tiết 55 kiểm tra có đáp án sinh học 7 võ văn chi

tiết 55 kiểm tra đáp án

tiết 55 kiểm tra có đáp án
... sống bay lượn -Mình lông vũ bao phủ -Chi trước biến đổi thành cánh -có mỏ sừng,phổi mạng ống khí ,có túi khí tham gia vào hô hấp -Tim ngăn,máu đỏ tươi nuôi thể -Trứng lớn vỏ đá vôi,được ... chung lớp thú: -Là ĐVCXS tổ chức cao -Có tượng thai sinh nuôi sữa mẹ -Có lông mao bao phủ thể -Bộ phân hoá thành cử,răng nanh hàm -Tim ngăn.bộ não phát triển thể bán cầu não tiểu não -Là động ... 41 Lông tơ :Có sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp Mỏ:Mỏ sừng bao lấy hàm không Cổ:Dài khớp với thân Giữ nhiệt...
  • 2
  • 148
  • 0

Tiết 55 kiểm tra giữa kì II Sinh học 9 ma trận mới

Tiết 55 kiểm tra giữa kì II Sinh học 9 ma trận mới
... nào? a Quan hệ cộng sinh c Quan hệ hội sinh b Quan hệ kí si sinh d Quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác 1.4 Đặc điểm quần thể? a Quần thể sinh vật tập hợp c Các cá thể quần thể sinh cá thể loài sống ... tượng tỉa cành tự nhiên? Câu 4: (1,5 điểm) Hãy xếp sinh vật theo nhóm quan hệ khác loài (cộng sinh, hội sinh, cạnh tranh, ký sinh, Sinh vật ăn sinh vật khác) Cỏ dại lúa, cáo với gà, nấm với tảo ... câu: Chương II: Hệ sinh thái (4 tiết) thực vật - Nhận biết mối quan hệ cộng sinh loài sinh vật - Trình bày nguyên nhân tượng tỉa cành tự nhiên thực vật 1,25 - Xác định đặc điểm quần thể sinh vật...
  • 4
  • 316
  • 5

Xem thêm