Bài 5 : Một số vấn đề của châu lục và khu vực (TT) Tiết 3

Bài 5 : Một số vấn đề của châu lục khu vực (TT) Tiết 3

Bài 5 : Một số vấn đề của châu lục và khu vực (TT) Tiết 3
... Điểm chung : Có vị trí địa lí – trị chiến lược Có nhiều dầu mỏ , khí tư nhiên tài nguyên khác Khí hậu khô hạn Tỉ lệ dân cư theo Đạo Hồi cao Một số vấn đề khu vực Tây Nam Á khu vực Trung Á : Vai trò ... dầu mỏ : Trữ lượng dầu mỏ lớn : Tây Nam Á chiếm 50 % giới Khả xuất dầu mỏ lớn giới -> nguyên nhân quan trọng tạo nên bất ổn định khu vực Xung đột sắc tộc , tôn giáo nạn khủng bố : Thực trạng : Luôn ... từ lịch sử Các lực bên can thiệp nhằm vụ lợi Hậu : Gây ổn định quốc gia , khu vực làm ảnh hưởng tới khu vực khác Đời sống nhân dân bị đe dọa không cải thiện , kinh tế bị hủy hoại chậm phát triển...
 • 2
 • 1,440
 • 0

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục khu vực

Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
... mạc Tây Á II/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA KHU VỰC TÂY Á: 1) Vai trò cung cấp dầu mỏ: - Tây Á có trữ lượng dầu mỏ lớn, chiếm xấp xỉ 50% trữ lượng giới - Các quốc gia khu vực có trữ lượng ... hai lục đòa rộng lớn lục đòa Á-Âu lục - Dân số: đòa Phi u người (năm 2005) 313 triệ - Diện tích: Khoảng triệu km2 - Tôn giáo: +Phần lớn theo đạo Hồi Đạo Hồi tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng khu vực ... KHU VỰC TÂY Á I/ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, XÃ HỘI CỦA KHU VỰC TÂY A:Ù - Vò trí: + Bộ phận lục đòa rộng lớn bao gồm vùng núi Caucasus, bán đảo Arabi...
 • 10
 • 1,404
 • 11

Bài 5:Một số vấn đề của châu lục khu vực Tiết 1:Châu Phi

Bài 5:Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1:Châu Phi
... Kilimanjaro đỉnh núi cao châu Phi 6500m quanh năm tuyết phủ II – Một số vấn đề dân cư xã hội • DÂN CƯ Theo thống kê 1992, dân số Châu Phi có 654.000.000 người chiếm 12% dân số giới Mật độ trung ... – Một số vấn đề dân cư xã hội • Hiện nay, trình độ phát triển KH-KT châu phi mức thấp • Đói nghèo bệnh tật ngày đe dọa sống người dân • Nguyên nhân chịu thống trị lâu dài thực dân, châu Phi bị ... đăng) sống từ Xahara đến xích đạo Tiểu chủng Nêgrin gồm cư dân vùng Trung Phi (người Picmê) II – Một số vấn đề dân cư xã hội Ngoài có người Busơmen Hôttentốt sống vùng bán hoang mạc TN Phi Ở...
 • 20
 • 1,549
 • 6

bài 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC. tiết 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

bài 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. tiết 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI
... THPT Nguyễn Thị Minh Khai II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI ĐỊA LÍ 11 Dân cư BẢNG 5. 1 MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ DÂN SỐ - NĂM 20 05 Châu lục Tỉ suất Tỉ suất Tỉ suất ... Nguyễn Thị Minh Khai BÀI TIẾT NỘI DUNG CHÍNH ĐỊA LÍ 11 I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI HIỆN TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, GIẢI PHÁP III- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Trường ... thác vàng Nam Phi Hoang mạc hóa Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN ĐỊA LÍ 11 Giải pháp? Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ...
 • 25
 • 559
 • 0

bài 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC. Tiết 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH

