CHƯƠNG 8 CUNG CẤP NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG

CHƯƠNG 8 CUNG CẤP NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG XĂNG

CHƯƠNG 8 CUNG CẤP NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG
... thiết bị cung cấp nhiên liệu động xăng  Làm để đảm bảo cung cấp vào xilanh động cơ, số lượng nhiên liệu theo yêu câù công suất, đồng thời đảm bảo hình thành khí hỗn hợp 8. 1 Khái quát: Động hỗn ... nhiên liệu khó bay hơi, dễ tạo màng nhiên liệu đường ống hỗn hợp thực tế nhận loãng, động khó khởi động Để động khởi động dễ dàng chắn phải nạp thêm nhiên liệu giảm áp suất đường ống nạp để nhiên ... việc kinh tế động Khi bướm ga mở gần hoàn toàn (80 - 85 %), đòn đẩy mở van 8, phần nhiên liệu qua van không qua ziclơ thẳng tới ziclơ Sức cản chung dòng nhiên liệu giảm, lưu lượng nhiên liệu tăng...
 • 48
 • 306
 • 0

Tài liệu Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động xăng doc

Tài liệu Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ xăng doc
... có: hệ thống phun 5,13; hệ thống làm đậm dẫn động chân không 6, 9; hệ thống không tải 2,3 12,11; hệ thống khởi động 15 ; hệ thống tăng tốc dẫn động khí 16, 20, 21 Không gian hoà khí phụ có: hệ thống ... dẫn động khí vị trí bớm ga hệ thống làm đậm hoạt động, phơng án dẫn động chân không điều chỉnh cho hệ thống làm đậm vị trí bớm ga hoạt động khác tuỳ theo tốc độ động cơ, động chạy chậm, hệ thống ... 7.5 hệ thống v cấu phụ chế ho khí Để tạo thành phần hoà khí có thành phần phù hợp với chế độ hoạt động động cơ, hệ thống phun chế hoà khí có thêm hệ thống phụ sau: hệ thống không tải, hệ thống...
 • 41
 • 923
 • 6

sản xuất biodiesel cung cấp nhiên liệu cho động đốt trong, không gây ô nhiễm môi trường

sản xuất biodiesel cung cấp nhiên liệu cho động cơ đốt trong, không gây ô nhiễm môi trường
... • Chi phí sản xuất cao Tình hình nghiên cứu, sản xuất biodiesel Tình hình nghiên cứu sản xuất biodiesel Việt Nam • Một doanh nghiệp XNK thủy sản sản xuất thành công đưa thị trường sản phẩm dầu ... oxi hóa Phản ứng trùng hợp So sánh tính chất nhiên liệu biodiesel diesel Nguyên liệu sản xuất biodiesel Năng suất thu dầu số loại phổ biến sản xuất biodiesel Loại Kg dầu/hecta Lít dầu/hecta Đậu ... mè 1590 1892 Dừa 2260 2689 Cọ 5000 5950 Quy trình sản xuất biodiesel  Nguyên tắc sản xuất Quy trình sản xuất biodiesel Nước axit béo tự nguyên liệu Lượng xúc tác Tốc độ khuấy Tỉ lệ methanol/ dầu...
 • 26
 • 336
 • 0

Nghiên cứu các hệ thống cung cấp nhiên liệu của động Diezel điện tử

Nghiên cứu các hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ Diezel điện tử
... VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN TỬ I Tổng quan hệ thống cung cấp nhiên liệu động diezel Nhiệm vụ, yêu cầu phân loại hệ thống cung cấp nhiên liệu động diezel 1.1 Nhiệm vụ - Dự trữ nhiên ... làm việc động Do làm tăng hiệu suất động tính kinh tế nhiên liệu nâng cao III PHÂN LOẠI THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỆN TỬ Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử Hệ thống nhiên liệu Diesel điện tử với ... điều khiển tự động hệ thống nhiên liệu Diesel nhờ phát triển công nghệ Năm 1986 Bosh đưa thị trường việc điều khiển điện tử cho hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel gọi hệ thống nhiên liệu Common...
 • 95
 • 966
 • 11

Cấu tạo tổng quát hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động diesel

