tiết 59(cây phát sinh

tiet 11 phat sinh giao tu va thu tinh.Cuc hot. HUNG,2009-2010

tiet 11 phat sinh giao tu va thu tinh.Cuc hot. HUNG,2009-2010
... Kiểm tra cũ: Sinh học Tiết 11: Phát sinh giao tử thụ tinh I Sự phát sinh giao tử: 1.Giống nhau: - Các tế bào mầm thực nguyên phân liên tiếp ... tạo noãn nguyên bào tinh nguyên bào - Noãn bào bậc tinh bào bậc thực giảm phân để tạo giao tử 2.Khác Phát sinh giao tử - Noãn bào bậc qua giảm phân I cho thể cực thứ (kích thước nhỏ) noãn bào bậc ... phân cho thể cực tế bào trứng Phát sinh giao tử đực - Tinh bào bậc qua giảm phân I cho tinh bào bậc - Mỗi tinh bào bậc qua giảm phân II cho tinh tử, tinh tử phát sinh thành tinh trùng - Từ tinh...
 • 10
 • 689
 • 3

Tiet 11-phat sinh giao tu & thu tinh.

Tiet 11-phat sinh giao tu & thu tinh.
... (n) (n) (n) (n) TINH TRÙNG (n) HỢP TỬ (2n) Sơ đồ trình phát sinh giao tử thụ tinh động vật I.Sự phát sinh giao tử Quá trình phát sinh giao tử đực động vật: *Giống nhau: -Các tế bào mầm thực nguyên ... tinh tử phát sinh thành tinh trùng -Từ tinh bào bậc qua giảm phân cho tinh tử phát sinh thành tinh trùng I.Sự phát sinh giao tử II.Thụ tinh :*Thụ tinh kết hợp ngẫu nhiên giao tử đực giao tử +Bản ... nguyên tắc : Một giao tử đực với giao tử b/ Sự kết hợp nhân hai giao tử đơn bội o c/ Sự tổ hợp NST giao tử đực giao tử d/ Sự tạo thành hợp tử 2/ Khi giảm phân thụ tinh tế bào loài giao phối cặp...
 • 9
 • 256
 • 0

Tiet 11 Phat sinh giao tu va thu tinh

Tiet 11 Phat sinh giao tu va thu tinh
... giảm phân? Tiết 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử Tiết 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử Sơ đồ phát sinh giao tử động vật Sự tạo tinh 2n Sự tạo ... Tinh bào bậc n n Điểm khác trình phát sinh giao tử đực cái? n n Tinh trùng Tiết 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử + Những điểm giống khác trình phát sinh giao tử đực giao ... phân thụ tinh có ý Trứng nghĩa loài sinh sản hữu tính? Hợp tử 2n n Tinh bào bậc n n n Tinh trùng Tinh trùng n Tinh trùng Thụ tinh 2n Tiết 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I/ Sự phát sinh giao tử:...
 • 25
 • 525
 • 2

Giáo án sinh học lớp 7 - TIẾT 59: PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT pps

Giáo án sinh học lớp 7 - TIẾT 59: PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT pps
... tích hoá thạch động vật cổ có nhiều đặc điểm giống động vật ngày - Những loài động vật hình thành có đặc điểm giống tổ tiên chúng Hoạt động 2: Cây phát sinh giới động vật Hoạt động GV - GV giảng: ... nghi riêng với môi trường - GV yêu cầu HS rút kết luận Kết luận: - Cây phát sinh động vật phản ánh quan hệ họ hàng loài sinh vật Củng cố - GV dùng tranh phát sinh động vật để yêu cầu HS trình bày ... nhóm - Cây phát sinh động động vật vật biểu thị điều gì? + Nhóm có vị trí gần nhau, - Mức độ quan hệ họ nguồn gốc có quan hệ hàng thể họ hàng gần nhóm phát sinh xa nào? + Vì kích thước phát sinh...
 • 8
 • 523
 • 0

Tiet 36Su phat sinh loai nguoi

Tiet 36Su phat sinh loai nguoi
... tả q trình sản xuất, nghệ thuật quan niệm tơn giáo I Q TRÌNH PHÁT SINH LỒI NGƯỜI I Q TRÌNH PHÁT SINH LỒI NGƯỜI I Q TRÌNH PHÁT SINH LỒI NGƯỜI Bằng chứng nguồn gốc động vật lồi người Các dạng người ... ngắn, hợp sọ lớn, sớng cây, tay có khả cầm nắm… + Phát sinh vượn, đười ươi Đriopitec (đã tụt diệt) I Q TRÌNH PHÁT SINH LỒI NGƯỜI Bằng chứng nguồn gốc động vật lồi người Các dạng ... móc câu + Đã phát triển ng sản cảnhtsăn bắt vàosinh hoạt t có mầm mớ não bộ, x́ , tơn giá , nghệ tḥ người Crơmanhơn Sự I Q TRÌNH PHÁT SINH LỒI NGƯỜI Bằng chứng nguồn gốc động vật lồi...
 • 32
 • 47
 • 0

