Tìm hiểu kỹ thuật nhúng thông tin để bảo vệ bản quyền cơ sở dữ liệu quan hệ

Tìm hiểu kỹ thuật nhúng thông tin để bảo vệ bản quyền sở dữ liệu quan hệ

Tìm hiểu kỹ thuật nhúng thông tin để bảo vệ bản quyền cơ sở dữ liệu quan hệ
... thuật nhúng thông tin bảo vệ quyền sản phẩm số nói chung sở liệu quan hệ nói riêng + Tìm hiểu sở toán học phƣơng pháp xây dựng mô hình cho toán nhúng thông tin để bảo vệ quyền sở liệu quan hệ  ... II: NHÚNG THÔNG TIN ĐỂ BẢO VỆ BẢN QUYỀN CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƢƠNG III: THỬ NGHIỆM GIẢI THUẬT ĐỀ XUẤT KẾT LUẬN Phƣơng pháp nghiên cứu  Về lý thuyết: + Đọc tài liệu để tìm hiểu sở liệu quan hệ, kỹ thuật ... quan hệ lĩnh vực rộng lớn mẻ luận văn tìm hiểu giải thuật sở cho việc nhúng giải nhúng  Hƣớng nghiên cứu đề tài  Tìm hiểu sở liệu quan hệ Tìm hiểu mô hình nhúng thông tin sở liệu quan hệ  Tìm...
 • 71
 • 263
 • 0

Tìm hiểu kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000

Tìm hiểu kỹ thuật giấu thông tin trong ảnh JPEG2000
... QUAN KỸ THUẬT GIẤU TIN 1.1 Định nghĩa giấu tin 1.2 Mục đích giấu tin 1.3 Mơ hình kỹ thuật giấu thơng tin 1.4 Mơi trƣờng giấu tin a) Giấu tin ảnh ... quan trọng giấu tin đời sống Trong thời gian nghiên tháng, nhóm nghiên cứu đạt đƣợc kết sau: Nắm rõ đƣợc khái niệm tổng quan kỹ thuật giấu tin ảnh Kỹ thuật nén ảnh JPEG2000 Kỹ thuật giấu tin miền ... thuật giấu thơng tin Kỹ thuật giấu thơng tin bí mật (Steganography): với mục đích đảm bảo tính an tồn bảo mật thơng tin tập trung vào kỹ thuật giấu tin để giấu đƣợc nhiều thơng tin Thơng tin mật...
 • 43
 • 292
 • 0

Thủy vân sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu

Thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu
... thuỷ vân sở liệu quan hệ kỹ thuật tối ưu áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu Chương 3: Phát triển ứng dụng thuỷ vân sở liệu quan hệ dựa kỹ thuật tối ưu áp dụng thuật toán tìm kiếm theo mẫu Chương ... cứu kỹ thuật phát thủy vân dựa vào ngưỡng tối ưu Mục tiêu cụ thể Nghiên cứu kỹ thuật thuỷ vân sở liệu quan hệ áp dụng kỹ thuật tối ưu hoá toán tối ưu hoá có ràng buộc Đồng thời trình bày kỹ thuật ... cứu ứng dụng mô tả chi tiết kỹ thuật tìm kiếm theo mẫu Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu kỹ thuật thuỷ vân sở liệu quan hệ mô tả kỹ thuật tối ưu áp dụng kỹ thuật tìm kiếm theo mẫu Các kết...
 • 69
 • 716
 • 2

Một cách tiếp cận mở rộng mô hình sở dữ liệu quan hệ để xử lý thông tin không đầy đủ và các phụ thuộc dữ liệu. pot