bài 5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC. Tiết 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH
... LÍ 11 II- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ BẢNG 5. 4 GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QuỐC GIA MĨ LA TINH – NĂM 2004 (ĐƠN VỊ: tỉ USD) Quốc gia GDP Tổng nợ Ac-hen-ti-na 151 ,5 158 ,5 Bra-xin 6 05, 0 220,0 Chi-lê ... Một số loại trồng, vật nuôi La tinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai I-MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 2- Dân cư – xã hội ĐỊA LÍ 11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai I-MỘT SỐ VẤN ĐỀ ... Khai I-MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 2- Dân cư – xã hội ĐỊA LÍ 11 Bức tranh giàu nghèo nước La tinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai I-MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ...
 • 31
 • 714
 • 0

giáo án địa lý 11 bài 5 một số vấn đề của châu lục khu vực

giáo án địa lý 11 bài 5 một số vấn đề của châu lục và khu vực
... tầm tài liệu Tây Nam Á Trung Á TaiLieu.VN Page Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á I Mục tiêu học:Sau học học sinh cần ... châu lục Dặn dò: - Sưu tầm tài liệu Mĩ La Tinh TaiLieu.VN Page Bài 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA MĨ LA TINH I Mục tiêu học: Sau học học sinh cần nắm: Kiến thức: ... bảo vệ tự nhiên? Dựa vào bảng đây, vẽ biểu đồ nhận xét thay đổi tỉ lệ dân số Châu Phi so với châu lục khác Tỉ lệ dân số châu lục giới (%) Châu lục 19 85 2000 20 05 Phi 11. 5 12.9 13.8 Mĩ 13.4 14.0...
 • 13
 • 4,657
 • 0

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi
... sao? Đang gặp phải vấn đề gì? Hoạt động 3: Tìm hiểu số vấn đề kinh Một số vấn đề kinh tế tế - Đa số nước Châu Phi nghèo, o Mục tiêu kiến thức phát triển Biết kinh tế châu Phi có khởi sắc - Nguyên ... dân số châu Phi? Bước 3: Gv nhận xét, bổ sung chuẩn kiến thức Bước 4: Đó đặc điểm dân số châu Phi, đặc điểm xã hội châu Phi nào? Chuyển ý: Sau tìm hiểu xem kinh tế châu Phi sao? Đang gặp phải vấn ... sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu số vấn đề tự Một số vấn đề tự nhiên Thuận lợi Khó khăn nhiên - Khí hậu - Đa dạng - Khô nóng o Mục tiêu kiến thức - Cảnh - Rừng Nhiệt - Hoang mạc, Biết châu Phi giàu khoáng...
 • 5
 • 2,105
 • 10

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC

BÀI 5: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
... tăng khu nhà ổ chuột vùng ven đô thị Chuyển ý: Trước vấn đề xã hội MLT MLT phải đối mặt với vấn đề kinh tế tìm hiểu phần II Một số vấn đề kinh tế Hoạt động 2: Tìm hiểu số vấn đề kinh II Một số vấn ... triển kinh tế - xã hội? Với mặt giáp biển Phía Bắc giáp với khu vực Bắc Mĩ khu vực có kinh tế phát triển giới Nội dung I Một số vấn đề tự nhiên, dân cư xã hội Tự nhiên * Vị trí địa lí-lãnh thổ ... động GV HS Hoạt động 1: Tìm hiểu số vấn đề tự nhiên, dân cư xã hội GV: Dựa vào đồ bảng em có nhận xét vị trí địa lí MLT Chúng ta quan sát đồ bảng thấy Mĩ la tinh khu vực nằm hoàn bán cầu Tây với...
 • 8
 • 1,686
 • 4

