66398 mahatma gandhi

nhân cách văn hóa mahatma gandhi

nhân cách văn hóa mahatma gandhi
... Nghiên ứ ề ẩ Gandhi (1) Nghi n cứu cu c đời ự nghiệ Gandhi l l ộ â ậ e bệ l ủ lị sử ậ ệ ộ ộ ệ â s ệ ủ y e ủ l ă â ầ l s ộ ộ ủ Mahatma Gandhi: a multifaceted ) ủ J f person (Gandhi: b ud, e Gandhian ... overview (D Gandhi) ủ R K b e el ă Gandhi) K.S Bharathi ủb ề Encyclopedia of Gandhi thought (Bá b Almol - New Delhi ă The spiritual Triumph of Mahatma Gandhi ( ) R.K Boodhun b s ộ ể sử ủ ộ s ể Gandhi ... l ă ể Khi tìm ộ ậy l â ộ Gandhi s lâ ủ â ệ â ầ ă ă l s ệ có q ể ă q ệ ữ ệ q l ộ ệ l ể ầ â s “b ổ s ộ nh ủ ” ộ l “y ộ l l b ” ữ l Nhân c ch văn hóa l ậ sĩ g ahatma Gandhi ể l y ộ ă h M K y...
 • 179
 • 260
 • 0

nonviolence gleaned from selected works of mahatma gandhi and martin luther king, jr.

nonviolence gleaned from selected works of mahatma gandhi and martin luther king, jr.
... OBJECTIVE OF THE STUDIES This study is an analysis of nonviolence gleaned in the selected works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr and the identification of the teachings on nonviolence ... root of nonviolence in India and America? How is nonviolence dealt with in the selected works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr.? What humanitarian issues are given focus on each of ... Socialist Republic of Vietnam BATANGAS STATE UNIVERSITY Republic of the Philippines ABSTRACT Title: Nonviolence Gleaned From Selected Works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr Author:...
 • 239
 • 88
 • 0

nonviolence gleaned from selected works of mahatma gandhi and martin luther king, jr. (sum)

nonviolence gleaned from selected works of mahatma gandhi and martin luther king, jr. (sum)
... How is nonviolence dealt with in the selected works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr.? 4.2.1 How is nonviolence dealt with in the selected works of Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi viewed ... OBJECTIVE OF THE STUDIES This study is an analysis of nonviolence gleaned in the selected works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr and the identification of the teachings on nonviolence ... is an analysis of nonviolence gleaned in the selected works of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr and the identification of the teachings on nonviolence that maybe drawn from the analysis...
 • 26
 • 125
 • 0

NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG GANDHI

NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG GANDHI
... III NỘI DUNG TƯ TƯỞNG CỦA GANDHI tưởng Gandhi tập trung chủ yếu triết lý tảng Ahimsa (tư tưởng bất bạo động), Satya (Đạo/chân lý) Satyagraha (sức mạnh chân lý) Ahimsa hay Tưởng Bất Bạo ... nạn cho kẻ nắm bạo quyền” Câu nói Gandhi kết tinh nguyên tắc triết lý bất bạo động Triết lý bất bạo động di sản quan trọng tưởng Gandhi, tảng cho nhiều tưởng khác ông, đặc biệt Satyagraha ... phận cao quý ông Cả đời Gandhi tận tụy hy sinh cho quốc gia Ấn Độ độc lập, tự hạnh phúc nói riêng cho nhân loại nói chung với tưởng tiên tiến mình, ông góp phần xây dựng ng xã hội không bạo...
 • 11
 • 553
 • 2

Hồ Chí Minh là một trong số các nhân vật lạ lùng nhất của thời đại - pha trộn một chút Gandhi, một chút Lênin, nhưng hoàn toàn Việt Nam

Hồ Chí Minh là một trong số các nhân vật lạ lùng nhất của thời đại - pha trộn một chút Gandhi, một chút Lênin, nhưng hoàn toàn Việt Nam
... đất nước", "xem xét lại chủ nghĩa Mác sở lịch sử nó" "chúng ta phải coi chừng", "thời đại thời đại mới, thời đại cách mạng thắng lợi", "thời đại khiến cách mạng Việt Nam phải cách mạng dân chủ ... nghĩa xã hội, Việt Nam, đòi hỏi có ý nghĩa sống độc lập dân tộc phải gắn liền với thống chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất nước Nước Việt Nam một, dân tộc Việt Nam một, Bắc - Trung - Nam khối thống ... văn minh, sánh bước với cường quốc năm châu ” ý nguyện Người Phần IV : Danh mục tài liệu tham khảo - Hồ Chí Minh toàn tập - Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : NXB Chính trị quốc gia - Tư tưởng Hồ...
 • 24
 • 293
 • 0

Tài liệu Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana -A Conditional Maternity Benefit Scheme Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana A Conditional Maternity Benefit Scheme Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana A Conditional Maternity Benefit Scheme docx

Tài liệu Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana -A Conditional Maternity Benefit Scheme Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana A Conditional Maternity Benefit Scheme Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana A Conditional Maternity Benefit Scheme docx
... the participants what all they know about Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana, and its linkage with ICDS and what is the meaning of Matritva and what is the meaning of Sahyog Responses may ... formulated a new Scheme for pregnant and lactating mothers called Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY) – a Conditional Maternity Benefit Scheme Under this Scheme, a cash incentive of `4000 will ... Trainers Trainers: What is Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana (IGMSY)? • Matritva means motherhood and Sahyog support The name of the Scheme itself ‘ tells us that the Scheme aims to support...
 • 67
 • 189
 • 0

MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI - NHỮNG CỐNG HIẾN LỚN LAO CHO CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI ẤN ĐỘ doc

MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI - NHỮNG CỐNG HIẾN LỚN LAO CHO CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI ẤN ĐỘ doc
... Đại hội Ấn Độ - lúc hội họp Lahore - đề cao ngày kỉ niệm độc lập Ấn Độ Nó tưởng niệm hầu hết tất tổ chức trị Ấn Độ khác, tổ chức nỗ lực giành độc lập đất nước tiến đến việc trao quyền hội ... tên "Những người Gandhi" (Children of Gandhi) , với mục đích nhận thức ảnh hưởng Gandhi đến người lãnh đạo tương lai Chính quyền Ấn Độ trao giải Hòa hình Gandhi cho người phục vụ hội, người ... nước Ấn Độ xảy ra” Còn Sarda Patel, phó thủ tướng Ấn Độ, người kình trọng Gandhi nhân dân Ấn Độ gọi người hùng tuyên bố “ ngày hôm ngày đáng xấu hổ đất nước Ấn Độ Nhưng chết thánh Gandhi giúp cho...
 • 31
 • 186
 • 0

10 Người đàn bà làm chấn động thế giới - Indira Gandhi (tt) pot

10 Người đàn bà làm chấn động thế giới - Indira Gandhi (tt) pot
... Sanjai -Gandhi làm chủ tịch Đàng Quốc Đại (Indira- Gandhi) 10 ngày, gặp tai nạn máy bay Sự Sanjai -Gandhi mát to lớn Indira- Gandhi Lúc 63 tuổi, với câu nói người xưa “tuổi già con”, khiến chìm sâu vào ... Sanjai -Gandhi làm người kế nhiệm bà, ngày 13 tháng năm 1980, giao làm chủ tịch Đảng Quốc Đại Indira- Gandhi Nhưng bất hạnh lại đến, tai nạn thảm khốc xảy Ngày 23 tháng năm 1980, Sanjai -Gandhi làm ... cánh tay đắc lực cho Indira- Gandhi Trong trình IndiraGandhi bồi dưỡng Raghiv -Gandhi trở thành người thay bà, dẫn đến bất mãn phái Sanjai nguyên lão Đảng Quốc Đại Indira- Gandhi thẳng tay trừ quấy...
 • 8
 • 178
 • 0

tiểu luận Tư tưởng của M.Gandhi và sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Anh

tiểu luận Tư tưởng của M.Gandhi và sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Anh
... 2.2 Sự lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ên Độ đấu tranh 13 14 giải phóng dân téc chống thực dân Anh 17 2.2.1 Sù đời Đảng Quốc Đại 2.2.2 Sự lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ên Độ đấu tranh 17 giải phóng dân téc chống ... thực dân Anh yêu cầu lịch sử Ên Độ 1.2.1 Sự xâm lược, thống trị thực dân Anh 1.2.2 Yêu cầu lịch sử Ên Độ Chương 2: 10 TƯ TƯỞNG CỦA M.GANDHI VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG QUỐC ĐẠI ÊN ĐỘ TRONG CUỘC ĐẤU ... mở đầu kết luận, đề tài gồm hai chương: Chương 1: Ên Độ sách cai trị thực dân Anh Chương 2: tưởng Gandhi lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ên Độ đấu tranh giải phóng dân téc chống thực dân Anh (1917 1950)...
 • 40
 • 441
 • 0

Luận Án TS Y học: Patient satisfaction with health services at the outpatient department of Indira Gandhi memorial hospital, male’ Maldives.

Luận Án TS Y học: Patient satisfaction with health services at the outpatient department of Indira Gandhi memorial hospital, male’ Maldives.
... from patients were analyzed thoroughly 1.2 Research questions What is the level of patient satisfaction towards health services at the outpatient department of IGMH? What are the factors related ... satisfaction with health services at the outpatient department of Indira Gandhi Memorial Hospital, Male’ Maldives, with the aim determining the relationship between satisfaction and explanatory factors ... (15) .Patient satisfaction is generally defined as the consumer's view of services received and the results of the treatment The importance of patient satisfaction has had a long history of debate,...
 • 86
 • 90
 • 0

Gandhi và tư tưởng bất bạo động

Gandhi và tư tưởng bất bạo động
... Gandhi với tưởng bất bạo động tưởng triết học khác Nhân tố hun đúc lên tưởng Bất bạo động Mahatma Gandhi Sẽ phiến diện ta nhìn nhận riêng lẻ nhân tố tạo nên tưởng bất bạo động Gandhi ... tới tinh thần bất bạo động, với “Satyagraha” Gandhi 1.2.3 Leo Tolstoy Trong luồng tưởng bên ngoài, nói tưởng hoà bình Leo Tolstoy nguồn quan trọng bất bạo động Gandhi tưởng tập trung ... ta phủ nhận giá trị tưởng bất bạo động Gandhi thực tiễn đấu tranh III Kết luận Nằm hệ tưởng đấu tranh hoà bình, song với đặc điểm riêng mình, tưởng bất bạo động Gandhi trở thành chủ...
 • 26
 • 151
 • 1

10 NGUYÊN tắc căn bản để THAY đổi THẾ GIỚI của GANDHI

10 NGUYÊN tắc căn bản để THAY đổi THẾ GIỚI của GANDHI
... 8 NHÌN NHẬN NHỮNG ĐIỂM TỐT ĐẸP CỦA NGƯỜI KHÁC Tôi nhìn vào ưu điểm người xung quanh Bản thân không hoàn hảo, không cố tìm khiếm khuyết người khác Một người ... làm với hài hòa Luôn quán suy nghĩ, lời nói hành động Suy nghĩ hướng thiện thứ trở nên tốt đẹp 10 KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN VÀ KHÔNG NGỪNG VƯƠN LÊN Phát triển không ngừng quy luật sống, người cố...
 • 2
 • 156
 • 0

10 NGUYÊN tắc căn bản để THAY đổi THẾ GIỚI của GANDHI

10 NGUYÊN tắc căn bản để THAY đổi THẾ GIỚI của GANDHI
... 10 Không ngừng phát triển không ngừng vươn lên Phát triển không ngừng quy luật tất nhiên sống, bạn cứng nhắc khuôn phép bạn đưa vào vị trí lợi Thế giới phát triển bạn thế, bạn phải thay đổi để ... đến điều diễn Thượng đế không ban cho khả để kiểm soát xảy đến Là người Tôi giống bao người khác, người mắc lỗi lầm Nhưng sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm tìm nguyên cho lỗi lầm Bạn người có lỗi lầm ... lòng kiên trì Nhìn nhận điểm tốt đẹp người khác Tôi nhìn vào ưu điểm mà họ có người xung quanh Bản thân không hoàn hảo, không cố bới móc khuyết điểm người khác Một người đánh giá dựa vào đức...
 • 3
 • 156
 • 0

gandhi a very short introduction

gandhi a very short introduction
... Very Short Introductions available from Oxford Paperbacks: ANCIENT PHILOSOPHY Julia Annas THE ANGLO-SAXON AGE John Blair ARCHAEOLOGY Paul Bahn ARISTOTLE Jonathan Barnes Augustine Henry Chadwick THE ... I thank him warmly Fred Dallmayr, Anthony Parel, Thomas Pantham, Leroy Rouner, Meghnad Desai, Homi Bhabha, the late and much missed Ushaben Mehta, Ronald Terchek, and Usha Thakkar have placed ... paradoxes Jinnah came from the same part of India as Gandhi, shared his language and culture, and was a lawyer like him His family were first-generation Hindu converts ‘Jinnah’ was a Hindu name...
 • 150
 • 47
 • 0

Xem thêm