Bài Giảng Cân Bằng Máy

Bài Giảng Cân Bằng Máy

Bài Giảng Cân Bằng Máy
... thiệu máy cân động Chương CÂN BẰNG MÁY 4.3 Cân động vật quay dày 4.3.3 Giới thiệu máy cân động Cân trục ngang Cân trục dọc Chương CÂN BẰNG MÁY 4.3 Cân động vật quay dày 4.3.3 Giới thiệu máy cân ... nhân đứng máy Chương CÂN BẰNG MÁY 4.1 Lực quán tính Mục đích cân máy Triệt tiêu phần hay toàn Fqt Mqt Phân loại Cân máy Cân vật quay CB tĩnh CB động Cân cấu Chương CÂN BẰNG MÁY 4.2 Cân tĩnh vật ... Chương CÂN BẰNG MÁY 4.3 Cân động vật quay dày 4.3.2 Nguyên tắc cân vật quay dày Cân vật quay dày Bằng phương pháp đa giác lực ta xác định PcbI PcbII từ xác định cần đặt lên hai mặt phẳng cân khối...
 • 27
 • 336
 • 0

Bài giảng cân bằng hoá học

Bài giảng cân bằng hoá học
... C c C τ cb τ d D Nhận xét trạng thái cân hoá học •Trạng thái cbhh trạng thái cân động •Trạng thái cân ứng với ∆Gpư= (A’=0) • Dấu hiệu trạng thái cân hoá học: Tính bất biến theo thời gian  ... hưởng đến trạng thái cân N2(k) + 3H2(k) ⇌ 2NH3(k) ; ∆H...
 • 27
 • 2,494
 • 17

Bài giảng cân bằng hóa học

Bài giảng cân bằng hóa học
... C c C τ cb τ d D Nhận xét trạng thái cân hoá học •Trạng thái cbhh trạng thái cân động •Trạng thái cân ứng với ∆Gpư= (A’=0) • Dấu hiệu trạng thái cân hoá học: Tính bất biến theo thời gian  ... hệ số ptpư Hằng số cân Kp ,Kc thứ nguyên Hằng số cân không phụ thuộc vào chất xúc tác Hằng số cân có giá trị lớn hiệu suất pư cao Viết biểu thức số cân Viết biểu thức số cân S(r) + O2(k) SO2(k) ... hưởng đến trạng thái cân N2(k) + 3H2(k) ⇌ 2NH3(k) ; ∆H...
 • 27
 • 996
 • 4

Bài giảng: Cân bằng Axit-Bazo

Bài giảng: Cân bằng Axit-Bazo
... [AH] (chất đệm) Mỗi hệ đệm có pK khác pK hệ đệm bicarbonat 6,1, hệ đệm phosphat 6,8 II CÂN BẰNG ACID - BASE TRONG CƠ THỂ 2.1 pH thể Bình thường pH thể xác định trạng thái hệ đệm bicarbonat ... nhiễm toan nặng tỷ lệ lên tới 50/1 (xem hình vẽ) III- Các số đánh giá cân acid-base (Phần tự đọc tài liệu) IV- Rối loạn cân acid-base 1- Nhiễm toan chuyển hoá Tăng acid cố định, thiếu HCO3- (HCO3- ... hoá) Ở phổi Hb thực chức acid yếu (ngăn ngừa kiềm hoá) + Vai trò chung hệ đệm Hệ đệm điều hoà cân acid - base Người ta thường chia hệ đệm máu dịch thể thành loại: hệ đệm bicarbonat: HCO3-/ H2CO3...
 • 10
 • 1,438
 • 30

Bài giảng cân bằng acid-base pot

Bài giảng cân bằng acid-base pot
... ĐẠI CƯƠNG I KHÁI NIỆM CÂN BẰNG ACID-BASE II CÁC CƠ CHẾ ỔN ĐỊNH CÂN BẰNG ACID- BASE 2.1 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỆ ĐỆM : + HĐ HUYẾT TƯƠNG + HĐ CỦA ... XN CBAB KHÁI NIỆM CÂN BẰNG ACID-BASE CBAB - Sự ổn định nồng độ ion hydro (pH) dịch thể/ trạng thái mà “H+” thích hợp cho CH/ thể Nước (60-70%) phân ly: H 2O H+ + OHở trạng thái cân phân ly (ĐL ... dái tai Dụng cụ chuyên biệt-> Máu ko tiếp xúc với ko khí - Máy chạy chuẩn, đo CÁC RỐI LOẠN CÂN BẰNG ACID- BASE NHÓM RL: - DO N.N HÔ HẤP, N.N CHUYỂN HOÁ & DO N.N HỖN HỢP  ( PACO2) (HCO3-, BE)...
 • 25
 • 1,568
 • 0

kinh tế học vĩ mô dành cho chính sách công bài giảng CÂN BẰNG TỔNG THỂ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ ppt

kinh tế học vĩ mô dành cho chính sách công bài giảng CÂN BẰNG TỔNG THỂ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ ppt
... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế Vi Bài giảng 16 Hiệu Pareto  Hiệu Pareto trao đổi MRSXYA = PX/PY = MRSXYB  Hiệu Pareto sản xuất • Hiệu Pareto đầu vào: MRTSLKX = w/r = MRTS LKY  Hiệu ... QV Q’V Q*V Lượng băng video 13.12.2010 Kinh tế Vi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài giảng 16 Hiệu Pareto  Hiệu kinh tế Pareto đạt khơng thể gia tăng lợi ích người mà khơng làm ... 13.12.2010 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế Vi Bài giảng 16 Hiệu xuất lượng  Hiệu thò trường đầu • Phân bổ ngân sách người tiêu dùng MRS  PF PC • Công ty tối đa hóa lợi nhuận...
 • 15
 • 250
 • 1