giáo án địa lý 11 - bài 5 một số vấn đề của CHÂU lục KHU vưcx

giáo án địa lý 11 - bài 5 một số vấn đề của CHÂU lục và KHU vưcx
... nhân đâu? Bài học hôm giúp làm rõ vấn đề HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS Hoạt động 1: Cả lớp B1: GV yêu cầu HS: Dựa vào hình 5. 3 SGK cảnh quan khoáng sản Mĩ La Tinh - Nêu vị trí địa lí Mĩ La Tinh? - Mĩ la ... số sống mức nghèo khổ lớn 37 %- 62% - Đô thị hoá tự phát SVTH Hoàng Thị Xuân GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 1 1- II Một số vấn đề kinh tế Thực trạng: - Nền kinh phát triển thiếu ổn định: ... E Brazin Pa - na- ma Cu- ba Vê -Nê –xu- ê -la Ac- hen- ti- na Các đặc điểm tiêu biểu Tổng số nợ nước nhiều năm 2004 Làm chủ kênh đào nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương Dẫn đầu khu vực sản...
 • 4
 • 9,745
 • 44

BAI 5 (t2) MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC

BAI 5 (t2)  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC
... XÃ HỘI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI II MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ & XÃ HỘI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI II MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH ... II MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Tỉ USD I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ & XÃ HỘI II MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Tổng GDP số nước Mĩ La Tinh năm 2011 III MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Quốc gia I MỘT SỐ VẤN ... XÃ HỘI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI II MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Tỉ lệ dân số sống mức đói nghèo giới 2012 I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ & XÃ HỘI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN,...
 • 16
 • 1,209
 • 1

Địa Lí 11 Bài 5Một số vấn đề của châu lục khu vực

Địa Lí 11 Bài 5 – Một số vấn đề của châu lục và khu vực
... quốc gia Mỹ La tinh Một số vấn đề châu lục khu vực Một số vấn đề khu vực Tây Nam Á khu vực Trung Á Vị trí địa lý mang tính chiến lược, nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có tôn vấn đề dân tộc mang tính ... tới 75% dân số 1/3 số sống điều kiện khó khăn Tình trạng ảnh hưởng lớn đến việc giải vấn đề xã hội tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế quốc gia Mỹ La tinh II -Một số vấn đề kinh tế Đa số nước ... II -Một số vấn đề khu vực Tây Nam Á khu vực Trung Á 1-Vai trò cung cấp dầu mỏ Tây Nam Á Trung Á dều có trữ lượng dầu mỏ lớn, riêng Tây Nam Á chiếm xấp xỉ 50 % trữ lượng giới Các quốc gia khu vực...
 • 4
 • 4,746
 • 14

skkn sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao chất lượng dạy, học phần một số vấn đề của châu lục khu vực trong chương trình địa lí lớp 11 thpt

skkn sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao chất lượng dạy, học phần một số vấn đề của châu lục và khu vực trong chương trình địa lí lớp 11 thpt
... thay Sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao chất lượng dạy, học Địa Lý qua phần số vấn đề châu lục khu vực chương trình Địa lớp 11 THPT Với đề tài có câu hỏi: Sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi ... cứu tài “ Sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao chất lượng dạy học Địa lớp 11 THPT giải pháp tốt để nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lớp 11 THPT, chất lượng dạy học Địa THPT nói ... thống câu hỏi bình thường, không sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi - Khi dạy lớp thực nghiệm thiết kế dạy sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi vận dụng kỹ thuật đặt câu hỏi Socrat, mẹo sử dụng kỹ thuật Đặt câu...
 • 33
 • 2,131
 • 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC - Tiết 3 pdf

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC - Tiết 3 pdf
... phương Tây ? - Khu vực chịu ảnh hưởng nhiều từ LB Nga Chuyển ý: khu vực Tây Nam Á Trung Á bật lên vấn đề nghiên cứu sang mục II HĐ Cả lớp II Một số vấn đề khu vực Tây Tìm hiểu số vấn đề khu Nam Á ... phát khu vực can thiệp triển kinh tế Là vấn đề then chốt lực bên nâng cao đời sống cho dân tộc khu vực - Hậu quả: gây ổn định khu vực, gia tăng tình trạng đói nghèo IV Đánh giá: Trình bày số đặc ... khí hậu cảnh quan khu vực Tây Nam Á ? - Khí hậu khô nóng, nhiều núi, cao nguyên, hoang mạc => Nằm vĩ độ từ 1 2- 42 030 ’B, có đường chí tuyến qau gần khu vực bán đảo A-rập, khu vực chịu ảnh hưởng...
 • 10
 • 593
 • 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC - Tiết 2 potx

