tiết 56(môi TRƯƠNG SỐNG và sự sống

Thu thập dịch tiết từ fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán

Thu thập dịch tiết từ fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 274
 • 0

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Khóa luận hoàn chỉnh)

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Khóa luận hoàn chỉnh)
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 215
 • 0

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Mục lục)

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Mục lục)
... tài: Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên chẩn đoán Các kết thu được: • Số lượng sán thu thập cho nghiên cứu 17 80 ml dịch tiết • Xác định nồng độ protein dịch tiết ... QUỲNH NGA, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 THU THẬP DỊCH TIẾT TỪ FASCIOLA GIGANTICA VÀ SỬ DỤNG LÀM KHÁNG NGUYÊN TRONG CHẨN ĐOÁN” Hội đồng hướng dẫn: PGS.TSKH NGUYỄN LÊ TRANG TSKH ... 33 4.4 Kết tinh chế kháng thể kháng Fasciola sp từ huyết bệnh nhân 33 4.5 Giải hấp kháng thể từ cột sắc ký lực tạo với kháng nguyên tiết .35 4.6 Kết phát kháng nguyên tiết huyết bệnh nhân phương...
 • 8
 • 176
 • 0

thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chuẩn đoán

thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chuẩn đoán
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 148
 • 0

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoánAN HOAN CHINH

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoánAN HOAN CHINH
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 108
 • 0

Tiết 23 - Dân số sự phân bố DCư- 12 ban KHXHNV

Tiết 23 - Dân số và sự phân bố DCư- 12 ban KHXHNV
... làm Hoạt động 3 Sự phân bố dân c không -Gv tổ chức cho hs thảo luận nhóm nhỏ với nội - MDDS: 245 ngời/km2 dung: chứng minh giải thích dân số nớc ta phân bố không theo TT-NT, ĐB-MN -Gv theo giỏi, ... đồ phân bố dân c Việt Nam, hình 20.2 sgk, bảng 20.1 -Hs trình bày kết -Hs khác nhận xét bổ sung - Gv chuấn kiến thức, đánh giá hoạt động hs - Phân bố không ĐB MN: + ĐB: 1/4 S chiếm 3/4 dân số ... TNMT, nâng cao chất lợng CS ? C/m nớc ta có cấu dân số trẻ - Dân số trẻ: độ tuổi lao động gần 60% dân số, trẻ em 33%, tuổi già 7,6% (1999) ? dân số trẻ có ảnh hởng ntn đến phát triển kinh tế LLLĐ...
 • 2
 • 220
 • 0

Bài soạn tiết 25: Dân số sự gia tăng dân số

Bài soạn tiết 25: Dân số và sự gia tăng dân số
... khu vực Gia tăng dân số : Tỉ suất gia tăng dân số tính nào? Gia tăng dân số (%) = Gia tăng tự nhiên + Gia tăng học CỦNG CỐ Thế tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô? CỦNG CỐ Gia tăng dân số không ... triển dân số giới - Thời gian dân số tăng thêm tỉ người thời -Hãy nhận xét thời gian dân số tăng thêm tỉ gian dân số tăng gấp đôi ngày ngắn người thời gian dân số tăng gấp đôi ? QUY MÔ DÂN SỐ THẾ ... GIA TĂNG DÂN SỐ I DÂN SỐ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DÂN SỐ THẾ GIỚI Dân số giới Cho biết số quốc gia đông Hãy cho biết số dândân + Dân số giới : giới ?Quy mô 6477 giới? triệu người (2005 )dân số nước?...
 • 26
 • 616
 • 0

Áp dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố đà nẵng

Áp dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tại tòa nhà trung tâm hành chính thành phố đà nẵng
... cụng ngh xanh v h thng iu khin thụng minh cho cỏc tũa nh cao tng Chng 3: ng dng cụng ngh xanh, tit kim nng lng v h thng iu khin thụng minh iBMS cho tũa nh Trung tõm hnh chớnh thnh ph Nng 3 CHNG ... khin thụng minh iu khin cỏc h thng k thut ca tũa nh Phng phỏp, i tng nghiờn cu S dng cỏc ti liu khoa hc ó c chng minh v kho sỏt thc t H s thit ca tũa nh nghiờn cu, ỏp dng cụng ngh xanh, tit ... nh Trung tõm hnh chớnh thnh ph Nng + Nghiờn cu gii phỏp iu khin t ng hnh, iu khin thụng minh hn nhm gim chi phớ hnh v tit kim nng lng ca tũa nh - Phm vi nghiờn cu: Da vo thit k ca tũa nh Trung...
 • 26
 • 397
 • 2

Đề tài " Động lực học của xoáy thuận nhiệt đới trưởng thành sự di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới – bão " potx

Đề tài
... không khí lạnh xâm nhập vào khu vực bão trở thành xoáy thuận ngoại nhiệt đới 14 CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CỦA XOÁY THUẬN NHIỆT ĐỚI TRƯỞNG THÀNH VÀ SỰ DI CHUYỂN CỦA XOÁY THUẬN NHIỆT ĐỚI 2.1 C ÁC PH Ư Ơ ... quỹ đạo bão mô hình Cấu trúc khóa luận gồm có chương: Chương Tổng quan xoáy thuận nhiệt đới bão Chương Động lực học xoáy thuận nhiệt đới trưởng thành di chuyển xoáy thuận nhiệt đới bão Chương ... xoáy thuận nhiệt đới 13 2.1 Các phương trình chuyển động 13 2.2 Lực 14 2.3 Hoàn lưu sơ cấp 16 2.4 Sự di chuyển xoáy thuận nhiệt đới bão 18 2.5 Dự báo di chuyển...
 • 48
 • 268
 • 0

