Bài 56 cây phát sinh giới động vật sinh học 7 bùi thương

Bài 56. Cây phát sinh giới động vật

Bài 56. Cây phát sinh giới động vật
... CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT Quan sát sơ đồ phát sinh giới động vật cho biết? -Cây phát sinh giới động vật biểu thò điều ?  + Cây phát sinh giới ĐV cho biết mức độ quan hệ họ hàng nhóm động vật ... trường -Khi nhìn phát sinh biết điều gì? -Khi nhìn phát sinh biết điều gì? - Cây phát sinh động vật phản ánh : + Mức độ quan hệ nhóm động vật +Qúa Trình tiến hoá nhóm động vật từ thấp đến cao ... loài khác - Tại ngày tồn động vật có cấu tạo phức tạp đôïng vật có xương sống bên cạnh động vật nguyên sinh có ù cấu tạo đơn giản ? Khi nhóm động vật xuất hiện, chúng phát sinh biến dò cho phù hợp...
 • 19
 • 5,132
 • 5

Bài 56: CÂy phát sinh giới động vật

Bài 56: CÂy phát sinh giới động vật
... vị trí gần có quan hệ họ hàng gần Động vật xuất cách khoảng 30 000 năm Trái Đất hình thành năm trước Động vật xuất cách khoảng 65 – 55 triệu năm Loài động vật xuất cách khoảng 150 triệu năm ... có Đuôi dài có 23 đốt sống đuôi • Là sơ đồ hình phát nhánh từ gốc chung (tổ tiên chung) • Các nhánh lại phát nhánh nhỏ từ gốc khác tận nhóm động vật • Kích thước nhánh lớn số loài nhánh nhiều ... Di tích động vật lớp đá gọi di tích hóa thạch 1861, phát di tích hóa thạch chim cổ in đá, cách khoảng 150 triệu năm Chim cổ mang nhiều đặc điểm bò sát Di tích hóa thạch luỡng cư cổ phát cách...
 • 10
 • 3,959
 • 16

Bài 56 cây phát sinh giới động vật

Bài 56 cây phát sinh giới động vật
... II- Cây phát sinh giới động vật GV: (Giới thiệu học thuyết tiến hoá) -Những thể có tổ chức giống phản ánh quan hệ nguồn gốc gần nhau.và ngời ta minh hoạ quan hệ họ hàng loài sinh vật phát sinh ... đv xuất chúng phát sinh biến dị cho phù hợp với môi trờng thích nghi Ngày khí hậu ổn định, loài tồn có cấu tạo thích nghi với môi trờng riêng HS rút kết luận - Cây phát sinh động vật phản ánh ... nhiều đốt Những đặc điểm giống khác nói lên điều gì? mối quan hệ họ hàng nhóm động vật Rút kết luận: Giới động vật từ đợc hình thành có cấu tạo thờng xuyên thay đổi theo hớng thích nghi với...
 • 7
 • 1,435
 • 7

Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

Bài 56: Cây phát sinh giới động vật
... đồ phát sinh giới động vật cho biết Cây phát sinh giới động vật biểu thị điều gì? Cây phát sinh giới động vật cho biết mức độ quan hệ họ hàng nhóm động vật Mức độ quan hệ họ hàng thể phát sinh ... riêng với môi trường 2 Cây phát sinh giới động vật Khi nhìn phát sinh biết điều gì? Cây phát sinh phản ánh: + Mức độ quan hệ nhóm động vật + Quá trình tiến hoá nhóm động vật từ thấp đến cao, từ ... hệ nhóm động vật Kết luận: - Di tích hóa thạch động vật cổ có nhiều điểm giống động vật ngày - Những loài động vật hình thành có đặc điểm giống tổ tiên chúng 2 Cây phát sinh giới động vật Quan...
 • 21
 • 660
 • 0

bài giảng sinh học 7 bài 56 cây phát sinh giới động vật

bài giảng sinh học 7 bài 56 cây phát sinh giới động vật
... đồ phát sinh giới động vật cho biết Cây phát sinh giới động vật biểu thị điều gì? Cây phát sinh giới động vật cho biết mức độ quan hệ họ hàng nhóm động vật Mức độ quan hệ họ hàng thể phát sinh ... riêng với môi trường 2 Cây phát sinh giới động vật Khi nhìn phát sinh biết điều gì? Cây phát sinh phản ánh: + Mức độ quan hệ nhóm động vật + Quá trình tiến hoá nhóm động vật từ thấp đến cao, từ ... hệ nhóm động vật Kết luận: - Di tích hóa thạch động vật cổ có nhiều điểm giống động vật ngày - Những loài động vật hình thành có đặc điểm giống tổ tiên chúng 2 Cây phát sinh giới động vật Quan...
 • 21
 • 1,093
 • 0

Bài 56: Cây phát sinh giới Động vật

Bài 56: Cây phát sinh giới Động vật
... Bài 56 CÂY PHÁT SINH ĐÔÔNG VÂÔT I.Bằng chứng về mối quan hêô giữa các nhóm đôông vâôt II .Cây phát sinh giới đôông vâôt Căn cứ và đâu để xác ... II: Cây phát sinh giới đôÔng vâÔt Nhâ ôn xét: những thể có tổ chức giống phản ánh mối quan hêô nguồn gốc càng gần Như các nhánh xuất phát từ môôt gốc Đó là phát sinh Cây ... thành đã có quan hêôhọ hàng với Quan hêô họ hàng được thể hiêôn qua phát sinh đôông vâôt Qua phát sinh thấy được mức đôô quan hêô hàng giữa các đôông vâôt với ...
 • 16
 • 109
 • 0

bài 56 cây phát sinh động vật.doc

bài 56 cây phát sinh động vật.doc
... cựng mt gc chung v gn hn -GV: kt lun Cõy phỏt sinh ng vt phn ỏnh quan h h hng gia cỏc loi sinh vt -GV ging: mt nhúm sinh vt mi xut hin, chỳng phỏt sinh nhng bin d cho phự hp vi mụi trng v dn dn ... -GV: cho hc sinh nhn xột v rỳt kt lun -Di tớch húa thch ca cỏc nhúm ng vt cú nhiu c im ca cỏc nhúm ng vt ngy -Nhng loi ng vt c hỡnh thnh cú c im ging t tiờn ca chỳng Hot ng 2: cõy phỏt sinh gii ... din nhúm tr li, nhúm khỏc nhn xột, b sung + Cõy phỏt sinh ng vt biu th iu gỡ? -HS: xem hỡnh, c thụng tin SGK tho lun nhúm, tr li cõy phỏt sinh cho bit mc quan h h hng ca cỏc nhúm ng vt -GV:...
 • 5
 • 79
 • 0

Bài 56 : cay phat sinh gioi DV

Bài 56 : cay phat sinh gioi DV
... loài sinh vật phát sinh Hot ng ca GV Hot ng ca HS - GV ging: nhng c th cú t chc cng ging phn ỏnh quan h ngun gc cng gn - Cỏ nhõn HS t c thụng tin SGK v qua sỏt hỡnh 56. 3 trang 183 - GV yờu cu: HS ... sỏt hỡnh, c SGK, trao i nhúm, tr li cõu hi: - Tho lun nhúm, yờu cu nờu c: - Cõy phỏt sinh ng vt biu th iu gỡ? - Mc quan h h hng c th hin trờn cõy phỏt sinh nh th no? + Cho bit mc quan h h hng ... yờu cu HS rỳt kt lun cú cu to rt n gin? Kt lun: - Cõy phỏt sinh ng vt phn ỏnh quan h h hng gia cỏc loi sinh vt 4 Cng c - GV dựng tranh cõy phỏt sinh ng vt yờu cu HS trỡnh by mi quan h h hng...
 • 4
 • 158
 • 0

Sinh học 7 - Bài 55 : CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT doc

Sinh học 7 - Bài 55 : CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT doc
... + Cây phát sinh động vật biểu thị - Đọc tt quan sát hình vẽ ghi nhớ kiến thức - Học sinh suy nghĩ trả lời - Học sinh suy nghĩ trả lời điều ? + Mức độ quan hệ họ hàng thể phát sinh ? - Học sinh ... LUẬN - Di tích hoá thạch động vật cổ có nhiều đặc điểm giống động vật ngày - Những loài động vật hình thành có đặc điểm giống với tổ tiên chúng HOẠT ĐỘNG ( 20 PHÚT ) CÂY PHÁT SINHGIỚI ĐỘNG VẬT ... trường - Gv chốt lại kiến thức - Lắng nghe ghi nhớ kiến thức TIỂU LUẬN - Cây phát sinh động vật phẩn ánh quan hệ họ hàng loài sinh vật IV/ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ( phút ) - Trình bày ý nghĩa tác dụng phát...
 • 5
 • 978
 • 2

B 56 Cây phát sinh giới ĐV

B 56 Cây phát sinh giới ĐV
... cổ b t nguồn từ cá vây chân cổ B sát cổ b t nguồn từ lưỡng cư cổ Chim cổ , Thú cổ b t nguồn từ b sát cổ II CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT Nghiên cứu thông tin thực lệnh SGK H 56 Sơ đồ phát sinh ... điểm giống tổ tiên chúng Lưỡng cư cổ b t nguồn từ cá vây chân cổ B sát cổ b t nguồn từ lưỡng cư cổ Chim cổ , Thú cổ b t nguồn từ b sát cổ II CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT  Phản ảnh quan hệ họ ... kể hình thức sinh sản động vật phân biệt hình thức sinh sản Giải thích tiến hố hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ I B NG CHỨNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÓM ĐV : B ng cách người phát quan hệ...
 • 11
 • 253
 • 1