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC - Tiết 2 potx
... nghèo lớn - 10% dân số nghèo chiếm 0.7 - 2. 7%GDP - Cho tới đầu kỉ XXI, số dân sống mức nghèo khổ Mĩ La Tinhchiếm tới 3 7-6 2% - Ở Brazil có 10% người giàu , chiếm giữ 53 .2% GDP - Năm 20 09, Argentina ... môi trường… sống nhà ổ chuột Chuyển ý: kinh tế khu vực vấn đề cộm? Chúng ta nghiên cứu mục II HĐ Nhóm/Cả lớp II Một số vấn đề kinh tế: Tìm hiểu số vấn đề kinh tế Mĩ La Tinh ? Dựa vào hình 5.4 ... chiếm tỉ lệ cao, khu vực nợ nước nhiều, xã hội bất ổn định Để hiểu rõ vấn đề này, học hôm nghiên cứu Một số vấn đề Mĩ La Tinh” TG Hoạt động thầy trò HĐ Cả lớp Nội dung I Một số vấn đề tự nhiên dân...
 • 10
 • 803
 • 3

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC KHU VỰC - Tiết 1 docx

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC - Tiết 1 docx
... động thầy trò HĐ Cả lớp Nội dung I Một số vấn đề tự nhiên: Tìm hiểu số vấn đề tự nhiên châu Phi ? Quan sát hình 5 .1 nêu tên cảnh - Phần lớn lãnh thổ châu Phi quan châu Phi, nhận xét hoang mạc savan, ... triển thủy lợi hội châu Phi có vấn đề gì? Chúng ta nghiên cứu mục II HĐ Cả lớp II Một số vấn đề dân cư xã Tìm hiểu dân cư xã hội hội: châu Phi ? Dựa vào bảng 5 .1 so sánh nhận - Châu Phi dẫn đầu ... nhiên ) - Châu Phi có 350 triệu người sống cảnh nghèo đói (tức thu nhập 1$ /người/ngày) - Chỉ số phát triển người-HDI châu Phi thấp nhiều so với giới (Trong 10 nước có số HDI thấp thuộc châu phổ...
 • 10
 • 369
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giao an bai 6 mot so van de cua chau luc va khu vuc trung ámột số vấn đề của châu lục và khu vựcmột số vấn đề của châu lục và khu vực châu phimột số vấn đề của châu lục và khu vực mĩ la tinhmột số vấn đề của châu lục và khu vực tiết 1một số vấn đề của châu lục và khu vực tiết 3một số vấn đề của châu lục và khu vực tiết 2một số vấn đề của châu lục và khu vực violetnckhspud sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi để nâng cao chất lượng dạy học phần một số vấn đề của châu lục và khu vực trong chương trình địa lí lớp 11 thptbài 5 một số vấn đề của châu lụcgiáo án địa lí một số vấn đề về châu lục và khu vực bai 6 tiết 3 nâng cao 111 số vấn đề của châu lục và khu vựcmột số vấn đề về châu lục và khu vựcbài 5 một số vấn đề của châu phibài giảng một số vấn đề của châu phiGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔITiểu Luận: Tìm Hiểu Về API GravityTiểu luận về Độ nhớt_ViscosityNội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)SẢN XUẤT POLYURETHANEXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸYêu cầu về mặt kĩ thuậtSản xuất nhiên liệu sạchTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2chỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016Giáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcCấu hình DNS trên windowsMapXtreme2004 rel61 dev suppCấu hình web server trên linuxLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6