Chương III, IV ngành giun, ngành thân mềm sinh học 7 vũ thị thanh tâm

Tiết 22: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm Sinh học lớp 7 tập huấn đổi mới phương pháp

Tiết 22: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm Sinh học lớp 7 tập huấn đổi mới phương pháp
... lời: + Cho biết cấu tạo đại diện Thân mềm gồm thành phần nào? - GV yêu cầu HS : + Điền bảng + Thảo luận rút đặc điểm chung ngành Thân mềm ? + Vì xếp mực bơi nhanh ngành với ốc sên bò chậm ? khác ... Là vật trung gian Thân mềm Nêu biện Khai thác có vai trò pháp để kết hợp với truyền bệnh, ăn hại trồng nhiều mặt tận dụng bảo vệ đời vai trò nuôi trồng sống ngời loài sống Thân mềm ngày? có lợi ... nghiệm theo KT khăn trải đại diện Thân mềm để ghi vào bàn bảng 2? ( Chia theo nhóm, trải nghiệm theo kĩ thuật khăn trải bàn) + Vai trò ngành Thân + Yêu cầu nêu đợc: mềm? ++ Lợi ích:+Làm thực phẩm...
 • 3
 • 1,229
 • 2

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM SINH 7

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM SINH 7
... nhiê n cấ m chung a ngà nh thâ n mề mu tạnhé o cơ!!!thể loài thân mềm chung số đặc điểm … B¶ng §Ỉc ®iĨm chung cđa ngµnh Th©n mỊm Đặc điểm §¹i diƯn Trai N¬i sèng N­íc ngät KiĨu Lèi vá ®¸ sèng ... vôi Cơ thể mềm Hệ tiêu hóa phân hóa Chân đơn giản Khoang áo Mai Miệng Tua ngắn Tua dài Khuy cài áo Phễu nước Mang Hậu môn Áo Tuyến sinh dục I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG : Có đặc điểm : 1- Cơ thể mềm không ... lựa chọn tên loài thân mềm điền vào bảng trang 72 SGK cho phù hợp với ý nghóa thực tiễn chúng … B¶ng ý nghÜa thùc tiƠn cđa ngµnh Th©n mỊm stt Ý nghóa thực tiễn Tên đại diện thân mềm Mùc, sß, ngao,...
 • 10
 • 237
 • 0

Báo cáo kết quả xây dựng chương trình Giám sát đánh giá đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Tam Đảo

Báo cáo kết quả xây dựng chương trình Giám sát đánh giá đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Tam Đảo
... bước giám sát đánh giá ĐDSH III KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐDSH CHO VQG TAM ĐẢO 3.1 Mục tiêu chương trình 3.2 Các đối tượng giám sát số giám sát 3.3 Các phương pháp giám sát 3.3.1 Giám ... đích chương trình giám sát, đánh giá ĐDSH 2.3 Các số dùng giám sát, đánh giá ĐDSH 2.4 Đối tượng giám sát 2.5 Người thực giám sát 2.6 Thời gian chu kỳ lặp lại cho chương trình giám sát, đánh giá ... tồn đa dạng sinh học VQG Tam Đảo 1.2 Các đe dọa áp lực đa dạng sinh học VQG Tam Đảo 1.3 Cơ cấu tổ chức VQG Tam Đảo II MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG SINH HỌC...
 • 45
 • 273
 • 2

Bài giảng động vật học - chương 7 - Ngành thân mềm - Mollusca

Bài giảng động vật học - chương 7 - Ngành thân mềm - Mollusca
... học, mắt, bình nang • Sinh dục: hầu hết đơn tính, số lưỡng tính thụ tinh chéo • Sống cạn nước phát triển thẳng, nước mặn qua g/đ ấu trùng Trochophora Cấu tạo thể thân mềm ← II Hệ thống thân mềm ... sinh • Thân mềm có nguồn gốc từ nhóm giun đốt nguyên thủy Từ dạng tổ tiên này, thâm mềm sớm phân ly phát triển theo hướng - Hướng thứ nhất: Hình thành lớp song kinh với đặc điểm giống tổ tiên - Hướng ... Sơ đồ cấu trúc thân mềm I Đặc điểm cấu tạo chung • Hình dạng, cấu tạo ngoài: - Cơ thể có xu hướng tập trung thành khối; đối xứng bên, riêng chân bụng đối xứng xoắn vặn thể - Phần lớn bên thể...
 • 21
 • 342
 • 0

nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của ngành thân mềm (mollusca) và ngành giun (nematoda) ở một số vùng ngập triều cần giờ tp hồ chí minh

nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của ngành thân mềm (mollusca) và ngành giun (nematoda) ở một số vùng ngập triều cần giờ tp hồ chí minh
... sinh thái vùng ngập triều Cần Giờ Từ lí tiến hành làm đề tài: Nghiên cứu thành phần loài phân bố ngành Thân mềm (Mollusca) Ngành Giun tròn (Nematoda) số vùng ngập triều Cần Giờ TP Hồ Chí Minh Mục ... QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần loài phân bố ngành Thân mềm (Mollusca) ngành Giun tròn (Nematoda) số vùng ngập triều Cần Giờ TP Hồ Chí Minh ... Phạm vi nghiên cứu đề tài Các loài Thân mềm thuộc lớp Chân bụng, Hai mảnh vỏ Ngành Giun tròn sống tự phân bố số điểm vùng ngập triều, thuộc huyện Cần Giờ Tp Hồ Chí Minh Nội dung nghiên cứu Tiến...
 • 97
 • 247
 • 0

Ngành thân mêm - mollusca

Ngành thân mêm - mollusca
... v t di chuy n tránh c k thù b t n công - M t c a v nh v - ng sinh trư ng - ng phóng x - B n l : b n l b n l - M t c a v : V t màng áo - V nh màng áo - V t khép v Ph n b n l n m V m m t lưng ... áy sâu - Có chân - Màng áo, xoang màng áo, lư i bào v - V không xo n c d ng ng th ng cong - V có l m cu i: nư c vào u h p t ng nh kỳ qua m t ng b i s co bóp c a chân - Không có tơ mang - Không ... rác vùng áy cát bùn sâu 8-2 0m Th c ăn ch y u mùn bã h u cơ, xác bã TV th i r a Mùa v sinh s n: tháng 4-7 tr ng b c tr ng, sau 5-7 ngày n Phân b : Thanh ho - Bình Thu n-Vũng Tàu t p trung ph bi...
 • 54
 • 1,275
 • 2

Ngành thân mềm -Mollusca

Ngành thân mềm -Mollusca
... có kích thư c l n protozoa có v bivale nh co bóp c a tua L p chân b ng (Gastropoda) L p l n nh t ngành mollusca, 40.00075.000 loài bao g m loài c, c sên nư c ng t, nư c m n c n Phân b a d ng: sông,...
 • 54
 • 756
 • 2

bai 21. đặc điểm chung của ngành thân mềm

bai 21. đặc điểm chung của ngành thân mềm
... ĐặC ĐIểM CHUNG Và VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM Đặc điểm chung * Cấu tạo chung đại diện Thân mềm: Chân Vỏ ống tiêu hoá Khoang áo Đầu * Đặc điểm chung ngành Thân mềm: -Sự đa dạng thân mềm: thân mềm ... 21: ĐặC ĐIểM CHUNG Và VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM Đặc điểm chung * Cấu tạo chung đại diện Thân mềm: Chân Vỏ ống tiêu hoá Khoang áo Đầu * Đặc điểm chung ngành Thân mềm: - Sự đa dạng thân mềm: thân ... 21: ĐặC ĐIểM CHUNG Và VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM Đặc điểm chung * Cấu tạo chung đại diện Thân mềm: Chân Vỏ ống tiêu hoá Khoang áo Đầu * Đặc điểm chung ngành Thân mềm: - Sự đa dạng thân mềm: thân...
 • 25
 • 1,153
 • 0

Xem thêm