tiết 47:Sự phát sinh loài người

tiết 47:Sự phát sinh loài người
... II.Các nhân tố chi phối trình phát sinh loài ngời -Loài ngời đợc phát sinh tiến hoá dới tác động nhân tố tự nhiên nhân tố xã hội 1.Tiến hoá sinh học -Các nhân tó sinh học đóng vai trò chủ đạo ... -Ngời Nêanđectan 4.Ngời đại -Phát làng Crômanhon(Pháp) năm 1869 -Sốngcáh 35000-50000 năm -cao 1,8m, nặng 70kg,hộp sọ tích 1700cm3 -Hàm dới có lồi cằm chứng tỏ tiếng nói phát triển -Giống ngời đại ... Tr li cõu hi SGK HDVN: - Tr li cỏc cõu hi SGK c :Em cú bit - Chun b bi 35-Mụi trng v cỏc nhõn t sinh thỏi ...
 • 2
 • 355
 • 2

Tiêt 60. Cây phat sinh gioi ĐV

Tiêt 60. Cây phat sinh gioi ĐV
... nguồn từ bò sát cổ II: Cây phát sinh giới động vật: Quan sát hình thông tin Trả lời câu hỏi: Cây phát sinh biểu điều gì? Mức độ quan hệ họ hàng thể phát sinh ? Tại phát sinh lại biết số lượng ... Ngành thân mềm ngành giun đốt có nguồn gốc chung gần Vậy em rút kết luận sơ đồ phát sinh? Tiểu kết : - Qua phát sinh thấy mức độ quan hệ họ hàng nhóm động vật với - So sánh nhánh có nhiều họặc loài ... phát sinh ? Tại phát sinh lại biết số lượng loài nhóm động vật Quan sát H56.3 đọc thích sơ đồ phát sinh Thảo luận -Trả lời câu hỏi: Câu1: Cho biết ngành Chân khớp có quan hệ họ hàng gần với ngành...
 • 15
 • 879
 • 2

tiet 59 Cay phat sinh gioi dong vat docx

tiet 59 Cay phat sinh gioi dong vat docx
... sánh sinh sản vô tính sinh sản hữu tính? Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính - Là hình thức sinh sản tế bào sinh dục đực, kết hợp - Phân đôi, mọc chồi - Là hình thức sinh sản có kết hợp tế bào sinh ... tổ tiên chúng Tiết 59 : Cây phát sinh giới động vật Bằng chứng mối quan hệ nhóm động vật Cây phát sinh giới động vật Quan sát sơ đồ phát sinh giới động vật cho biết Cây phát sinh giới động vật ... tử - Trứng thụ tinh phát triển thành phôi, phôi phát triển thể mẹ Tiết 59 Cây phát sinh giới động vật Tiết 59 : Cây phát sinh giới động vật Bằng chứng mối quan hệ nhóm động vật Quan sát hình sau...
 • 23
 • 445
 • 2

tiết 59(cây phát sinh...)

tiết 59(cây phát sinh...)
... 52 thống câu trả quan hệ họ Cây phát sinh động vật biểu thò gì? hàng Mức độquan hệ họ hàng thể phát lời sinh nào? Đại diện nhóm loài Tại quan sát phát sinh lại biết trình bày đáp án sinh ... IV/KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ 1.GV dùng tranh phát sinh động vậtyêu cầu hs trình bày mối quan hệ họ hàng nhóm động vật 2.Điền từ thích hợp vào chổ trống bảng sau: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT Ý NGHĨA TÁC...
 • 3
 • 294
 • 0

Tiet 59 - Sinh7 _Cay phat sinh gioi dong vat.

Tiet 59 - Sinh7 _Cay phat sinh gioi dong vat.
... lượng loài sinh vật nhiều cành nhỏ Bài 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT Chú ý BẰNG ỨNG AN HỆ ỮA CÁC ÓM ĐV AY PHAT H GIỚI NG VẬT Kiểm tra nh giá Cây phát sinh giới động vật: Cây phát sinh giới ... nhánh phát sinh Bài 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT Chú ý BẰNG ỨNG AN HỆ ỮA CÁC ÓM ĐV AY PHAT H GIỚI NG VẬT Kiểm tra nh giá Quan sát phát sinh cho biết: (?) Căn vào kích thước cành phát sinh động ... Bài 56: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT Chú ý II/ CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT BẰNG ỨNG AN HỆ ỮA CÁC ÓM ĐV AY PHAT H GIỚI NG VẬT Kiểm tra nh giá (?) Quan sát hình vẽ cho biết: phát sinh động vật biểu...
 • 17
 • 545
 • 1

tiet 13: dieu kien phat trien phat sinh cua sau benh pdf

tiet 13: dieu kien phat trien phat sinh cua sau benh pdf
... lý PHNG PHP PHềNG TR TNG HP DCH HI BI 15.IU KIN PHT SINH, PHT TRIN SU, BNH HI CY TRNG Cng c Chn cõu tr li ỳng nht cỏc cõu sau: Sõu bnh phỏt sinh trờn ng rung thng tim n : a Trong t, cỏc bi cõy, ... hởng đến phát - B nhim sõu bnh -sinh phát triển sâu bênh hại Khụng chng chu c sõu,bnh Ch chm súc: ? - Mt cõn i gia nc v Chế độ chăm sóc có ảnh hởng đến phát phõn bún sinh phát triển sâu bênh hại ... r sau thu hoch iu kin phỏt trin thnh dch: Dch Ngun sõu bnh Mụi trng Ch chm súc Bin phỏp - T chc nhõn dõn dp dch -Bin phỏp phũng tr tng hp - Bin phỏp húa hc Biện pháp canh tác Biện pháp sinh...
 • 22
 • 128
 • 0

