tiết 49 cấu tạo trong của thỏ mới soạn 3 cột sinh học 7 võ văn chi

tiết 49-cấu tạo trong của thỏ

tiết 49-cấu tạo trong của thỏ
... thính có lông xúc giác, miệng có môi xẻ rảnh Tiết 49 : CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ I BỘ XƯƠNG – HỆ CƠ : Nghiên cứu H47.1, so sánh với xương thằn lằn ? Bộ xương thỏ có điểm khác với thằn lằn? ? Hệ có điểm ... tiết : Hậu thận phát triển hoàn chỉnh III THẦN KINH & GIÁC QUAN : Nghiên cứu thông tin, H47.3, trả lời : ? Não thỏ có điểm giống não bò sát? ? Não thỏ tiến hoá não bò sát điểm nào?  Có cấu tạo ... ? Nêu đặc điểm sinh sản, cấu tạo thỏ thích nghi với đời sống  Trả lời : Con đực có quan giao phối, thụ tinh trong, đẻ con, nuôi sữa, thai phát triển  thai sinh Cơ...
 • 13
 • 2,984
 • 9

Bài giảng tiết 49. Cáu tạo trong của thỏ

Bài giảng tiết 49. Cáu tạo trong của thỏ
... thính có lông xúc giác, miệng có môi xẻ rảnh Tiết 48 : CẤU TẠO TRONG CỦA THỎ I BỘ XƯƠNG – HỆ CƠ : Nghiên cứu H47.1, so sánh với xương thằn lằn ? Bộ xương thỏ có điểm khác với thằn lằn? ? Hệ có điểm ... gia cử động hô hấp 4 .Bài tiết : Hậu thận phát triển hoàn chỉnh III THẦN KINH & GIÁC QUAN : Nghiên cứu thông tin, H47.3, trả lời : ? Não thỏ có điểm giống não bò sát? ? Não thỏ tiến hoá não bò ... ? Nêu đặc điểm sinh sản, cấu tạo thỏ thích nghi với đời sống  Trả lời : Con đực có quan giao phối, thụ tinh trong, đẻ con, nuôi sữa, thai phát triển  thai sinh Cơ...
 • 13
 • 1,745
 • 10

Bài giảng Tiết 49. cấu tạo trong của thỏ

Bài giảng Tiết 49. cấu tạo trong của thỏ
... luận nhóm hoàn thành bảng: Hệ quan 1.Tuần hoàn 2.Hô hấp 3.Tiêu Hóa 4 .Bài tiết 5.Sinh sản Thành phần Hệ quan Thành phần, cấu tạo Tuần hoàn Tim có ngăn, vòng Máu vận chuyển theo vòng tuần hoàn , ... thể vận động + đốt sống cổ, + Có xương mỏ ác tạo lồng ngực + Chi thẳng góc c¬ thÓ • b-hệ : • +Hệ thỏ có đặc điểm liên quan đến vận động ? • +Hệ thỏ tiến hóa lớp động vật trước điểm ? TiÕt 48 ... Bài tiết -2 thận, ống dẫn tiểu, bóng đái, đường tiểu Sinh sản Chức -Buồng trứng ,ống dẫn, tử cung -Tinh hoàn,ống dẫn Lọc từ máu chất thừa thải nước tiểu thể Hệ quan Tuần hoàn Thành phần, cấu...
 • 15
 • 895
 • 6

Tiết 49: Cấu tạo trong của Thỏ

Tiết 49: Cấu tạo trong của Thỏ
... luận nhóm hoàn thành bảng: Hệ quan 1.Tuần hoàn 2.Hô hấp 3.Tiêu Hóa 4.Bài tiết 5.Sinh sản Thành phần Hệ quan Thành phần, cấu tạo Tuần hoàn Tim có ngăn, Máu vận chuyển theo vòng tuần hoàn , máu vòng ... Bài tiết -2 thận, ống dẫn tiểu, Lọc từ máu chất thừa bóng đái, đường tiểu thải nước tiểu thể Sinh sản -Buồng trứng ,ống dẫn, tử cung -Tinh hoàn,ống dẫn Hệ quan Tuần hoàn Thành phần, cấu tạo ... xương mỏ ác tạo lồng ngực, chi nằm thể +Sự khác liên quan đến đời sống(nâng thể lên cao), di chuyển nhanh KL : -Bộ xương ->nâng đỡ,bảo vệ giúp thể vận động + đốt sống cổ, + Có xương mỏ ác tạo lồng...
 • 14
 • 136
 • 0

Bài 49. Cấu tạo trong của thỏ

Bài 49. Cấu tạo trong của thỏ
... KIỂM TRA BÀI CŨ • Nêu cách di chuyển thỏ • Hãy cho biết vận tốc tối đa thỏ hoang 74km/h, đó, chó săn: 68km/h, chó sói: 69,23km/h; mà nhiều trường hợp, thỏ khơng khỏi thú ăn thịt kể trên? Xương ... chi trước Đai chi trước Các đớt sớng cở(7) Đai vai Cợt xương sớng Đai Tìm khác hơng xương thỏ Xương Xương mỏ ác sườn Các xương chi sau Cợt sớng Các xương chi sau Xương đầu Các Xương ... Thùy khứu giác Não trước Não trước Não Não Tiểu não Hành tủy Hành sống tủy Tủy tủy Hành Bộ não Thỏ Tiểu não Hành tủy Hành tủy Tủy tủy Hành sống Bộ não Thằn lằn Đặc điểm nào dưới của hệ...
 • 20
 • 1,924
 • 3

Tiết 48 : Cấu tạo trong của thỏ

Tiết 48 : Cấu tạo trong của thỏ
... quan: +Mt: +Tai: +Mi: Liờn h bi 46, em hóy cho bit c im cỏc giỏc quan ca th? TIT 48 CU TO TRONG CA TH I - B XNG V H C 1- B xng * Xng u * Ct sng * Xng chi: 2- H c -C ng ct sng phỏt trin -C honh: ... lp V khỏc:i nóo phỏt trin che lp cỏc phn khỏc.Tiu nóo ln nhiu np gp.( Liờn quan ti c ng phc tp) -Giỏc quan: +Mt: +Tai: +Mi: Hng dn v nh: Hc thuc phn ghi nh SGK Tr li cõu hi SGK c trc bi 48 Bài ... c th ti -Thn sau: Cu to phc phự hp vi chc nng trao i cht TIT 48 CU TO TRONG CA TH I - B XNG V H C 1- B xng * Xng u * Ct sng * Xng chi: 2- H c -C ng ct sng phỏt trin -C honh: tham gia vo hot...
 • 20
 • 1,041
 • 1

tiet 51. bai 47 Cau tao trong cua tho

tiet 51. bai 47 Cau tao trong cua tho
... mật Tụy Ruột non Thận Ruột già Hệ sinh dục (cái ) Tì Hậu môn Ruột thẳng Hình 47. 2 Cấu tạo thỏ (cái) Quan sát hình 47. 2 xác đònh vò trí, thành phần hệ quan ghi vào bảng đây: Hệ quan Tuần hoàn ... - Mòi thá rÊt .vµ cã l«ng xóc gi¸c gióp thá th¨m dß thøc ¨n ph¸t hiƯn vµ kỴ thï TiÕt 51 Bµi 47 CÊu t¹o cđa thá I/.Bé x¬ng vµ hƯ c¬ Bé x¬ng Bé x¬ng gåm phÇn: -X¬ng ®Çu H·y nhËn biÕt c¸c thµnh...
 • 21
 • 648
 • 0

Tiết 16: Cấu tạo trong của thân non

Tiết 16: Cấu tạo trong của thân non
... 1 Cấu tạo thân non A Sơ đồ chung I Vỏ Biểu bì; Thịt vỏ II Trụ Mạch rây; Mạch gỗ; Ruột B Cấu tạo chi tiết phần thân Bài tập Hoàn thành chức phận Các phận thân non Biểu bì Cấu tạo phận Gồm ... có vách Chứa chất dự trữ mỏng 2 So sánh cấu tạo thân non miền hút rễ (?) Tìm điểm giống khác cấu tạo thân non cấu tạo miền hút rễ? *Giống + Đều cấu tạo tế bào + Đều có phận : vỏ(biểu bì, thịt ... nằm mạch gỗ nằm Chọn câu trả lời câu sau Cấu tạo phần vỏ thân non gồm : a Thịt vỏ ruột b Biểu bì thịt vỏ c Biểu bì, thịt vỏ ruột Chức phần vỏ thân non : a Vận chuyển chất hữu b Chứa chất dự...
 • 9
 • 7,550
 • 13

tiết 41-cấu tạo trong của thằn lằn

tiết 41-cấu tạo trong của thằn lằn
... ngắn yếu tham gia di chuyển Tiết 41 : CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN I BỘ XƯƠNG : Quan sát H39.1, 36.1, trả lời : ? Điểm sai khác xương? ? Điểm tiến hoá xương thằn lằn?  Đốt sống cổ nhiều, cột ... trưng ĐV cạn  Điểm tiến hoá & thích nghi thằn lằn với đời sống  Xương, tiêu hoá, hô hấp, tiết, thần kinh Đánh dấu trước câu : 4.1 Cấu tạo phổi thằn lằn tiến hoá phổi ếch : a Khí quản dài b ... & TM 4.2 Thằn lằn đẻ lần khoảng : a 15-20 trứng b 10-15 trứng c 5-10 trứng d 2-5 trứng 4.3 Đặc điểm hệ tuần hoàn thằn lằn khác biệt với tuần hoàn ếch : a Trong tâm thất có vách hụt b Trong tâm...
 • 12
 • 3,795
 • 9