Bài giảng: Cân bằng hóa học pptx

Bài giảng: Cân bằng hóa học pptx
... ứng thuận nghịch cân hóa học II/ Hằng số cân hóa học III/Sự chuyển dịch cân hóa học IV/Các yếu tố ảnh hưởng đến cân hóa học V/Ý nghĩa tốc độ phản ứng cân hóa học sản xuất hóa học I/ Phản ứng chiều, ... điểm cân Từ hóa học? Cân hóa học: Xét phản ứng: H2(khí) + I2(khí) 2HI(khí) Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch (Vt = Vn) Cân hóa học cân ... (mol/l) phản ứng sau: Cân bằng: 0,107 0,107 0,786 (mol/l) Cân hóc học cân động  trạng thái cân bằng: V không dừng lại mà Từ tích pứ n Tại phânở bằng: = Vcânbiết TạiTại trạng thái cântrạng tthái chocó...
 • 37
 • 529
 • 1

bài giảng cân bằng hóa học

bài giảng  cân bằng hóa học
... định áp suất riêng NO2 N2O4 phản ứng đạt cân bằng? b/ Xác định số cân KP? Bài làm: Ta giả thuyết lúc đầu có mol N2O4 Phản ứng: N2O4(K) 2NO2(K) a/ Lúc cân bằng: nN2O4 = 0,8mol ; nNO2 = 0, 4mol Vậy ... Nguyễn Văn Tuế, Hóa Lý (tập 1), NXB GIÁO DỤC [3] Vũ Đăng Độ (2001), Cơ sở lý thuyết q trình hóa học , NXB GIÁO DỤC Tổ mơn duyệt Đào Thị Sương Ngày 28 tháng 05 năm 2010 Giáo viên giảng Võ An Định ... phản ứng: H2 + I2 Biết lúc cân có 2,82 mol H2 phản ứng a/ Xác định phân số mol chất sau phản ứng? b/ Xác định KN phản ứng? * Tài liệu tham khảo : [1] Trần Văn Thắm (2008), Hóa lý, Tái liệu lưu hành...
 • 4
 • 115
 • 0

bài giảng cân bằng hóa học

bài giảng cân bằng hóa học
... CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC BÀI GIẢNG HOÁ HỌC 10NC SỰ CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG HÓA HỌC Định Nghĩa Thế chuyển dịch cân hóa học ? Những yếu tố Nhiệt độ làm chuyển Sự chuyển dịch cân hóa học chuyển ... thái cân sang trạng thái cân dịch cân Nồng độ khác tác động yếu tố từ bên lên cân Áp suất BÀI GIẢNG HOÁ HỌC 10NC - CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG HÓA HỌC Nồng độ N2O4 NO2 BÀI GIẢNG HOÁ HỌC ... NO2 N2O4 NO2 BÀI GIẢNG HOÁ HỌC 10NC NO2 NO2 N2O4 NO2 N2O4 NO2 NO2 BÀI GIẢNG HOÁ HỌC 10NC NO2 NO2 NO2 N2O4 N2O4 NO2 BÀI GIẢNG HOÁ HỌC 10NC NO2 NO2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG HÓA HỌC Nồng độ...
 • 18
 • 171
 • 0

bài giảng cân bằng hóa học lớp 11

bài giảng cân bằng hóa học lớp 11
... Cân hoá học I Phản ứng chiều, phản ứng thuận nghịch cân hoá học II Hằng số cân hoá học III Sự chuyển dịch cân IV Các yếu tố ảnh hưởng đến cân hoá học V ý nghĩa tốc độ phản ứng cân hoá học ... mol mol T=const: số mol chất giữ nguyên Cân hoá học: vth=vngh I Phản ứng chiều, phản ứng thuận nghịch cân hoá học Cân hoá học Cân hoá học cân động Cân hoá học trạng thái phản ứng thuận nghịch tốc ... chuyển dịch cân hoá học Thí nghiệm III Sự chuyển dịch cân hoá học Định nghĩa Sự chuyển dịch cân hoá học phá vỡ trạng thái cân cũ để chuyển sang trạng thái cân yếu tố bên tác động lên cân IV Các...
 • 25
 • 168
 • 0

