Tiết 40 lớp lưỡng cư thằn lằn bóng đuôi dài sinh học 7 phạm hồng nhung

Tiết 40: Lớp lưỡng cư- Thằn lằn bóng đuôi dài

Tiết 40: Lớp lưỡng cư- Thằn lằn bóng đuôi dài
... bảng +Thảo luận So sánh cấu tạo Thằn Lằn với ếch để thấy Thằn Lằn thích nghi Di chuyển hoàn toàn đời sống cạn Yêu cầu đọc thông tin SGK + quan - Khi di chuyển thân đuôi tì vào đất, cử động uốn thân, ... đất, cử động uốn thân, phối hợp sát tranh H: Nêu thứ tự cử động thân chi-> tiến lên phía trớc đuôi Thằn Lằn di chuyển IV Củng cố -Cho HS làm tập SGK V Hớng dẫn học nhà - Xem lại cấu tạo ếch đồng...
 • 2
 • 1,379
 • 2

Bài soạn Giáo án Điện tử bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài sinh học lớp 7

Bài soạn Giáo án Điện tử bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài sinh học lớp 7
... BÀI : 38 THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI THẰN LẰN BÓNG ẾCH  So sánh đặc điểm đời sống thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng Đặc điểm đời sống Nơi sống Bắt mồi Trú đông Tập tính Thằn lằn bóng đuôi dài ... vực nước Thích nơi tối , bóng râm BÀI : 38 THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI I ĐỜI SỐNG -Sống nơi khô ráo, kiếm ăn ban ngày -Trú đông hang đất khô BÀI : 38 THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI I ĐỜI SỐNG -Sống nơi ... NGOÀI CỦA THẰN LẰN BÓNG NGÓN CHÂN CÓ VUỐT THẰN LẰN BÓNG  Đặc điểm cấu tạo thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống cạn STT Đặc điểm cấu tạo Da khô, có vảy sừng bao bọc Có cổ dài Mắt có...
 • 13
 • 4,727
 • 17

Sinh học 7 - LỚP BÒ SÁT THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI pot

Sinh học 7 - LỚP BÒ SÁT THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI pot
... sống thằn lằn - Trình bày đặc điểm sinh sản thằn lằn -Gv yêu cầu h/s đọc Ttin SGK kết hợp với kiến thức học hoàn thành phiếu học tập So sánh đặc điểm đời sống thằn lằn với ếch đồng Nội dung - Gv ... nhĩ, hớng âm vào màng nhĩ * Đáp án: ( 1- c; 2- d; 3- b; 4- e; 5-a) 4:Dặn dò: - Học trả lời câu hỏi(sgktr126) - Đọc mục"Em có biết" - Đọc trớc cấu tạo thằn lằn ... điểm đời sống - Môi trường sống cạn thằn lằn, đặc điểm sinh sản thằn - Đời sống: lằn + Sống nơi khô ráo, thích phơi nắng + Ăn sâu bọ + Có tập trú đông + Là động vật biến nhiệt - Sinh sản: + Thụ...
 • 8
 • 1,159
 • 1

Gián án Bài 38. Tiết 40. Thằn lằn bóng đuôi dài

Gián án Bài 38. Tiết 40. Thằn lằn bóng đuôi dài
... chốt lại kiến thức - GV cho HS thảo luận: - Nêu đặc điểm sinh sản thằn lằn? - Vì số lợng trứng thằn lằn lại ít? - Trứng thằn lằn có vỏ có ý nghĩa đời sống cạn? - HS thảo luận nhóm - Đại diện ... nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV chốt lạiđáp án đúng: 1G; 2E; 3D; 4C; 5B 6A - GV cho HS thảo luận: so sánh cấu tạo thằn lằn với ếch để thấy đợc thằn lằn thích nghi hoàn toàn với đời sống cạn - ... THCS Thanh Lâm SGK trang 125 nêu thứ tự cử động thân đuôi thằn lằn di chuyển - HS quan sát hình 38.2 SGK, nêu thứ tự cử động - Khi di chuyển thân đuôi tì - HS phát biểu, lớp bổ sung vào đất, cử động...
 • 4
 • 1,498
 • 7