tiet 44-cau tao trong cua chim bo cau

tiet 44-cau tao trong cua chim bo cau
... khí & hướng gió Tiết 44 : CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU I CƠ QUAN DINH DƯỢNG : Nghiên cứu thông tin, H43.1,2,3 Thảo luận trả lời câu hỏi : ? Điểm tiến hoá chim so với ĐV trước? ? Điểm thích ... triển II THẦN KINH & GIÁC QUAN : Quan sát H43.4, trả lời : ? Bộ não chim bồ câu có điểm tiến hoá so với não thằn lằn ? ? Chim bồ câu có quan cảm giác ?  Bộ não có não trước, tiểu não phát triển ... tiêu hoá cao, tim đập nhanh, tốc độ TĐC nhanh, ống khí thông với túi khí, hô hấp kép, bóng đái, chim mái có buồng trứng, ống dẫn trứng trái phát triển  Tiểu kết : ng tiêu hoá có cấu tạo hoàn...
 • 8
 • 3,589
 • 10

Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ
... khác Sơ đồ cấu tạo não thằn lằn Sơ đồ cấu tạo não thỏ - Tiểu não lớn có nhiều nếp nhăn giúp cho thỏ phối hợp, điều hoà cử động phức tạp Thứ ngày 28 tháng năm 2008 Tiết 49 : Cấu tạo thỏ I/ Bộ ... mà Cho thỏ đặc điểm giác phân biệt l thỏ? ăn quan cây không ăn được? Trả lời Có khứu giác giác giác Vì thỏ có khứu thính nhạy phát triển Sơ đồ cấu tạo não thằn lằn Sơ đồ cấu tạo não thỏ Thứ ... Tiết 49 : Cấu tạo thỏ I/ Bộ xương hệ II/ Các quan dinh dưỡng III/ Hệ thần kinh giác quan Bài tập Hãy đặc điểm cấu tạo thỏ thể hoàn thiện so với động vật có xương sống học? a A Bộ não thỏ phát...
 • 17
 • 4,571
 • 27

Cấu tạo trong của thỏ

Cấu tạo trong của thỏ
... Nêu cấu tạo thỏ thích nghi với điều kiện sống ? Câu : Nêu ưu điểm thai sinh so với đẻ trứng noãn thai sinh ? I.Bộ xương hệ : 1.Bộ xương: ? Quan sát hình 47.1 ( xương thỏ ) , Nêu cấu tạo xương thỏ ... Dựa vào gợi ý quan sát tranh so sánh khác hệ tuần hoàn thỏ thằn lằn : Thỏ Thằn lằn Cấu tạo tim Máu nuôi thể Là động vât Thỏ Thằn lằn Cấu tạo tim ngăn ngăn, có vách hụt Máu nuôi thể Đỏ tươi Máu ... quan dinh dưỡng : 1.Hệ tiêu hoá : *Hệ tiêu hoá thỏ gồm: Ống tiêu hoá Tuyến tiêu hoá  Quan sát tranh nêu cấu tạo ống tiêu hoá thỏ ? Ống tiêu hoá thỏ gồm : *Miệng hậu môn *Răng cửa thường xuyên...
 • 18
 • 3,041
 • 5

Cấu tạo trong của thỏ nhà

Cấu tạo trong của thỏ nhà
... A cho ý tương ứng nhau: Phần A Bộ xương thỏ có nhiều điểm giống B Cột sống mềm mại ngồi A Bộ thỏ thuộc kiểu C Hô hấp thỏ gồm G Hệ tiết gồm D Bộ não thỏ phát triển E Phần B A Cong thành hình ... trước; Đai chi sau (đai hông); Các xương chi sau; Các đốt sống cổ (8 đốt) BỘ XƯƠNG THẰN LẰN BỘ XƯƠNG THỎ Xương đầu; Cột xương sống; Các đốt sống cổ (7 đốt); Xương sườn; Xương mỏ ác; Xương chi trước;...
 • 17
 • 562
 • 5

cấu tạo trong của thỏ -gvbm hoàng oanh thcs dinh thanh thoai son an giang

cấu tạo trong của thỏ -gvbm hoàng oanh thcs dinh thanh thoai son an giang
... ………………,…………………và…………… Thú mỏ vịt có đặc điểm cấu tạo ? Môi trường sống Kanguru có đặc điểm cấu tạo ? Môi trường sống ? Thú mỏ vịt có đặc điểm cấu tạo Kanguru có đặc điểm cấu tạo như ? Môi trường sốngsao ? ... 13/Ruột non 10/Ruột già 3/Tim 9/Phế quản 11/ thận 4/Gan 8/ống dẫn nước 7/Tụy 5/Thực quản tiểu 2/ Manh tràng 6/Khí quản 1/ Miệng Thỏ Thỏ Cấu tạo Cấu tạo ngăn tim tim Máu nuôi Đỏ tươi Máu thể nuôi thể ... chi thẳng góc nâng thể lên cao Hệ thỏ tiến hóa KHOANG lớp động vật học NGỰC điểm ? CƠ HOÀNH KHOANG BỤNG -Xuất hoành ,chia khoang thể thành khoang ngực khoang bụng Tham gia vào hoạt động hô hấp...
 • 34
 • 608
 • 1

Xem thêm