Đánh giá hàm lượng Nitrat trong một số loại rau xanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hàm lượng Nitrat trong một số loại rau xanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá hàm lượng Nitrat trong một số loại rau xanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên
... tài Đánh giá hàm lượng nitrat số loại rau xanh địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài Đánh giá hàm lượng Nitrat số loại rau xanh số chợ thuộc khu vực thành phố Thái ... rau địa bàn Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 46 4.3.Kết đánh giá hàm lượng Nitrat rau theo loại rau chợ 47 4.3.1 Hàm lượng Nitrat rau muống 47 4.3.2 Hàm lượng Nitrat rau ... rau địa bàn Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 44 4.2.1 Tình hình sản xuất rau xanh địa bàn Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 44 4.2.2 Tình hình tiêu thụ rau...
 • 60
 • 319
 • 0

phân tích đánh giá tổng hàm lượng asen trong một số loài cá biển trên địa bàn thành phố đà nẵng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

phân tích đánh giá tổng hàm lượng asen trong một số loài cá biển trên địa bàn thành phố đà nẵng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... : Phân tích đánh giá tổng hàm lƣợng Asen số loài biển địa bàn Thành Phố Đà Nẵng phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. ” Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu phân tích đánh giá ... số loài biển địa bàn thành phố Đà Nẵng, gồm :Cá thu, nục, ngừ, ngân, đuối, trích, nhám, chuồn, phèn, vàng chuồn ngừ phèn thu trích nục đuối ... hồi phương pháp Đánh giá sai số thống kê phương pháp  Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng asen biển phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS  Áp dụng quy trình phân tích hàm lượng Asen...
 • 54
 • 671
 • 2

đánh giá hàm lượng nitrat trong một số loại rau trồng tại làng rau trà quế, xã cẩm hà, thành phố hội an

đánh giá hàm lượng nitrat trong một số loại rau trồng tại làng rau trà quế, xã cẩm hà, thành phố hội an
... cáo hàm lượng nitrat rau khơng q 300 mg/kg tươi Vì lí chúng tơi định chọn đề tài: Đánh giá hàm lượng nitrat số loại rau trồng làng rau Trà Quế, Cẩm Hà, TP Hội An để đánh giá chất lượng rau, ... thực số nội dung sau: - Đánh giá hàm lượng nitrat hai nhóm rau: Rau ăn rau gia vị - Đánh giá hàm lượng nitrat đất, nước làng rau Trà Quế - Đề xuất số giải pháp giảm thiểu hàm lượng nitrat rau trồng ... HỌC SƯ PHẠM KHOA SINH - MƠI TRƢỜNG VŨ THỊ THU THỦY ĐÁNH GIÁ HÀM LƢỢNG NITRAT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG TẠI LÀNG RAU TRÀ QUẾ, XÃ CẨM HÀ, TP HỘI AN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành: QUẢN LÝ TÀI NGUN MƠI...
 • 59
 • 171
 • 0

đánh giá hàm lượng nitrat trong một số loại rau trồng tại vùng sản xuất rau chuyên canh túy loan, huyện hòa vang, tp.đà nẵng

đánh giá hàm lượng nitrat trong một số loại rau trồng tại vùng sản xuất rau chuyên canh túy loan, huyện hòa vang, tp.đà nẵng
... ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHOA SINH – MÔI TRƢỜNG LÊ THỊ DIỄM KIỀU ĐÁNH GIÁ HÀM LƢỢNG NITRAT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG TẠI V NG SẢN UẤT RAU CHU ÊN CANH LOAN, HU ỆN HÕA VANG, TP.ĐÀ NẴNG ... HÌNH SẢN XUẤT TẠI VÙNG TRỒNG RAU TÖY OAN 23 3.2 HÀM ƢỢNG NITRAT TRONG ĐẤT 25 3.3 HÀM ƢỢNG NITRAT TRONG NƢỚC 27 3.4 HÀM ƢỢNG NITRAT TRONG RAU 31 3.1.1 Hàm lƣợng nitrat ... CƢỜNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài: Đánh giá hàm lƣợng nitrat số loại rau trồng v ng sản uất rau chu n canh T oan, hu ện Hòa Vang, TP Đà Nẵng kết nghi n cứu ri ng Các số liệu...
 • 57
 • 160
 • 0

phân tích đánh giá hàm lượng zn trong một số loại rau cải bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

phân tích đánh giá hàm lượng zn trong một số loại rau cải bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... kim loại phổ hấp thụ nguyên tử nhạy Do xuất hai loại phương pháp phân tích định lượng theo phổ hấp thụ nguyên tử phương pháp phân tích trực tiếp, cho chất có phổ AAS phương pháp phân tích gián ... phổ hấp thụ nguyên tử để phân tích chất phổ hấp thụ nguyên tử hay phổ hấp thụ nguyên tử nhạy Các phương pháp phát triển ứng dụng để phân tích Anion chất hữu Nói chung phương pháp xác định gián tiếp ... tích Zn số loại rau cải 3.7 Kết phân tích mẫu thực Áp dụng quy trình phân tích nêu trên, tiến hành phân tích hàm lượng Zn rau cải mua chợ Đà Nẵng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS Qua...
 • 50
 • 1,009
 • 6

Hàm lượng nitrat, nitrit trong một số loại rau xanh trên thị trường thành phố vinh và phụ cận

Hàm lượng nitrat, nitrit trong một số loại rau xanh trên thị trường thành phố vinh và phụ cận
... 21 thành phố Vinh phụ cận 3.3.1 Hàm lợng NO3- rau thị trờng thành phố Vinh 3.3.2 Hàm lợng NO3- rau chợ phụ cận thành phố Vinh 3.4 Hàm lợng NO2- số loại rau thị trờng thành phố Vinh 23 23 27 phụ ... cứu: Hàm lợng nitrat, nitrit số loại rau xanh thị trờng thành phố Vinh phụ cận Mục đích đề tài nhằm: - Phân tích hàm lợng nitrat, nitrit số loại rau xanh đợc sử dụng phổ biến thị trờng thành phố ... nghiên cứu, loại rau ăn có hàm lợng NO3cao cả, rau ăn có hàm lợng nitrat thấp 28 3.3.2 Hàm lợng NO3- loại rau chợ phụ cận thành phố Vinh Bảng 7: Hàm lợng NO3- loại rau chợ phụ cận thành phố Vinh (Đơn...
 • 40
 • 3,265
 • 22

Khảo sát, đánh giá hàm lượng đạm trong một số loại nước mắm đang được bày bán trên thị trường hiện nay

Khảo sát, đánh giá hàm lượng đạm trong một số loại nước mắm đang được bày bán trên thị trường hiện nay
... bi t Hàm lư ng Nitơ, tính b ng g/l Hàm lư ng Nitơ amino axit, tính b ng % so v i Nitơ toàn ph n (không dư i giá tr ) Hàm lư ng Nitơ Amoniac, tính b ng % so v i Nitơ toàn ph n (không dư i giá tr ... c hàm lư ng Nitơ t ng s m u nguyên li u 1.4.4 Tính toán k t qu Hàm lư ng Nitơ t ng s có NM ñư c tính theo công th c: X (g/l) = 0,0014 * 20 * 1000 * K * VT − Vm (1.4.4) 10 Trong ñó: X (g/l): Hàm ... v n ñ T trư c ñ n nay, có l ñã có không công trình nghiên c u v v n ñ c p ñ khác Là sinh viên em ch có th d ng l i “Kh o sát hàm lư ng ñ m m t s lo i nư c m m th trư ng hi n nay PDF Created with...
 • 34
 • 645
 • 8

Nghiên cứu đánh giálượng một số loại thuốc trừ sâu CO clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khí

Nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu CO clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khí
... ch t thu c tr sâu clo thư ng dùng giá lư ng TTS rau xanh ñi u c n thi t c p bách Vì v y, 1.8 Các phương pháp xác ñ nh lư ng HCBVTV ñ góp ph n ñánh giá lư ng thu c tr sâu rau c i xanh ... s c khí 2.2 Phân tích lư ng thu c tr sâu clo b ng phương pháp M c ñích nghiên c u s c khí mao qu n detector c ng k t ñi n t (GC/ECD) - Xây d ng quy trình phân tích lư ng TTS rau ... nét v rau c i ch n ñ tài : Nghiên c u ñánh giá lư ng m t s Vi t Nam Chương - TH C NGHI M thu c tr sâu clo m t s lo i rau c i ñ a bàn Đà N ng 2.1 Thi t b , d ng c , hóa ch t b ng phương pháp...
 • 14
 • 776
 • 5

nghiên cứu một số phương pháp ly trích và xử lý mẫu để xác định hàm lượng nitrat trong một số loại rau ở các khu vực chợ trên địa bàn quận ninh kiều

nghiên cứu một số phương pháp ly trích và xử lý mẫu để xác định hàm lượng nitrat trong một số loại rau ở các khu vực chợ trên địa bàn quận ninh kiều
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - - NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LY TRÍCH VÀ XỬ LÝ MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU CÁC KHU VỰC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU ... tài Nghiên cứu số phương pháp ly trích xử mẫu để xác định hàm lượng nitrat số loại rau khu vực chợ địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ” thực loại thực vật củ cải trắng, rau muống rau ... Nghiên cứu số phương pháp ly trích phương pháp xử mẫu để xác định hàm lượng nitrat số loại rau màu khu vực chợ địa bàn quận Ninh Kiều 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài thực nhằm mục đích kiểm định...
 • 51
 • 196
 • 0

nghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv vis

nghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu, thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – vis
... Để khảo sát hàm lượng sắt than bùn phục vụ làm phân bón thực đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lƣợng sắt số mẫu than bùn địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để làm phân bón phƣơng pháp trắc ... dựng phương pháp phân tích hàm lượng sắt than bùn phương pháp trắc quang phân tử UV - VIS Áp dụng qui trình xây dựng để xác định hàm lượng sắt số mẫu than bùn địa bàn quận Liên Chiểu Kết phân ... tích mẫu thực tế Trên sở qui trình phân tích xây dựng, áp dụng để tiến hành phân tích xác định hàm lượng sắt số mẫu than bùn địa bàn quận Liên Chiểu phương pháp trắc quang phân tử UV VIS Kết phân...
 • 46
 • 884
 • 2

đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2008-2010

đánh giá công tác thực hiện phương án quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 2008-2010
... 29 quy nh v nguyờn tc, cn c, ni dung, k Quy hoch, k hoch s dng t, lp Quy hoch, k hoch s dng t v thm quyn quyt nh, xột duyt k hoch, Quy hoch s dng t ., cn c giao t v thm quyn giao t phi da vo Quy ... thc hin quy hoch hai khu dõn c theo cỏc bc sau: - ỏnh giỏ cụng tỏc bi thng gii phúng mt bng ti hai khu dõn c: Thu thp cỏc s liu v quyt nh phờ duyt quy hoch khu dõn c, quyt nh thu hi t, quyt nh ... hin quy hoch t phi nụng nghip ca thnh ph nm 2010 47 Bng 4.4 S khu dõn c c phờ duyt quy hoch v hon thnh trờn a bn thnh ph giai on 2007-2010 49 Bng 4.5 Quy mụ ca hai d ỏn quy hoch khu...
 • 92
 • 176
 • 0

Đánh Giá Công Tác Thực Hiện Phương Án Quy Hoạch Một Số Khu Dân Cư Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên Giai Đoạn 2008 2010

