tìm hiểu về phương pháp học máy và phương pháp học theo cây quyết định, xây dựng module mô phỏng thuật toán ID3 ppt
... Tổng quan học máy 1.1 Tổng quan Học máy (Machine Learning) ngành khoa học nghiên cứu thuật toán cho phép máy tính học khái niệm (concept) Phân loại: Có hai loại phương pháp học máy Phương pháp quy ... biến Khoa học máy tính: sở để thiết kế thuật toán, đồng thời đánh giá thời gian chạy, nhớ thuật toán học máy Các nhóm giải thuật học máy: Học có giám sát: Máy tính xem số mẫu gồm đầu vào (input) ... rời rạc Thuật toán có sử dụng kỹ thuật tiền xử lý phân loại(Pre sorting) trước xây dựng cây, giải vấn đề nhớ cho thuật toán ID3 Thuật toán SLIQ có sử dụng giải thuật cắt tỉa hữu hiệu Thuật toán...
 • 31
 • 592
 • 1

PHỎNG THUẬT TOÁN APRIORI TÌM TẬP PHỔ BIẾN & LUẬT KẾT HỢP

MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN APRIORI TÌM TẬP PHỔ BIẾN & LUẬT KẾT HỢP
... trình tạo luật kết hợp qua hai bước sau: Bước 1: Tìm tập phổ biến: tập phần tử có độ support tối thiểu • Mẹo Apriori: Tập tập phổ biến tập phổ biến o Ví dụ: {AB} tập phổ biến {A} {B} tập phổ biến ... thuật toán Apriori tìm tập phổ biến luật kết hợp 3/ Tình trạng nghẽn cổ chai thuật toán Apriori: Thuật toán kinh điển Apriori tìm tập mục phổ biến thực tốt rút gọn kích thước tập ứng cử nhờ kỹ thuật ... việc tìm tập phổ biến với kích thước từ đến k (tập có kích thước k) HVTH: Lê Minh Trí (CH1101148) Trang 20 thuật toán Apriori tìm tập phổ biến luật kết hợp Bước 2: Dùng tập phổ biến để tạo luật...
 • 43
 • 798
 • 1

PHÂN TÍCH VÀ PHỎNG BÀI TOÁN TÌM LUẬT KẾT HỢP THEO THUẬT TOÁN APRIORI

PHÂN TÍCH VÀ MÔ PHỎNG BÀI TOÁN TÌM LUẬT KẾT HỢP THEO THUẬT TOÁN APRIORI
... sâu vào toán tìm luật kết hợp (Association Rule) dựa thuật toán Apriori Apriori-Gen Dựa kiến thức tìm hiểu thu thập được, xây dựng chương trình demo, lại bước thực thuật toán Apriori 20 [23] ... CH1101147 Tìm tập ứng viên L4 theo bước sau Vậy ta tập ứng viên C4 = {1,2,3,4} 2.2.2 Thuật toán sinh luật kết hợp Apriori (by Agrawal and Srikant 1994) Tư tưởng thuật toán Apriori : Tìm tất frequent ... items gọi k-itemset Mục đích luật kết hợp tìm kết hợp (association) hay tương quan (correlation) items Những luật kết hợp có dạng X =>Y Trong Basket Analysis, luật kết hợp X =>Y hiểu người mua mặt...
 • 24
 • 566
 • 0

HÌNH MẠNG XÃ HỘI VÀ THUẬT TOÁN TÌM KEY LAYER ỨNG DỤNG PHỎNG TÍNH TOÁN TÌM KEY LAYER

MÔ HÌNH MẠNG XÃ HỘI VÀ THUẬT TOÁN TÌM KEY LAYER ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG TÍNH TOÁN TÌM KEY LAYER
... thuyết hình mạng hội, đặt trưng mạng hội thuật toán đề tìm key layer mạng Bên cạnh ứng dụng giải toán tìm keylayer mạng hội II hình mạng hội Khái niệm Theo Wikipedia, mạng hội ... Ứng dụng tìm key player cho mạng hội Giới thiệu ứng dụng Ứng dụng demo viết ngôn ngữ Java sử dụng giao diện Windows Form trực quan, cho phép biểu diễn đồ thị mạng hội hình ảnh Tính toán ... này, bên cạnh nói mạng hội công tính tìm key layer, cài đặt thành công ứng dụng cho việc tìm key layer từ mạng hội với giao diện trực quan, mang tính hỗ trợ học tập tìm hiểu cao Hướng...
 • 20
 • 235
 • 0