Cấu tạo tổng quát hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ diesel
... không tạo kích nổ 1.2 Hệ thống cung cấp nhiên liệu động diesel 1.2.1 Công dụng Hệ thống phun nhiên liệu động diesel, phân phối nhiên liệu vào phòng nổ phải đáp ứng điều kiện sau : * Định lượng nhiên ... không khí nóng Như nhiên liệu bốc cháy nhanh trọn vẹn Nhờ động đạt công suất tối đa, hao nhiên liệu không gây ô nhiễm môi trường 1.3 Thành phần cấu tạo hệ thống nhiên liệu động diesel (H 2-2-2) ... thúng đặt thấp động cơ, bình lọc sơ cấp phải có van vhặn không cho nhiên liệu tụt thúnh chứa động ngưng vận hành 1.3.2 Lọc nhiên liệu : * Lọc sơ cấp :Thông thướng, động diesel nhiên liệu phải qua...
 • 6
 • 4,771
 • 45

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cung cấp nhiên liệu trên động diesel đến chi phí nhiên liệu riêng của liên hợp máy cày

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cung cấp nhiên liệu trên động cơ diesel đến chi phí nhiên liệu riêng của liên hợp máy cày
... l p liên h p máy, xác đ nh s lư ng máy nông nghi p liên h p máy ch n ch đ s d ng c a liên h p máy nói chung ch đ v n t c nói riêng Tính kinh t c a liên h p máy su t máy, chi phí lao đ ng, nhiên ... ch đ cung c p nhiên li u (hay m c ga) đ n su t chi phí nhiên li u riêng c a liên h p máy ph thu c r t l n vào đ c tính chi phí nhiên li u riêng c a đ ng Các k t qu nghiên c u liên h p máy kéo ... Đ CUNG C P NHIÊN LI U Đ N CHI PHÍ NHIÊN LI U RIÊNG C A LIÊN H P MÁY CÀY 3.1 Đ t v n đ L c c n c a liên h p thay đ i ph m vi r ng mang c tính ng u nhiên Do ngư i u n ph i u n ch đ cung c p nhiên...
 • 72
 • 467
 • 0

Khai thác kỹ thuật cấu phối khí và hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động ISDe210 31

Khai thác kỹ thuật cơ cấu phối khí và hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ ISDe210 31
... THÁC KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ ISDe210 31 (PHẦN CƠ CẤU PHỐI KHÍ VÀ HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU) 2.1 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA CƠ CẤU PHỐI KHÍ VÀ HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU 2.1.1 cấu phối khí ... DOÃN Khai Thác Kỹ Thuật Động ISDe210 31 Trên Xe Bus King Long XMQ 6900G (Phần Cấu Phối Khí Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu) Hình 2.6: Sơ đồ hệ thống cung cấp nhiên liệu Common rail 1-Bình nhiên ... TĂNG DOÃN Khai Thác Kỹ Thuật Động ISDe210 31 Trên Xe Bus King Long XMQ 6900G (Phần Cấu Phối Khí Hệ Thống Cung Cấp Nhiên Liệu) Hinh 2.1: cấu phối khí 1-Vỏ động cơ; 2-Nấm xu páp; 3-Lỗ...
 • 53
 • 439
 • 0

Khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu của động KAMAZ 7403 10

Khảo sát hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ KAMAZ  7403 10
... liu Khao sat hờ thụng cung cõp nhiờn liờu cua ụng c KAMAZ - 7403. 10 Gii thiờu ụng c KAMAZ - 7403. 10 ụng c Kamaz 7403. 10 c lp t trờn cỏc xe Kamaz 65115 la loai ụng c ky xylanh c t kiờu hinh ch ... 36 Khao sat hờ thụng cung cõp nhiờn liờu cua ụng c KAMAZ - 7403. 10 Kho sỏt h thng cung cp nhiờn liu ng c KAMAZ 7403. 10 4.1 S tng quỏt ca h thng cung cp nhiờn liu ng c 10 11 12 13 14 15 21 20 ... bm bỏnh rng n khp ngoi Khao sat hờ thụng cung cõp nhiờn liờu cua ụng c KAMAZ - 7403. 10 10 11 18 17 16 15 14 13 12 Hinh Mt ct doc ụng c KAMAZ 7403. 10 1-Mỏy phỏt in; 2-Bm nhiờn liu thp ỏp; 3-Bm...
 • 93
 • 854
 • 0

Tài liệu hệ thống cung cấp nhiên liệu của động diezel doc

Tài liệu hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ diezel doc
... cầu Cung cấp nhiên liệu có áp suất cao vào xilanh động với lợng phù hợp với tải trọng chế độ tốc độ động Cung cấp nhiên liệu thời điểm quy định theo quy luật xác định, đồng cho tất xi lanh động ... không cho nhiên liệu từ đờng nhiên liệu cao áp trở đờng nhiên liệu thấp áp hành trình hút piston bơm cao áp không cho không khí xi lanh động vào xi lanh bơm cao áp Giảm áp suất d đờng nhiên liệu ... piston mở lỗ nạp, nhiên liệu từ buồng nhiên liệu chiếm đầy vào xilanh bơm Quá trình nạp nhiên liệu vào xilanh kéo dài đến piston xuống vị trí thấp - Quá trình nén phun nhiên liệu ( hình 7.9b,c,d)...
 • 6
 • 981
 • 45

Đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cung cấp nhiên liêu cho động ô tô

Đề tài Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cung cấp nhiên liêu cho động cơ ô tô
... TRÊN Ô TÔ D NG H TH NG Đ NG CUNG C P NHIÊN LI U 1.1.1 H th ng cung c p nhiên li u ñã ñang s d ng 1.1.2 H th ng cung c p nhiên li u ñ ng xăng 1.2 H TH NG ETCS-I 1.2.1 Mô t Góc m c a bư m ga thông ... thêm m t s c m bi n ô nh m tăng ñ an toàn cho ngư i ñi u n xe, m phương pháp ñi u n m i t i ưu B C C C A LU N VĂN Chương 1: T ng quan v h th ng cung c p nhiên li u ñi n t ô Chương 2: Đ ng ... t k h th ng t ñ ng cung c p nhiên li u dùng ñ ng ñi n m t chi u Chương 4: Đi u n h th ng cung c p nhiên li u ñ ng ô ng d ng ñi u n m CHƯƠNG T NG QUAN V H TH NG CUNG C P NHIÊN LI U ĐI N T 1.1...
 • 26
 • 523
 • 0

Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động phun xăng trực tiếp GDI pot

Hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ phun xăng trực tiếp GDI pot
... cầu hệ thống nhiên liệu: Yêu cầu hệ thống nhiên liệu phải cung cấp nhiên liệu với lượng xác, nhiên liệu phun vào buồng đốt phải bốc nhanh chống, hoà trộn khắp buồng đốt Hệ thống buồng đốt động GDI ... nhiên liệu cho động GDI Những năm gần đây, nhờ phát triển điện tử, máy tính, … hệ thống cung cấp nhiên liệu động GDI ngày hoàn thiện Sau xét yêu cầu, cấu tạo, hoạt động hệ thống nhiên liệu động GDI ... công suất động cơ, nhiên liệu không đốt cháy hoàn toàn gây tiêu hao nhiên liệu ô nhiễm môi trường Dựa cở sở điều khiển cung cấp nhiên liệu động PFI, hệ thống cung cấp nhiên liệu DISC (direct –...
 • 7
 • 899
 • 22

Nghiên cứu cải tiến quy luật cung cấp nhiên liệu cho động diesel khi cường hóa bằng tăng áp

Nghiên cứu cải tiến quy luật cung cấp nhiên liệu cho động cơ diesel khi cường hóa bằng tăng áp
... nghiên cứu khác có liên quan 1.3 Quy luật cung cấp nhiên liệu yêu cầu quy luật cung cấp nhiên liệu động diesel sau cƣờng hóa tăng áp 1.3.1 Quy luật cung cấp nhiên liệu 12 1.3.2 Các dạng quy luật ... áp 1.3.1 Quy luật cung cấp nhiên liệu Quy luật cung cấp nhiên liệu khái niệm để quy luật cung cấp nhiên liệu bơm cao áp hệ thống nhiên liệu động diesel Quy luật cung cấp nhiên liệu thường biểu ... không tăng áp thành động tăng áp cách thay đổi biên dạng cam bơm cao áp 1.3 Quy luật cung cấp nhiên liệu yêu cầu yêu cầu quy luật cung cấp nhiên liệu động diesel sau cƣờng hóa tăng áp 1.3.1 Quy luật...
 • 206
 • 378
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề tài thiết kế hệ thống điều khiển tự động cung cấp nhiên liêu cho động cơ ô tôhe thong cung cap nhien lieu cua dong co xanghe thong cung cap nhien lieu tren dong co xanggioi thieu he thong cung cap nhien lieu tren dong co xanghe thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ xăng sử dụng bộ chees hòa khígiới thiệu chung về nhiên liệu cho động cơ xăngtrộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửađồ án nghiên cứu giải pháp sử dụng hỗn hợp dầu jatropha và dầu diesel làm nhiên liệu cho động cơ dieselứng dụng mỡ cá basa làm nhiên liệu cho động cơ dieselcấu tạo tổng quát hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ dieselcấu tạo tổng quát hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ toyota 1nz fehe thong cung cap nhien lieu trong dong co diezenhe thong cung cap nhien lieu cua dong co dieselhe thong cung cap nhien lieu trong dong co dieselcác bộ phận trong hệ thống cung cấp nhiên liệu của động cơ điêzenCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả