Bài 26 châu chấu mẫu mới ( 2 cột ) 09 10 sinh học 7 huỳnh như

giáo án đại số 8 2 cột (09-10)

giáo án đại số 8 2 cột (09-10)
... tử (2 điểm) a) x2 – 2x + 2y – xy b) (x2 + 1 )2 – 4x2 Câu 2: Rút gọn biểu thức (1 điểm) (x + 2y)(x2 – 2xy + 4y2) – (x – y)(x2 + xy + y2) Câu 3: Tính nhanh (2 điểm) a) 6 42 - 3 62 b) 89 22 + 89 2 21 6 ... Bài tập 48c trang 22 SGK Hướng dẫn HS làm tập c, x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2 = (x2 – 2xy + y2) – (z2 – 2zt +t2) = (x - y )2 – (z – t )2 = (x – y + z – t)(x – y – z +t) * Bài tập 49 trang 22 SGK ... toán học.(Là phương trình) Gọi số liên tiếp chẵn có dạng: 2a, 2a +2, 2a+4 với a ∈ N ta có: ( 2a + 2) ( 2a + 4) − 2a( 2a + 2) = 1 92 4a + 8a + 4a + − 4a − 4a = 1 92 a + = 24 a = 23 Vậy số là: 46, 48, ...
 • 124
 • 282
 • 4

giáo án hình học 8 2 cột (09-10)

giáo án hình học 8 2 cột (09-10)
... chương Giáo án Hình học Trang 39 Trường trung học sở Thanh Sơn  Tiết 22 : Tuần 11 Giáo viên: Cao Xuân Nhân HÌNH VUÔNG I) Mục tiêu: Giúp học sinh ∗ Học sinh hiểu đònh nghóa hình vuông, thấy hình ... tính chất, dấu hiệu ∗ Làm tập: 79 80 , 82 , 83 (SGK) ; 146, 1 48 (SBT) ∗ Chuẩn bò trứơc luyện tập Giáo án Hình học Trang 42 Trường trung học sở Thanh Sơn TIẾT 23 :  Giáo viên: Cao Xuân Nhân LUYỆN ... Yêu cầu học sinh quan sát hình 121 - Học sinh quan sát hình 121 làm ?1 trả lời ?1 - Hình A không hình B hai hình - Giáo viên: Ta nói diện tích hình A không trùng khít lên diện tích hình B hình A...
 • 124
 • 707
 • 6

Giáo án hình học 7 2 cột (09-10)

Giáo án hình học 7 2 cột (09-10)
... d1 Vẽ BC ⊥ d2 C2: Vẽ AB Vẽ d1 ⊥ AB ˆ Vẽ Od2 cho d1 O d2= 600 Vẽ BC ⊥ d2 Ba điểm A,B,C không thẳng hàng: C A B -Bài tập làm thêm -GV: ghi tập lên bảng -Cho HS vẽ hình -Dựa vào đề hình vẽ => OB ... Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ, thước đo độ Học sinh: Tập, SGK III Tiến trình lên lớp Ổn định Kiểm tra sỉ số: Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ... Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án, SGK, bảng phụ, thước đo độ Học sinh: Tập, SGK III Tiến trình lên lớp Ổn định Kiểm tra sỉ số: Tiến trình dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh...
 • 8
 • 226
 • 2

Giáo án hình học 9 2 cột (09-10)

Giáo án hình học 9 2 cột (09-10)
... IA2 = AO.AO’ = 9. 4= 36 Do IA = 6cm => BC = 2. IA = 12( m) * Bài tập 40 SGK Trên hình 99 a, 99 b, hệ thống bánh GV treo hình 99 SGK u cầu HS đọc đề chuyển động Trên hình 99 c, hệ thống SGK trả lời bánh ... tâm) Mơn Hình Học lớp Trang 64 Trường trung học sở Thanh Sơn  Giáo viên: Cao Xn Nhân - GV đưa bảng phụ vẽ sẵn hình 97 SGK Hình 97 a: Tiếp tuyến chung ngồi d1 d2, u cầu HS làm ?3 (h 97 SGK) - ... Mơn Hình Học lớp Trang 106 Trường trung học sở Thanh Sơn Mơn Hình Học lớp  Giáo viên: Cao Xn Nhân Trang 107 Trường trung học sở Thanh Sơn  Giáo viên: Cao Xn Nhân Tuần 26 Tiết 49 TỨ GIÁC...
 • 93
 • 498
 • 5

Giáo án đại số 6 2 cột (09-10)

Giáo án đại số 6 2 cột (09-10)
... dấu 375.3 76= 14100 62 4 . 62 5=390000 nhân Trang 17 DạngI:Tính nhẩm BT 36a) 15.4=15 .2. 2=30 .2 =60 25 . 12= 25.4.3=100.3=300 125 . 16= 125 .8 .2= 1000 .2 =20 00 36b) 25 . 12= 25.(10 +2) =25 .10 +25 .2= 250+50=300 34.11=34.(10+1) ... = 1 06 Tránh sai : 12 số 1000.…0 = 10 12 1 02 = 20  10 = 30 12 số Hoạt động : So sánh HS lên bảng tính lũy thừa GV gọi HS tính so 23 = 2. 2 .2 = sánh 32 = 3.3 = 32 > 23 23 32 210 = 2. 2…… = 1 024 ... 24 27 = 33 ; 64 = 82 = 43 81 = 92 ; 100 = 1 02 BT 63 Câu a/ 2 = 26 b/ 23 .22 = 25 c/ 54.5 = 54 Đ x S x x BT 65 / Viết kết phép tính dạng lũy thừa : a/ 23 .22 .24 = 23 +2+ 4 = 29 b/ 1 02. 103.105 = 1 02+ 3+5...
 • 137
 • 558
 • 1

Giáo án hình học 67 2 cột (09-10)

Giáo án hình học 67 2 cột (09-10)
... Câu 2: Cho đoạn thẳng AB có độ dài cm tia AB lấy điểm C cho AC = cm Trên tia BA lấy điểm I cho BI = cm Vẽ hình chứng tỏ điểm I trung điểm cuả đoạn thẳng...
 • 2
 • 174
 • 0

Xem thêm