Tài liệu Tiết 40. Thằn lằn bóng đuôi dài

Tài liệu Tiết 40. Thằn lằn bóng đuôi dài
... Lớp bò sát Tiết 42 thằn lằn bóng đuôi dài I đời sống So sánh đặc điểm đời sống thằn lằn ếch đồng? Đặc điểm đời sống Thằn lằn ếch đồng Sống nơi khô Sống nơi ẩm ướt ... hốc đất khô có bóng râm Trú đông hang Trình bày đặc điểm sinh sản thằn lằn ? 1, Vì số lượng trứng thằn lằn lại ít? 2, Trứng thằn lằn có vỏ có ý nghĩa với đời sống cạn ? Thằn lằn thụ tinh khiến ... nhĩ Thân dài đuôi dài B Động lực di chuyển Bàn chân có năm ngón có vuốt A Tham gia di chuyển cạn STT Đặc điểm cấu tạo thằn lằn Da khô có vảy sừng bao bọc Đ2 cấu tạo ếch so sánh với thằn lằn Giống...
 • 19
 • 634
 • 1

Tiet 40. Than lan bong duoi dai

Tiet 40. Than lan bong duoi dai
... phát triển ) Thơ tinh §Ỵ nhiỊu trøng Trøng cã mµng máng, Ýt no·n hoµng §Ỵ Ýt trøng.Trøng cã vá dai, nhiỊu no·n hoµng Trøng në thµnh nßng näc, Trøng në thµnh con, ph¸t triĨn qua biÕn th¸i ph¸t ... phát triển ) Thơ tinh §Ỵ nhiỊu trøng Trøng cã mµng máng, Ýt no·n hoµng §Ỵ Ýt trøng.Trøng cã vá dai, nhiỊu no·n hoµng Trøng në thµnh nßng näc, Trøng në thµnh con, ph¸t triĨn qua biÕn th¸i ph¸t ... kiÕm ¨n ban ngµy ¡n s©u bä Lµ §V biÕn nhiƯt - Tró ®«ng c¸c hang ®Êt kh« - Thơ tinh + Trøng cã vá dai, nhiỊu no·n hoµng, ph¸t triĨn trùc tiÕp Em rót kÕt ln vỊ ®Ỉc ®iĨm ®êi sèng cđa Th»n l»n bãng...
 • 28
 • 147
 • 0

Tiet 40 Than lan bong duoi dai

Tiet 40 Than lan bong duoi dai
... lưỡng cư)đi kiếm mồi ban đêm,nên bổ sung cho hoạt động diệt sâu bọ chim ban ngày Lớp bò sát Tiết 40 38 : thằn lằn bóng đuôi dài I đời sống So sánh đặc điểm đời sống thằn lằn ếch đồng? Đặc điểm ... nắng +Ăn sâu bọ +Có tập tính trú đông +Là động vật biến nhiệt -Sinh sản: +Thụ tinh +Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng, phát triển trực tiếp II.cấu tạo di chuyển Cấu tạo ý nghĩa thích nghi Da khô...
 • 21
 • 178
 • 0

Tiết 40 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Tiết 40 Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài
... phát triển) thằn lằn Đặc điểm sinh sản thằn lằn Thằn lằn đực có quan giao phối Thằn lằn đẻ từ – 10 trứng vào hốc đất khơ Trứng thụ tinh ống dẫn trứng, có vỏ dai nhiều nỗn hồng Thằn lằn nở biết ... thằn lằn uốn sang phải uốn sang trái, chi thằn lằn bóng mơ tả lại cách trước bên phải chi sau bên trái chuyển lên phía trước.Khi di chuyển thằn lằn bóng? vuốt chúng cố định vào đất.Khi thằn lằn ... chuyển TRÁI Thằn lằn bóng di chuyển nhờ phối hợp yếu tố ? - Thân đuôi tì vào đất cử động uốn liên tục, phối hợp với chi giúp thể tiến lên Vì thằn lằn bóng dài thích phơi nắng? Thằn lằn lồi động...
 • 40
 • 975
 • 0

tiết 43: thằn lằn bóng đuôi dài

tiết 43: thằn lằn bóng đuôi dài
... sinh sản thằn lằn •Tại thằn lằn đẻ trứng? Em có kết luận •Trứng thằn điểm đời có ý nghĩa với đặc lằn có vỏ sống đời sống cạn? sinhtrongcủa thằntrứng gặp sản nên tỉ lệ • Do thụ tinh lằn? tinh ... đặc điểm cấu tạo thằn lằn ếch đồng stt Đặc điểm cấu tạo thằn lằn Da khô, có vảy sừng bao bọc Có cổ dài Mắt có mi cử động, có nước mắt Màng nhĩ nằm hốc nhỏ đầu Thân dài, đuôi dài Bàn chân có ngón, ... điểm thằn lằn ếch đồng Giống Khác × × × × × × II/ Cấu tạo di chuyển: 1/ Cấu tạo ngoài: Qua bảng so sánh cho thấy cấu tạo thằn lằn có ý nghĩa với môi trường sống chúng? ☻Kết luận: Thằn lằn bóng đuôi...
 • 17
 • 201
 • 1