Một cách tiếp cận mở rộng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ để xử lý thông tin không đầy đủ và các phụ thuộc dữ liệu. pot
... dependency) are proposed It is interesting to note that the set of inference rules, which is similar to classical case [7], is sound and complete as well In order to continue, we have already begun some ... independent of Z-values We say that Yr(x) is equivalent to Yr (xz) if for every y of one, there is existing y' of the other such that y ~ y' and vice versa The fuzzy equivalence of two set Y -value (Yr ... transitivity of equivalence relation (f'::J), we get x f'::J Xl' Consider tuple tl, we found the existing of z' in (*) is pointed (let t' = td, i.e r satisfies X ~ Z (A7) If X ~ Y holds, then X ~ Y...
 • 7
 • 714
 • 3

Tìm hiểu công ước berne và vấn đề bảo hộ bản quyền tại việt nam

Tìm hiểu công ước berne và vấn đề bảo hộ bản quyền tại việt nam
... viên công ước, tác phẩm kiến trúc xây dựng nước tham gia công ước 1.2.2.3 Các quyền bảo hộ Quy định quyền công ước Beme coi nguyên tắc Công ước Berne, nguyên tắc bảo hộ quyền tối thiểu, tức quốc ... trạng vi phạm Việt Nam Tìm hiểu Công ước Berne v ấ n đề vi phạm quyền Việt Nam làm khóa luận tốt nghiệp Từ đó, có nhìn nhận đắn, khoa học có giải pháp nhằm bảo hộ quyền Việt Nam hiệu tốt Mục ... TRUỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VẢN KHOA THÔNG TIN - THƯ VIỆN - oOo - ĐẶNG THỊ♦LÊ • TÌM HIỂU CÔNG ƯỚC BERNE VÀ VẤN ĐỀ BẢO H ộ BẢN QUYÈN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI...
 • 64
 • 174
 • 0

Thủy vân sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng giải thuật di truyền

Thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng giải thuật di truyền
... bày kỹ thuật áp dụng để nhúng thuỷ vân giải mã thuỷ vân sở liệu quan hệ Đó kỹ thuật thuỷ vân sở liệu quan hệ sử dụng kỹ thuật tối ưu hoá toán tối ưu hoá có ràng buộc, sử dụng giải thuật di truyền ... xoá, sửa, chèn ghi Luận văn thủy vân sở liệu quan hệ dựa kỹ thuật tối ưu hoá áp dụng giải thuật di truyền trình bày kỹ thuật thuỷ vân sở liệu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... cận truyền thống dựa vào gradient áp dụng cho toán Thuật toán di truyền áp dụng để giải toán tối ưu hoá Việc giải toán tối ưu hoá không thiết phải tìm lời giải tối ưu toàn cục việc tìm lời giải...
 • 63
 • 544
 • 1

Nghiên cứu các kỹ thuật lập chỉ mục đa chiều trên sở dữ liệu quan hệ

Nghiên cứu các kỹ thuật lập chỉ mục đa chiều trên cơ sở dữ liệu quan hệ
... TỔNG QUAN VỀ CHỈ MỤC TRONG CSDL QUAN HỆ 1.1.1 Phân loại mục a Theo cách xếp - Chỉ mục gom nhóm - Chỉ mục thường Hình 1.1: Ví dụ mục gom nhóm mục không gom nhóm b Theo lập mục - Chỉ mục dày: - Chỉ ... 1.2.2 Dữ liệu đa chiều a Dữ liệu đa phương tiện b sở liệu quan hệ truyền thống CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH CHỈ MỤC TRONG CSDL QUAN HỆ 2.1 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÂY B TREE Cây khái niệm cấu trúc liệu ... thước liệu tăng lên kết truy vấn nhỏ điều dẫn tới truy vấn chậm dần theo kích cỡ 2 Với lý trên, đề xuất chọn đề tài luận văn cao học: “NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT LẬP CHỈ MỤC ĐA CHIỀU TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU...
 • 26
 • 625
 • 1

Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật thủy vân sở dữ liệu quan hệ

Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật thủy vân cơ sở dữ liệu quan hệ
... quát sở liệu quan hệ toán thủy vân sở liệu quan hệ, phân tích tình hình nghiên cứu thủy vân sở liệu quan hệ giới Chương Trình bày kỹ thuật thủy vân sở liệu quan hệ ứng dụng bảo vệ quyền cho sở liệu ... tiện liệu sở liệu quan hệ, đưa cần thiết kỹ thuật thủy vân yêu cầu thủy vân sở liệu Các ứng dụng thủy vân sở liệu quan hệ công thường gặp hệ thủy vân sở liệu quan hệ trình bày Tình hình nghiên cứu ... niệm sở liệu quan hệ mô hình liệu quan hệ Các khái niệm thủy vân sở liệu quan hệ trình bày Cụ thể khái niệm thủy vân sở liệu quan hệ, khóa thủy vân sở liệu quan hệ hàm băm Trên sở so sánh khác liệu...
 • 108
 • 467
 • 1

tìm hiểu lập trình phân tán với rmi ứng dụng truy cập sở dữ liệu web

tìm hiểu lập trình phân tán với rmi ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu web
...   Tìm hiểu kỹ thuật RMI Xây dựng chương trình ứng dụng truy cập sở liệu Web NỘI DUNG I II III IV Giới thiệu ngôn ngữ Java sở mạng máy tính Lập trình đối tượng phân tán với RMI Chương trình ... chƣơng trình ứng dụng - Chương trình ứng dụng độc lập - Chương trình ứng dụng nhúng Applet - Chương trình kết hợp loại II CƠ SỞ VỀ MẠNG MÁY TÍNH    Mạng máy tính tập hợp máy tính nối với đường truy n ... phân tán với RMI Xây dựng thành công chương trình demo truy cập sở liệu Web với chức cho người quản trị người sử dụng Với kết đạt tìm hiểu sâu áp dụng cho việc triển khai số ứng dụng khác 21...
 • 22
 • 409
 • 0

Luận án tiến sĩ toán học KỸ THUẬT THỦY VÂN SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Luận án tiến sĩ toán học  KỸ THUẬT THỦY VÂN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
... quát sở liệu quan hệ toán thủy vân sở liệu quan hệ, phân tích tình hình nghiên cứu thủy vân sở liệu quan hệ giới Chương Trình bày kỹ thuật thủy vân sở liệu quan hệ ứng dụng bảo vệ quyền cho sở liệu ... liệu quan hệ, đưa cần thiết kỹ thuật thủy vân yêu cầu thủy vân sở liệu Các ứng dụng thủy vân sở liệu quan hệ công thường gặp hệ thủy vân sở liệu quan hệ trình bày Tình hình nghiên cứu kỹ thuật thủy ... liệu quan hệ Các khái niệm thủy vân sở liệu quan hệ trình bày Cụ thể khái niệm thủy vân sở liệu quan hệ, khóa thủy vân sở liệu quan hệ hàm băm Trên sở so sánh khác liệu đa phương tiện liệu sở liệu...
 • 108
 • 518
 • 14

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ÁP DỤNG KỸ THUẬT PHÂN NHÓM VÀO PHÂN MẢNH NGANG LỚP TRONG SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nhóm Khoảng cách nhỏ “chặt” so với khoảng cách HCA [8] IV Kết luận Áp dụng kỹ thuật phân nhóm vào phân mảnh ngang lớp CSDL hướng đối tượng phương pháp xử lý có hiệu toán phân mảnh Đây hướng nghiên ... nghiên cứu có giá trị thực tiễn Trong tương lai, ứng dụng phân tích thuật toán CSDL thực nghiệm cụ thể đồng thời nghiên cứu lý thuyết phân nhóm phân cấp áp dụng cho kỹ thuật phân nhóm khác TÀI LIỆU ... CSDL hướng đối tượng phân tán muốn tối ưu hóa việc thực ứng dụng cần phải có phân mảnh lớp lược đồ phân phối mảnh nơi phân tán để cực tiểu việc truyền liệu Một tiếp cận phân mảnh ngang sử dụng...
 • 12
 • 188
 • 0

Xem thêm