PHỎNG THUẬT TOÁN ĐỆ QUY.doc

MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN ĐỆ QUY.doc
... cần đạt thực thuật toán 1.7.1 tả theo thuật toán: Thuật toán đưa phải xác, bước thực thuật toán phải trực quan phản ánh theo nội dung thuật toán đưa để đảm bảo tính đắn thuật toán Để kiểm ... Lich sử thuật toán thuật toán xây dựng từ hai thập kỷ gần Nhưng chương trình thuật toán Ken Knowlton Bell Telephone Laboratories ngôn ngữ liên kết danh sách vào năm 1966 thuật toán ... niệm thuật toán 1.2 Lịch sử 1.3 Tác dụng thuật toán 1.4 Kiến trúc hệ thống 1.5 Một số khó khăn thực 1.6 Lựa chọn ngôn ngữ lập trình cài đặt 1.7 Yêu cầu đạt thực Đệ quy: 2.1 Đệ...
 • 46
 • 2,496
 • 19

Nghiên cứu tổng quan về phỏng thuật toán.doc

Nghiên cứu tổng quan về mô phỏng thuật toán.doc
... nghiên cứu tiến tới dạy thuật toán Cây 23-4 Sinh viên: Đỗ Thị Thùy Dương – Lớp A_K54_CNTT Cây 2-3-4 – Lý thuyết Nghiên Cứu Khoa Học III Nhiệm vu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tổng quan thuật ... phương pháp thiết kế đun thuật toán Thiết kế minh họa đun minh họa thuật toán Cây2-3-4 IV Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sâu vào nghiên cứu cài đặt số thuật toán: - Thuật toán tìm ... A_K54_CNTT 20 Cây 2-3-4 – Lý thuyết Nghiên Cứu Khoa Học CHƯƠNG II MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN TRÊN CÂY 2-3-4 I Tổng quan thuật toán Khái niệm thuật toán đặc trưng thuật toán Thuật toán dãy hữu hạn thao...
 • 36
 • 1,250
 • 4

bài phân tích trình LZW 12 phỏng thuật toàn kỹ thuật nén dữ liệu.doc.DOC

bài phân tích trình LZW 12 mô phỏng thuật toàn kỹ thuật nén dữ liệu.doc.DOC
... decode_stack[count++]=(char)code; return(count); } /*=============*/ Ví dụ nén LZW1 2 /* LZW1 2COM.C: to compress file by Lempel-Ziv-Welch 12 bit*/ #include "lzw1 2.c" int main(int argc,char *argv[]) { BIT_FILE *output; ... fclose(input); argv-=3; print_ratios(argv[1],argv[2]); return(0); } Ví dụ giải nén LZW1 2 /* LZW1 2exp.C */ #include "lzw1 2.c" int main(int argc,char *argv[]) { FILE *output; BIT_FILE *input; setbuf(stdout,NULL); ... (bỏ phần đờng dẫn phần mở rộng tên tệp) Nó đợc dùng kèm hớng dẫn cách chạy chng trình biến Usage Chơng Trình LZW1 2.CPP #include "bitio.c" void usage_exit(char *prog_name); void CompressFile(FILE...
 • 10
 • 527
 • 5

phân tích trình LZW 15 nhằm phỏng thuật toàn kỹ thuật nén dữ liệu.doc.DOC

phân tích trình LZW 15 nhằm mô phỏng thuật toàn kỹ thuật nén dữ liệu.doc.DOC
... decoding_string Sơ đồ phụ thuộc thủ tục LZW1 5 Ví dụ trình nén Lzw /* Tcc mh LZW1 5VCO.C */ /* LZW1 5VCO.C: to compress file by Lempel-Ziv-Welch 15 bit*/ #include "lzw1 5v.c" int main(int argc,char *argv[]) ... fclose(input); argv-=3; print_ratios(argv[1],argv[2]); return(0); } Ví dụ trình tởi nén Lzw /* Tcc mh LZW1 5VEX.C */ / *LZW1 5VEX.C */ #include "lzw1 5v.c" int main(int argc,char *argv[]) { 14 FILE *output; BIT_FILE ... WEDEBT Một điều cần ý nén LZW: thêm phrase vào từ điển trớc toàn phrase đợc nén, cụ thể ký tự cuối phrase đợc xử lý lần lặp sau Nếu lý mà trình nén sử dụng phrase giải nén có vấn đề gặp phải...
 • 14
 • 515
 • 7

Xem thêm