Tinh Luyện Trong Lò Plasma (Plasma Refinement)

Tinh Luyện Trong Plasma (Plasma Refinement)

Tinh Luyện Trong Lò Plasma (Plasma Refinement)
... NGUYỄN NGỌC 2.4 plasma 2.4.1 plasma có nồi gốm • • • • Cấu tạo plasma có nồi gốm (hình 2.4) có cấu tạo gần giống hồ quang thông thường, phải làm kín thật tốt Plasmatron cấp dòng ... Nấu luyện • Ở plasma, trình nấu luyện thực môi trường khí trung hoà nên sử dụng liệu hợp kim cao với mức độ hợp kim hoá hoàn toàn • Quá trình luyện kim xảy plasma luyện thép tượng tự luyện ... trình tinh luyện plasma tương tác mạnh mẽ khí plasma kim loại lỏng • Việc hấp thụ mạnh mẽ nitơ plasma vào kim loại cho phép hợp kim hoá thép nitơ TS NGUYỄN NGỌC 2.5.5 Nấu luyện • Nhờ tinh luyện plasma...
 • 29
 • 328
 • 0

Báo cáo đề tài:" Phân tích sản lượng đường tinh luyện trong năm 2010 và dự báo trong năm 2011" pptx

Báo cáo đề tài:
... Phân tích sản phẩm đường tinh luyện Phân tích sản phẩm đường tinh luyện năm 2010 Kinh tế vi mô GV: NCS.Trần Đình Uyên năm 2010 dự báo năm 2011” Nội dung đề tài bao gồm: I: Giới thiệu sản phẩm ... thành cảm ơn thầy! Phân tích sản phẩm đường tinh luyện năm 2010 Kinh tế vi mô GV: NCS.Trần Đình Uyên I/ Thông tin sản phẩm đường tinh luyện: Giới thiệu : Sản phẩm đường tinh luyện đáp ứng nhu ... doanh đường Phân tích sản phẩm đường tinh luyện năm 2010 26 Kinh tế vi mô GV: NCS.Trần Đình Uyên III/ Dự báo cung cầu, giá năm 2011 : Cân thị trường đường lượng, giá năm 2011 : - Niên vụ 2010- 2011,...
 • 43
 • 208
 • 0

TINH LUYỆN THÉP ĐIỆN CSC REFINING

TINH LUYỆN THÉP LÒ ĐIỆN CSC REFINING
... Bao gồm: Thép điện từ chất lượng cao, Thép C sạch, thép xo, thép không Pb dễ gia công, thép dùng cầu cảng, thép cuộn mạ kẽm thép chất lượng cao dùng ứng dụng đặc biêt ….Đối với thép điện từ ... Introduction of CSC Refining Process 一、 Introduction of Steelmaking Process Giới thiệu trình luyện thép 二、 Evolution of Refining Sự phát triển tinh luyện 三、 Functions of Refining Chức tinh luyện 四、 ... RH lần thứ Functions of Refining Chức tinh luyện 二次精煉講義 Functions Chức Slag making Tạo xỉ Vacuum refining Tinh luyện chân không Slag making & vacuum refining Tạo xỉ tinh luyện chân không Equipments...
 • 36
 • 442
 • 8

Tính nhiệt trong hơi

Tính nhiệt trong lò hơi
... tiện công tác tính toán thiết kế thiết bị nhiệt khác Để góp phần xây dựng sổ tay kĩ thuật nhiệt nói chung , tính nhiệt nói riêng Việt nam, xây dựng phơng pháp tính nhiệt gồm phần lý ... Bản tính nhiệt chia làm chơng nh sau: Chơng 1: Nhiêm vụ thiết kế phơng pháp tính Chơng 2: Các tính tóan đặc tính nhiên liêụ Chơng 3: Tính cân nhiệt Chơng 4: Thiết kế buồng lửa Chơng 5 :Tính ... vụ thiết kế Ví dụ: Thiết kế Sản lợng D=220 T/h áp suất nhiệt Pqn= 110 bar Nhiệt độ nhiệt tqn=5400C Nhiệt độ nớc cấp vào tnc=2000C Hệ số xả nớc P 2% Phạm vi điều chỉnh Dlh=(70~100%)D...
 • 165
 • 63
 • 0

Tinh Luyện Ngoài (Ladle Metallurgy, Secondary Metallurgy, Off-furnace Treatment)