Sinh học lớp 9 - Tiết 11 - Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh pptx

Sinh học lớp 9 - Tiết 11 - Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh pptx
... sung lượng số trứng bậc thực - HS suy nghĩ giảm phân tinh trả lời giao trùng có ý nghĩa tử gì? + Khác nhau: Phát sinh giao tử Phát sinh giao tử đực - Noãn bào bậc qua - Tinh bào bậc qua giảm phân ... giao tử đực sinh giao tử đực cái? - HS lên trình bày trình Kết luận: - GV chốt lại phát sinh giao tử Điểm giống kiến thức khác - Yêu cầu HS - Các HS khác trình phát thảo luận trả nhận xét, bổ sinh ... kết hợp theo nguyên tắc : giao tử đực, giao tử c Sự tổ hợp NST giao tử đực giao tử d Sự tạo thành hợp tử (Đáp án a) Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1, 2,3 SGK - Làm tập 4, trang 36 ...
 • 12
 • 5,646
 • 1

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 41: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT pdf

Giáo án môn sinh lớp 6 - Tiết 41: PHÁT TÁN CỦA QUẢ VÀ HẠT pdf
... bày -> hỏi: nhóm khác nhận xét bổ + Quả hạt thường sung phát tán xa mẹ nhờ yếu tố nào? - Yêu cầu học sinh làm tập sách tập - H: Quả hạt có cách phát tán nào? -> kết luận - Giáo viên nhận xét -> ... cách phát tán hạt phát tán - Học sinh nhóm hoạt - Giáo viên hướng dẫn học động thảo luận sinh làm tập sách tập - Đọc lệnh sách giáo theo lệnh sách giáo khoa khoa - Giáo viên nhận xét, bổ sung - ... hạt phát tán xa phát triển khắp nơi IV.Kiểm tra – đánh giá(5’): - Học sinh đọc kết luận chung sách giáo khoa - Quả hạt phát tán nhờ động vật thường có đặc điểm gì? - Kể tên hạt tự phát tán mà em...
 • 7
 • 1,044
 • 3

Tiết 33 - Sự sinh trưởng - sự phát dục

Tiết 33 - Sự sinh trưởng - sự phát dục
... phát yếu tố ảnh hưởng đến sinh dục vật nuôi trưởng, phát dục vật nuôi - Bên trong: Di truyền -GV hỏi: Con người điều - Bên ngoài: Nuôi dưỡng, khiển sinh trưởng phát dục -HS: Suy nghĩ trả lời chăm ... Trang GV Trần Thị Ngọc Hiếu nuôi -GV: Qua VD trên, cho biết -HS: Nêu khái niệm phát dục Sự phát dục: phát dục gì? ghi Là thay đổi chất -GV: Yêu cầu HS làm tập -HS: Thảo luận nhóm làm phận thể ... hưởng tới sinh trưởng phát dục vật nuôi(15’) -GV: Yêu cầu HS đọc thông tin -HS: Đọc SGK liên hệ thực II Các yếu tố ảnh hưởng SGK liên hệ thực tế, cho biết tế để trả lời đến sinh trưởng phát yếu...
 • 2
 • 104
 • 0

Báo cáo về sự ảnh hưởng của thời tiết đến sự sinh trưởng và phát triển của cây chè

Báo cáo về sự ảnh hưởng của thời tiết đến sự sinh trưởng và phát triển của cây chè
... qua đợt sinh trưởng chè Hàng năm chè bắt đầu phân hoá mầm từ vụ Xuân sau thời kỳ nghỉ Đông Thông thường chè thu hái sinh trưởng khoảng - đợt tuỳ tuổi chè điều kiện khí hậu Các đợt sinh trưởng ... búp chè trải qua giai đoạn: sinh trưởng ẩn sinh trưởng Sinh trưởng ẩn diễn cành chè, không biểu ngoài, trình phân hoá mô, phân chia tế bào nách để hình thành búp Giai đoạn sinh trưởng tính từ thời ... kỳ búp chè nhú khỏi nách đến thu hái, trình tăng trưởng khối lượng búp Hai giai đoạn sinh trưởng nối tiếp để tạo thành lứa hái Năng suất chè kiến tạo từ đợt sinh trưởng lứa hái bị ảnh hưởng nhiều...
 • 5
 • 578
 • 1

Xem thêm