Đánh Giá Công Tác Thực Hiện Phương Án Quy Hoạch Một Số Khu Dân Cư Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên Giai Đoạn 2008 – 2010
... hin quy hoch t phi nụng nghip ca thnh ph nm 2010 47 Bng 4.4 S khu dõn c c phờ duyt quy hoch v hon thnh trờn a bn thnh ph giai on 2007 -2010 49 Bng 4.5 Quy mụ ca hai d ỏn quy hoch khu ... 29 quy nh v nguyờn tc, cn c, ni dung, k Quy hoch, k hoch s dng t, lp Quy hoch, k hoch s dng t v thm quyn quyt nh, xột duyt k hoch, Quy hoch s dng t ., cn c giao t v thm quyn giao t phi da vo Quy ... Tỡnh hỡnh thc hin quy hoch ca TP Thỏi Nguyờn 2005 -2010 - Phng ỏn quy hoch thnh ph giai on 2010- 2020 3.2.2 ỏnh giỏ kt qu thc hin quy hoch khu dõn c ca hai d ỏn 3.2.2.1 Cỏc bn phỏp quy liờn quan n...
 • 92
 • 159
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ ATM của các NGÂN HÀNG TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ ATM của các NGÂN HÀNG TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ HUẾ
... triển ATM NHTM B Chất lượng dịch vụ: Sự cần thiết phải đánh giá đo lường chất lượng dịch vụ ATM Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ Một số nghiên cứu đề tài đánh giá chất lượng dịch vụ ATM A ... chi phí • Ngân hàng đa dạng hóa dịch vụ • Bổ sung nguồn vốn ngắn hạn từ thu phí giao dịch ATM • Uy tín danh tiếng ngân hàng nâng lên nhờ việc cung cấp dịch vụ đầy đủ B Chất lượng dịch vụ: Sự cần ... Chất lượng dịch vụ: Sự cần thiết phải đánh giá đo lường chất lượng dịch vụ ATM • Trong lĩnh vực dịch vụ, vấn đề chất lượng có ý nghĩa quan trọng dịch vụ có tính chất vô hình, khó nhận biết, tách...
 • 20
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khínghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – viskhảo sát đánh giá hàm lượng aflatoxin trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng cao ápxây dựng sơ đồ hiện trạng môi trƣờng nƣớc theo chỉ số wqi và đánh giá khả năng sử dụng nguồn nƣớc sông hồng trên địa bàn thành phố hà nộithực trạng tổ chức hướng dẫn chơi đóng vai theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo lớn ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố vinhkhảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu cơ dễ phân hủy tại một số hồ điều hòa trên địa bàn thành phố hải phòng dựa trên thông số bod được xác định bằng phương pháp đo do và chuẩn độđánh giá hiệu quả của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố hồ chí minhmức giới hạn tối đa cho phép của hàm lượng nitrat trong một số sản phẩm rau tươi theo quyết định số 867 1998 qđ bythàm lượng phytoestrogen trong một số loại thực phẩmđánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố thái nguyên giai đoạn 20092012đánh giá ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến đời sống và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố thái nguyênmột số đề xuất trong xây dựng và quản lý giá đất ở trên địa bàn thành phố thái nguyênnghiên cứu thực trạng yếu tố liên quan đến tồn dư kháng sinh hormone trong một số sản phẩm từ lợn thịt tại thành phố thái nguyên và hiệu quả can thiệpmột số định hướng phát triển giáo dục thpt trên địa bàn thành phố thái bình trong giai đoạn hiện nayđánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn 20072010Hướng dẫn làm luận văn Thạc sĩHoàn thiện hồ sơ bảo vệ LV ThSThực trạng mua bán nợ xấu tại Việt NamBệnh trĩ khi mang thai có nguy hiểm không?ufbang tong hop dang ky de tai cap don vi23398ufbao cao dinh ky thuc hien de tai22331Quy dinh kem Thong tu 07Hàn Quốc Regulation 2Thái Lan GSGN1THA2Thổ Nhĩ Kỳ GSGN1TUR3ufhop dong thuc hien de tai nckh22341ÔN tập về GIẢI TOÁNBài 7. Tình thái từBài 26. Thuế máuufphieu dang ky de tai nckh22345Cengage advantage books law for business 18th edition ashcroft test bankDevelopment economics theory empirical research and policy analysis 1st edition schaffner test bankDerivatives 2nd edition sundaram test bankCriminal evidence principles and cases 8th edition gardner test bankCritical care nursing a holistic approach 10th edition morton test bank