Tinh Luyện Ngoài Lò (Ladle Metallurgy, Secondary Metallurgy, Off-furnace Treatment)
... thực bên thiết bị luyện kim gọi tinh luyện (Off-Furnace Treatment), luyện kim thùng chứa” (Ladle Metallurgy), tinh luyện thùng chứa” (Ladle Refining), luyện kim thứ cấp” (Secondary Metallurgy) ... hướng tinh luyện kim loại xỉ tổng hợp chứng minh qua thực tiễn: Tinh luyện thép xỉ vôi chứa sắt để khử P Tinh luyện thép xỉ axit để khử ôxy tạp phi kim Tinh luyện thép xỉ CaO-Al2O3 để khử S ôxy Tinh ... Nội dung 5.1 Tổng quan 5.2 Tinh luyện xỉ tổng hợp 5.3 Thổi khí trơ 5.4 Thổi vật liệu dạng bột 5.5 Tinh luyện kết hợp thùng rót – 5.6 Tinh luyện chân không – ôxy 5.7 Thổi argon –...
 • 69
 • 255
 • 0

Quy trình nấu luyện hợp kim đồng thau trong nồi và phản xạ

Quy trình nấu luyện hợp kim đồng thau trong lò nồi và lò phản xạ
... sâu Trong sản xuất, thường sử dụng năm loại sau để nấu luyện hợp kim đồng : nồi, phản xạ, hồ quang, cảm ứng, chân không Tuy nhiên, ta xét đến hai loại đầu tiên, nồi phản ... quy trình nấu luyện hợp kim đồng thau nồi phản xạ (là nguồn sinh chất thải trên), trạng xử lý chất thải dạng nước ta, đặt vấn đề, xem xét việc xử lý bùn thải 1.1 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ NẤU LUYỆN ... điểm nấu loại hợp kim cần có lớp xỉ bảo vệ, tiêu thụ điện lớn, suất thấp so với phản xạ nung dầu khí Hợp kim đồng có nhiều loại khác Song quy ba nhóm lớn đồng thanh, đồng thau hợp kim đồng...
 • 74
 • 1,261
 • 2

Quá trình hóa lý khi nung luyện clinker trong quay

Quá trình hóa lý khi nung luyện clinker trong lò quay
... do, khọang C3S êt, C2S nhiãưu Chãú âäü nung luûn clinker Khi nung clinker l quay, thåìi gian lỉu váût liãûu dän kãút khäúi khang 20 - 25 våïi nhiãût âäü nung 13000C - 14500C - 13000C thç quạ trçnh ... liãûu Trong phäúi liãûu nung clinker ximàng nãúu tàng hm lỉåüng CaO lãn nghéa l tàng hãû säú bo KH, clinker s chỉïa nhiãưu khọang C3S, cháút lỉåüng clinker tàng lãn Tuy nhiãn nhiãût âäü nung phi ... lải thnh thy tinh clnker Quạ trçnh hoa l nung clinker l âỉïng Trong thåìi gian hiãûn nay, viãûc sỉí dủng l âỉïng âãø nung clinker ximàng hản chãú hån l quay vç: Nàng sút l tháúp Cháút lỉåüng sn...
 • 34
 • 1,121
 • 25

Nghiên cứu phối trộn các chất thải hữu cơ trong sản xuất khí biogas và tinh luyện khí biogas dựa trên các vật liệu lọc

Nghiên cứu phối trộn các chất thải hữu cơ trong sản xuất khí biogas và tinh luyện khí biogas dựa trên các vật liệu lọc
... tài: Nghiên c u ph i tr n 1.2.2 V n hành ch t th i h u s n xu t khí biogas tinh luy n khí biogas 1.2.3 s lý thuy t trình s n xu t khí biogas d a v t li u l c” 1.2.4 Các y u t M C ĐÍCH NGHIÊN ... hình nghiên c u ng d ng khí biogas th gi i 1.5.2 Tình hình nghiên c u ng d ng khí biogas Vi t Nam Hình 2.1 Sơ ñ nghiên c u trình sinh khí biogas CHƯƠNG NGHIÊN C U TH C NGHI M 2.1 N i dung nghiên ... su t tinh luy n khí biogas c a m t s v t 3.1 Kh sinh khí biogas thành ph n khí c a t ng lo i li u nguyên li u 2.4.2.1 X lý khí biogas b ng trình h p th 3.1.1 N i dung th c nghi m Đ x lý khí biogas...
 • 14
 • 388
 • 0

TÍNH TOÁN THÔNG LƯỢNG NEUTRON TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VỚI CẤU HÌNH NHIÊN LIỆU MỚI SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE CARLO CODE MCNP4C2 potx