MÔI TRƯỜNG NƯỚC SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG NƯỚC potx

MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG NƯỚC potx
... trưng môi trường khác Thí dụ nhiệt độ, áp lực thuỷ tĩnh, ánh sáng, pH, thành phần hoá học Tất yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến phân bố vi sinh vật môi trường nước Sự phân bố vi sinh vật môi trường ... trường nước Vi sinh vật có mặt khắp nơi nguồn nước Sự phân bố chúng hoàn toàn không đồng mà khác tuỳ thuộc vào đặc trưng loại môi trường Các yếu tố môi trường quan trọng định phân bố vi sinh vật ... vi sinh vật sống nguồn nước khác đa dạng hình thái hoạt tính sinh học Chúng tham gia vào vi c chuyển hoá vật chất vi sinh vật sống môi trường đất Ở môi trường nước có mặt đầy đủ nhóm tham gia vào...
 • 5
 • 387
 • 0

MÔI TRƯỜNG ĐẤT SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG ĐẤT (p-2) ppt

MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG ĐẤT (p-2) ppt
... nghiệp Sự phân bố vi sinh vật không khí Sự phân bố vi sinh vật không khí khác tuỳ vùng Không khí môi trường sống vi sinh vật Tuy nhiên không khí có nhiều vi sinh vật tồn Nguồn gốc vi sinh vật từ đất, ... hoạt động phân giải vi sinh vật bị ảnh hưởng MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG KHÔNG KHÍ Môi trường không khí Môi trường khí đồng nhất, tuỳ vùng khác nhau, môi trường khí ... sinh vật môi trường nước Sự phân bố vi sinh vật môi trường nước Vi sinh vật có mặt khắp nơi nguồn nước Sự phân bố chúng hoàn toàn không đồng mà khác tuỳ thuộc vào đặc trưng loại môi trường Các...
 • 46
 • 235
 • 0

MÔI TRƯỜNG ĐẤT SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG ĐẤT (p-3) doc

MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG ĐẤT (p-3) doc
... khí vùng núi vùng biển vi sinh vật vùng khác Đặc biệt không khí biển lượng vi sinh vật - Ngoài phụ thuộc chiều cao lớp không khí Không khí cao so với mặt đất, lượng vi sinh vật ít, Phụ thuộc hoạt ... cứu Omelansku lượng vi sinh vật mùa thay đổi sau (số lượng trung bình 10 năm) Phụ thuộc vùng địa lý - Lượng vi sinh vật gần khu quốc lộ có nhiều xe qua lại nhiều vi sinh vật không khí vùng nơi ... Thường vào mùa đông, lượng vi sinh vật so với mùa khác năm Ngược lại lượng vi sinh vật nhiều vào mùa hè Có lẽ độ ẩm không khí, nhiệt độ cao, gió mưa,...
 • 3
 • 213
 • 0

MÔI TRƯỜNG ĐẤT SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG ĐẤT(p-1) pps

MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG ĐẤT(p-1) pps
... sinh sôi Bởi trái đất này, có loại sinh vật phân bố rộng rãi nhất, phong phú vi sinh vật phân bố khắp nơi Tuy nhiên, đất nơi vi sinh vật cư trú nhiều so với môi trường khác Sự phân bố vi sinh ... tưởng tượng: nắm đất vương quốc bao gồm sắc tộc khác sống chen chúc, tấp nập hoạt động sôi Sự phân bố vi sinh vật đất mối quan hệ nhóm vi sinh vật Sự phân bố vi sinh vật đất Vi sinh vật thể nhỏ bé ... tầng đất phân tán xuống tầng đất sâu Bởi tầng đất khác nhau, phân bố vi sinh vật khác phụ thuộc vào hàm lượng chất dinh dưỡng Mức độ thoáng khí đất điều kiện ảnh hưởng đến phân bố vi sinh vật...
 • 10
 • 176
 • 0

tiet 65. năng lượng sụ chuyển hóa ngang lượng

tiet 65. năng lượng và sụ chuyển hóa ngang lượng
... I Năng lợng P I Năng lợng Khi Kết luận no vật có ? TaKhi no vật cócó có khả nhận biết vật nhiệt năng? Nêu thêm ví dụ: thực công.Vật có Ta nhận biết vật có Vật có nhiệt năng. có nhiệt ... dạng lợng chuyển hoá chúng Cơ Điện Nhiệt Quang Hoỏ nng 1 2 1 II.Các dạng lợng chuyển hoá chúng Kết luận Nêu kết luận tổng quát chuyển hoá Sự lợng ?biến đổi tự nhiên kèm theo biến đổi (chuyển hoá...
 • 12
 • 180
 • 4

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 54 : NỘI NĂNG SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG docx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 54 : NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG docx
... + U : Độ biến thiên - Trong đ : lượng chất nội vật nhận vào hay tỏa nhiệt độ thay đổi? trình truyền nhiệt + Q : Nhiệt lượng vật + Q : Nhiệt lượng thu vào hay tỏa (J) nhận từ vật khác + m: Khối ... Số đo độ biến thiên nội trình truyền nhiệt nhiệt lượng U  Q + U : Độ biến thiên nội vật trình truyền nhiệt SGK để trả lời - Yêu cầu vài hs b Nhiệt lượng câu hỏi gv (Nội phụ thuộc vào nhiệt ... thác từ nội Vậy nội gì? - Hs làm việc cá nhân (đó điện năng, - Các em nhắc lại năng, nhiệt năng, ) định nghĩa động năng? - Khi vật trọng trường? Nội dung - Thế phụ thuộc vào yếu tố nào? - Các phân...
 • 7
 • 1,012
 • 7

Xem thêm