Bài soạn CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Bài soạn CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
... hoạt động: Mở đầu hoạt động: Gây hứng th : (1- phút) - Hát : “ Chú voi Bản Đôn” - Trò chuyện động vật sống rừng - Cho cháu kể tên động vật sống rừng - Cháu nêu đặc điểm vât Hoạt động trọng tâm: ... rừng xanh” III: Tiến trình hoạt động: Mở đầu hoạt động : Gây hứng th : ( – phút) - Cho trẻ hát vận động “ Đố bạn biết” - Đàm thoại nội dung hát Hoạt động trọng tâm: Tìm hiểu động vật sống rừng ... Trò chuyện về vật ăn vật ăn thòt vật có sừng cỏ Thứ năm Trò chuyện vật vật hiền Thứ sáu Lợi ích tác hại vật -Thể dục buổi sáng: Bài tập thể dục đồng diễn trường Động tác vươn th : Hít thở nhún...
 • 16
 • 3,902
 • 13

Bài giảng Kế hoạch thế giới động vật nhánh 3

Bài giảng Kế hoạch thế giới động vật nhánh 3
... GIÁO VÀNG ANH KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ CHỦ ĐỀ CHÍNH : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT NĂM HỌC 2010 -2011 CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC TUẦN THỨ : ( TỪ NGÀY : 27 / 12/ 2010 ĐẾN NGÀY 31 /12/ 2010 ... hát : bớt thơ : ĐỘNG cá " Cá vàng phạm vi Rong cá NGOÀI chép bơi " - TC : Rồng TRỜI - TC : Xĩa - TC : - TC : Cá rắn lên mây - TC : cá mè Câu cá bơi Cáo thỏ CHƠI TỰ DO Phân vai HOẠT ĐỘNG GÓC - Bố ... NƯỚC TUẦN THỨ : ( TỪ NGÀY : 27 / 12/ 2010 ĐẾN NGÀY 31 /12/ 2010 ) THỨ Thứ Thứ TÊN HĐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KPKH Chú cá đáng yêu THỂ DỤC Bước nhảy ếch TẠO HÌNH Dán hình cá Thứ GD ÂM NHẠC Hát " Cá vàng...
 • 2
 • 388
 • 0

slide bài giảng chủ đề thế giới động vật

slide bài giảng chủ đề thế giới động vật
... Cô mời tham khu rừng nhé! Các đếm số lượng vật khu rừng Các quan sát thật kỹ xem khu rừng có loại vật? A) loại vật B) loại vật C) loại vật D) loại vật Đúng Bấm chuột vào chỗ bất Đúng Bấm chuột ... Xóa Nhóm thỏ nhóm cà rốt Các lại đếm số lượng nhóm nào! Bé quan sát đếm số lượng nhóm vật nhé! Bé tìm nhóm vật sống rừng có số lượng A) Nhóm gà B) Nhóm nai C) Nhóm khỉ Đúng Bấm chuột vào chỗ ... trước câu hỏi Bạn phải làhỏi câu Bạn lời câu tiếp tục tiếp tục Trả lời Trả lời Xóa Xóa Các đếm nhóm vật khu rừng nhé! Trong khu rừng có nai? A) B) C) Đúng Bấm chuột vào chỗ bất Đúng Bấm chuột vào...
 • 36
 • 685
 • 0

bài 37 st và pt ở động vật (dạy học tích cực)

bài 37 st và pt ở động vật (dạy học tích cực)
... trưởng phát triển động vật, 37 Sinh trưởng phát triển động vật I KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ BIẾN THÁI ĐỘNG VẬT Hoạt động GV Hoạt động - Chiếu hình gà gà trưởng thành cho học sinh quan ... TRIỂN ĐỘNG VẬT Sau tìm hiểu khái niệm sinh trưởng phát triển động vật, vào nghiên cứu kiểu phát triển để biết phat triển diễn chế phát triển Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động - Cho học ... Phương trước em tìm hiểu sinh trưởng phát triển thực vật, em có biết sinh trưởng phát triển động vật có khác biệt so với sinh trưởng phát triển thực vật? Để biết điều vào tìm hiểu phần sinh trưởng...
 • 6
 • 298
 • 4

Theme thế giới động vật cho Windows 7 pdf

Theme thế giới động vật cho Windows 7 pdf
... dành tình yêu cho loài động vật hoang dã theme Windows có tên Safari giúp bạn làm đẹp Windows biểu tượng, hình mang đậm kiểu cách vùng Sahara thuộc khu vực Châu Phi xa xôi Với theme bạn ngắm ... rừng, cánh đồng bất tận Bộ theme Safari bao gồm 35 hình độ phân giải cao kèm âm tùy chỉnh biểu tượng động vật hoang dã Tất tạo nên cảm giác gần gũi với thiên nhiên loài động vật mà bạn yêu thích Người...
 • 3
 • 277
 • 0

Xem thêm