Bài 53 môi trường sống và sự vận động, di chuyển

Bai 53 MOI TRUONG SONG VA SU VAN DONG DI CHUYEN

Bai 53 MOI TRUONG SONG VA SU VAN DONG DI CHUYEN
... đại di n có hình thức di chuyển hình thức nào? - Những đại di n có hình thức di chuyển hình thức nào? - Những đại di n có hình thức di chuyển hình thức nào? Võy ụng võt co nhng hinh thc di chuyờn ... với đặc điểm quan di chuyển đặc điểm quan di chuyển - Chưa có quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định - Chưa có quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo - Cơ quan di chuyển đơn gin (mấu ... hoá quan di chuyển động vật ặc điểm quan di chuyển Tên động vật - Chưa có quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định - Chưa có quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo - Cơ quan di chuyển...
 • 17
 • 2,647
 • 7

Bai 53 MÔI TRƯỜNG SỐNG SỰ VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN

Bai 53 MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN
... Tên động vật Bảng: Sự phức tạp hoá phân hoá quan di chuyển động vật ặc điểm quan di chuyển Tên động vật - Chưa có quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định - Chưa có quan di chuyển, di chuyển ... Chương VII: Bài 53: tiến hoá động vật môi trường sống vận động, di chuyển I, Các hình thức di chuyển: Hay cho biờt kiờu di chuyờn cua cac loai trờn? Qua đáp án hình thức di chuyển động vật nêu cho ... với đặc điểm quan di chuyển đặc điểm quan di chuyển - Chưa có quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định - Chưa có quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo - Cơ quan di chuyển đơn gin (mấu...
 • 17
 • 699
 • 2

Bài 53:Môi trường sống sự vận động, di chuyển

Bài 53:Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
... cách di chuyển nào? ?) Động vật có hình thức di chuyển nào? Bài 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN Chú ý ÁC HÌNH ỨC DI UYỂN / SỰ TIẾN OÁ CƠ AN DI HUYỂN / KIỂM A ĐÁNH Á Bài 53: MÔI TRƯỜNG ... sống chúng? Bài 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN Chú ý ÁC HÌNH ỨC DI UYỂN / SỰ TIẾN OÁ CƠ AN DI HUYỂN / KIỂM A ĐÁNH Á + Từ chưa có phận di chuyển đến có phận di chuyển + Bộ phận di ... phù hợp với môi trường sống tập tính hoạt động chúng Bài 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN Chú ý II/ SỰ TIẾN HOÁ CƠ QUAN DI CHUYỂN ÁC HÌNH ỨC DI UYỂN / SỰ TIẾN OÁ CƠ AN DI HUYỂN / KIỂM...
 • 19
 • 1,071
 • 1

BÀI 53 MÔI TRƯỜNG SỐNG SỰ VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN

BÀI 53 MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN
... Chương Sự tiến hoá động vật BÀI 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG, DI CHUYỂN Động vật di chuyển để làm gì? • • • • Tìm thức ăn Tìm môi trường sống thích hợp Lẩn tránh kẻ ... tập tính môi trường sống video hình thức di chuyển Động vật có hình thức di chuyển nào? SỰ TIẾN HOÁ CƠ QUAN DI CHUYỂN • Trong trình phát triển giới động vật, hoàn chỉnh quan vận động di chuyển ... chuyển Sự tiến hóa quan di chuyển Cơ quan di chuyển tiến hoá nào? 1.Các hình thức di chuyển Sự tiến hóa quan di chuyển Kết luận - Sự tiến hóa quan di chuyển thể ở: + Từ chưa có phận di chuyển...
 • 23
 • 454
 • 2

Bài 53 Môi trường sống sự vận động, di chuyển

Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
... thức di chuyển điều kiện sống khác 1.Các hình thức di chuyển Sự tiến hóa quan di chuyển Kết luận - Sự tiến hóa quan di chuyển thể ở: + Từ chưa có phận di chuyển đến có phận di chuyển + Bộ phận di ... di chuyển Sự tiến hóa quan di chuyển Sự phức tạp phận di chuyển động vật thể nào? - Từ chưa có phận di chuyển đến có phận di chuyển - Bộ phận di chuyển cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp - Từ sống ... hợp với đặc điểm quan di chuyển Đặc điểm quan di chuyển Chưa có quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định Chưa có quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo Cơ quan di chuyển đơn giản (mấu...
 • 28
 • 2,091
 • 1

Bài 53: Môi trường sống sự vận động, di chuyển

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
... thức di chuyển điều kiện sống khác 1.Các hình thức di chuyển Sự tiến hóa quan di chuyển Kết luận - Sự tiến hóa quan di chuyển thể ở: + Từ chưa có phận di chuyển đến có phận di chuyển + Bộ phận di ... di chuyển Sự tiến hóa quan di chuyển Sự phức tạp phận di chuyển động vật thể nào? - Từ chưa có phận di chuyển đến có phận di chuyển - Bộ phận di chuyển cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp - Từ sống ... hợp với đặc điểm quan di chuyển Đặc điểm quan di chuyển Chưa có quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định Chưa có quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo Cơ quan di chuyển đơn giản (mấu...
 • 28
 • 366
 • 0

Bài 53.Môi trường sống sự vận động, di chuyển

Bài 53.Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
... chân, bay II Sự tiến hoá quan di chuyển - Từ chưa có phận di chuyển (hải quỳ) đến có phận di chuyển đơn giản (rươi) đến có phận di chuyển phức tạp dần - Từ sống bám (hải quỳ)đến di chuyển chậm ... đến di chuyển nhanh (thỏ) Sự tiến hoá quan di chuyển có ý nghĩa động vật ? Trả lời: Giúp động vật có nhiều hình thức di chuyển di chuyển hiệu để thích nghi với điều kiện môi trường sống Bài ... bay II Sự tiến hoá quan di chuyển Từ chưa có quan di chuyển (hải quỳ) đến có quan di chuyển đơn giản (rươi) đến có quan di chuyển phức tạp dần c im c quan di chuyn Cha cú c quan di chuyn,...
 • 23
 • 346
 • 0

bai 53 moi truong song va su van dong, di chuyen

bai 53 moi truong song va su van dong, di chuyen
... quan di chuyển Đặc điểm quan di chuyển Chưa có quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định Chưa có quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo Cơ quan di chuyển đơn giản (mấu lồi bơi) Cơ quan di ... Bài 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG, DI CHUYỂN II Sự tiến hóa quan di chuyển Sự tiến hóa quan di chuyển có liên quan đến lối di chuyển động vật? Đặc điểm quan di chuyển Tên ĐV Chưa có quan di ... chân cầm nắm Vỵn Bài 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG, DI CHUYỂN II Sự tiến hóa quan di chuyển Sự tiến hóa quan di chuyển thể nào? Đặc điểm quan di chuyển Chưa có quan di chuyển, có đời sống...
 • 32
 • 289
 • 0

bài giảng sinh học 7 bài 53 môi trường sống sự vận động, di chuyển

bài giảng sinh học 7 bài 53 môi trường sống và sự vận động, di chuyển
...  Bài 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN I CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN : CHƯƠNG 7: SỰ TIẾN HOÁ CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT BÀI 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN I CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN ...  Bài 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN I CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN : II SỰ TIẾN HOÁ CƠ QUAN DI CHUYỂN : I CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN : - Động vật có nhiều cách di chuyển như: ...  Bài 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG DI CHUYỂN I CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN : II SỰ TIẾN HOÁ CƠ QUAN DI CHUYỂN : I CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN : - Động vật có nhiều cách di chuyển như:...
 • 24
 • 885
 • 0

Bài 53: Môi trường sống sự vận động , di chuyển

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động , di chuyển
... trời : đi, chạy bay + Cá chép: bơi +Hưu: chạy Bài 53 : MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG, DI CHUYỂN • I CÁC HÌNH THỨC DI CHUYỂN: - Động vật có cách di chuyển : bay, bơi,chạy,đi,nhảy,b , II SỰ TIẾN ... nhau, đảm bảo cho vận động có hiệu thích nghi với điều kiện sống khác Bài 53 : MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG, DI CHUYỂN • III: CỦNG CỐ: • Bài tập củng cố Bài 53 : MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG, ... QUAN DI CHUYỂN: - Sự phức tạp hóa phân hóa phận di chuyển giúp động vật di chuyển có hiệu thích ứng với điều kiện sống khác Bài 53 : MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG, DI CHUYỂN – I CÁC HÌNH THỨC DI...
 • 8
 • 177
 • 0

bài 53.môi trường sống sự vận động ,di chuyển

bài 53.môi trường sống và sự vận động ,di chuyển
... Chương SỰ TIẾN HĨA CỦA ĐỘNG VẬT BÀI 53: MƠI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG, DI CHUYỂN • • • • Tìm thức ăn Tìm mơi trường sống thích hợp Lẩn tránh kẻ thù Tìm đối tượng ... di chuyển q trình phát triển giới động vật cho ví dụ • Sự phức tạp hóa hệ vận động ,di chuyển tạo điều kiện cho vật có nhiều hình thức di chuyển hơn(vịt trời,châu chấu )và quan vận động ,các động ... Vượn Sự phức tạp phận di chuyển động vật thể nào? - Từ chưa có phận di chuyển đến có phận di chuyển - Bộ phận di chuyển cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp - Từ sống bám đến di chuyển chậm, di chuyển...
 • 42
 • 384
 • 0

Sinh học 7 - Bài 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG SỰ VẬN ĐỘNG pptx

Sinh học 7 - Bài 53: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG pptx
... môi trường tập tính chúng HOẠT ĐỘNG ( 20 PHÚT ) SỰ TIẾN HOÁ CƠ QUAN DI CHUYỂN Hoạt động thầy Hoạt động trò - Đọc tt quan sát hình 53.2 - Đọc tt quan sát hình 53.2 - Yêu cầu hoàn thành phiếu học ... lời câu hỏi - Học sinh suy nghĩ trả lời ( từ chưa có phận di chuyển đến + Sự phức tạp phân hoá phận có phận di chuyển) di chuyểnở động vật thể ntn ? - Học sinh suy nghĩ trả lời + Sự phức tạp ... học - Yêu cầu hoàn thành phiếu học tập tập - Đại diện nhóm báo cáo kết - Gv nhận xét thống đáp - Đại diện nhóm báo cáo kết - Lắng nghe ghi nhớ án - Yêu cầu hs theo dõi lại nội dung phiếu học...
 • 4
 • 2,126
 • 3

Môi trường sống sự vận động di chuyển

Môi trường sống và sự vận động di chuyển
... Tên động vật 1.Các hình thức di chuyển Sự tiến hóa quan di chuyển Điền tên đại di n động vật cho phù hợp với đặc điểm quan di chuyển Đặc điểm quan di chuyển Tên động vật Chưa có quan di chuyển, ... hợp với đặc điểm quan di chuyển Đặc điểm quan di chuyển Chưa có quan di chuyển, có đời sống bám, sống cố định Chưa có quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đo Cơ quan di chuyển đơn giản (mấu ... Vượn Sự tiến hóa quan di chuyển Sự phức tạp phận di chuyển động vật thể nào? - Từ chưa có phận di chuyển đến có phận di chuyển - Bộ phận di chuyển cấu tạo từ đơn giản đến phức tạp - Từ sống bám...
 • 21
 • 421
 • 1

Sinh học 7 - Sự tiến hoá của động vật môi trường sống sự vận động, di chuyển ppsx

Sinh học 7 - Sự tiến hoá của động vật môi trường sống và sự vận động, di chuyển ppsx
... di chuyển  có phận di chuyển đơn giản phức tạp dần + Sống bám  di chuyển chậm  di chuyển nhanh *Sự phức tạp hoá phân hoá phận di chuyển giúp ĐV di chuyển có hiệu thích ứng với điều kiện sống ... + Sự phức tạp phân hoá phận di chuyển ĐV thể nào? + Sự phức tạp phân hoá có ý nghĩa gì? *HS: Tiếp tục trao đổi  trả lời câu *Sự phức tạp phân hoá hỏi  rút kết luận GV chuẩn lại phận di chuyển ... ĐV có hình thức di chuyển Nội dung I/ Các hình thức di chuyển nào? + Kể tên số ĐV ma fe m biết nêu cách di chuyển chúng? *HS: vài HS trả lời, rút kết luận *ĐV có nhiều cách di chuyển như:  GV...
 • 6
 • 883
 • 0

Sinh học 7 - MÔI TRƯỜNG SỐNG SỰ VẬN ĐỘNG – DI CHUYỂN pps

Sinh học 7 - MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ SỰ VẬN ĐỘNG – DI CHUYỂN pps
... gà - Yêu cầu HS theo dõi lại nội dung SỰ PHỨC TẠP HÓA VÀ SỰ phiếu học tập trả lời câu hỏi: PHÂN HÓA CÁC BỘ PHẬN DI +Sự phức tạp phân hóa phận CHUYỂN Ở ĐỘNG VẬT di chuyển động vật thể nào? + Sự ... phân hóa Hoạt động 2: Sự phức tạp hóa phận di chuyển động vật phân hóa phận di chuyển động vật - GV yêu cầu: + Nghiên cứu SGK quan sát hình 52.2 trang 173 + Hoàn thành phiếu học tập “ Sự phức tạp ... thức di chuyển động vật Yêu cầu: Nghiên cứu SGK hình 53.1  làm tập CHUYỂN CỦA ĐỘNG VẬT Động vật có nhiều cách di chuyển như: đi, bò, chạy, nhảy, xbơi phù + Hãy nối cách di chuyển hợp môi trường...
 • 8
 • 498
 • 0

Xem thêm