chuyên đề nhảy xa ưỡn thân

chuyên đề nhảy xa ưỡn thân

chuyên đề nhảy xa ưỡn thân
... thuật khác nhau: • Nhảy xa kiểu ngồi • Nhảy xa kiểu ưỡn thân Nhảy xa kiểu cắt kéo Nhưng lứa tuổi học sinh THPT học kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi Kỹ thuật nhảy xa kiểu “ƯỠN THÂN”: Là kiểu đơn giản, ... Giới Trang chuyên đề; “Lựa chọn số tập nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc kĩ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh THPT” Chạy đà nhảy xa nhằm tạo tốc độ ban đầu tối ưu giúp cho giậm nhảy đạt hiệu ... chuyên đề; “Lựa chọn số tập nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc kĩ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân cho học sinh THPT” 1/ TÊN CHUYÊN ĐỀ: LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM...
 • 13
 • 1,848
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích môn nháy xa ưỡn thân cho nam học sinh THPT

Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích môn nháy xa ưỡn thân cho nam học sinh THPT
... chi ng nhm phỏt trin sc mnh tc nõng cao thnh tớch mụn nhỏy xa n thõn cho nam hc sinh THPT A T VN : I lí chọn đề tài: Trong cụng cuc xõy dng v bo v t quc Vit Nam XHCN nhõn t ngi l nhõn t vụ cựng ... ng nhm phỏt trin sc mnh tc nõng cao thnh tớch mụn nhy xa ỡn thân cho hc THPT II MC CH V NHIM V NGHIấN CU: Mc ớch nghiờn cu: - Nguyờn cu ng dng mt s trũ chi ng cho quỏ trỡnh hc tp, tip thu KT ... thờm phng tin GDTC, giỳp cho quỏ trỡnh ging dy ca giỏo viờn v hc ca hc sinh t kt qu cao Nhim v nghiờn cu: 2.1 Xỏc nh cỏc ch s biu th trỡnh sc mnh tc ca nam hc sinh THPT 2.2 Nghiờn cu ng dng...
 • 14
 • 3,819
 • 2

skkn sử dụng bài tập bổ trợ chuyên môn, sửa chữa những sai lầm thường mắc kỹ thuật nhảy xa “ưỡn thân” cho học sinh lớp 10 trường thpt đức hợp

skkn sử dụng bài tập bổ trợ chuyên môn, sửa chữa những sai lầm thường mắc kỹ thuật nhảy xa “ưỡn thân” cho học sinh lớp 10 trường thpt đức hợp
... BT TN BT TN BT TN BT 49/60 37/59 47/60 33/59 37/60 23/59 56/60 50/59 79 /101 56 /101 78 /101 45 /101 79 /101 57 /101 78 /101 75 /101 Khi im t 2m50 Khi im t 2m00 Nhn xột: Qua kt qu ta cú th d dng nhn thy, ... cho n mụ t sụ ba i tõ p kh c phu c nh ng sai lõ m th ng m c ho c ky thuõ t chy gim nhy, trờn khụng ca k thut nhy xa kiu n thõncho hc sinh lp 10 trng THPT c Hp" T nhng kt qu c trỡnh by trờn cho ... nhy xa kiu n thõn cho hc sinh, t ú giỳp ngi nõng cao c thnh tớch nhy xa nõng cao hiu qu ging dy k thut nhy xa kiu n thõn v khc phc nhng hn ch giai on gim nhy v bay trờn khụng cho hc sinh trng THPT...
 • 24
 • 726
 • 0

skkn sử dụng bài tập bổ trợ chuyên môn, sửa chữa những sai lầm thường mắc kỹ thuật nhảy xa “ưỡn thân” cho học sinh lớp 10 trường thpt đức hợp