TÍNH TOÁN THÔNG LƯỢNG NEUTRON TRONG LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VỚI CẤU HÌNH NHIÊN LIỆU MỚI SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE CARLO CODE MCNP4C2 potx
... có cho tính toán phản ứng Đà Lạt với cấu hình cũ (104 bó nhiên liệu HEU) Tuy nhiên, ngày 12/09/2007, tái nạp nhiên liệu với cấu hình đưa vào nhiên liệu LEU độ giàu 20% yêu cầu cần tính ... trước hết ta cần hiểu rõ cấu trúc thực tế phản ứng hạt nhân Đà Lạt1 2.1 Cấu trúc phản ứng hạt nhân Đà Lạt Vùng hoạt có dạng hình trụ đặt vào vành phản xạ gắn liền với giếng hút cao 2,0 m, ... Ngoài bó nhiên liệu đặt Berili khối Berili nhằm tạo thêm lớp phản xạ neutron bổ sung Các bó nhiên liệu phản ứng hạt nhân Đà Lạt loại VVR-M2 Đó bó gồm hai nhiên liệu hình trụ nhiên liệu hình cạnh...
 • 8
 • 643
 • 12

Tối ưu hoá quá trình anốt điện phân tinh luyện thiếc trong dung dịch sunfat

Tối ưu hoá quá trình anốt điện phân tinh luyện thiếc trong dung dịch sunfat
... tìm đợc dung dịch thích hợp Dung dịch điện phân thiếc đa dạng, loại lại cần có điều kiện kỹ thuật khác (bảng 1.3) Bảng 1.3 Điều kiện kỹ thuật dung dịch điện phân thiếc Dung dịch điện phân Chỉ ... hoả tinh luyện điện phân tinh luyện Việc áp dụng PP phụ thuộc vào: thành phần tạp thiếc thô, quy mô sản xuất điều kiện thực tế nớc Điện phân tinh luyện Điều quan trọng công nghệ điện phân tinh luyện ... động hoá học thụ động điện hoá 2.4 Phân cực anốt chất lợng điện phân Phân cực anốt () điện cực có tạo lớp bùn chênh lệch điện áp đo đợc kim loại điện cực điện áp mặt tiếp xúc lớp bùn với dung dịch...
 • 24
 • 1,283
 • 7

Đề tài : Nghiên cứu áp dụng phương pháp tinh luyện thép hợp kim đúc ngoài

Đề tài : Nghiên cứu áp dụng phương pháp tinh luyện thép hợp kim đúc ngoài lò
... ĐỀ TÀI Phạm Mạnh Cường Nghiên cứu áp dụng phương pháp tinh luyện thép hợp kim đúc ngòai (trong trung tần) Chương TỔNG QUAN VỀ THÉP KHÔNG RỈ, THÉP ĐÚC BỀN NHIỆT VÀ CÔNG NGHỆ TINH LUYỆN THÉP ... khí dòng thép chân không thường sử dụng phương pháp: 4.1.1 Khử khí dòng thép từ thùng rót tới khuôn (hình 3 ): Nghiên cứu áp dụng phương pháp tinh luyện thép hợp kim đúc ngòai (trong trung ... LUYỆN THÉP HP KIM NGÒAI LÒ Phương pháp tinh luyện thép hợp kim ngòai (còn gọi phương pháp luyện thép thứ cấp) áp dụng để nhằm đạt mục đích chủ yếu sau: - Kiểm sóat thành phần thép hợp kim - Khử...
 • 57
 • 699
 • 0

Nghiên cứu tính toán tới hạn các thông số và phân bố công suất trong phản ứng PWR

 Nghiên cứu tính toán tới hạn các thông số và phân bố công suất trong lò phản ứng PWR
... thiết cho tính toán tới hạn, phân bố thông lƣợng, phân bố công suất phản ứng hạt nhân 33 CHƢƠNG 3: CẤU TRÚC VÙNG HOẠT LÒ PHẢN ỨNG TOMARI NUCLEAR POWER PLANT UNIT VÀ CÁC BÀI TOÁN MÔ PHỎNG ... nhiên nhân tạo Trong luận văn tốt nghiệp, xin trình bày nghiên cứu tính toán tới hạn thông số phân bố công suất phản ứng hạt nhân PWR cách sử dụng phƣơng pháp mô Monte-Carlo tính toán chƣơng ... trình mô tả tính toán tới hạn thông số thông lƣợng, công suất cho phản ứng hạt nhân Phiên phiên MCNP 5.0 đƣợc mắt năm 2003 công cụ tƣơng đối mạnh để tính toán tới hạn cho phản ứng NỘI DUNG...
 • 78
 • 568
 • 2

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành luyện thép điện quang pot

