Ngày soạn

Bài giảng giao an lop 1 ca ngay soan cho co Thu Ba

Bài giảng giao an lop 1 ca ngay soan cho co Thu Ba
... Nguyễn Thị Thu ba Tiểu học Nghĩa Dõng Giáo án Lớp Năm 2 010 -2 011 Thứ sáu, 28 /1/ 2 011 MÔN: TIẾNG VIỆT Bài: OANG – OĂNG I/ MỤC TIÊU : *Kiến thức_Kỹ năng: - Đọc được: oang, oăng, vỡ hoang, hoẵng; ... tập - 1HS lên bảng chữa Lớp nhận xét - GV nhận xét, chữa Bài giải: Nguyễn Thị Thu ba Tiểu học Nghĩa Dõng 27 Giáo án Lớp Năm 2 010 -2 011 Số vịt có tất là: 13 + = 17 (con vịt) Đáp số: 17 vịt Bài 4: ... - Chuẩn bò cho hôm sau : + Tìm hiểu bảng hiệu đường + Quan sát tranh sách BT 10 Nguyễn Thị Thu ba Tiểu học Nghĩa Dõng Giáo án Lớp Năm 2 010 -2 011 + Chuẩn bò BT 1, 2 + Mỗi tổ có tranh vẽ xe đạp...
 • 28
 • 317
 • 0

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 5 Thực hành phân tích tháp dân số Ngày soạn: Ngày docx

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 5 Thực hành phân tích tháp dân số Ngày soạn: Ngày docx
... phân tích tháp ? Nêu hiểu biết dân số em tháp dân số? * Hiểu biết tháp dân số - GV nói thêm tháp - Tháp dân số dạng biểu dân số đồ thể cấu dân số phân theo độ tuổi, giới tính, tỉ lệ nam nữ, số ... năm 198 9 ? Cơ cấu dân số phân , đến năm 199 9 chân tháp nhỏ theo độ tuổi? ? Tỉ lệ dân số phụ - Thể tỉ lệ dân số độ tuổi thuộc? trẻ nhiều ? Nhận xét tất - Tỉ lệ dân số phụ thuộc thay đổi ấy? số người ... nam nữ, số lượng dân số - khoảng cách tuổi, chia bên (nam nữ) Hàng ? So sánh hình dạng tháp (giữa năm 198 9 199 9)? đứng độ tuổi, hàng ngang số dân (tỉ lệ) giới tính * Tháp dân số có hình chân rộng,...
 • 6
 • 11,752
 • 12

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: potx

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 6 Sự phát triển nền kinh tế việt nam Ngày soạn: potx
... dựng kinh tế hợp tác quốc tế nhập tổ chức kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa ) - Hện có vùng kinh tế có ? Sự chuyển dịch vùng kinh tế trọng điểm: vùng cấu kinh tế theo lãnh kinh tế trọng điểm phía bắc, ... trình đổi mới? II Nền kinh tế nước ta thời kì đổi - Quá trình đổi thực từ 198 6 đến GV treo biểu đồ Sự chuyển dịch cấu kinh qua trình chuyển dịch tế cấu kinh tế, câu GDP giai đoạn 199 1 2002 Gv giải ... xuất - HS: + Thảo luận rút thuận lợi khó khăn, thách thức Những thành tựu thách kinh tế phát thức triển kinh tế giai + Thuận lợi đoạn nay? - Tăng trưởng kinh tế vững 7%/năm - Cơ cấu kinh tế chuyển...
 • 9
 • 390
 • 0

Giáo án toán 11 tự chọn 21 bài tập GIỚI hạn của dãy số ngày soạn 2512012

Giáo án toán 11  tự chọn 21 bài tập GIỚI hạn của dãy số  ngày soạn 2512012
... tổng cấp số nhân lùi vô hạn Hoạt động giáo viên + Gv tập: Bài 5: sgk trang 121 Hoạt động HS Ghi bảng Bài 5: sgk trang 121 Tính 1 ( −1) n − + + n−1 + H: Nêu định nghĩa cấp số nhân + CSN vô hạn (un) ... giải tập sgk −1 10 =− Nên S = 11 1+ 10 + Hs nhận xét bổ sung + Gv nhận xét xác cần hóa Củng cố - dặn dò - Nắm phương pháp tìm giới hạn dãy số đơn giản - Xem lại tập giải - BTVN: hoàn thiện tập ... công S = −1 + 10 102 10 lùi vô hạn? bội q với | q | < Giải u1 Các số hạng tổng lập thành CSN H: Nêu công thức tính tổng + S = 1− q cấp số nhân lùi vô hạn? lùi vô hạn có u1 = -1 q = + Gv gọi hs...
 • 3
 • 196
 • 8

Xem thêm