HD nhiem vu

HD nhiệm vụ KT&KDCLGD năm học 2009 - 2010

HD nhiệm vụ KT&KDCLGD năm học 2009 - 2010
... dục năm học 200 9- 2010; yêu cầu sở GDĐT xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đến sở giáo dục; quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị để thực Các sở GDĐT thực kế hoạch năm học 200 9- 2010 ... nghiệp vụ thi cho sở GDĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; - Tổ chức tập huấn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2010; - Từng bước chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi Olympic Hoá học quốc ... thực kế hoạch năm học 200 9- 2010 chế độ báo cáo theo quy định Bộ GDĐT Trong trình thực nhiệm vụ năm học 200 9- 2010 công tác khảo thí kiểm định chất lượng giáo dục, có vấn đề nảy sinh, vướng mắc cần...
 • 7
 • 73
 • 0

HD nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý nhà giáo trong các cơ sở Giáo dục

HD nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý nhà giáo trong các cơ sở Giáo dục
... cực" sở giáo dục Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo cán quản sở giáo dục Trên sở sơ kết 03 năm thực Quyết định số 09/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ... lương việc nâng ngạch, nâng bậc nhà giáo cán quản sở giáo dục theo văn hành Đặc biệt ý tới nhà giáo cán quản sở giáo dục công tác vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhà giáo người dân ... đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục tham mưu cho cấp ủy quyền địa phương xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục đủ số lượng, đồng cấu,...
 • 5
 • 245
 • 0

HD nhiệm vụ 2009-2010 tiểu học

HD nhiệm vụ 2009-2010 tiểu học
... hoàn thành chương trình tiểu học trường tiểu học với trường trung học sở; trường tiểu học tổ chức cho giáo viên bàn giao chất lượng học sinh lớp lên lớp Phòng Giáo dục Tiểu học đạo triển khai Chương ... thức học tổ chức học sinh tham gia hoạt động thực tế địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập; giúp đỡ học sinh yếu vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng học sinh khiếu; dạy học môn học ... khăn, học sinh liệt sỹ, thương binh; giảm giá bán sách giáo khoa cho học sinh gia đình nghèo; trường tiểu học xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm vào năm học tất học sinh có sách giáo khoa để học...
 • 10
 • 84
 • 0

HD nhiệm vụ 2009-2010 trung học

HD nhiệm vụ 2009-2010 trung học
... Bình cơng nhận trường đạt chuẩn hệ thống trường học bậc Trung học) Phấn đấu năm học 2009 – 2010 có đến trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Những nhiệm vụ cụ thể: a Cơng tác giáo dục tư tưởng trị, ... thưởng II NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC 2009 – 2010: Nhiệm vụ chung: - Tiếp tục thực Nghị số 40/2000/QH10 đổi chương trình giáo dục phổ thơng, Nghị 41/2000/QH10 phổ cập trung học sở Quốc hội ... thắng lợi nhiệm vụ năm học rõ tính đồn kết, cộng đồng trách nhiệm Hội đồng sư phạm trường học Tuy nhiên, đến số biểu đáng lo ngại học sinh, là: - Việc ý thức chấp hành luật lệ giao thơng học sinh...
 • 21
 • 111
 • 0

HD nhiệm vụ năm học bậc Tiểu học

HD nhiệm vụ năm học bậc Tiểu học
... hoàn thành chương trình tiểu học trường tiểu học với trường trung học sở; trường tiểu học tổ chức cho giáo viên bàn giao chất lượng học sinh lớp lên lớp Phòng Giáo dục Tiểu học đạo triển khai Chương ... thức học tổ chức học sinh tham gia hoạt động thực tế địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập; giúp đỡ học sinh yếu vươn lên hoàn thành yêu cầu học tập, bồi dưỡng học sinh khiếu; dạy học môn học ... khăn, học sinh liệt sỹ, thương binh; giảm giá bán sách giáo khoa cho học sinh gia đình nghèo; trường tiểu học xây dựng tủ sách dùng chung; bảo đảm vào năm học tất học sinh có sách giáo khoa để học...
 • 10
 • 246
 • 0

HD nhiệm vụ năm học cấp TH (PGD Quỳnh Lưu)

HD nhiệm vụ năm học cấp TH (PGD Quỳnh Lưu)
... hình th c tổ chức dạy học cho giáo viên theo chuẩn kiến th c kĩ - Dạy học phải dựa th c tế trình độ học sinh để khai th c kiến th c sách giáo khoa, không bắt buộc giáo viên th c máy móc dạy theo ... phận Tiểu học, Phòng GD&ĐT yêu cầu trường lập kế hoạch đạo th c nhiệm vụ năm học cách cụ th , hiệu sát với tình hình th c tế địa phương triển khai kịp th i đến tận giáo viên Trong trình th c có ... lần - Hội th o dạy học theo phân loại đối tượng học sinh Th ng 11: - Tổ chức 20/11 - Thanh tra trường học giáo viên - Chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia - Chuyên đề thiết th c Th ng 1: -...
 • 6
 • 169
 • 0