skkn sử dụng bài tập bổ trợ chuyên môn, sửa chữa những sai lầm thường mắc kỹ thuật nhảy xa “ưỡn thân” cho học sinh lớp 10 trường thpt đức hợp
... kĩ học Toán cho học sinh tiểu học xin giới thiệu với anh chị, em đồng nghiệp sáng kiến dạy - học Môn To án trường tiểu học đ ó đề tài: “ Một số trò chơi giúp học sinh lớp Một Trường Tiểu học ... trò chơi học Toán mà học sinh lớp tô i đạt đ ến cuối học kỳ Itrong lớp em tính toán cò n chậm Tỷ lệ học sinh giỏi - tăng học kỳ I IV BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Giáo viên nhận lớp - Ổn đ ịnh lớp, xây ... theo yêu cầu - Học sinh nắm vững kiến thức b ài học sâu sắc - To àn tập thực hành thực lớp, giao nhà cho học sinh - Khỏ i thời gian đ ưa tập vào để làm trò chơi, dẫn đến tải cho học sinh - Khô ng...
 • 28
 • 303
 • 0

Lý thuyết nhảy xa ưỡn thân

Lý thuyết nhảy xa ưỡn thân
... môn nhảy xa + Là hoạt động chu kỳ + Có giai đoạn bay không kéo dài để vượt qua độ xa Nguyen Tri Tam Truong THPT chu Phân tích kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân Nguyen Tri Tam Truong THPT chu Kỹ thuật nhảy ... giậm nhảy Nguyen Tri Tam Truong THPT chu Giai đoạn giậm nhảy Bắt đầu từ lúc chân giậm nhảy đặt vào ván giậm nhảy a Có cách giậm nhảy: + Giậm nhảy lăn nhanh từ gót chân lên mũi bàn chân + Giậm nhảy ... nhảy, ném đẩy môn phối hợp điền kinh Đi Chạy Nhảy Ném đẩy Các môn phối hợp Từ 3km đến 50km Chạy ngắn Chạy trung bình Chạy dài Nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, Nhảy bước Ném đĩa, ném lao, ném tạ xích đẩy...
 • 20
 • 2,957
 • 19

Tài liệu SKKN NHAY XA ƯỠN THÂN

Tài liệu SKKN NHAY XA ƯỠN THÂN
... sot ky thuõ t giang da y va huõ n luyờ n nhay xa, nhảy xa ỡn thân kỹ thuật khó Nên viờ c nghiờn cu la cho n mụ t sụ bai tõ p sa cha sai lõ m thng m c nhay xa n thõnmà cụ thể la giảng dạy kỹ thuật ... inh n ụ bay xa cua lõ n nhay Nhay xa la mụ t ky thuõ t hoan chinh, song tiờ n phõn tich va giang da y co thờ phõn cac giai oa n cha y a va chuõ n bi giõ m nhay, giõ m nhay, bay trờn khụng va ... du c bao gụ m: 01 sõn bong a, 02 hụ cat danh cho nhay xa, 01 sõn bong chuyờ n, 02 hụ cat danh cho nhay cao 1.2.2 Vờ phng phap giang da y nhay xa cua giao viờn nha trng Vi sụ l ng 07 giao viờn...
 • 17
 • 1,217
 • 5

Tài liệu Sáng kiến KN nhảy xa ưỡn thân lớp 12

Tài liệu Sáng kiến KN nhảy xa ưỡn thân lớp 12
... tích nhảy xa kiểu ưỡn thân nữ học sinh lớp 12 trường THPT Nam S¸ch II tốt năm học trước Tuy nhiên chênh lệch thành tích chúng không cao Tôi minh hoạ thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân nữ học sinh lớp ... MẠNH TỐC ĐỘ Ở MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỢN THÂN CHO NỮ HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT nam s¸ch II 3.2.1 Xác đònh tiêu đánh giá phát triển thể lực môn nhảy xa kiểu ưỡn thân cho nữ học sinh lớp 12 trường THPT ... thành tích nhảy xa kiểu ưỡn thân hai nhóm đối tượng nghiên cứu nhằm xác đònh tác dụng tập bổ trợ chuyên môn nhằm phát triển sức mạnh tốc độ môn nhảy xa kiễu ưỡn thân cho nữ học sinh lớp 12 2.1.5...
 • 34
 • 1,117
 • 1

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân cho học sinh nam lớp 11a trường THPT thiệu hoá thanh hoá

