Bước đầu tìm hiểu về văn miếu mao điền huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

Bước đầu tìm hiểu về văn miếu mao điền huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

Bước đầu tìm hiểu về văn miếu mao điền huyện cẩm giàng tỉnh hải dương
... kiến trúc văn miếu Bắc Bộ, đặc biệt văn miếu Mao Điền Về đề tài truyền liên quan đến văn miếu Mao Điền Hải Dương có Luận văn thạc sĩ khoa học Thạc sĩ Dương Văn Sáu Văn miếu Mao Điền giá trị ... đề tài Bước đầu tìm hiểu văn miếu Mao Điền huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương Đối tƣợng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Văn miếu Mao Điền Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tìm hiểu số ... hồi Văn miếu Mao Điền văn miếu đứng đầu cấp tỉnh tổ chức kì thi hương Ngoài việc thờ tự Khổng Tử, văn miếu Mao Điền thờ tám vị đại khoa Hải Dương - mảnh đất ngàn năm văn hiến Văn miếu Mao Điền văn...
 • 67
 • 233
 • 0

Những thay đổi về kinh tế, văn hóa và xã hội của dân cư xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương dưới tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất16292820150227

Những thay đổi về kinh tế, văn hóa và xã hội của dân cư xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương dưới tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất16292820150227
... - BÙI LAN CHI NHỮNG THAY ĐỔI VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI CỦA DÂN CƢ XÃ CẨM ĐIỀN, HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƢƠNG DƢỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN ... nông dân Xuất phát từ tình hình thực tiễn Cẩm Điền, mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: Những thay đổi kinh tế, văn hóa hội dân Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tác động trình ... thay đổi kinh tế, văn hóa hội dân Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dƣơng dƣới tác động trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển KCN vấn đề phức tạp Đề tài đòi hỏi phải tổng...
 • 184
 • 343
 • 0

Tiểu luận: Bước đầu tìm hiểu về văn hóa – phong tục tập quán của người hoa ở TP Hồ Chí Minh

Tiểu luận: Bước đầu tìm hiểu về văn hóa – phong tục tập quán của người hoa ở TP Hồ Chí Minh
... người Hoa TP HCM : 2.1 Đặc điểm kinh tế người Hoa TP HCM : 2.2 Đặc điểm tổ chức xã hội người Hoa TP HCM : CHƯƠNG II : VĂN HĨA PHONG TỤC TẬP QN CỦA NGƯỜI HOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I VĂN ... cư người Hoa TP HỒ CHÍ MINH : Địa bàn cư trú tập trung người Hoa Nam Bộ TP Hồ Chí Minh số tỉnh miền Đơng Theo số liệu thống kê vào năm 1993 dân số người Hoa Nam Bộ sau : Thành Phố Hồ Chí Minh ... BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VĂN HĨA CỦA NGƯỜI HOA TP HCM A PHẦN MỞ ĐẦU : Lý chọn đề tài : Thành Phố Hồ Chí Minh có nửa triệu người Hoa, chiếm 1/2 dân cư thành phố Họ...
 • 44
 • 1,049
 • 5

Bước đầu tìm hiểu về bộ sưu tập trống đồng ở bảo tàng Bình Dương pdf

Bước đầu tìm hiểu về bộ sưu tập trống đồng ở bảo tàng Bình Dương pdf
... hay gọi trống đồng Heger loại I, II, III, IV Căn vào cách phân loại sưu tập trống đồng phát địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc trống H1 Đặc biệt nay, sưu tập Trống đồng Đông Sơn Bình Dương gồm nằm ... tạo, sưu tập trống đồng phát địa bàn tỉnh Bình Dương thuộc Trống đồng Đông Sơn, tiêu biểu cho chuyển hóa nghệ thuật trống đồng Đông Sơn – Việt cổ sang kiểu trống đồng muộn sau Những trống đồng ... mãnh liệt trống đồng, biểu tượng thiêng liêng cộng đồng người Việt cổ Trống đồng biểu tượng văn minh Việt cổ niềm tự hào dân tộc tiến trình lịch sử Bộ sưu tập trống đồng phát Bình Dương phản...
 • 6
 • 389
 • 1

Luận văn nghiên cứu các giải pháp góp phần phát triển hệ thống cây trồng hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

Luận văn nghiên cứu các giải pháp góp phần phát triển hệ thống cây trồng hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương
... gi i pháp góp ph n phát tri n h th ng tr ng hàng năm nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p t i huy n C m Giàng, t nh H i Dương" Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông ... cao ñi u ki n s n xu t v xuân 2010 4.4 99 Các gi i pháp phát tri n HTCT hàng năm nh m nâng cao hi u qu s d ng ñ t nông nghi p t i vùng nghiên c u 103 4.4.1 Cơ s l a ch n gi i pháp 103 4.4.2 Các ... p 1.2 M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh h th ng tr ng hàng năm có hi u qu t i huy n C m Giàng - H i Dương - Xác ñ nh gi i pháp phát tri n h th ng tr ng hàng năm thích h p, nâng cao hi u qu m t...
 • 136
 • 322
 • 0

Bước đầu đánh giá mức độ ảnh hưởng của đô thị hoá đến khu vực nông nghiệp, nông thôn huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

Bước đầu đánh giá mức độ ảnh hưởng của đô thị hoá đến khu vực nông nghiệp, nông thôn huyện cẩm giàng tỉnh hải dương
... cho khu v c ny l th tr n Lai Cỏch Khu v c II - khu v c ven hay c n ủụ th , ủ i di n cho khu v c ny ch n xó C m i n Khu v c III - khu v c nụng nghi p nụng thụn (thu n nụng), ủ i di n cho khu v ... thnh cỏc khu cụng nghi p Ch nm (2001-2006) huy n C m Ging ủó xõy d ng m i khu cụng nghi p l n l khu cụng nghi p i An v i di n tớch 640,82 ha; khu cụng nghi p Tõn Tr ng v i di n tớch 200 v khu cụng ... t i khu v c nụng nghi p, nụng thụn quỏ trỡnh phỏt tri n kinh t theo h ng ủụ th hoỏ i t ng nghiờn c u l cỏc h nụng dõn ch u s tỏc ủ ng c a quỏ trỡnh ủụ th hoỏ huy n C m Ging Khu v c I - khu v...
 • 121
 • 489
 • 0

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện cẩm giàng tỉnh hải dương năm 2015

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện cẩm giàng  tỉnh hải dương năm 2015
... lý luận sử dụng đất nông nghiệp 1.1.1 Đất nông nghiệp tình hình sử dụng đất nông nghiệp 1.1.2 Hiệu phân loại hiệu sử dụng đất nông nghiệp 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp ... bàn huyện Cẩm Giàng 48 3.6 Các loại hình sử dụng đất địa bàn vùng huyện Cẩm Giàng 50 3.7 Các loại hình sử dụng đất địa bàn vùng huyện Cẩm Giàng 51 3.8 Các loại hình sử dụng đất địa bàn vùng huyện ... 2.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Cẩm Giàng 26 2.2.3 Xác định loại hình sử dụng đất chủ yếu địa bàn huyện Cẩm Giàng 26 2.2.4 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất huyện Cẩm Giàng 26 2.2.5...
 • 130
 • 204
 • 2

Luận văn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

Luận văn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ huyện cẩm giàng tỉnh hải dương
... sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ loại hình sản xuất năm 2009 82 4.10 Thị trờng tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ 85 4.11 Giá th nh v giá bán số sản phẩm gỗ mỹ nghệ 89 4.12 Giá trị sản xuất sản phẩm đồ gỗ mỹ ... quan sản xuất v tiêu thụ sản phẩm gỗ mỹ nghệ huyện Cẩm Gi ng 59 4.1.1 Lịch sử phát triển 59 4.1.2 Kết sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ huyện Cẩm Gi ng năm 60 4.1.3 Tình hình sản xuất v tiêu thụ sản phẩm đồ ... v tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ doanh nghiệp 96 4.15 Phân tích SWOT sản xuất v tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ hợp tác x 99 4.16 Phân tích SWOT sản xuất v tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ hộ gia đình sản xuất...
 • 136
 • 1,511
 • 15

Luận văn nghiên cứu tình hình quản lý, sử dụng đất đai huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

Luận văn nghiên cứu tình hình quản lý, sử dụng đất đai huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương
... 2.2.4 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai Inđônêxia 21 2.2.5 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai Malaixia 21 2.2.6 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai L o 22 2.2.7 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai ... hình quản lý, sử dụng đất đai số nớc giới 19 2.2.1 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai Nhật Bản 19 2.2.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai Trung Quốc 20 2.2.3 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai ... 2.3 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai Việt Nam 27 2.3.1 Quản lý Nh nớc đất đai qua thời kỳ Việt Nam 27 2.3.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai Việt Nam 32 Nội dung v phơng pháp nghiên cứu 34...
 • 130
 • 781
 • 8

Luận văn nghiên cứu quá trình chuyển dịch lao động nông thôn tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

Luận văn nghiên cứu quá trình chuyển dịch lao động nông thôn tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương
... u xã h i nông thôn + Văn hóa nông thôn: Cơ s ch y u văn hóa dân gian, có tính truy n mi ng ðơn v c a văn hóa nông thôn văn hóa làng xã ð c trưng c a văn hóa nông thôn phong t c t p quán l h i ... n d ch lao ñ ng nông thôn; - Phân tích, ñánh giá th c tr ng trình chuy n d ch lao ñ ng nông thôn ñ a bàn huy n; - ð xu t m t s gi i pháp nh m thúc ñ y trình chuy n d ch lao ñ ng nông thôn t i ... hoá hi n ñ i hoá nông thôn, hi v ng s nâng cao ñư c su t lao ñ ng nông thôn, t ñó s t ng bư c rút b t ñư c lao ñ ng nông thôn ñ tham gia vào ngành s n xu t khác b Lao ñ ng nông thôn tham gia vào...
 • 103
 • 421
 • 4

Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương
... n thu BHXH b t bu c t i huy n C m Giàng, t nh H i Dương 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung ðánh giá th c tr ng qu n thu BHXH b t bu c ñ xu t nh ng gi i pháp tăng cư ng qu n ... cư ng qu n thu BHXH b t bu c t i huy n C m Giàng, t nh H i Dương 1.2.2 M c tiêu c th - Góp ph n h th ng hóa s lu n v qu n thu BHXH b t bu c - ðánh giá th c tr ng qu n thu BHXH b t ... k t qu công tác thu t i BHXH huy n C m Giàng 92 4.3.1 Nh ng k t qu ñã ñ t ñư c 92 4.3.2 Thu n l i khó khăn qu n thu 94 4.4 Gi i pháp ch y u tăng cư ng qu n thu BHXH b t bu...
 • 124
 • 100
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương
... Nm 2005 So sỏnh Đất nông nghiệp NNP 6234,98 6882,57 -647,6 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 5011,9 5688,48 -676,6 1.1.1 Đất trồng h ng năm CHN 4660,37 5337,17 -676,8 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA ... 5076,81 -704,4 1.1.1.2 Đất cỏ dùng v o chăn nuôi COC 0,34 0,34 1.1.1.3 Đất trồng h ng năm khác HNK 287,6 260,36 27,24 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 351,53 351,31 0,22 1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản ... trồng lâu năm CLN 351,53 351,31 0,22 1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1213,16 1188,27 24,89 1.3 Đất nông nghiệp khác NKH 9,92 5,6 4,32 (Ngu n: Phũng Ti nguyờn v Mụi tr ng huy n C m Ging) Tr ng i...
 • 126
 • 103
 • 0

Đánh giá sự tuân thủ các thủ tục hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường đối với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Đánh giá sự tuân thủ các thủ tục hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường đối với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
... hình đó, đề tài: Đánh giá tuân thủ thủ tục hành liên quan đến BVMT công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Được thực với mong muốn góp ... thực công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) Công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) hoạt động Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương lĩnh vực sản xuất đinh ốc ... tuân thủ thủ tục hành liên quan đến BVMT công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evergreen - Khảo sát trạng thực biện pháp BVMT công ty - Đánh giá tuân thủ thủ tục hành liên quan tới BVMT công ty TNHH công...
 • 96
 • 464
 • 6

Đánh giá sự tuân thủ các thủ tục hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Đánh giá sự tuân thủ các thủ tục hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
... thực công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) Công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) hoạt động Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương lĩnh vực sản xuất đinh ốc ... hình đó, đề tài: Đánh giá tuân thủ thủ tục hành liên quan đến BVMT công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evergreen (Việt Nam) Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Được thực với mong muốn góp ... việc tuân thủ thủ tục hành liên quan đến BVMT công ty TNHH công nghiệp đinh ốc Evergreen - Khảo sát trạng thực biện pháp BVMT công ty - Đánh giá tuân thủ thủ tục hành liên quan tới BVMT công ty TNHH...
 • 97
 • 323
 • 0

Bước đầu tìm hiểu về quá trình di cư của người hoa vào việt nam luận văn tốt nghiệp đại học

Bước đầu tìm hiểu về quá trình di cư của người hoa vào việt nam luận văn tốt nghiệp đại học
... Vinh - 2011 TRNG I HC VINH KHOA LCH S === === lê thị bình Khóa luận tốt nghiệp đại học Bớc đầu tìm hiểu trình di c ngời Hoa vào Việt Nam chuyên ngành lịch sử giới Lp 48A - S (2007 ... thc di c Cú th núi rng, ngi Hoa di c n Vit Nam di nhiu hỡnh thc khỏc nhng tu chung li cú hai hỡnh thc di c ln l di c t nhiờn v di c cng bc cú t chc * Hỡnh thc di c t nhiờn õy l hỡnh thc di c din ... Vit Nam l mt nhõn t quan trng ngi Hoa di c sang Vit Nam t lõu lch s v ngy cng ụng o hn bt kỡ quc gia no cú ngi Hoa di trỳ n khu vc ụng Nam Vy thỡ quỏ trỡnh di c ca h sang mnh t Vit Nam din...
 • 70
 • 431
 • 7

Xem thêm