Tiết 42: Thằn lằn bóng đuôi dài

Tiết 42: Thằn lằn bóng đuôi dài
... V BÀI MỚI: A MỞ BÀI: Thằn lằn bóng đuôi dài đối tượng điển hình cho lớp bò sát, thích nghi với đời sống hoàn toàn cạn Thông qua cấu tạo hoạt động sống thằn lằn bóng đuôi dài, học sinh hiểu đặc ... hiểu đặc điểm cấu tạo hoạt động sống thằn lằn khác với ếch đồng B CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động 1: Đời sống Mục tiêu: Cho HS biết được: Nhận thấy thằn lằn bóng đuôi dài có đời sống khác hẳn ếch đồng, ... toàn cạn HĐ CỦA GV - Gọi HS đọc thông tin mục I cho lớp nghe - Thằn lằn có đời sống nào? + So sánh đặc điểm cấu tạo thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng HĐ CỦA HS NỘI DUNG - HS đọc thông tin mục I...
 • 7
 • 359
 • 1

Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài
... Kết luận chung: Thằn lằn bóng đuôi dài có đặc điểm phù hợp hoàn toàn với đời sống cạn Da khô, vảy sừng, cổ dài, mắt có mi mắt cử động có tuyến lệ , màng nhĩ nằm hốc tai Đuôi thân dài ,chân ngắn ... STT Đặc điểm cấu tạo Da khô, có vảy sừng bao bọc Có cổ dài Mắt có mi cử động có nước mắt Màng nhĩ nằm hốc nhỏ bên đầu Thân dài, đuôi dài Ý nghĩa thích nghi Bàn chân có năm ngón có vuốt Những ... hướng dao động âm vào màng nhĩ Thân dài, đuôi dài Động lực di chuyển Bàn chân có năm ngón có vuốt Tham gia di chuyển cạn Di chuyển (Hình 38.2) Khi di chuyển thân đuôi tỳ vào đất, cử động uốn thân...
 • 9
 • 3,597
 • 3

BÀI 38 THẰN LẰN BÒNG ĐUÔI DÀI

BÀI 38 THẰN LẰN BÒNG ĐUÔI DÀI
... 40 - Bài 38: THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI II Cấu tạo di chuyển: 1) Cấu tạo ngoài: Bảng SGK trang 125 2) Di chuyển: Khi di chuyển, thân đuôi tì vào đất, cử động uốn thân phối hợp chi giúp thằn lằn tiến ... phía trước Trả lời câu hỏi sau : 1 .Thằn lằn khác ếch đặc điểm sau: a) Da khô SAI b) Cổ dài c) Thân dài, đuôi dài d) Cả câu 2.Đặc điểm cấu tạo giúp thằn lằn thích nghi với đời sống cạn: a) Da ... Nêu đặc điểm thằn lằn nơi sống, tập tính, nhiệt độ thể, sinh sản 2) Giải thích câu hỏi sau: - Tại thằn lằn thích phơi nắng? - Tại thằn lằn đẻ trứng ít? - Chức quan giao phối thằn lằn đực? - Trứng...
 • 12
 • 928
 • 7

Gián án Than lan bong duoi dai

Gián án Than lan bong duoi dai
... LỚP BÒ SÁT TIẾT 40 – BÀI 38 : THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI I, ĐỜI SỐNG  So sánh đặc điểm đời sống thằn lằn ếch đồng? Đặc điểm đời sống Nơi sống Thời gian kiếm mồi - loại mồi ... chân có năm ngón có vuốt A, Tham gia di chuyển cạn STT Đặc điểm cấu tạo Đặc điểm cấu tạo ếch so sánh với thằn lằn thằn lằn Khác Giống Da khô có vảy sừng bao + bọc + Có cổ dài Mắt có mí cử động...
 • 12
 • 634
 • 3

Bài soạn than lan bong duoi dai

Bài soạn than lan bong duoi dai
... phơi nắng Ăn sâu bọ Có tập tính trú đông Là động vật biến nhiệt Sinh sản: Thụ tinh Trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng, phát triển trực tiếp II, cấu tạo di chuyển 1, Cấu tạo ý nghĩa thích nghi...
 • 16
 • 806
 • 6

Xem thêm