Bài giảng cân bằng hóa học

Bài giảng cân bằng hóa học
... C c C τ cb τ d D Nhận xét trạng thái cân hoá học •Trạng thái cbhh trạng thái cân động •Trạng thái cân ứng với ∆Gpư= (A’=0) • Dấu hiệu trạng thái cân hoá học: Tính bất biến theo thời gian  ... hưởng đến trạng thái cân N2(k) + 3H2(k) ⇌ 2NH3(k) ; ∆H...
 • 27
 • 359
 • 0

BÀI GIẢNG CÂN BẰNG acid baze

BÀI GIẢNG CÂN BẰNG acid baze
... nhiễm acid (cân -> phải) Sự tạo thành acid HC, VC: + Chuyển hoá G, L, P -> SPTG đa số acid 1,3-DPG, a.pyruvic RL: > acid pyruvic, lactic, -Hydroxybutyric ,-> nhiễm acid , RL CH -> xu hướng nhiễm acid: ... Đại cương I Khái niệm cân acid- base II Các chế ổn định cân acid- base 2.1 Hoạt động hệ đệm : + HĐ huyết tương + HĐ hồng cầu 2.2 Hoạt động ... ý XN CBAB Khái niệm cân acid- base CBAB - Sự ổn định nồng độ ion hydro (pH) dịch thể/ trạng thái mà H+ thích hợp cho CH/ thể Nước (60-70%) phân ly: H2O H+ + OHở trạng thái cân phân ly (ĐL tác...
 • 25
 • 97
 • 0

Bài giảng cân bằng oxi hóa khử

Bài giảng cân bằng oxi hóa  khử
...  Thế oxi hoá -khử: thước đo mức độ oxi hoá -khử cặp bất kỳ, gọi cường độ oxi hoá -khử Chất oxi hoá -khử cao: chất oxi hoá mạnh; chất khử yếu Chất oxi hoá -khử thấp: chất oxi hoá yếu, chất khử mạnh; ... cặp oxi hoá khử: So sánh oxi hoá khử, chất oxi hoá -khử cao đóng vai trò chất oxi hoá chất oxi hoá -khử thấp đóng vai trò chất khử 5/13/2013 5/13/2013 Thế oxi hoá -khử tiêu chuẩn E0  Thế oxi hoá khử ... KHÁI NIỆM PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ PHẢN ỨNG OXI HOÁ KHỬ “Phản ứng oxi hoá -khử phản ứng chất oxi hoá, có khả nhận electron chất khử có khả cho electron” Trong phản ứng oxi hoá - khử có cho nhận electron...
 • 17
 • 211
 • 0

Bài giảng cân bằng hóa học – ths ngô gia lương

Bài giảng cân bằng hóa học – ths ngô gia lương
... Cân hoá học 8.1 Phản ứng thuận nghịch & Trạng thái cân hoá học 8.2.Hằng số cân & Mức độ diễn qúa trình hoá học 8.3.Yếu tố ảnh hưởng đến cân hoá học Nguyên lý Le Chatelier ... thái cân 8.2.Hằng số cân & Diễn biến QT hoá học 8.2.1.Hằng số cân phản ứng Hệ đồng thể aA + bB  cC + Vt = K t C C a A Vn = K nCCc C Dd b B Khi cân Vt = Vn → K t C C = K nC C a A Hằng số cân ... RT Biến thiên số mol khí 8.2.Hằng số cân & Diễn biến QT hoá học 8.2.1.Hằng số cân phản ứng Hệ di thể :  R–K CaCO3(R)  CaO(R) K cb = CCaO CCO2 CCaCO3  R–L K cb = C Na + CCl − C NaCl → K cb...
 • 27
 • 218
 • 0

Bài giảng cân bằng acid base ths ngô gia lương

Bài giảng cân bằng acid  base  ths ngô gia lương
... Các cặp acid base liên hợp: HA/A- ,BH+/B HA + B  A- + BH+ Phản ứng acid base pư trao đổi proton(H+) acid 1cặp acid- base liên hợp với base cặp acid- base liên hợp khác Phản ứng cặp acid base liên ... pKa + pKb = pKd Acid mạnh (Ka↑) base liên hợp base yếu(Kb↓) Acid yếu (Ka↓) base liên hợp base mạnh (Kb↑) HẰNG SỐ ĐIỆN LY CỦA CÁC BASE YẾU HẰNG SỐ ĐIỆN LY CỦA CÁC ACID YẾU VÀ BASE LIÊN HỢP 250C ... 2NH3  N H H base [Ag(NH3)2]+ F H •• Ag+  F B F H N H H base acid acid •• + •• OH base •• H +  H H acid N H •• H+ + H base •• H O H ••  + H N H H HCl, acid mạnh [H ] = [HCl] + HF, acid yếu [H+]...
 • 49
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng cân bằng hóa họcbài giảng cân bằng quốc tếbài giảng cân bằng acidbasebài giảng cân bằng hóa học 10bài giảng cân bằng hóa học tiết 1bài giảng về bảng cân đối kế toánbài giảng kiến trúc máy tính đại học cần thơbài giảng chi tiết máybài giảng chế tạo máybài toán cân bằngbài giảng cấu trúc máy tinhbài giảng kiến trúc máy tínhbài giảng công cụ máy cncbài giảng cấu trúc máy tínhtài liệu cân bằng máychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm