Bài 24 đa dạng và vai trò của lớp giáp xác (4 cột) sinh học 7 dương nguyễn việt tiến

Bài 24: Đa dạng vai trò của lớp giáp xác (4 cột)

Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác (4 cột)
... Tìm hiểu vai trò thực tiễn giáp xác -Mục tiêu : Thấy tầm quan trọng giáp xác đời sống người kinh tế -Tiến hành hoạt động TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS II Vai trò thực tiển giáp xác - Có ... Hoạt động 5(7 phút): Kiểm tra – Đánh giá - Em nêu tên giáp xác có địa phương em - Vai trò thực tiển giáp xác địa phương em ? Hiện loài giáp xác Tỉnh ta khuyến khích phát triển chăn nuôi ? * Cho ... chăn nuôi ? * Cho hs đọc phần kết luận Hoạt động 6(2 phút): Dặn dò : -Để học tốt 25 NHÊN VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN em cần chuẩn bị: - Đọc trước 25 - Xem trước H25… ...
 • 2
 • 5,229
 • 5

bài 24: ĐA DẠNG VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC

bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC
... phụ Hình thức hô hấp Một số áp xác hác Vai trò ực tiễn Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC Một số áp xác hác Vai trò Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC Đại diện 1- Mọt ẩm Kích thước ... Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC Một số áp xác hác Vai trò ực tiễn ? Xác định giáp xác có địa phương em? Số lượng nhiều hay ít? Một số áp xác hác Vai trò ực tiễn Bài 24: ĐA DẠNG VÀ ... VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC II VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA GIÁP XÁC ? nghiên cứu SGK huy động kiến thức hoàn thành bảng tr.81 SGK? Một số áp xác hác Vai trò ực tiễn Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP...
 • 17
 • 4,342
 • 8

BÀI 24 ĐA DẠNG VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC

BÀI 24 ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC
... thông đường thủy Sun bám vào đá, vỏ tàu thuyền… Qua bảng ý nghóa thực tiễn lớp giáp xác rút kết luận lớp giáp xác vai trò đời sống? I Một số giáp xác khác _ Giáp xác đa dạng, sống môi trường ... phú II Vai trò thực tiễn Dựa vào loài giáp xác mà em biết thảo luận hoàn thành bảng: Ý nghóa thực tiễn lớp giáp xác / trang 81 SGK Bảng: Ý nghóa thực tiễn lớp giáp xác STT Các mặt có ý nghóa thực ... Một số giáp xác khác _ Giáp xác đa dạng, sống môi trường nước, số cạn, số nhỏ kí sinh _ Các đại diện thường gặp tôm sông, cua, tôm nhờ, rận nước, mọt ẩm… có tập tính phong phú II Vai trò thực...
 • 38
 • 828
 • 4

Tiết: 25 - Bài 24: Đa dạng vai trò của lớp giáp xác

Tiết: 25 - Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
... Tiết: 25 Bài: 24 ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I.Một số giáp xác khác: - Học sinh quan sát hình vẽ TÔM Ở NHỜ CUA KHỔNG LỒ RẬN NƯỚC CHÂN KIẾM Tiết: 25 Bài: 24 ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP ... Tiết: 25 Bài: 24 ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I.Một số giáp xác khác: -Giáp xác có số lượng loài lớn - Sống môi trường khác nhau, có lối sống phong phú Tiết: 25 Bài: 24 ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ ... số giáp xác khác: II .Vai trò thực tiễn: CÂU HỎI -Hoàn thành bảng sgk -Nêu vai trò giáp xác đời sống người? -Vai trò nghề nuôi tôm? -Vai trò giáp xác nhỏ ao, hồ, biển? Tiết: 25 Bài: 24 ĐA DẠNG VÀ...
 • 13
 • 897
 • 5

bài 24: da dạng vai trò của lớp giáp xác. mới

bài 24: da dạng và vai trò của lớp giáp xác. mới
... chân kiếm tự Ở địa phương thường gặp giáp xác chúng sống đâu? - Tôm, tép, cua, còng… Chúng sống ao, hồ, sông… Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC - Giáp xác có số lượng loài lớn, sống ... ghẹ, ruốc Chân kiếm kí sinh Sun Chân kiếm kí sinh Tôm sú Tôm he Con còng Con ghẹ Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC - Lợi ích: + Là nguồn thức ăn cá + Là nguồn cung cấp thực phẩm + Là nguồn ... có lớp vỏ kitin giàu can xi SAI C Cơ thể phân đốt SAI D Cơ thể có vỏ cuticun bọc - Học thuộc bài. Đọc em có biết trang 81 SGK - Trả lời câu hỏi 1, 2, SGK trang 81 - Nghiên cứu bài( Nhện Đa Dạng...
 • 16
 • 1,730
 • 5

bài giảng sinh học 7 bài 24 đa dạng vai trò của lớp giáp xác

bài giảng sinh học 7 bài 24 đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
... số giáp xác khác Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I Một số giáp xác khác Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I Một số giáp xác khác Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC ... thường bám vào vỏ tàu, thuyền, làm giảm tôc độ di chuyển phương tiện giao thông thủy Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I Một số giáp xác khác Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I ... sống lối sống lớp giáp xác? Giáp xác đa dạng : Đa dạng số loài, kích thước thể, môi trường sống lối sống BÀI 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC I Một số giáp xác khác: II Vai trò thực tiễn:...
 • 41
 • 4,315
 • 1

Bài 24: Đa dạng vai trò của lớp giáp xác

Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
... kích thước nhỏ Loài có lợi loài có hại? D.A II Vai trò thực tiễn Qua đại diện hoàn thành bảng ý nghĩa thực tiễn giáp xác SGK? D.A Vậy giáp xác vai trò nào? Có lợi: - Là nguồn thức ăn cá, nguồn ... Lớp giáp xác có khoảng 20 nghìn loài, sống hầu hết ao, hồ, sông, biển, số cạn số nhỏ sống kí sinh 1.Mọt ẩm Đặc điểm : râu ngắn, đôi chân bò đựợc Là giáp xác thở mang sống cạn ... thường bám vào vỏ tàu 3.Rận nước Đặc điểm: sống nước, có kích thước mm, di chuyển nhờ đôi râu - sinh sản vào mùa hạ, thức ăn chủ yếu cá Chân kiếm Đặc điểm: Sống tự do, có kích thước vai trò rận...
 • 15
 • 720
 • 3

bài dự thi dạy học tích hợp liên môn. đa dạng vai trò của lớp giáp xác tiết 25 bài 24 sách giáo khoáinh học 7

bài dự thi dạy học tích hợp liên môn. đa dạng và vai trò của lớp giáp xác tiết 25 bài 24 sách giáo khoáinh học 7
... cách Yờu cu nờu c: đặt câu hỏi nhỏ: - Lợi ích: - Nêu vai trò giáp xác với đời sống ngời? - Tác hại: - Vai trò nghề nuôi tôm? - Vai trò giáp xác nhỏ * Lợi ích: ao, hồ, biển? - Ngun thc n ca cỏ ... viờn Hot ng ca HS Ni dung chớnh II Vai trò thực tiễn ?Da vo bng cht phiu - Từ thông tin bảng, hc cho bit: Lp giỏp HS nêu đợc vai trò xỏc cú nhng vai trũ gỡ? giáp xác - GV gợi ý cách Yờu cu nờu c: ... diện khác - Nhận xét đa dạng + Đa dạng: giáp xác? -Số loài lớn - S lng loi ln: > 2000 loi - Sng nhiu -Có cấu tạo lối sng mụi trng khỏc phong phỳ - Cú li sng phong phỳ * GV gii thiu b su ca cỏc nhúm...
 • 22
 • 778
 • 9

ĐA DẠNG VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC

ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC
... 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác I Một số giáp xác khác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai ... Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Bảng so sánh đại diện thân giáp xác Đặc điểm ... gặp giáp xác ẩm chúng sống đâu? Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác I Một số giáp xác khác II Vai trò thực tiễn Tiế t 25: Đa dạng vai trò lớp giáp xác...
 • 20
 • 795
 • 3

Giáo án Sinh 7 - ĐA DẠNG VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC docx

Giáo án Sinh 7 - ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC docx
... trùng lột xác nhiều lần Trong ĐV sau, thuộc lớp giáp xác ? - Tôm - Cáy - Rận nước - Tôm sú - Mọt ẩm - Rệp - Cua biển - Mối - - Nhện - Kiến - Sun V Dặn dò: (1’) - Học trả lời câu hỏi sgk - Đọc ... thực phẩm - GV gợi ý câu hỏi nhỏ: nguồn lợi xuất ? Nêu vai trò giáp xác với đs - Tác hại: người + Có hại cho giao thông đường ? Vai trò nghề nuôi tôm thuỷ, cho nghề cá ? Vai trò giáp xác nhỏ ao, ... II Vai trò thực tiễn - GV y/c hs làm việc độc lập với sgk  hoàn thành bảng - GV kẻ bảng gọi hs lên điền - Nếu chưa xác GV bổ sung - Lợi ích: thêm: + Là nguồn thức ăn cá ? Lớp giáp xác vai trò...
 • 5
 • 413
 • 0

thuyết trình sinh học đa dạng vai trò của lớp giáp xác

thuyết trình sinh học  đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
... tiờu gim Chõn bũ Chõn di ging nhn Chõn bũ Phn bng cú v mng v mm ?Sự đa dạng giáp xác đợc thể nh nào? Tit 25 Bi 24: A DNG V VAI TRề CA LP GIP XC I MT S GIP XC KHC Lp giỏp xỏc rt a dng th hin: ... kim kớ sinh Chõn kim kớ sinh Tit 25 Bi 24: A DNG V VAI TRề CA LP GIP XC I MT S GIP XC KHC II VAI TRề THC TIN CH BIN MểN N T TễM, CUA Cỏc mún n t cua Cỏc mún n t tụm Tit 25 Bi 24: A DNG V VAI TRề ... diện giáp xác có địa phơng em? Chúng thờng sống đâu có số lợng nhiều hay ít? Tit 25 Bi 24: A DNG V VAI TRề CA LP GIP XC I MT S GIP XC KHC Tụm he Con cỏy Con tộp Con Tit 25 Bi 24: A DNG V VAI...
 • 21
 • 699
 • 0

Xem thêm