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành luyện thép lò điện quang pot
... ro cháy nổ 14 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành luyện thép điện hồ quang 2.3 Tiềm sản xuất Bảng cho ta thấy tiêu hao nguyên nhiên liệu cho thép sản xuất công nghệ điện hồ quang Việt Nam ... xưởng luyện thép chủ yếu xỉ (100-150 kg/tấn thép lỏng từ điện hồ quang 10-30 kg/t từ thùng tinh luyện) , bụi vật liệu chịu lửa, tóm tắt bảng 12 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành luyện thép ... phôi thép % 90 - 93 86-88 10 Tài liệu hướng dẫn Sản xuất ngành luyện thép điện hồ quang 2.2 Các vấn đề môi trường an toàn sản xuất Các vấn đề môi trường liên quan đến trình luyện thép hồ quang...
 • 51
 • 378
 • 1

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG SẢN XUẤT ĐƯỜNG TINH LUYỆN

CÁC THIẾT BỊ CHÍNH TRONG SẢN XUẤT ĐƯỜNG TINH LUYỆN
... đường bơm lên thiết bị lọc 3.3 Thiết bị than hóa Hình 2.12 Thiết bị than hóa a) Cấu tạo Gồm hai thùng hình trụ, đáy côn hoạt động so le Trên thiết bị đường ống dẫn nước đường nước than vào ... nắp thiết bị có ống xả gió (air vent) Phần thiết bị đường ống dẫn nước đường cacbonat hoá vào, ống xả nước bùn rửa lọc có ống dẫn nước nóng vào xịt rửa hai bên hông thiết bị để rửa vải lọc bị ... nước đường sữa vôi hình vẽ C9 C2 C1 B14 C8 C3-1 Hình 2.8 Cấu tạo thiết bị gia vôi C2 Hình 2.9 .Thiết bị gia vôi phân xưởng đường b) Nguyên tắc hoạt động Nước đường vào ngăn 1, sữa vôi vào ngăn Các...
 • 30
 • 1,260
 • 13

BÁO CÁO KHOA HỌC : LUYỆN TẬP TÍNHTRỐNG ĂN RIÊNG ĐÊ NÂNG CAO TỶ LỆ CÓ PHÔI VÀ ẤP NỞ Ở ĐÀN GÀ GIỐNG BỐ MẸ ROSS 308 TẠI XÍ NGHIỆP GÀ GIỐNG TAM ĐẢO pot

BÁO CÁO KHOA HỌC : LUYỆN TẬP TÍNH GÀ TRỐNG ĂN RIÊNG ĐÊ NÂNG CAO TỶ LỆ CÓ PHÔI VÀ ẤP NỞ Ở ĐÀN GÀ GIỐNG BỐ MẸ ROSS 308 TẠI XÍ NGHIỆP GÀ GIỐNG TAM ĐẢO pot
... trứng phôi ấp độ lệnh cao tỷ lệ nở tỷ lệ nở loại 1.Từ kết cho thấy, lô trứng giống đàn Rc2 tỷ lệ phôi cao cho tỷ lệ ấp nở tỷ lệ nở giống loại cao so với lô trứng giống đàn ... trống ăn riêng đàn giống bố mẹ ROSS 308 qua thí nghiệm nghiệp giống Tam Đảo, kết cải thiện nhiều Tỷ lệ trứng đậu phôi tăng 9,5%, tỷ lệ nở tăng 6,92% .Tỷ lệ nở giống loại cao 10,62% ... lô ấp, so sánh lô ấp đàn lô (lô 1, 3, 6, 7, 8, 10) độ chênh lệch cao tỷ lệ trứng phôi ấp độ chênh lệnh cao tỷ lệ nở loại Riêng ấp cuối (lô 7, 8, 10) độ chênh lệch cao tỷ lệ...
 • 5
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luyện tập tính gà trốngmua cây trồng trong lọ thủy tinhbán cây trồng trong lọ thủy tinhcác loại cây trồng trong lọ thủy tinhtrồng cây gì trong lọ thủy tinhtrồng cây trong lọ thủy tinh kíncách trồng cây trong lọ thủy tinhcách trồng cây trong lọ thuỷ tinhtrồng cây trong lọ thuỷ tinhcác thiết bị chính trong sản xuất đường tinh luyệncách làm nến trong lọ thủy tinhhướng dẫn trồng cây trong lọ thủy tinhđồng tính luyến ái trong lịch sửđồng tính luyến ái trong kinh thánhđồng tính luyến ái trong tôn giáodown loaddown load CV đi số 1562Down load CV đi số 1712Thông báo CV đi số 1798đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh BH tinh den 18 8 2015Tuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Tuần 8. Kì diệu rừng xanhThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá kết quả thực hiện đề án nông thôn mới tại xã điền công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh