tiết 62(biện pháp đấu tranh sinh hoc sinh học 7 võ văn chi

Giáo án sinh học lớp 7 - TIẾT 62 : PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC doc

Giáo án sinh học lớp 7 - TIẾT 62 : PHÁP ĐẤU TRANH SINH HỌC doc
... Dùng sinh vật tiêu diệt sinh học? Cho ví dụ sinh vật gây hại đấu tranh sinh học? VD: Mèo diệt chuột - GV bổ sung thêm kiến thức để hoàn thiện khái niệm đấu tranh sinh học - GV giải thích: sinh ... diệt sinh vật có hại gọi thiên địch - GV thông báo biện pháp đấu tranh sinh học Kết luận: - Đấu tranh sinh học biện pháp sử dụng sinh vật sản phẩm chúng nhằm ngăn chặn giảm bớt thiệt hại sinh ... biện pháp đấu tranh sinh học: tiêu diệt nhiều sinh vật gây hại, tránh ô nhiễm môi trường - Nhược điểm: + Đấu tranh sinh học có hiệu nơi có khí hậu ổn định + Thiên địch không diệt triệt để sinh...
  • 11
  • 365
  • 5

Xem thêm

Từ khóa: tiết 62 biện pháp đấu tranh sinh họcbiện pháp đấu tranh sinh họchạn chế biện pháp đấu tranh sinh họcbiện pháp đấu tranh sinh học 7biện pháp đấu tranh sinh học lớp 7các biện pháp đấu tranh sinh họcBUSN 7 7th edition kelly test bankC++ programming from problem analysis to program design 6th edition malik test bankCalculus early transcendentals 7th edition james stewart test bankBusiness a changing world 9th edition ferrell test bankBusiness analytics 2nd edition evans test bankBusiness and society ethics sustainability and stakeholder management 9th edition carroll test bankBusiness communication essentials 6th edition bovee test bankBusiness communication essentials 7th edition bovee test bankBusiness communication in person in print online 9th edition amy newman test bankBusiness communication polishing your professional presence 1st edition shwom test bankBusiness communication polishing your professional presence 3rd edition shwom test bankBusiness communication process and product brief canadian 4th edition guffey test bankBusiness connecting principles to practice 1st edition nickels test bankBusiness driven information systems 3rd edition baltzan test bankBusiness driven technology 6th edition baltzan test bankBusiness essentials sixth canadian edition 6th edition ebert test bankBusiness ethics case studies and selected readings 7th edition jennings test bankBusiness ethics case studies and selected readings 8th edition jennings test bankBusiness ethics ethical decision making and cases 9th edition ferrell test bankBusiness law in canada canadian edition 10th edition yates test bank