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân cho học sinh nam lớp 11a trường THPT thiệu hoá  thanh hoá
... Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm sau: nâng cao thành tích môn nhảy xa ưỡn thân cho học sinh nam lớp 11A trường THPT Thiệu Hóa Thanh Hóa - ứng dụng đánh giá hiệu tập môn nhảy xa ưỡn thân cho nam ... thuật nhảy xa ỡn thân việc Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm 15 nâng cao thành tích nhảy xa ỡn thân cho học sinh nam lớp 11A Trờng THPT Thiệu Hoá - Thanh Hoá Vẫn mảng tối mà nhà nghiên cứu khoa học ... tài Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm nâng cao thành tích nhảy xa ỡn thân cho học sinh nam lớp 11A TrờngTHPT Thiệu Hoá - Thanh Hoá" Mục tiêu nghiên cứu Việc nâng cao thành tích tập luyện thể dục...
 • 49
 • 1,348
 • 11

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân cho nam học sinh lớp 11 trường THPT quỳnh lưu i nghệ an

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân cho nam học sinh lớp 11  trường THPT quỳnh lưu i  nghệ an
... B i tập + + + B i tập + + + + + + B i tập + + + + + + B i tập + + B i tập + + + B i tập + + B i tập 10 + + + B i tập 11 + + + B i tập 12 + + + B i tập 13 + + + B i tập 14 + + + B i tập 15 + + + ... độ nhằm nâng cao thành tích nhảy xa ỡn thân cho nam học sinh lớp 11 trờng THPT Nghi Lộc III - Nghệ An 41 PHIU PHNG VN Kớnh gi: Trỡnh chuyờn mụn: n v cụng tỏc: Tha ng chớ, to iu kin giỳp ... Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm sửa chữa sai lầm thờng mắc học kỹ thuật nhảy xa ỡn thân cho nam học sinh trờng THPT Thạch thành I - Thanh Hóa Nguyễn Hữu Tùng (2008), Lựa chọn số tập phát triển sức...
 • 44
 • 2,139
 • 6

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc trong học kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân cho nam học sinh lớp 11 trường THPT thạch thành i thanh hoá

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc trong học kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân cho nam học sinh lớp 11 trường THPT thạch thành i  thanh hoá
... 40 học sinh nam lớp 11 học kỹ thuật nhảy xa ỡn thân Sai lầm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Tổng số học sinh 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Số học sinh mắc ... 3.8: Học sinh mắc ph i sai lầm học kỹ thuật nhảy xa kiểu ỡn thân trớc thực nghiệm Nhóm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Sai lầm Nhóm đ i chứng Nhóm thực nghiệm ( n= 20 ) Số HS mắc ... môn nhảy xa, mạnh dạn vào nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu số tập nhằm sửa chữa sai lầm thờng mắc học thuật nhảy xa ỡn thân cho nam học sinh lớp1 1 trờng THPT Thạch Thành1 -Thanh Hoá Mục tiêu nghiên...
 • 65
 • 774
 • 2

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân cho học sinh nam lớp 11a trường THPT thiệu hoá thanh hoá

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân cho học sinh nam lớp 11a trường THPT thiệu hoá  thanh hoá
... Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm sau: nâng cao thành tích môn nhảy xa ưỡn thân cho học sinh nam lớp 11A trường THPT Thiệu Hóa Thanh Hóa - ứng dụng đánh giá hiệu tập môn nhảy xa ưỡn thân cho nam ... thuật nhảy xa ỡn thân việc Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm 15 nâng cao thành tích nhảy xa ỡn thân cho học sinh nam lớp 11A Trờng THPT Thiệu Hoá - Thanh Hoá Vẫn mảng tối mà nhà nghiên cứu khoa học ... tài Nghiên cứu lựa chọn số tập nhằm nâng cao thành tích nhảy xa ỡn thân cho học sinh nam lớp 11A TrờngTHPT Thiệu Hoá - Thanh Hoá" Mục tiêu nghiên cứu Việc nâng cao thành tích tập luyện thể dục...
 • 69
 • 587
 • 1

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân cho nam học sinh lớp 11 trường THPT quỳnh lưu i nghệ an

Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy xa ưỡn thân cho nam học sinh lớp 11  trường THPT quỳnh lưu i  nghệ an
... nghiệm Kế hoạch tập luyện đợc trình bày bảng 3.6 Bng 3.6 K hoch luyn TT Tháng 2 4 Tuần 2 2 2 2 Bu i B i tập 10 11 12 13 14 15 B i tập B i tập B i tập B i tập B i tập B i tập B i tập B i tập B i ... chia lm giai on: - Giai on chy - Giai on gim nhy - Giai on bay trờn khụng - Giai on ri xung t cú thnh tớch nhy xa tt thỡ ngi phi bit phi hp cht ch cỏc giai on vi Tc chy l tin cho gim nhy, ... co c ti a: Lc co c ti a cú tng quan tuyn tớnh vi di ca ụ c hoc chiu di ca si miozin Chiu di ca ụ c v chiu di ca si miozin mang tớnh di truyn s khụng bin i quỏ trỡnh phỏt trin cỏ th v di nh hng...
 • 34
 • 544
 • 2

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ giai đoạn trên không của nhảy xa ưỡn thân cho nam học sinh lớp 11 trường THPT lê quý đôn hà tĩnh

Luận văn nghiên cứu ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ giai đoạn trên không của nhảy xa ưỡn thân cho nam học sinh lớp 11 trường THPT lê quý đôn  hà tĩnh
... xa ỡn thân nhóm thực nghiệm cho thấy việc áp dụng tập bổ trợ nhằm khắc sai lầm thờng mắc học kỹ thuật giai đoạn không nhảy xa kiểu ỡn thân cho nam học sinh học lớp 11 trờng THPT Quý Đôn ... đến sai lầm học kỹ thuật giai đoạn không nhảy xa kiểu ỡn thân học sinh lớp 11 trờng THPT Quý Đôn Tĩnh 1.1 Xác định sai lầm thờng mắc học kỹ thuật giai đoạn không kiểu nhảy xa kiểu ỡn thân ... giai đoạn không nhảy xa kiểu ỡn thân học sinh lớp 11 trờng THPT Quý Đôn Tĩnh 1.2 Nhiệm vụ Lựa chọn, ứng dụng đánh giá tập bổ trở nhằm khắc phục sai lầm thờng mắc học kỹ thuật giai đoạn không...
 • 52
 • 716
 • 2

chuyen de nhay xa

chuyen de nhay xa
... học sinh quan sát người có kỷ thật nhảy xa kiểu ngồi tốt, kết hợp cho học sinh xem tranh ảnh kỹ thật nhảy xa kiểu ngồi Giới thiệu cho em biết số kỷ lục nhảy xa trường, địa phương, Việt Nam… - Xác ... thuật nhảy xa kiểu ngồi la chạy đà – giậm nhảy – không tiếp đất giai đoạn giậm nhảy giai đoạn có phần quan trọng định đến thành tích môn nhảy xa Chính vậy, muốn nâng cao thành tích môn nhảy xa cần ... GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN NHẢY XA I.VỀ NHẬN THỨC: - Trước hết cần giúp học sinh nắm đặc điểm môn nhảy xa phát sức mạnh, sức nhanh, độ khéo léo xác Để giải vấn đề...
 • 5
 • 775
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: skkn sử dụng bài tập bổ trợ chuyên môn sửa chữa những sai lầm thường mắc kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho học sinh lớp 10 trường thpt đức hợpchuyên đề nhảy xakỹ thuật nhảy xa ưỡn thânkỹ thuật nhảy xa ưỡn thân gồm mấy giai đoạngiáo án môn thể dục 12 nội dung nhảy xa ưỡn thânvideo tap luyen ky thuat nhay xa uon thanthẻ duc nhảy xa ưởn thânnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc trong học kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân cho nam học sinh lớp 11 trường thpt thạch thành i thanh hoálý thuyết nhảy xa ưỡn thânskkn lựa chọn một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân của học sinh 11ứng dụng một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong nhaỷ xa ưỡn thân cho học sinh lớp 11lựa chọn một số bài tập nhằm khác phục những sai lầm thường mắc trong kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân của học sinh lớp 11 trường thpt đào duy từđưa bục nhảy bổ trợ vào nội dung dạy học nhảy xa ưỡn thân cho học sinh lớp 11chuyên đề nhảy xa kiểu ngồichuyên đề quá trình hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội việt namĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học