CV số 389 : HD nhiệm vụ năm học 2010-2011 bậc THCS

CV số 389 : HD nhiệm vụ năm học 2010-2011 bậc THCS
... hành năm học 2009-2010, thực 37 tuần thực học: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần Trên sở giữ nguyên tổng số tiết môn học, điều chỉnh thời lượng tích hợp số hoạt động giáo dục, giảm số tiết ... lệ học sinh bỏ học; trọng phụ đạo học sinh yếu; cần nắm tình hình, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm trì sĩ số, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ... phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Việc quản lý dạy thêm, học thêm đơn vị Tỷ lệ học sinh bỏ học, tỷ lệ xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh cuối năm, tỷ lệ tốt nghiệp,...
 • 11
 • 244
 • 0

HD NHIỆM VỤ NĂM HỌC - CẤP THCS

HD NHIỆM VỤ NĂM HỌC - CẤP THCS
... 04/2011 - Kiểm tra chọn HSG 6,7,8 cấp trường - Kiểm tra học kỳ II : dự kiến 19/4/2011 – 24/4/2011 5/2011 - Tổng kết năm học cấp THCS - Hướng dẫn công tác ôn tập thi lại - Hướng dẫn xét TN THCS ... toàn diện theo năm học, học kỳ, tháng, tuần học - Chỉ đạo điểm giờ: dạy cho học sinh phương pháp học tập, trọng hướng dẫn học sinh tự học lớp nhà hướng dẫn giáo viên - Tổ chức học tập, nghiên ... tra học kỳ I: dự kiến 20/12/2010 – 25/12/2010 01/2011 - Sơ kết học kỳ I - Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp thò (nếu có) - Tổ chức ĐHTDTT học sinh cấp thò (các môn trước) 02/2011 - Tổ chức ĐHTDTT học...
 • 14
 • 238
 • 0

Bài giảng 10-11 - HD nhiem vu CNTT cua So GD-DT

Bài giảng 10-11 - HD nhiem vu CNTT cua So GD-DT
... CNTT Sở GD-ĐT./ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như (để thực hiện); - Giám đốc Sở (để b/c); - Các phó giám đốc (để phối hợp đạo); - Các phòng, ban thuộc Sở (để thực hiện); - Website Sở; - Lưu: VT, tổ CNTT ... Huy động giáo viên tham gia đóng góp trình chiếu, giảng e-Learning Sở GD-ĐT khai thác giảng điện tử từ thư viện giảng website Bộ Sở - Ứng dụng CNTT phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, ... GD-ĐT phối hợp với Cục CNTT hướng dẫn đơn vị công nghệ để hệ thống website tập trung sử dụng tên miền Sở phòng GD-ĐT - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT công tác điều hành quản lý hành sở GD-ĐT, phòng GD-ĐT...
 • 7
 • 160
 • 0

HD nhiệm vụ năm học 2011 - 2012

HD nhiệm vụ năm học 2011 - 2012
... Thực năm học 2010 -2 011 Kế hoạch thời gian năm học 201 1- 2012 (Xem Phụ lục 2) III Về sách, thiết bị dạy học Chương trình : Sách : - Thông báo để học sinh mua sắm đủ sách giáo khoa môn học tập cần ... 1/6 2/6 3/6 Tổng kết năm học 01 2012 02 2012 03 2012 04 2012 05 2012 NGHỈ TẾT NHÂM THÌN Ghi : Học kì II từ 02/01 /2011 đến 25/5 /2012 : 1- Có 21 tuần để bố trí 17 tuần thực học, tuần nghỉ Tết Nguyên ... tra cuối HK I Ghi : 1- Ngày tựu trường : 08/8 /2011 2- Ngày thực học : 15/8 /2011 3- Ngày khai giảng thống toàn tỉnh : Thứ hai 05/9 /2011 4- Học kì I (từ 15/8 /2011 đến 30/12 /2011) : § Có 20 tuần...
 • 12
 • 73
 • 0

HD nhiem vu

HD nhiem vu
...
 • 1
 • 201
 • 0

Số: 365 /HD-SGD&ĐT/1/09/2008- Nhiệm vụ năm học

Số: 365 /HD-SGD&ĐT/1/09/2008- Nhiệm vụ năm học
... dạy học từ lớp đến lớp theo chơng trình SGK Hớng dẫn số 7720/BGD&ĐT-GDTH ngày 22/08/2008 Bộ Giáo dục Đào tạo hớng dẫn nhiệm vụ năm học 2008-2009 Giáo dục Tiểu học - Đối với trờng, lớp dạy học ... đồ dùng học tập để học sinh mang nhiều sách, đến trờng, không tổ chức phát hành tài liệu tham khảo đến học sinh Trờng học dạy học buổi /ngày cần tổ chức cho học sinh để sách, đồ dùng học tập ... tới lớp mà học sinh không đợc sử dụng Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học Khuyến khích sử dụng phần mềm dạy học, thiết bị điện tử phục vụ việc dạy học hởng ứng tốt chủ đề năm học Đẩy mạnh...
 • 7
 • 177
 • 0

Xem thêm